Boldog születésnapot!

 

 

I. Helyismeret, helytörténet

Balogh Mihály (1987): „Bankós Károly, Petőfi kunszentmiklósi barátja“. In: Petőfi Emlékhelyek Országos Találkozója : Kunszentmiklós, 1987. március 14. / Araczki László (szerk.). Kiskőrös: Petőfi Társ (Emlékhelyi füzet),  42–53. p.

Balogh Mihály (1989a): „Baksay Sándor emlékezete“. In: Bács-Kiskun Megyei Honismereti Közlemények. (11-12.),  71–75. p.

Balogh Mihály (1989b): „Újabb adalékok Petőfi követválasztási kudarcához“. In: Jászkunság. (1.),  80–84. p.

Balogh Mihály (1991): „Egy kis köszöntő, avagy mesterkedők, kézművesek, iparosok a régi Kunszentmiklóson ; Kötődések, visszaemlékezések : Örsi István“. In: A RENOVA Építő és Szolgáltató Szövetkezet jubileumi kiadványa. Kunszentmiklós,  4–6. p.

Balogh Mihály (1996a): „Kunszentmiklós“. In: Petőfi emlékhelyek a Kárpát-medencében. Kiskőrös: Petőfi Tár,  113–124. p.

Balogh Mihály (1996b): „Néhány szó a szabadszállási követválasztásról“. In: Petőfi-kutatók II. Országos Találkozója, Szabadszállás, 1995. május 27.  (kézirat). Kiskőrös: Petőfi Sándor Társaság,  36–40. p.

Balogh Mihály (2001): Dunavecse. [Budapest]: Száz M. Falu Könyvesháza Kht. (Száz magyar falu könyvesháza). 

Balogh Mihály (2002a): „A Felső-Kiskunság műveltségi viszonyai : Egyház, iskola, írásbeliség a XVIII. század végéig“. In: Honismeret. 30. évf. (1.),  52–58. p.

Balogh Mihály (2002b): Kunszentmiklós a XXI. század küszöbén. Budapest: CEBA K. (A XXI. század küszöbén).

Balogh Mihály (2004a): „A város és a krónikás“ Bors Károly Kunszentmiklóson (1854 – 1894)“. In: Kunszentmiklós város történelmi adatai : letelepedési kora, anyagi és szellemi fejlődése / irta Bors Károly. Kunszentmiklós: Pro Bibl. Antiqua Baksayana Alapítvány,  melléklet.

Balogh Mihály (2004b): „Fehér Géza kiskunsági tanulóévei és emlékezete“. In: Redemptio. (6.),  13–14. p.

Balogh Mihály (2005): „Bors Károly, a kunszentmiklósi sajtó megteremtője“. In: Honismeret. 23. évf. (2.),  40–47. p.

Balogh Mihály (2006a): „A kunszentmiklósi sajtó indulása“. In: Jászok és kunok a magyarok között : ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére / Bathó Edit, Ujváry Zoltán (szerk.). Jászberény: Jász Múzeumért Alapítvány (Jászsági könyvtár),  206–215. p.

Balogh Mihály (2006b): „Emléktábla – emlék nélkül?“. In: Redemptio. (4.),  13–14. p.

Balogh Mihály (2007): „A Petőfi-kultusz Kunszentmiklóson“. In: Honismeret. 35. évf. (4.),  24–32. p.

Balogh Mihály (2008): „Tiszteletpéldány“: Baráth Ferenc és Molnár Ferenc találkozása a Budapesti Református Főgimnáziumban. Kunszentmiklós: Önkormányzat.

Balogh Mihály (2010): „Honismeret az alsó fokú tantervekben az Eötvös-féle népiskolai törvénytől az 1948-as államosításig“. In: Honismeret. 29. évf. (4.),  39–46. p.

Balogh Mihály (2011a): „Mészöly Dezső kunszentmiklósi kötődése“. In: Redemptio. 17. évf. (6.),  16–17. p.

Balogh Mihály (2011b): „Rege a csurgói tehénről, avagy a Dél-Dunántúl a dualizmus-kori kunszentmiklósi sajtóban“. In: Somogyi Honismeret. (1.),  17–36. p.

Balogh Mihály (2012): A költő és a város: Petőfi Sándor Kunszentmiklóson. Kunszentmiklós: Önkormányzat, Bakér Mente Egyesület

Balogh Mihály (összeáll.) (1973): Kunszentmiklósi hétköznapok : a Nagyközségi Tanács időszakos tájékoztatója a településfejlesztésről. Kunszentmiklós: Nagyközségi Tanács

Balogh Mihály; Fazekas Attila (rajzolta) (2009): „Kiskunsági Szentmiklósnak ifju népe...“: a költő és a város: Petőfi Kunszentmiklóson (képregény). Kunszentmiklós: Önkormányzat.

Balogh Mihály; Takács András (2003): „Kunszentmiklós : Balogh Mihállyal beszélget Takács András“. In: Honismeret. 31. évf. (1.),  6–10. p.

Balogh, Mihály; Szabó Sándor (2000): Felső-Kiskunság - Dunamellék: helyismereti olvasókönyv. Kunszentmiklós: Baksay Ref. Gimn.

Közreműködőként

Bakér Mente (1990-1994) [kunszentmiklósi havi lap, alapító társszerkesztője]

Kollega Tarsoly István (főszerk.) (1996) Révai Új Lexikona, Szekszárd, Babits [tíz Bács-Kiskun megyei település szócikkének szerzője]

Naszvadi György (2003): Szárba szökken a vetés : a "Beh kedvesek vagytok nekem" folytatása. Kunszentmiklós: Magánkiad. [szerkesztette: Balogh Mihály – Balogh Virág Katalin]

Pintér Gyula (írta és szerk.); Balogh Mihály (ford.) (2004): Messzire szórva a fényt...: visszatekintés a kunszentmiklósi református templom toronygombjában talált dokumentumok tükrében. Kunszentmiklós: Kunszentmiklósi Ref. Egyházköz Presbitérium.

Szabó Klára (főszerk.) (1997): Bács-Kiskun megye kézikönyve. Budapest: BO&BO Bt. : Ceba : Gruppa Bt. [kilenc településmonográfia szerzője]

Zolnai Imréné Tánczos Mária (2013):  „… én szeretek írni” : Egy kunszentmiklósi parasztasszony válogatott írásai.  Kunszentmiklós: Városi Önkormányzat [szerkesztette és a bevezetőt írta]

II. Könyvtárügy

Balogh Mihály (2000): „Művelődéstörténet, neveléstörténet“. In: Könyvtári Levelező/lap. 12. évf. (9.),  13. p.

Balogh Mihály (2004): „Olvasószolgálati daliás idők, Az idős daliák egyikének (össze)visszaemlékezése“. In: Visszatekintő : harminc éves az MKE Olvasószolgálati Szekció / Nemes Erzsébet, Kocsis István (szerk.). Budapest: MKE Olvasószolgálati Szekció,  20–24. p.

Balogh Mihály (2005): „Az én könyvtáram“. In: Fordulópont. 7. évf. (2.),  41–42. p.

Balogh Mihály (2007a): „Könyvtári kalandozásaim Mexikóban“. In: Könyvtári Levelező/lap. 19. évf. (11.),  36. p.

Balogh Mihály (2007b): „Könyvtári kalandozásaim Mexikóban I.“. In: Könyv és Nevelés 9. évf. (4), 38-41. p.

Balogh Mihály (2008a): „Könyvtári kalandozásaim Mexikóban II.“. In: Könyv és Nevelés 10. évf. (1.), 16-20. p.

Balogh Mihály (2008b): „Könyvtári kalandozásaim Mexikóban II. rész : a Biblioteca“. In: Könyvtári Levelező/lap. 20. évf. (2.),  30–33.

Balogh Mihály (2008c): „Könyvtári kalandozásaim Mexikóban III.“. In: Könyv és Nevelés 10. évf. (2.), 14-18. p.

Balogh Mihály (2008d): „Könyvtári kalandozásaim Mexikóban III. rész: a Biblioteca José Vasvoncelos“. In: Könyvtári Levelező/lap. 20. évf. (5.),  26–30. p.

Balogh Mihály (2009a): „Római vakáció(m) : I. A Római Magyar Akadémia könyvtára - ahogyan az igazgató látja“. In: Könyvtári Levelező/lap. 21. évf. (4.),  28–31. p.

Balogh Mihály (2009b): „Római vakáció(m) : II. A Római Magyar Akadémia könyvtára - ahogyan az igazgató látja“. In: Könyvtári Levelező/lap. 21. évf. (5.),  29–32. p.

Balogh Mihály (2009c): „Római vakáció(m) III. : Egy könyvtáros (netes) kalandjai Rómában“. In: Könyvtári Levelező/lap. 21. évf. (6.),  31–34. p.

Balogh Mihály (2011): „Jáki tanár úr nyolcvan? Az nem létezik!“. In: Könyv és Nevelés 13. évf. (1.),  mell. 13–14. p.

Balogh Mihály (2012): „A könyvtáros Gerő - az igazi Hírverő, Gerő Gyula kronológiája“. In: Elektronikus Könyv és Nevelés  14. évf. (4.). URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_konyvtar… Utolsó letöltés: 2013.05.15.

 

1. Iskolai könyvtár

Balogh Mihály (1993): „Tanuló, tanár, könyv, könyvtár (Könyv és Nevelés)“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 2. évf. (2.),  41–47. p.

Balogh Mihály (1994a): „Könyvtáros? Tanár? Könyvtárostanár!“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 3. évf. (6.),  37–45. p.

Balogh Mihály (1994b): Könyvtáros? Tanár? Könyvtárostanár? Budapest: Kráter Műhely Egye -  Bod Péter Társaság (Könyvtárostanárok füzete). 17-26. p.

Balogh Mihály (1994c): „Könyvtáros? Tanár? Könyvtárostanár?“. In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan. 1. évf. (1-2.),  17–26. p.

Balogh Mihály (1994d): „Taccsvonalról - KÖSZ!“. In: Könyvtári Levelező/lap. 6. évf. (12.),  17–18. p.

Balogh Mihály (1994e): „Vélemény a Szirén könyvtárfeldolgozó programról“. In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan. 1. évf. (4.),  19. p.

Balogh Mihály (1995a): „Egy csónakban - egy irányban?“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 4. évf. (10.),  27–34. p.

Balogh Mihály (1995b): „Könyvtárhasználat a NAT-ban“. In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan. 2. évf. (1.),  30–31. p.

Balogh Mihály (1995c): „Van egy farmom Dániában“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 4. évf. (2.),  30–40. p.

Balogh Mihály (1996a): „Az iskolai könyvtárak, a NAT és a közoktatási törvény“. In: Köznevelés 52. évf. (18.),  5. p.

Balogh Mihály (1996b): „Gutenberg a szupersztrádán, Jelentés a vándorgyűlésről“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 5. évf. (10.),  26–29. p.

Balogh Mihály (1996c): „Gyere, beszéljük meg! : egy könyvtárostanár időszerű kétségei“. In: Új Pedagógiai Szemle. 46. évf. (3.),  22–26. p.

Balogh Mihály (1996d): „Visszatekintés egy boldog emlékezetű pályázatra“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 5. évf. (6.),  49. p.

Balogh Mihály (1997a): „A mi Európánk : (Könyvtárostanári morzsák egy konferenciáról)“. In: Könyvtári Levelező/lap. 9. évf. (9.),  10–11. p.

Balogh Mihály (1997b): „Baktakéken megint történt valami“. In: Könyvtári Levelező/lap. 9. évf. (4.),  13–14. p.

Balogh Mihály (1997c): „Lélek nélkül?“. In: Könyvtári Levelező/lap. 9. évf. (2.),  1. p.

Balogh Mihály (1997d): „Mi mennyi az iskolai könyvtárban? Javaslat az iskolai könyvtári statisztika módosítására“. In: Könyvtári Levelező/lap. 9. évf. (11.),  8–9. p.

Balogh Mihály (1998a): „Könyvtárhasználat, könyvtárhasználtatás“. In: Az iskolai könyvtár : Könyvtárostanárok kézikönyve / Celler Zsuzsanna (szerk.). 2. jav. kiad. Budapest: OPKM,  57–77. p.

Balogh Mihály (1998b): „Törvényen kívül? Iskolai könyvtári esélyek az ezredfordulón“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 7. évf. (2.),  9–16. p.

Balogh Mihály (1999): „Az oktatáspolitika és az iskolai könyvtárak fejlesztése - az európai integráció kihívásai“. In: Az elmélet és valóság kontrasztja : az iskolai könyvtári konferencia előadásai : Szombathely, 1999. október 8-9. / Kovács Mária (szerk.). Szombathely: BDF.,  22–30. p.

Balogh Mihály (2000): „Könyvtár és iskolai könyvtár, könyvtárhasználat és könyvtár-pedagógia (Előzetes háttéranyag a Parlament Oktatási és Tudományos Bizottságának a Városmajori Gimnázium könyvtárában 2000. szeptember 20-án tartott kihelyezett ülésére)“. In: Könyv és Nevelés 2. évf. (4.),  67–69. p.

Balogh Mihály (2002a): „A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérme - dr. Ambrus Andrásné“. In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan. 9. évf. (4.),  25. p.

Balogh Mihály (2002b): „A szervezőket a legjobb szándék vezérelte“. In: Köznevelés 58. évf. (36.),  18. p.

Balogh Mihály (2002c): „Laudáció“. In: Könyv és Nevelés 4. évf. (4.),  7. p.

Balogh Mihály (2003a): „Az iskolai könyvtárak szakfelügyelete“. In: Pedagógiai információ - határok nélkül : Budapest, 2002. október 10-12. : a nemzetközi konferencián elhangzott előadások. Budapest: OPKM,  80–91. p.

Balogh Mihály (2003b): Győri Gáspár. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Tudós tanárok, tanár tudósok). 

Balogh Mihály (2005): „Az egyházi iskolai könyvtárak sorsa a 20. században“. In: 2005 Csurgó. Egyházi Könyvtárak Egyesülése. URL: http://www.eke.hu/index.php/rendezvenyek/koezgylesek/2005-csurgo/item/81 Utolsó letöltés: 2013.05.15.

Balogh Mihály (2006): „Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletről“. In: Könyv és Nevelés 8. évf. (4.),  14–23. p.

Balogh Mihály (2007a): „Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2006-ban végzett könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 16. évf. (1.),  35–46. p.

Balogh Mihály (2007b): „Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2006-ban végzett szakfelügyeleti vizsgálatról“. In: Könyv és Nevelés 9. évf. (2.),  7–22. p.

Balogh Mihály (2008): „Az iskolai könyvtárak átszervezése : Az iskolai könyvtári szakfelügyelet gyakorlati tapasztalataiból“. In: Korszerű könyvtár : Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.). Budapest: Raabe,  C 1.7 (1–32. p.).

Balogh Mihály (2011): „Horváth Tibor az iskolai könyvtárügyről“. In: Könyv és Nevelés 13. évf. (1.?),  34–41. p.

Balogh Mihály (2012a): „Erősen személyes hangú emlékezés Ugrin Gáborné Majoros Mártára, amikor a nevét adta a Veres Pálné Gimnázium könyvtárának“. In: Könyvtári Levelező/lap. 25. évf. (1.),  26–29. p.

Balogh Mihály (2012b): „Stabilitás? Innováció? Inspiráció? : avagy hol a (könyvtáros) boldogság mostanában?“. In: Könyv és Nevelés 14. évf. (3.),  18–24. p.

Balogh Mihály; Dömsödy Andrea (2008): „Jelentés az iskolai (kollégiumi) könyvtárakban 2007-ben végzett könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról“. In: Elektronikus Könyv és Nevelés 10. évf. (4.). URL: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00040/bm_da_0804.htm Utolsó letöltés: 2013.05.15.

Balogh Mihály; Farkas P. József (riporter) (1986): „Az iskolatéka nélkülözhetetlen“. In: Petőfi Népe. (dec. 9.).

Balogh Mihály; Farkas P. József (riporter) (1987): „A ma iskolája: otthona-e a könyvnek?“. In: Szabad Föld. (márc. 13.).

Balogh Mihály; Kerékgyártó György (riporter) (1996): „Veszélyben az iskolai könyvtárak. A megszavazott törvénytervezet megszorításokat tartalmaz“. In: Új Magyarország. (júl. 6.).

Balogh Mihály; Miksa Lajos (riporter) (1996): „Az iskolai könyvtárak, a NAT és a közoktatási törvény“. In: Köznevelés 52. évf. (máj. 3.),  18. p.

Balogh Mihály; R.J. (riporter) (1995a): „Veszélyben az iskolai könyvtárak“. In: Könyvtári Levelező/lap. 7. évf. (6.),  45. p.

Balogh Mihály; R.J. (riporter) (1995b): „Veszélyben az iskolai könyvtárak“. In: Petőfi Népe. (jún. 10.).

Balogh Mihály; Tompa Z. Mihály (riporter) (2001): „A könyvtár nem lehet a leggyengébb láncszem“. In: Heves Megyei Hírlap. (nov. 8.),  11. p.

 

Közreműködőként

Fabulya László (1990) (szerk.): A nagy múltú középiskolák könyvtárai. Budapest: OPKM. [fölmérés és kézirat készítése négy megye (Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Tolna) középiskolai könyvárainak régi állományáról. (1988/1989)]

 

2. Könyv és Nevelés

Balogh Mihály (1999): „Lectori salutem“. In: Könyv és Nevelés 1. évf. (1.),  4–6. p.

Balogh Mihály (2005): „Hogyan tovább Könyv és Nevelés?“. In: Könyv és Nevelés 7. évf. (2.),  6–12. p.

Balogh Mihály (2008a): „A szándékunk nagy volt és erő.. és“. In: Könyv és Nevelés 10. évf. (4.). p.

Balogh Mihály (2008b): „A tízéves Könyv és Nevelés az olvasáskultúra szolgálatában“. In: Könyv és Nevelés 10. évf. (3.),  33–39. p.

 

A Könyv és Nevelés c. negyedéves folyóirat felelős kiadója (1999/1-2005/4) és főszerkesztője (1999/1- 2009/4)

Balogh Mihály: Mustra In: Könyv és Nevelés. 2000/1 – 2009/4.

 

3. Könyvtárostanárok Egyesülete

Balogh Mihály (1994): „Tények, események két választás között (1991-1994)“. In: Iskolakönyvtáros 1. évf. (4.),  3–5. p.

Balogh Mihály (1996a): „A VII. Nyári Akadémia elé (Győr, 1996. július 1-5.)“. In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan. 3. évf. (2.),  1–3. p.

Balogh Mihály (1996b): „Akadémia után - nehéz (hó)napok előtt?“. In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan. 3. évf. (2.),  62–63. p.

Balogh Mihály (1996c): „Szakmai programok“. In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan. 3. évf. (2.),  2–4. p.

Balogh Mihály (1996d): „Tíz év után - hogyan tovább?“. In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan. 3. évf. (2.),  25–31. p.

Balogh Mihály (1996e): „Tíz év után-hogyan tovább?“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 5. évf. (12.),  44–51. p.

Balogh Mihály (1997a): „Könyvtárostanárok Egyesülete“. In: Hogyan tovább. (5.),  9. p.

Balogh Mihály (1997b): „Szervezetből egyesület“. In: Könyvtári Levelező/lap. 9. évf. (5.),  13–15. p.

Balogh Mihály (2011a): „A Könyvtárostanárok Egyesületének története“. In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935-2009, Jubileumi kiadvány / Bényei Miklós (szerk.). Budapest: MKE,  365–375. p.

Balogh Mihály (2011b): „Ami a jubileumi évkönyvből kimaradt : Könyvtárostanárok hétköznapjai“. In: Könyv és Nevelés 13. évf. (4.),  8–12. p.

Balogh Mihály (2012): A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig. Budapest: KTE (Kis KTE könyvek, 6.). 

Balogh Mihály; Szente Ferenc (riporter) (1992): „Két szerep között“. In: Könyvtári Levelező/lap. 4. évf. (3.),  12–13. p.

 

4. Muzeális gyűjtemény

Balogh Mihály (1990): „A védett állomány egy iskolai könyvtár életében“. In: Könyvtáros 40.évf. (10.),  604–609. p.

Balogh Mihály (1992): „Alapítvány régi könyvekért“. In: Könyvtáros 42. évf. (2.),  81. p.

Balogh Mihály (2016): Alapítványi évforduló. "Három az egyben". In: Könyvtári Levelező/lap, 28. évf. (11.), 3-6. p.

Balogh Mihály (1991): „Egy könyvtári alapítványról“. In: Könyvtári Levelező/lap. 3. évf. (10.),  22. p.

Balogh Mihály (2005): „Jogi szakirodalom a kunszentmiklósi református gimnázium régi könyvtárában“. In: Jogszabályok - jogszokások : Jászkunság kutatása 2005 : konferencia a Kiskun Múzeumban. Kiskunfélegyháza: Kiskun Múz. Baráti Köre,  165–183. p.

Balogh Mihály (2007): „Kiállítás-csemegék a csurgói református gimnázium RKTDK étlapjáról“. In: A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium évkönyve / Széll Károly (szerk.). Csurgó: Csokonai Vitéz M. Ref. Gimn., Ált. Isk. és Kollégium,  32–36. p.

Balogh Mihály (1989): „Lappangó 1848-as kisnyomtatványok egy iskolai könyvtárban (négy ábrával)“. In: Magyar Könyvszemle. 105. évf. (1.),  48–60. p.

Balogh Mihály; Schramkó Péter (2006): „Muzeális állomány az iskolai könyvtárakban“. In: Korszerű könyvtár : Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.). Budapest: Raabe,  C 2.2 (1–50. p.).

Balogh Mihály; Sitkei Béla (riporter) (1991): „A Baksay-könyvtár modellé válhat“. In: Népszabadság. (szept. 13.),  4. p.

5. Olvasás

Ackermanné Kelő Kamilla (összeáll.); Dömsödy Andrea (öszeáll.); Balogh Mihály (résztv.) (2001): „„Négyszögletű kerekasztal” Beszélgetés a honi gyermekirodalomról“. In: Könyv és Nevelés 3. évf. (1.),  150–158. p.

Balogh Mihály (2012a): „Az egypengős kölcsönkönyvtár“. In: Az olvasás pártfogója : írások Nemes Erzsébet tiszteletére / Fülöp Ágnes, Lencsés Ákos, Rózsa Dávid (szerk.). Budapest: MKE,  11–22. p.

Balogh Mihály (2010): „Kortársak visszaemlékezései első olvasási élményeikre“. In: Elektronikus Könyv és Nevelés 12. évf. (4.). URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/kortarsak_… Utolsó letöltés: 2013.05.15.

Balogh Mihály (1995): „Megjelent a Monokli!“. In: A többkönyvű oktatás felé / Nagy Attila (főszerk.). Budapest: OSZK KMK,  121–129. p.

Balogh Mihály (2012b): „Olvasás az internet korában, Beszámoló egy OSZK-konferenciáról“. In: Elektronikus Könyv és Nevelés 14. évf. (1.). URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/olvasas_az… Utolsó letöltés: 2013.05.15.

Balogh Mihály (2011): „Olvasás versus... I.“. In: Könyv és Nevelés 13. évf. (3.),  28–37. p.

Balogh Mihály (1997): „Találkozásaim a könyvtárral (Egy pályázat tapasztalatai)“. In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan. 4. évf. (3.),  24–28. p.

Balogh Mihály; Nagy Attila (2007a): „A debreceni nagytemplomtól a budai várig : Interjú Dr. Nagy Attila olvasáskutatóval (I. rész)“. In: Könyv és Nevelés 9. évf. (1.),  60–68. p.

Balogh Mihály; Nagy Attila (2007b): „A debreceni nagytemplomtól a budai várig : Interjú Dr. Nagy Attila olvasáskutatóval II. rész“. In: Könyv és Nevelés 9. évf. (3.),  31–41. p.

 

6. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Balogh Mihály (2001): „A tények megbecsülése“. In: Élet és Irodalom. 45. évf. (45.),  2. p.

Balogh Mihály (2003a): „Álom egy könyvtárról meg egy múzeumról“. In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve / Balogh Mihály (szerk.). Budapest: OPKM,  20–23. p.

Balogh Mihály (2011): „Az újraindulástól a rendszerváltozásig“. In: Könyv és Nevelés 13. évf. (2.),  30–33. p.

Balogh Mihály (2000): „Balázs Mihály emlékére“. In: Könyv és Nevelés 2. évf. (1.),  5–6. p.

Balogh Mihály (2003b): „Egy újjáéledt feladat:  taneszközök az OPKM-ben“. In: Könyv és Nevelés 5. évf. (3.),  43–48. p.

Balogh Mihály (2003c): „Előszó“. In: In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve / Balogh Mihály (szerk.). Budapest: OPKM, 1. p.

Balogh Mihály (2005a): „Könyvtár a pedagógia szolgálatában - pedagógia a könyvtárban : a pedagógiai szakkönyvtár korszerűen értelmezett szerepe, feladatrendszere“. In: Könyv és Nevelés 7. évf. (4.),  7–15. p.

Balogh Mihály (2005b): „Könyvtár a pedagógia szolgálatában - pedagógia a könyvtárban: a pedagógiai szakkönyvtár korszerűen értelmezett szerepe, feladatrendszere“. In: Zalai Könyvtári Levelező (1.),  42–49. p.

Balogh Mihály (2004): „Magyar Pedagógusok Háza : az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum megújulási stratégiája“. In: Könyv és Nevelés 6. évf. (2.),  7–17. p.

Balogh Mihály (2005c): „Magyar Pedagógusok Háza : az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum megújulási stratégiája“. In: Magyar Múzeumok. 11. évf. (1.),  39–40. p.

Balogh Mihály (2005d): „Magyar Pedagógusok Háza : Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum megújulási stratégiája“. In: Magiszter. 3. évf. (2.),  95–105. p.

Balogh Mihály (1999): „Mi az OPKM dolga?“. In: Iskolakönyvtáros 3. évf. (3.),  3. p.

Balogh Mihály (2007): „Nyolc esztendő nem a világ...; : Emlékeim az OPKM-ről“. In: Könyv és Nevelés 9. évf. (1.),  12–14. p.

Balogh Mihály (szerk.) (2003): Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve. Budapest: OPKM.

Balogh Mihály; Gyarmati-Szabó Éva (2004): „Magyar Pedagógusok Háza születik : teljes átalakulás előtt áll az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum?“. In: Mentor. 6. évf. (3.),  8–9. p.

Balogh Mihály (1999): „Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum“. In: Könyvtári Kis Híradó. 4. évf. (3.),  42–44. p.

Pegán Anita (riporter); Balogh Mihály (2003): „„Az egésznek a lelke az, hogy az OPKM összes részlege együtt van a Tündérpalotában“ : interjú - -lyal, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójával“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 12. évf. (10.),  3–10. p.

Vajda Kornél (riporter); Balogh Mihály (1998): „„Dinamikusabb kapcsolatot szeretnék a pedagógiai gyakorlattal, az iskolai könyvtárüggyel“ : beszélgetés - -lyal, az OPKM új főigazgatójával“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 7. évf. (10.),  3–9. p.

III. Pedagógia

Balogh Mihály (1992): „Warga Lászlóné (1942 – 1989)“. In: A Kunszentmiklósi Baksay Sándor Gimnázium  évkönyve, 1988 – 1992. Kunszentmiklós: Baksay Sándor Gimnázium ; NEXUS BT, 9–10. p.

Balogh Mihály (2000): „In memoriam Bege Márton (1942-2000)“. In: Sakkélet. 50. évf. (10-12.), 375–376. p.

Balogh Mihály (2001): „Neumann Feri olvasókönyve“. In: Elhagyott kertek ösvényein, Komáromi Gabriella születésnapi köszöntése / Gulyás József, N. Mandl Erika, Paál László (szerk.). Kaposvár: KECSVM Ped. Főisk. Kar Kommunikáció Tansz, 28–31. p.

Balogh Mihály (2002): „Neumann Feri olvasókönyve“. In: Könyv és Nevelés. 4. évf. (3.), S. 121–124. p.

Balogh Mihály (2010): „Honismeret az alsó fokú tantervekben az Eötvös-féle népiskolai törvénytől az 1948-as államosításig“. In: Honismeret. 29. évf. (4.), 39–46. p.

Balogh Mihály (2011): „„Elzengem híred, Csákberény!“ A honismereti tankönyvek fölötte szükséges voltáról“. In: Honismeret. 39. évf. (1.), 33–40. p.

Homor Tivadar (rend.), szerk. Balogh Mihály, Homor Tivadar, Mészáros Antal (1996): Muzeális kincsek az iskolai könyvtárakban: [... Városi Könyvtár Galériája, ... 1996. július 2 - 5-e között]. [Győr]: Győri Vár. Kvt. (Győri Városi Könyvtár kiállítási katalógusai).

 

Közreműködőként

A Neveléstörténet c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (2003/1 -  )

Balogh Mihály (moderátor) (2009): „Kell-e a latin? Kerekasztal beszélgetés a magyarországi latintanításról“. In: Elektronikus Könyv és Nevelés 11. évf. (1.). URL: http://www.tanszertar.hu/eken/2009_01/latin_0901.htm Utolsó letöltés: 2013.05.15.

 

IV. Egyéb témák

Balogh Mihály (1994): „Legalul“. In: Élet és Irodalom. (40.),  24. p.

Balogh Mihály (1997): „Levelek Juditnak“. In: Kincskereső. (6-7),  31–32. p.

Balogh Mihály (1999): „Petőfi újra beköszönt Pönögére: Fülöpszállási Székely Gábor  magángyűjtő meg a ’Morgó’ vendégfogadó“. In: Nyugati Magyarság. 12. évf. (12.),  11. p.

Balogh Mihály (2006): „„A sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek“ Hérakleitosz : beszélgetés Pais István filozófiatörténésszel“. In: Könyv és Nevelés 8. évf. (2.),  17–25. p.

 

V. Róla szóló művek

„Aranyemberek“ (2006). Kossuth Rádió. 2006.02.02.

Bánkiné Molnár Erzsébet (2001): „Balogh Mihály - Szabó Sándor: Felső-Kiskunság - Dunamellék“. In: Honismeret. 29. évf. (3.),  140–141. p.

Bodnár István (1995): „A könyvtárak hamupipőkéi“. In: Kelet-Magyarország. 52. évf. (5.),  3. p.

Farkas Pál (2000): „Új helyismereti olvasókönyv“. In: Petőfi Népe. 55. évf. (okt. 28.),  10. p.

Fülöpszállási Székely Gábor (2004): „Balogh Mihály új könyvei a Kiskunságról“. In: Redemptio. 11. évf. (1.),  2. p.

Jáki László (2009): „Tiszteletpéldány“. In: Könyv és Nevelés. 11. évf. (1.), 70–71. p.

Kiss Gy. Csaba (2013): „Kunszentmiklós és Petőfi“. In: Könyv és Nevelés. 15. évf. (1.), megjelenés alatt.

Lőrincz Imréné (2012): „Balogh Mihály könyvbemutatója szilveszter délelőtt“. In: Szabadszállási Hírmondó. 9. évf. (12.),  14. p.

Murányi Lajos (2012a): „A költő és a város, Petőfi Sándor Kunszentmiklóson“. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 21. évf. (11.),  5–64. p.

Murányi Lajos (2012b): „Balogh Mihály : A költő és a város. Petőfi Sándor Kunszentmiklóson“. In: Honismeret. 40. évf. (6.),  64–66. p.

Perjámosi Sándor (2013): Kettős kötés In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 22. évf. (11.), 60-64. p.

Popovics Zsuzsanna (2013): „Egy parasztasszony élete“. In: Baon / Király Ernő (főszerk.). Kecskemét: Axel Springer - Magyarország. URL: http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/egy-parasztasszony-elete-500570 Utolsó letöltés: 2013.06.05.

Tiszteletkötet a 70. születésnapra (2013.09.02.) In: Ökrös Csaba (főszerk.): BAON. Kecskemét, Mediaworks,  URL: http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/tiszteletkotet-a-70-szuletesnapr… Utolsó letöltés: 2017. 09.25.

Trencsényi László (2010): „Gondolatok a könyvtárban - avagy a kunsági Poirot felügyelő“. In: Iskolakultúra. 20. évf. (10.),  128–130. p.

Ugrin Gáborné (2000): „Lesz-e könyvtára az Oktatási Minisztériumnak? Gondolatok Balogh Mihály: Mi az OPKM dolga? című írásáról“. In: Iskolakönyvtáros 3. évf. (4.),  17. p.

Vajgel Hajnalka (2008): „Balogh Mihály: Tiszteletpéldány. Baráth Ferenc és Molnár Ferenc találkozása a Budapesti Református Főgimnáziumban. Kunszentmiklós Város Önkormányzata, 2008. 256 p. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Mesterek és tanítványok sorozat“. In: Neveléstörténet. 5. évf. (3-4.),  187–190. p.

Tölgyesi József (szerk., 2013): Kettős kötés. Tiszteletkötet Balogh Mihály 70. születésnapjára. Kunszentmiklós, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, 208 p.

Szabó Sándor: Balogh Mihály laudáció. 9-10. p.

Balogh Mihály: A pályarajz folytatása. 10-12. p.

Balogh Mihály szakmai életrajza adatokban. 13-15. p.

Dömsödy Andrea: Balogh Mihály műveinek bibliográfiája. 16-28. p.

Kalmárné Morcsányi Rozália: Egy életmű a könyvtárostanári hivatásért, és egy évtized a Magyar Könyvtárostanárok Egyesülete élén. 39-43. p.

Bege Nóra: Balogh Mihály 70 éves. 44-47. p.

Jáki László: Balogh Mihály jubileumára. 48-50. p.

Sitkei Béla: b.m., a helyi zsurnaliszta. 51-55. p.

Szabó Sándor: Közel - távoli találkozások ... (Levélféle Balogh Mihálynak). 56-64. p.

Tölgyesi József: Egy életmű olvasata vs. Balogh Mihály. 65-68. p.

 

Összeállította: Dömsödy Andrea, a Könyvtárostanárok Egyesületének alelnöke
2017. október 7.