Beküldő: admin | 2023. 10. 26., cs – 08:58

A Könyvtárostanárok Egyesülete és az Országos Széchényi Könyvtár pályázatot hirdet a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2023/2024. tanévi versenybizottsági tagságára

A pályázat célja:

 • Könyvtárostanár kollégák bevonása (elsősorban) feladatlapok, a hozzájuk tartozó megoldókulcsok kidolgozásába és a verseny egyéb szakmai feladatainak ellátásába.
 • A kollégák magas színvonalú és kreatív könyvtár-pedagógiai munkájának elismerése.

A pályázók köre:
Bármely magyar állampolgár jelentkezhet, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

 • rendelkezik könyvtáros és pedagógus szakképesítéssel,
 • van könyvtárostanári gyakorlata,
 • a 2023/2024. tanévben nevelési intézményéből biztosan nem indul diák a versenyen,
 • és vállalja, hogy a versennyel kapcsolatban titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz.

Előnynek számít, ha a pályázó

 • jelenleg is könyvtárostanár munkakört tölt be,
 • általa felkészített versenyző ért már el kiemelkedő eredményt a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati versenyen,
 • biztosított már helyszínt a verseny számára,
 • volt már korábban versenybizottsági tag,
 • bármely más, a versennyel kapcsolatos szakmai tapasztalatot szerzett.

A pályázat eljárásrendje:

 • Pályázni kizárólag e-mailben lehet, ehhez ezt az e-mail-címet kell használni: oktat@oszk.hu

Beküldendő dokumentumok:

 • pályázati adatlap (kattintással a hír alján letölthető),
 • egy teljes, kidolgozott feladat megoldókulccsal.

A pályázat beadásának meghosszabbított határideje: 2023. december 13. (szerda) éjfél.

A pályázókat legkésőbb 2023. december 20-ig e-mailben értesítjük a pályázat eredményességéről.

A versenybizottságba a jelen pályázati úton 4 pályázót választunk ki.

A versenybizottsági tagok feladata:

 • részvétel a versennyel kapcsolatos döntések meghozatalában,
 • részvétel a versenybizottsági üléseken (a konkrét időpontokról az adott intézmények vezetői számára kikérőt írunk),
 • a verseny írásbeli és szóbeli feladatainak kidolgozása, megoldókulcsainak elkészítése,
 • a versenyzők munkáinak értékelése két fordulóban:
 • írásbeli feladatlapok javítása a II. fordulóban
 • szóbeli zsűrizés a döntőn,
 • a munka során folyamatos (elsősorban internetes) kommunikáció és együttműködés a feladatok kidolgozásában részt vevő többi versenybizottsági taggal, a verseny szakmai felelősével és országos versenyszervezőjével.

A pályázat nyerteseivel szerződést kötünk. A versenybizottsági tagok tiszteletdíjának anyagi fedezetét a Nemzeti Tehetség Program „A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása” elnevezésű meghívásos pályázatából kívánjuk megteremteni.

A pályázattal beküldendő (kidolgozott) feladattal kapcsolatos elvárások:

 • A megadott témakörben készüljön el, ez most a következő: Fenntartható fejlődés
 • 78. vagy 910. évfolyamos diákok számára készüljön! (Mindenképpen kérjük feltüntetni, hogy a feladatot melyik kategóriának szánják!)
 • A feladat írásbeli feladatlapra való legyen, szükséges hozzá megoldókulcs és pontozási/ütemezési javaslat.
 • A megoldásnak nem kell feltétlenül könyvtári vagy számítógépes környezetet igényelnie, ugyanakkor a feladat mindenképpen információ-, dokumentum- vagy könyvtárhasználati legyen!
 • A feladat ne könyvtárosi, hanem kimondottan könyvtárhasználati tudást mérjen!
 • A feladat után adja meg, hogy az mely könyvtárhasználati témaköröket, tudáselemeket méri!
 • A feladat megoldása ne igényeljen 20 percnél többet, és szerepeljen is rajta az ajánlott időkeret!
 • A kreatív, „szokatlan” (újító, újszerű) feladatok előnyt élveznek.
 • A feladathoz szükség szerint kapcsolható (egyszerűen biztosítható) melléklet, ebben az esetben kérjük, a pályázatához csatolja azt is!

A versennyel kapcsolatban minden további információt folyamatosan itt teszünk közzé: https://portal.ktep.hu/Bodverseny

A pályázattal kapcsolatban az oktat@oszk.hu e-mail-címen vagy a következő elérhetőségeken állunk az érdeklődők rendelkezésére: Dr. Hangodi Ágnes (hangodi.agnes@oszk.hu, +36-30-608-8387)

Budapest, 2023. október 27.

A pályázati űrlap letölthető innen:

Csatolmány

Pályázati adatlap (537.95 KB)