Beküldő: admin | 2021. 09. 10., p – 08:51
boritóvirág

A Kis KTE könyvek c sorozatot Bondor Erika hívta életre az egyesület 20 éves évfordulója alkalmából 2006-ban. A sorozat azóta is egyedülálló és hiánypótló a könyvtárpedagógiai munkában. 2022-ben már a 12. kötete jelent meg.

A sorozat elé

Köszöntő

Az NKA ez évi támogatásának köszönhetően egyesületünk könyvkiadásba fogott az idei jubileumi évben. Sőt, mivel távlatokban gondolkodunk, a jelen kötettel egy tervezett sorozat első részét foghatja kezében a reménybeli olvasó.

A Kis KTE Könyvek terveink szerint elsősorban a könyvtárostanári munka gyakorlatát megkönnyítő és támogató kiadványokat tartalmazná. feladatgyűjteményeket - mint Pappné Vőneki Erzsébet munkája -, a könyvtárhasználati órák tervezését színesítő kiadványokat, a munkánkat gyakorlati szempontból megközelítő tanulmányokat szeretnénk megjelentetni. A tervezett sorozathoz várjuk a könyvtárostanár kollégák ötleteit, igényeit és a jövendő kötetek szerzőinek felajánlásait.

2006-ban, egyesületünk történeti jogelődjének 20 éves jubileumán a KTE tagjai az NKA jóvoltából ingyenesen jutnak hozzá a sorozat első kötetéhez.

Bondor Erika

A sorozat adatai

Sorozati cím: Kis KTE könyvek
ISSN: 1788-4470
sorozatszerkesztő: Dömsödy Andrea (7. kötettől)
Borítóterv: Hóka László

A sorozat kötetei

Pappné Vőneki Erzsébet: Természetes. Természettudományi ismeretszerzés könyvvel - könyvtárral. 5-8. évfolyam - Kalauz és feladatgyűjtemény. (Kis KTE könyvek, 1.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2006. 142 p.

Bondor Erika: Iskolai könyvtárak fejlesztése, menedzselése informatikai eszközökkel. (Kis KTE könyvek, 2.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2007. 94 p.

Ilyés Renáta - Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtárhasználati feladatok. Módszertani segédanyag és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához. (Kis KTE könyvek, 3.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2008. 387 p.

Dömsödy Andrea (szerk.): Iskolai könyvtári projektek, programok. (Kis KTE könyvek, 4.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2011. 254 p.

Bogyó Katalin, Cs. - Dán Krisztina - Dömsödy Andrea: Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez. (Kis KTE könyvek, 5.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012. 190 p.

Balogh Mihály: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig. (Kis KTE könyvek, 6.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012. 113 p. <http://www.ktep.hu/sites/default/files/Kis_KTE_konyvek_6_KTE_tortenete_…; Utolsó letöltés: 2018.05.15.

Barátné Hajdu Ágnes - Bogyó Katalin, Cs. - Eigner Judit (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok. (Kis KTE könyvek, 7.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2013. 331 p.

Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis KTE könyvek, 8.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016. 239 p. <http://www.ktep.hu/sites/default/files/KisKTE8.pdf&gt; Utolsó letöltés: 2018.05.15.

Bogyó Katalin, Cs. - Dömsödy Andrea (szerk.): Könyvtárhasználati ötlettár - játékos feladatok. (Kis KTE könyvek, 9.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2017. 294 p.

Dömsödy Andrea - Németh Szilvia (szerk.): Olvasás, élmény, könyvtár. Egy könyvtárostanári konferencia lenyomata. (Kis KTE könyvek, 10.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018. 182 p.

Dömsödy Andrea - Németh Szilvia - Savanya Ildikó (szerk.): Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért. Ötletek, foglalkozástervek, projektek karantén előtt, alatt, után. (Kis KTE könyvek, 11.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2021, 380 p.

Dömsödy Andrea (szerk.): XXI. századi iskolai könyvtári terek. (Kis KTE könyvek, 12.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2022. 228 p., ISBN 978-615-81914-2-5

Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Információztass! De hogyan? Módszertani kézikönyv az információs műveltség fejlesztéséhez. (Kis KTE könyvek, 13.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2024. 269 p. ISBN 978-615-81914-3-2

 

A sorozat összesített mutatói

A mutató segítségével nemcsak jelen kötet írásai kereshetők vissza, hanem a Kis KTE könyvek c. sorozatban publikált tervekben, ötletekben megjelent feladatok, továbbá a módszertani fejezetekben közölt általánosabb feladatleírások is. A mutatók nem tartalmaznak minden, az írásokban megjelenő szempontot, tematikát. Elsősorban a foglalkozástervezést segítő szempontokra, tartalmakra fókuszálnak. Az egyes írásokat a sorozat kötetszámával, majd perjel után a foglalkozásleírás kötetbeli sorszámával jelezzük. Például a 8/3 jelölés a sorozat 8. kötetében megjelent 3. sorszámú foglalkozásvázlatra mutat.

További jelölési sajátosságok:

 • Egyértelmű sorszám hiányában a szerző vezetéknevének első betűjét is tartalmazza a jelölés. Pl.: 4/N = 4. kötet Nahalka írása.
 • A 3. kötetben nincs folyamatos számozás, így a feladatokat a szerzők vezetéknevének kezdőbetűjével jelöljük.
 • Melykóné esetén azt is megadtuk, hogy az 5. vagy a 6. évfolyamos feladatok között van-e. Pl.: 3/M5.1 = Melykóné 5. évf. 1. témakör.
 • A 4. és 10. kötet nem tartalmaz számozást, ott azt a sorrend alapján képzeletben megtettük. A két bevezető írás után kezdtük a számozást.
 • A 7. köteten belül újrakezdődik az óravázlatok sorszámozása, így a III/D alfejezetben lévőket egy D-vel jelöltük.
 • Ahol az adott tanulmánynak nincsen sorszáma ott az egység jelölését vettük át. Ezek betűk vagy római számok lehetnek.
 • Az előszókat 0-val jelöltük.

A mutatók a 9. kötettől készülnek. A korábbi köteteknél a visszamenőleges mutatókészítés elsősorban a tartalmi egységekre és a feladattípusokra, szerzőkre koncentráltunk, de bizonyos esetekben a célok mentén is fontosnak tartottuk visszakereshetővé tenni azokat is. A mutatók egy része betűrendes, más részük tematikus. Ez a mutató címéből rögtön látható.
 

A mutatók áttekintése:

 • Célok szerinti betűrendes mutató
 • Célcsoport szerinti mutató
 • Tematikus tantárgymutató a témakörökkel
 • Könyvtárhasználati kerettantervi területek és témakörök tematikus mutatója
 • Feladattípus, játéktípus, módszer betűrendes mutatója
 • Időigény szerinti mutató
 • Azonnal bevethető feladatok mutatója
 • Betűrendes névmutató

Célok szerinti betűrendes mutató

A 9-13. kötetre teljes a többi esetén csak kiemelések.

absztraháló képesség fejlesztése, 9/25, 9/41, 9/49, 9/58
alkalmazás (ismeretek alkalmazó rögzítése), 9/31, 9/49, 9/64, 11/13, 11/20, 11/21, 11/22, 11/24, 11/26
analógiás gondolkodás fejlesztése, 9/14
asszociációs készség fejlesztése, 9/33
bemutatkozás, 11/8
csoportalakítás, 9/37, 7/I.3.5,
differenciálás 11/17, 11/19
egyéni fejlesztés, 11/A1, 11/4, 11/5
együttműködés, 11/6, 11/10
ellenőrzés, 11/11, 11/15
elmélyítés, 9/59
előzetes tudás előhívása, 9/22-23, 9/27, 9/29, 9/31, 9/45-46, 10/5, 10/6, 10/12, 11/12
empátia fejlesztése, 9/41-44, 9/48, 9/50
érdeklődés felkeltése, 9/25, 10/10, 10/11, 10/13, 11/12
értékelés, 11/15
esélynövelés, 11/1
fejlesztő értékelés, 11/4
figyelemfejlesztés, 9/21, 9/56, 13/5, 13/18-19, 13/25-26
fogalmi gondolkodás fejlesztése, 9/9-12, 9/14, 9/22, 9/29, 13/14, 13/16
gondolkodásfejlesztés, 9/65, 11/16
gyakorlás, 9/13, 9/16, 9/30, 9/40, 9/45-46, 9/69
induktív gondolkodás fejlesztése, 9/11
Iskolai Könyvtári Világhónap, 11/8
iskolai ünnep, 11/12
ismerkedés, 13/6
kapcsolattartás, 11/A1, 11/6, 11/30
képzelőerő fejlesztése, 9/52, 10/8
kérdezéstechnika fejlesztése, 13/3-4, 13/12
kikapcsolódás, 9/34, 11/A1
koncentrációfejlesztés, 9/5, 9/7, 9/21, 9/27, 9/33
könyvtári ellátás, 11/A1, 11/2, 11/9
könyvtárnépszerűsítés, 11/8, 11/18, 13/22
közösségépítés, 9/35, 11/1, 11/6, 11/30
kreatív olvasás fejlesztése, 9/56-57
kreativitásfejlesztés, 9/16, 9/49, 9/51, 9/62, 9/64
kritikai gondolkodás fejlesztése, 9/42, 11/6, 11/13, 11/14, 11/25, 11/29
kritikus olvasóvá nevelés, 9/17, 8/10
kultúraközvetítés, 9/50, 11/6, 11/12
látókör szélesítése, 13/13
lényegkiemelés, 9/3, 9/4
megfigyelés, 9/18, 11/27, 13/6
megfigyelési képesség fejlesztése, 9/52, 11/27
memóriafejlesztés, 9/8, 9/18-19, 9/33, 9/49, 9/51, 9/63, 9/66-67, 10/7, 10/11
mérés → tudásmérés
metakogníció, 11/16, 13/1-2, 13/17-19
motiváció, 9/18, 9/35, 9/41, 9/49-50, 9/58
munkáltatás, 11/10
nemzetközi együttműködés, 11/33
    Erasmus+, 11/33
eTwinning, 11/33
olvasásfejlesztés, 9/28, 10/7
olvasási stratégiák megismertetése, 9/65
olvasmányválasztás, 11/28
olvasóvá nevelés, 9/6, 9/26, 9/32-33, 9/35, 9/37-38, 9/42, 9/50, 9/55-57, 9/67, 4/4-5, 4/9, 10/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 11/A1, 11/3, 11/6, 11/9, 11/12, 11/31
online tanulás, 11/1
önálló tanulás fejlesztése, 9/47, 9/60-61, 3/M5.8, 8/6, 8/8, 11/A1, 11/11, 11/14, 11/15, 11/17, 11/18, 11/19, 11/21, 11/23, 11/32, 13/7, 13/10-12, 13/15, 13/20, 13/22
önismeret fejlesztése, 9/23, 9/36, 9/38, 11/16, 11/28, 13/3, 13/10
önművelődési iránti igény felkeltése, 9/26, 5/7.4.1
összefoglalás, 9/25, 45-46, 51
pályaorientáció, 4/8, 11/24
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, 9/24, 9/41, 9/48-50, 9/62, 5/7.4.2, 8/7, 11/23
ráhangolás, 9/1, 9/2, 9/27, 9/34, 9/37, 9/59
reflektálás, 9/59, 11/16
reflektív olvasóvá nevelés, 9/65
rendszerezés, 9/22, 9/25, 11/10
rendszerező képesség fejlesztése, 9/11, 9/58
rögzítés, 9/25, 9/30, 9/49
szemléletformálás, 9/23, 9/26, 9/36, 9/42-46, 9/62, 7/D9, 8/3, 8/10, 11/14, 11/25, 11/29, 13/24
szemléltetés, 9/39, 9/40, 9/48, 9/70-71, 13/23
szóbeli kommunikáció fejlesztése, 9/31, 9/42, 9/48, 9/49-53, 10/6, 10/10
szokásformálás, 9/45-46, 9/53, 11/3, 11/20, 11/21
szókincsfejlesztés, 9/1, 9/5-10, 9/13, 9/15-17, 9/22, 9/34, 9/49, 9/67, 8/7, 7/D2, 10/7
szolgáltatás, 11/2
szövegalkotás fejlesztése, 9/49, 9/51, 9/62, 9/70-71, 4/1, 4/2, 11/30, 13/4, 13/26
szövegértés fejlesztése, 9/6, 9/17, 9/20, 9/26, 9/47, 9/50, 9/54-57, 9/60, 9/62-65, 9/70, 4/10, 7/5, 8/1-3, 8/7-8, 8/10, 10/5, 10/6, 10/7, 10/10, 10/11, 10/12, 11/3, 11/12, 11/14, 13/25-26
tananyagfejlesztés, 11/10, 11/14
tantárgyi integráció, 11/13, 11/21, 11/27, 11/31
tanulás támogatása, 11/A1, 11/1, 11/2, 11/18, 11/19
tanuló megismerése, 9/23, 9/27, 9/36, 9/38, 7/D2, 8/8, 11/16, 11/19
tehetséggondozás, 11/4, 11/5
térbeli tájékozódás fejlesztése, 9/3, 9/68
tudatos tervezés, 11/17, 13/1
tudatosítás, 13/1-2, 13/8, 13/24
tudásmegosztás, 11/8
tudásmérés, 11/4
új ismeretek nyújtása, 9/4, 9/25, 9/44, 9/54, 9/61, 7/1-4, 7/6, 8/11
 

Célcsoport szerinti mutató

Az összes kötetre.
Évfolyam esetén, ha bármelynek ajánlja a szerző, akkor nem szerepel egyik évfolyamnál sem.

alsó tagozat, 9/1, 9/7-8, 9/10, 9/15, 9/18, 9/20-21, 9/28, 9/31, 9/33, 9/39, 9/52, 9/54-55, 9/60, 9/64, 9/67-68, 4/2, 4/9, 5/7.4.1, 7/4, 7/4, 7/9, 8/5, 10/7, 10/9, 10/11, 10/12, 11/3, 11/4, 11/15, 11/33, 13/20, 13/24
felső tagozat, 9/2, 9/4-7, 9/9-28, 9/30-31, 9/33, 9/37, 9/40-48, 9/51-52, 9/54, 9/56-57, 9/61-64, 9/66-69, 1/II, 3/M5.1-8, 3/M6.1-6, 3/I1, 4/3, 4/6, 4/7, 4/8, 5/7.5, 7/1-2, 7/5, 7/D1-4, 7/D6-10, 8/1-2, 8/4, 8/6-8, 8/10-11, 8/12-14, 10/5, 10/6, 10/10, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/26, 11/27, 11/28, 11/30, 11/33, 13/1-4, 13/7-13, 13/16, 13/18-19, 13/21, 13/24
középiskola, 9/4, 9/7, 9/13, 9/19, 9/23-25, 9/27, 9/37, 9/41-45, 9/47-48, 9/51, 9/56, 9/62, 9/64-65, 9/67, 9/69-71, 3/I2-5, 4/1, 4/4, 4/5, 4/10, 5/7.4.2, 5/7.4.3, 7/3, 7/6, 7/8, 7/D5, 7/D11, 8/3, 8/9, 11/4, 11/6, 11/10, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/18, 11/19, 11/20, 11/25, 11/29, 11/31, 11/32, 11/33, 13/1-4, 13/7-8, 13/10-14, 13/16-19, 13/25-26
felsőoktatás, 9/6, 9/23, 9/44, 9/69, 9/70-71, 4/3, 11/10, 11/20, 13/1-4, 13/14-18, 13/22, 13/25-26
könyvtárostanár, szakmai közösség, 11/7, 11/17, 12/1-8
bármely, 9/3, 9/29, 9/32, 9/34-36, 9/38, 9/49-50, 9/58, 9/59, 10/8, 10/13, 13/5, 13/6, 13/23

Tematikus tantárgymutató a témakörökkel

Az összes kötetre.

Magyar nyelv, 9/6, 9/16, 9/20, 9/33, 9/57, 9/68, 11/30
betűtanulás, 9/68, 10/7
betűrend, 9/68
helyesírás, 10/12, 11/30
szavak szerkezete és jelentése, 9/16, 10/6, 10/10, 10/12
toldalékok, 9/57
rokon értelmű szavak, 9/33
szókincs változása, 9/6
nyelvi játék, 9/16, 10/7
közmondások, 9/16 
elbeszélés jellemzői, 9/20
leírás jellemzői, 9/20
fogalmazás, 11/30

Magyar irodalom, 9/2, 9/6, 9/16, 9/25-26, 9/28, 9/33, 9/37, 9/50, 9/55-58, 9/60, 3/I1, 4/1, 4/3-5, 4/9, 5/7.5, 7/D10-11, 8/7-9, 11/6, 11/13, 11/30
irodalomtörténet, 9/25, 3/I1, 4/4, 7/D10, 8/8
reneszánsz, 4/4
felvilágosodás, 11/31
reformkor, 11/13
irodalmi művek értelmezése, 9/58, 9/60, 8/7, 11/31
házi olvasmány, 9/55, 9/60, 10/5, 10/6, 10/12, 11/31
kortárs irodalom, 9/6, 9/16, 9/28, 9/56, 4/3, 7/D11, 10/5, 10/6, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 11/9
magyar irodalom, 9/6, 9/28, 9/37, 9/56-57, 9/60, 8/7-8, 10/6, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 11/12
gyermekirodalom, 9/55, 7/D11, 10/9, 10/11
ifjúsági irodalom, 9/2, 9/33, 9/56, 4/3, 10/5, 10/6, 10/10, 10/12
e-könyv, 10/9
szerzők:
     Arany János, 8/8
     Auer, Margit, 10/5
     Békés Márta, 10/7
     Bosnyák Viktória, 10/10, 10/12
     Dániel András, 9/28
     Fekete István, 9/60
     Gimesi Dóra, 10/10
     Jeli Viktória, 10/10
     József Attila 11/12
     Karinthy Frigyes, 9/57, 8/7
     Kertész Erzsi, 10/6, 10/10
     Kosik, Rafał, 10/10
     Lackfi János, 9/16
     Leiner Laura, 9/56
     May, Karl, 9/2
     Mentovics Éva, 10/7
     Nyulász Péter, 10/11
     Parti Nagy Lajos, 9/6
     Petőfi Sándor, 11/13, 11/30
     Rowling, J. K., 4/3, 13/25
     Saint-Exupéry, Antoine de, 9/55
     Szabó Tibor Benjámin, 10/10
     Tasnádi István, 10/10
     Voltaire, 11/31
műfajok
     népmese, 9/6, 4/5, 4/9, 10/8
     novella, 9/57, 8/7
     mitológia, 11/6
     mondóka, 10/7
     műmese, 9/6, 10/11, 13/20
     regény, 2, 55-56, 60, 4/3, 10/5, 10/6, 10/10, 10/12
     vers, 9/16, 10/7, 11/12
művek (szerzőhöz nem kötött)
     Biblia, 8/9
     Nyugat, 7/D10
mesemondás, 10/8
olvasás, 9/26
     könyvajánló,11/30
     olvasási nehézség, 10/7

Történelem, 9/25, 9/51, 9/62, 9/65, 3/I1, 3/I4-5, 4/4, 4/6-7, 5/7.5, 11/29, 11/32
történelmi forrás, 11/13, 11/32
kronológia, 9/25
életmódtörténet, 11/32
helytörténet, 11/31, 13/10-13
családtörténet, mikrotörténelem, 13/10-13
kultúrtörténet, 9/25, 9/51, 9/65, 3/I1
könyvtörténet, 9/25
könyvtártörténet, 9/25
vallások, 3/I4
ókor
     Ókori Kelet, 9/65
     Egyiptom, 9/65
     középkor, 9/62, 3/I1, 4/4, 4/7
     Bethlen Gábor, 4/6
     Drakula, 9/62
     Havasalföld, 9/62
     Hunyadi Mátyás, 3/I5, 4/4, 4/7
     lovagok, 5/7.4.1
     reneszánsz, 4/7
újkor
     reformkor, 11/13
     dualizmus, 11/32
20. század, 
     rendszerváltás, 11/29

Idegen nyelv, 9/1, 9/9, 9/27, 9/63
betűrend, 9/27
szókincsfejlesztés, 9/1, 9/9
angol nyelv, 9/1, 9/63, 11/6, 11/27
Amerikai Egyesült Államok, 9/63
amerikai kultúra, 9/63
Library Gingerbread Man, 11/27

Művészeti tárgyak
ének-zene, 3/I3, 5/7.5
mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, 9/50, 11/6 
film, filmnyelv, 11/6
irodalmi adaptáció, 11/6

Matematika 5/7.5, 11/26, 13/20
grafikai szervezők, 11/16
algoritmusok, 11/16
százalékszámítás, 11/26

Természettudományos tárgyak
fizika, 1/II, 8/7, 11/13
     napfogyatkozás, 11/13
kémia, 1/II, 5/7.4.3, 8/7
biológia, 1/II, 11/17
     madarak, 11/17
     táplálkozás, 5/7.4.3
földrajz, 1/II, 5/7.4.2, 7/D5, 8/10, 13/7-8
     Alpok, 8/10
     földrengés, 7/D5
     földtan, 11/31
     Németország, 11/31
     országismeret, 11/31
     víz, 5/7.4.2
környezetismeret, természetismeret, 1/II, 4/2, 5/7.5

Etika, osztályfőnöki óra 11/6, 11/23, 11/24, 11/25, 11/28, 11/30
gyermekjogok, 11/25
fenntarthatóság, 11/25
honismeret ,11/23
utazás, 11/23
önismeret, 11/28

Technika és tervezés (életvitel) 11/23
 

Könyvtárhasználati tananyagegységek és témakörök tematikus mutatója

Az összes kötetre.

I. Információ
információ, 13/5
információkeresés folyamata (információs problémamegoldás), 9/24, 9/44, 9/51, 3/M5.5, 3/M5.8, 3/M6.4, 4/1, 8/8, 8/12, 11/16, 11/21, 13/1, 13/22
tervezés, 11/21, 13/2
feladat értelmezése, 13/2, 13/4, 13/22
tanulásmódszertan, 11/1
önálló ismeretszerzés, 11/14, 
információfeldolgozás, 9/65
kritikai gondolkodás, 11/6, 11/14
szellemi munka folyamata, 11/14
információs műveltség, könyvtárhasználati tudás, 13/2-3
mesterséges intelligencia, 13/3-4

II. Információforrások
dokumentumtípusok (általában és átfogóan), 9/1, 9/4-5, 9/7-8, 9/12-20, 9/22, 9/28-29, 9/33-34, 9/37, 9/46, 9/49, 9/50, 9/58, 9/61-62, 9/68, 3/M5.3, 3/M5.5, 3/M6.1, 3/M6.5, 4/10, 7/8, 7/D2-3, 7/D5, 7/D7-10, 8/6-7, 8/10, 11/13, 11/21, 13/5-6, 13/13
dokumentumok csoportosítása, 9/7, 9/14, 9/19-20, 9/22, 9/33, 9/37, 9/58, 9/68, 3/M5.3, 3/M5.5, 3/M6.1, 3/M6.5, 4/10, 7/8, 7/D1, 7/D5, 7/D7-8, 7/D10, 13/5-6
ismeretközlő irodalom, 9/12, 9/20, 9/68, 3/M5.3
szépirodalom, 9/12, 9/20, 9/68
formai jellemzők, 9/18
illusztráció, 9/50
könyv részei, 9/1, 9/13-15, 9/50, 9/61-62, 3/M5.3, 7/D2-3
     címlap, 9/61, 3/M5.3, 7/D2
tartalomjegyzék, 9/61
kézikönyvek, 9/4, 9/5, 9/8, 9/13-14, 9/16-17, 9/22, 9/29, 9/46, 9/49, 9/61, 3/M5.5, 7/D5, 8/7, 13/6-8
     enciklopédia, 3/M5.5
     lexikon, 9/8, 9/49, 3/M5.5, 8/7
     szótár, 9/17, 9/28, 10/6
     egynyelvű szótárak, 9/5, 9/6, 9/13, 9/46, 3/M5.5, 13/9
     értelmező szótár, 9/17, 9/29
     Wikipédia, 8/10
időszaki kiadványok, 9/7, 9/29, 3/M6.5, 4/10, 7/D9-10, 8/6, 8/10
     Kincskereső, 3/M6.5, 13/7
régi nyomtatványok, 9/62
online forrás, 11/21, 13/8

III. Információs intézmények, könyvtárak
információs intézmény, 13/10
könyvtárak (általában és átfogóan), 9/4, 9/9-13, 9/19-20, 9/22-23, 9/25, 9/27-28, 9/30, 9/33-36, 9/40, 9/42-45, 9/47, 9/51-53, 9/58, 9/62-66, 9/68, 3/M5.2, 3/M5.5, 3/M6.1-3, 3/I2, 4/10, 7/1, 7/D1, 7/D6-7, 7/2-3, 7/8, 8/1, 8/2, 8/3-6, 11/18, 11/19, 11/21, 11/22, 11/27, 11/33, 13/10, 13/22
könyvtár fogalma, 3/M5.2, 36, 7/8, 7/D1, 8/1
könyvtári funkciók, 9/23, 9/42-43, 9/64
könyvtárkép, 9/23, 9/43 
könyvtáros, 11/18
szakmai kommunikáció, 11/8
gyűjtőkör, 9/23, 9/43
könyvtártípusok, 9/45, 9/62, 3/M5.2, 8/1-2, 8/4, 13/10, 13/13
     elektronikus könyvtár (digitális könyvtár, virtuális könyvtár), 3/I2, 7/3, 8/4, 11/9, 11/21, 11/22
     iskolai könyvtár, 9/45, 3/M5.2, 11/18, 11/27
     felsőoktatási könyvtár, 9/45
     hangos könyvtár, 9/62
     közkönyvtár, 9/45, 9/62, 11/27
     nemzeti könyvtár, 9/45, 9/51, 9/62
híres könyvtárak, 9/63
könyvtárhasználati szabályok, 9/44, 9/47, 9/62, 3/M5.2
tér- és állományszerkezet, 9/4, 9/20, 9/40, 9/44-45, 9/52, 9/62, 9/64, 3/M5.5, 3/M6.1, 3/M6.3, 7/2, 7/D6,8/5-6, 10/12, 13/11-12
helyismereti gyűjtemény, 11/31
berendezés, 9/52, 9/64
raktári rend, 9/19, 9/53, 9/58, 9/68, 3/M6.3-4, 7/D6, 8/5, 10/10-11, 11/27, 13/11-12, 13/20
     szakirodalom rendszerezése, 9/40
     raktári jelzet, 9/13, 9/33, 9/40, 3/M5.5, 3/M6.2, 3/M6.3, 7/8, 7/D6, 7/D8
     szakrendi jel, 40, 7/D7
     ETO, 9/4, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/22, 9/30, 9/35, 9/40, 9/58, 9/66, 3/M5.5, 3/M6.2-3, 4/10, 7/1, 7/8, 7/D7, 8/5-, 11/27
     betűrend, 9/27-28, 8/5, 4/9, 7/D8, 10/10
     könyvtári betűrend, 9/27, 9/68, 3/M6.2, 7/2, 7/D6
     Cutter-szám, 9/13, 9/58, 7/D6, 8/5
könyvtári szolgáltatások, 9/32, 9/34, 9/39, 9/42, 9/44-45, 9/47, 9/51-53, 9/62, 3/M5.1-2, 4/10, 11/1, 11/3, 11/8, 11/18, 11/19, 11/21, 11/33, 13/11
     digitális könyvtár működése, 11/21
     beiratkozás, 9/51, 4/10
     kölcsönzés, 9/39, 9/44, 9/51, 9/53
könyvtárnépszerűsítés, 9/32
könyvtártörténet, 9/25, 9/51, 9/65
könyvtörténet, 9/25
írás története, 9/65
múzeum, 11/31, 13/13
levéltár, archívum, 13/13

IV. Információ- és forráskeresés
információkeresés (általában és átfogóan), 9/4, 9/6-7, 9/16, 9/21, 9/24-25, 9/34, 9/36, 9/38, 9/41-42, 9/44, 9/51, 9/53-56, 9/60-63, 3/M5.4-8, 3/M6.4-6, 3/I1-5, 4/1, 4/8-9, 5/7.4.1, 5/7.4.2, 5/7.4.3, 7/1-3, 7/5-7, 7/9, 7/D3-5, 7/D9-11, 8/5-12, 8/14, 11/6, 11/9, 11/14, 11/16, 11/17, 11/20, 11/21, 11/22, 11/24, 11/25, 11/26, 11/28, 11/30, 11/32
irányított keresés, 9/25, 9/55-56, 9/60, 9/62-63, 1/II, 3/M5.4-7, 3/M6.4-5, 3/I1-5, 4/9, 5/7.4.1, 5/7.4.2, 7/5-6, 7/D4, 7/D5, 7/D9-10, 8/5, 8/10, 10/10, 10/12, 11/9, 11/22, 11/26
önálló keresés, 9/6, 9/54, 9/60, 3/M5.5, 4/2, 4/8, 5/7.4.3, 7/D9, 7/D11, 8/6-7, 8/10-11, 8/14, 11/17,
böngészés, 13/14
keresési stratégia, 13/21
keresőkérdés, kérdés, 3/M5.5, 3/M6.3, 11/21, 13/4, 13/16-17, 13/20
     szűkítés, 11/28
     kereséstörténet, 13/17
kulcsszó, 3/M5.5, 3/M6.3-4, 11/21, 13/14, 13/16
információkereső nyelv, 13/16
tárgyszó, 7/5, 7/9, 13/16
katalógus (könyvtári), 9/36, 9/42, 3/M6.6, 7/2, 7/6, 11/22, 13/15, 13/20, 13/22
     katalóguscédula, 9/21, 3/M6.6, 4/9-10, 7/2, 7/6-7/7, 7/9
     katalógusrekord, 9/4, 9/7, 9/21, 9/69
     online katalógus, 7/3, 7/5-6, 8/6-7, 8/9, 8/10, 10/10, 10/11, 11/9
adatbázis-használat, 11/22, 11/24, 11/28, 11/30, 11/32, 13/14, 13/16-17
     adatbázisok, 11/20, 13/10, 13/15
     Arcanum, 11/32
     gyermekirodalmi adatbázis, 11/22
     szakirodalmi adatbázis, 7/D9, 8/10
     IMDb, 11/30
     MEK, 11/21
     MATARKA, 7/D9, 8/10, 13/15
     Moly, 11/28, 11/30
     Nemzeti Pályaorientációs Portál, 11/24
menetrend, 11/23
internet, 8/6-7, 8/10-11
kézikönyvek, 9/6, 9/16, 9/36, 9/38, 9/53, 9/56, 9/60, 9/61, 9/63, 3/M5.4, 3/M5.5-6, 3/M6.4, 4/9, 7/D5
mutató, 9/38, 9/61, 7/D3, 7/D9, 10/10
repertórium, 7/D9
adatgyűjtés, 11/26
forráskiválasztás (általában és átfogóan), 9/6, 9/7, 9/18, 9/20-21, 9/26, 9/32, 9/36, 9/41-42, 9/44, 9/46, 9/61, 7/D3, 7/D5, 8/10-11, 8/14, 11/13, 11/14, 11/18, 11/21, 11/25, 11/29, 13/18
     találati halmaz, eredménystatisztika, 13/18
     álhír, 11/13, 11/14
     forrásértékelés, 9/20-21, 9/41-42, 7/D5, 11/13, 11/25, 11/29, 13/18
     forráskiválasztás szempontjai, 9/7, 9/32, 7/D3, 11/13, 11/21
     frissesség, 9/44
     hitelesség, 9/6, 9/26, 9/41-42, 9/61, 8/10-11, 11/13, 11/29
     tartalmi jellemzők, relevancia, 9/18, 9/46, 8/14

V. Információ- és forráshasználat
bibliográfiai hivatkozás (általában és átfogóan), 9/6-7, 9/13, 9/18, 9/20-21 9/26, 9/33-34, 9/36, 9/62, 9/69-71, 3/M5.3, 4/1, 7/D2-3, 7/D11, 8/6-7, 8/9-10, 8/12, 8/14, 11/9, 11/11, 11/14, 11/15, 11/17, 11/18, 11/20, 11/21, 11/22, 11/26, 11/30, 11/32, 13/23-24
szerzői jog (szellemi tulajdon), 8/12, 8/13-14, 11/14, 11/22
plágium, 9/36, 9/71, 8/13-14, 11/14
forrásjelölés, 70-71, 8/7, 8/9, 8/12, 8/14, 10/10, 11/11, 13/24
     hétköznapi hivatkozás, 13/21
irodalomjegyzék, 9/62, 9/69, 4/1, 7/D3, 7/D11, 8/9, 11/15, 11/20, 13/25
idézés, szövegközi hivatkozás, 9/20, 9/26, 9/70-71, 8/12, 11/11, 13/25-26
azonosító adatok, 9/7, 9/18, 9/21, 9/33, 9/69, 3/M5.3, 7/6, 7/9, 7/D2, 7/D11, 8/14, 10/11, 11/22, 11/30, 11/32, 13/19, 13/22-23
     szerző, 8/12
hivatkozási sablon, 9/13, 9/69, 7/6, 8/6-7, 8/10, 11/9, 11/18
interneten elérhető forrás hivatkozása, 9/6, 8/10, 11/21
folyóiratcikkre hivatkozás, 11/26
hivatkozáskezelő alkalmazás, 11/20

Feladattípus, játéktípus, módszer betűrendes mutatója

Az összes kötetre.

50 milliós játszma, 10/13
ábraértelmezés, 10/6, 11/21
ábrakiegészítés → kiegészítős
állókép (polaroid) → élőkép
activity, 9/33
ajánló (könyvajánló, filmajánló), 11/A1, 11/30
alkotómunka, 9/16, 9/62, 9/64, 4/1-2, 4/7, 7/D11, 10/6
házi dolgozat, 11/20, 11/21
asszociáció, 8/11, 13/5-6
bakosozás, 9/28
barkochba, 39/1, 8/5
beszélgetés, 11/A1, 11/6, 13/2
betűkirakó, 9/6
bibliográfiaértelmezés, 13/22
biblioterápia, 11/28
checklist → ellenőrzőlista
címkefelhő (szófelhő), 7/I.3.5, 8/2, 11/21
cselekménytérkép, 10/6
csoportforgó (kérdésstaféta), 
írásos, 9/43, 7/I.3.5, 7/8, 8/1, 8/7-8
szóforgó, 11/24
csoportosító, 9/9, 9/22-23, 7/D1, 7/D8, 11/21, 13/6
dokumentumok megosztása, 8/B
dominó, 9/13, 9/24, 7/I.3.5,
drámajáték → szerepjáték
elemzés, jellemzés, 13/3, 13/14, 13/18
forráselemzés, 11/6, 11/13, 11/25, 13/19
szituációelemzés, 9/23, 8/13, 11/22, 13/24
szövegelemzés, 9/70-71, 13/26
ellenőrzőlista (checklist), 11/15,
előadás, 13/23
élőkép, 10/12, 11/31
építőjáték, 9/64
e-tananyag, 11/10, 11/14, 11/25
faliújság, online, 8/B, 8/10, 11/31, 13/1, 13/22
feladatlap, 9/6, 9/11-12, 9/14-15, 9/54-57, 9/61, 9/65-66, 4/2-3, 4/5-6, 4/8, 7/1-3, 7/5-6, 7/8, 7/D4, 7/D10, 8/B, 8/7-9, 10/5, 10/6, 10/11, 10/12, 11/5, 11/22, 11/26, 11/31, 13/15-16, 13/20, 13/25-26
feleletválasztó, 9/14-15, 9/17, 9/45-46, 9/54, 4/9, 7/D8, 10/5, 10/6, 10/12, 11/21, 11/25
filmnézés, 11/6
filmkészítés, közvetítés, 11/8
fogalmi térkép, (gondolattérkép, mentális térkép), 7/I.3.5, 7/5, 7/8, 8/B, 8/1,8/9-10, 10/6, 11/16, 11/31, 13/13
folyóirat-szerkesztés → kiadványszerkesztés
forrásalapú tanulás, 9/60-65, 8/1-3, 8/6, 8/13, 11/8, 11/15, 11/17, 11/21, 11/29, 11/31, 11/32
forráselemzés → elemzés
gamifikáció, 9/3, 9/25, 11/12, 11/14
háromlépcsős interjú, 8/11
házi dolgozat → alkotómunka
hiányos szöveg (lyukas szöveg), hiányos szó, 9/61, 3/M5.5, 4/9, 7/8, 8/5, 8/8, 8/10, 10/5, 10/11, 10/13
hibás szöveg, 9/71, 4/6, 8/8
honfoglaló, 10/13
idővonal, 10/6
igaz-hamis, 9/29, 3/M5.2, 3/M5.4-5, 3/I2, 4/6, 7/8, 7/D10, 10/5, 10/11, 10/12, 10/13
interjú, 10/6
irányított, támogatott feladatmegoldás, 13/4, 13/9, 13/12, 13/14, 13/16-21
ismerkedési, 9/38, 8/2, 8/5
jellemzés → elemzés
kakukktojás, 9/15
kapcsolattartás, 11/5, 11/7, 11/19
kártyajáték, 9/25
kérdés-válasz, kérdve kifejtés, 9/7, 9/10, 9/18-19, 9/37, 9/58-59, 9/63, 3/M5.4, 4/3, 4/9, 7/3, 7/9, 7/D1, 7/D4, 7/D10, 8/1, 8/8-8/9, 10/7, 10/10, 10/11, 10/13, 13/20
kérdésstaféta → írásos csoportforgó
kérdőív, 12/6
keresztrejtvény, 11/31
kerettörténet, 4/10, 7/D1-2
kiállítás, 11/32
könyvkiállítás, 13/22
ki vagyok én? 9/29-31, 9/33, 9/52, 4/3, 4/9, 7/D1, 7/D4, 7/D10, 8/2, 10/5
kiadványszerkesztés, 11/31, 11/32, 13/7
kiegészítős, 9/11-12, 9/14, 9/61, 9/66, 8/7, 8/8, 11/12, 11/13
ábrakiegészítés, 11/16
kincskeresés, 10/7, 11/12, 11/31
kirakó (puzzle), 9/25, 9/68, 10/12
kísérlet, 8/7
kockajáték, 9/10
kódfejtő, 9/5, 4/9, 10/5, 10/12
kollaboratív technika, 8/B
költöztetés (könyvtáré), 12/5, 12/6
könyvtárbemutató, 13/11
könyvtárépítés, tervezés, fejlesztés, 9/64, 11/9, 12/1-8
könyvtári térkép, 8/1, 11/27
könyvtombola, 4/9
közösségi tervezés, 12/6, 12/8
kreatív írás, 11/30
kvízjáték, 9/58, 4/9, 10/11, 10/13, 11/11
labirintus → útvesztő
láncfeladat, 11/12
lyukas szöveg → hiányos szöveg
maradj talpon, 8/5, 10/11, 10/13
megfigyelés, 13/5, 13/25
memóriajáték, 9/18, 9/19, 4/9, 7/D6, 10/11, 11/12
mentális térkép → fogalmi térkép
mentorálás, 11/5
mondatalkotó (szavakból), 3/M5.2, 7/D5
mondatpiramis, 9/49
mozgásos, 9/22, 9/27, 9/35-36, 9/38, 9/39, 9/45, 9/52, 7/8, 7/D2, 10/7
munkatankönyv, 11/10
nyelvi játék, 9/34, 10/7
oktatóvideó, 13/23
önálló feladatmegoldás, 11/5
összehasonlítás, 13/8
pályázat, 4/1, 4/3
pantomim, 10/6
párosító, 9/6, 9/13, 9/20-21, 9/32, 9/68, 4/9, 7/4-5, 7/8, 7/D3, 7/D6, 7/D8, 11/12, 11/25, 11/27
prezentálás, 11/31, 11/32
programszervezés, 11/8, 11/23
projekt, 9/41, 4/H, 4/N, 4/1-2, 4/7-8, 5/7.4.1, 5/7.4.2, 5/7.4.3, 11/19, 11/23, 11/31, 13/7, 13/10
puzzle → kirakó
rajzoló, 11/27
rejtvény, 9/5, 3/M5.6, 4/3, 4/6, 4/9, 7/4, 7/7, 7/D1, 8/5, 11/6
segédlet, 11/18, 11/21, 11/22, 11/23, 11/28
sorrendező, 9/24-25, 9/27-28, 3/M6.2, 4/6, 4/9, 7/9, 10/5-6, 11/21, 11/25, 11/27
szakmai támogatás, 11/7
szakértői mozaik, 8/1-2, 8/5, 11/23, 13/24
szerepjáték (drámajáték), 9/39-41, 9/43-48, 9/51-52, 9/62, 4/6, 3/M5.2, 7/6, 7/D2, 8/3-5, 8/14, 11/27, 11/28
színező, 11/16
szituációelemzés → elemzés
szófelhő → címkefelhő
szóforgó → csoportforgó
szókártyás, 9/22, 9/31, 9/51, 7/D1, 7/D5
szókereső, 9/1-4, 9/6, 4/3, 10/11, 11/25, 11/31
szókirakó, 9/67, 7/8, 4/9, 7/D4
szolgáltatás (könyvtári),11/A1, 11/1, 11/2, 11/3, 11/19, 11/30, 11/33, 12/6
szópiramis, 3/M5.2
szótárkészítés, 10/6
szótanuló, 9/8
szövegalkotás, 11/30
szövegelemzés → elemzés
szöveges feladat, 11/26
táblázat, 9/29, 3/M6.2-3, 4/6, 4/10, 7/D5, 10/7, 10/11, 11/13, 11/24, 11/27, 13/15, 13/21
támogatott feladatmegoldás → irányított feladatmegoldás
találós kérdés (könyvtári), 9/34, 7/D6
tanterv, 5/7.5
tervezés, 13/1, 13/21-22
torpedó, 9/3
totó, 9/17, 9/54, 4/9, 7/D8, 10/5, 10/6, 10/12
történetszövés, 9/49-51, 10/6
TTM táblázat, 7/I.3.5, 7/D5, 8/11, 11/23, 13/21
útvesztő (labirintus), 8/5, 10/11
útvonaltervezés, 11/23, 11/31
verseny, 11/4
véleményvonal, 9/36, 7/8
vetélkedő, 9/32, 9/56-58, 9/63, 4/3, 4/5-6, 4/9, 10/5, 10/11, 10/12
vicc, 9/34
videókészítés (közvetítés), 11/8, 11/31
villámkérdések, 10/6
vita, 9/42, 7/D9, 8/7, 11/29
 

Időigény szerinti mutató

Csak a 9-13. kötet feladataira vonatkozólag.

gyors, 9/1-5, 9/7-18, 9/19, 9/21-27, 9/29-39, 9/42-53, 9/55, 9/59, 9/66-70, 10/7, 11/3, 11/11, 11/16, 13/2, 13/5-6, 13/16-17, 13/18, 13/24
alkalmazása, 11/2, 11/3, 11/4, 11/15,
tanórás, 9/6, 9/16, 9/20, 9/28, 9/40-41, 9/54, 9/56-58, 9/60-63, 9/65, 9/71, 10/7, 10/8, 10/9, 10/13, 11/1, 11/10, 11/12, 11/13, 11/17, 11/19, 11/20, 11/22, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/29, 13/1, 13/3-4, 13/8-9, 13/11-15, 13/19-20, 13/23, 13/25-26
hosszabb, 9/41, 9/60, 9/62, 9/64, 9/10/5, 9/10/6, 10/10, 10/11, 10/12, 11/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/14, 11/17, 11/18, 11/21, 11/31, 11/23, 11/30, 11/32, 11/33, 13/7, 13/10, 13/21-22
kialakítása, 11/2, 11/3, 11/4, 11/15

Azonnal bevethető feladatok mutatója

Csak a 9-13. kötet feladataira vonatkozólag.

Azon feladatleírások listája, melyeknek valamely alternatívája nem igényel jelentős előkészületet.
9/1-3, 9/6-8, 9/12, 9/14-16, 9/18, 9/27, 9/29-30, 9/33-36, 9/38-39, 9/42-43, 9/45-51, 9/54, 9/59, 9/62, 9/66, 9/70, 10/5, 10/7, 10/10, 10/11, 10/12, 11/2, 11/5, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/22, 11/25, 11/26, 11/29, 13/1-2, 13/4-6, 13/14, 13/16-19, 13/21, 13/23-24, 13/26

Betűrendes névmutató

Az összes kötetre. 99 szerző.

Albert Anikó, 7/1
Allmann-né Kovács Krisztina, 9/2, 9/54-55
Arányi Lászlóné, 11/23
Aux Eliza, 11/28
Bácsi János, 10/7
Bajiné Takács Margit, 4/2
Bakosné Mikula Edit, 9/16, 9/35, 9/40, 9/59
Balogh Mihály, 6/1-7
Barátné Hajdu Ágnes, 7/IIIA
Bartos Kinga, 7/D6
Bogyó Katalin, Cs., 9/0, 9/37, 9/45-46, 9/63, 4/3, 5/2, 5/3, 5/5.1, 5/7.5, 7/I, 7/IIIB, 10/2, 10/6
Bondor Erika, 2/1-6, 3/0
Buncsák Piroska, 4/1
Burai Patrik, 11/29
Cserlakiné Hagymássy Krisztina, 13/26
Czirákyné Kiss Edit, 8/12
Dán Krisztina, 5/5.2, 5/5.3, 5/7.4
Detrichné Kiss Zsuzsanna, 4/4
Donkó Erika, 11/6
Doszpod Judit, 13/20
Dömsödy Andrea, 9/0, 9/6, 9/23, 9/28, 9/34, 9/36, 9/43, 9/47-48, 9/64, 9/69, 9/70-71, 4/0, 5/0-1, 5/3-4, , 5/5.2, 5/7.1, 6/mell, 8/0, 8/A, 8/B, 10/0-1, 11/0, 11/2, 11/4, 11/15, 11/17, 11/20, 12/0-2, 12/3, 13/1-4, 13/8, 13/14-19, 13/22-23, 13/25-26
Eigner Judit, 7/II
Farkasné Csató Katalin, Dr., 11/31
Felszeghyné Molnár Eszter, 4/5
Fésű Szilvia, 10/4
Füleki Tamara, 11/26
Füzi Franciska Ágnes, 11/22, 11/27
Hársas Oszkárné, 4/5
Hidvégi Krisztina (Simon Krisztina), 9/6, 9/38-39, 9/52, 9/56-57, 8/5, 13/5-6
Hock Zsuzsanna, 4/H
Horváth-Jeszenszky Renáta, 11/6
Horváth-Jeszenszky Zsolt, 11/6
Horváthné Szandi Ágnes, 5/5.2
Illés Imréné, 7/2
Iványiné Nagy Kinga, 11/3, 11/12, 12/5
Jakab Emese, 11/10, 11/13, 
Jákliné Tilhof Ágnes, 7/3
Jónásné Bánfi Csilla, 8/4, 8/12
Kovács Anikó Csilla, 4/6, 8/7, 11/11
Kovácsné Vári Eszter, 9/13, 9/14, 9/15
Kulcsár Marianna, 9/20, 9/33, 9/60, 7/D9,
Kürtösi Zsoltné, 9/1, 9/7-9, 9/21-22, 9/29, 9/31, 9/67-68, 4/7
Luzsi Margó, 10/8
Machlik Jánosné, 4/8
Magineczné Váradi Éva, 7/D3
Máté Györgyné, 7/4
Melykóné Tőzsér Judit, 3/M5.1-8, 3/M6.1-6
Molnár Nóra, 8/11
Murányi Adrienn, 7/D7
Muzsnyai Nikolett, 9/3, 9/18, 9/25, 9/41, 9/49-50, 9/58
Nagyné Falucskai Anna, 7/D8
Nagyné Kiss Anikó, 4/9
Nahalka István, 4/N
Németh Klára, 8/8
Németh Szilvia, 8/10, 8/13, 10/0, 10/2, 10/10, 11/0, 11/18, 11/19, 11/20, 11/32, 12/6, 12/8, 13/2, 13/7-8, 13/24
Némethné Sáhó Éva, 11/14
Östör Szabina, 7/D11
Pandur Emese, 4/10, 7/5, 8/1, 8/6, 11/1, 11/7
Pap Anita, 10/7
Pataki Marianna, 7/6, 11/8, 12/7
Patkósné Hanesz Andrea, 4/3
Peternainé Juhász Zsuzsa, 11/10, 11/13
Pivnyikné Filep Anita, 9/11-12, 9/22, 9/30-31, 9/66, 9/68
Rákosné Horváth Erzsébet, 9/13, 9/27, 9/32, 9/42, 9/62, 9/65
Rónyai Tünde, 4/1
Sári Tünde, 7/7
Savanya Ildikó, 7/D10, 10/2, 10/11, 11/0, 11/5
Schieszler Anna, 7/D4
Schriffert-Tóth Eszter 11/25, 11/31
Seressné Barta Ibolya Erzsébet 11/33
Simon Krisztina → Hidvégi Krisztina
Sütő Éva, 9/4, 9/19, 9/44, 9/51
Szabó Gergely, 11/24
Szabóné Tóth Ildikó, 10/5
Szák-Kocsis Kata, 7/D2
Szakmári Klára, 6/0
Szántóné Somogyi Katalin, 7/D1
Szentirmai Veronika, 10/12
Szilágyi Imre, 13/21
Tiba Gabriella, 10/3
Tóth Viktória, 7/D5, 8/0, 8/A, 8/2, 11/9, 11/16, 11/21, 13/10-13
Treszkai Anett, 12/3, 12/8
Urbanik Tímea, 10/9
Varjasi-Kispéter Zsófia, 11/30
Vass Marianna, 7/8
Vekerdi Ágnes, 7/9, 8/3
Vig Judit Georgina, 13/9
Vóna Mária, 10/13
Zajaczné Dora Éva, 9/5, 9/14, 9/53