Borító

Letölthető feladatokkal bővült az oldal. Várjuk a reflexiókat!

Dömsödy Andrea - Németh Szilvia (szerk.): Olvasás, élmény, könyvtár. Egy könyvtárostanári konferencia lenyomata. (Kis KTE könyvek, 10.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018. 182 p., ISBN 978-963-88046-8-6

A kötet árusítása a KTE 2018-as Őszi Szakmai Napján (október vége, november eleje) indul annak bemutatója után. A KTE 2018-as tagjai, az NKA támogatásának köszönhetően ajándékba kapják.

 

Ismertető

A Kis KTE könyvek sorozat jelen 10. kötete konferenciakötet. A Szóra-késztető. Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom könyvtárostanári szemmel c. konferencia rendezési lehetőségét a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Iskolai Könyvtári Szekciója nyerte el a KTE szakmai pályázatán.

A kötet ennek megfelelően két részből áll. Az első blokkban bemutatjuk az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2., átdolgozott kiadását, az ahhoz kapcsolódó KTE pályázaton résztvevő könyvtárostanári munkaközösségeket és az általuk leírt helyzetképet, jó gyakorlatokat.

A második rész első blokkjában a konferencián elhangzott előadások tanulmányváltozatát adjuk közre a mesék, a kötelező olvasmányok, az olvasási deficitek témájában. A harmadik blokkban pedig a konferencián bemutatott könyvtári játékok, foglalkozások, vetélkedők leírását, forgatókönyveit, feladatlapjait és azok megoldását találhatják az érdeklődők.

A kötet célja tartalmának megfelelően sokszínű. A hazai helyzet egyes szeleteibe való bepillantás rávilágít az iskolai könyvtárügy több problémájára, de erősségére is. Az IFLA útmutató segít elgondolkodni céljainkon, napi gyakorlatunkon. A napi gyakorlathoz pedig többféle megközelítésben, módszerrel dolgozó ötleteket és kidolgozott játékokat, feladatlapokat adunk, hogy a kollégák inspirálódhassanak, vagy akár kisebb adaptálással bevethessenek a szakmákon átívelő közös ügyünk, az olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelés érdekében. Mindez természetesen csak köztes cél a minél teljesebb életet élő felelős állampolgárrá válás segítésében.

Tartalomjegyzék

Előszó   7

ISKOLAI KÖNYVTÁRAK HAZAI HELYZETE

Hol tartunk? Hová megyünk? Hogyan segít az úton az IFLA útmutató? – Dömsödy Andrea  10

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Iskolai Könyvtári Szekciójának bemutatkozása egy felmérés tükrében – Cs. Bogyó Katalin, Németh Szilvia, Savanya Ildikó  29

Kecskemét és környéke iskolai könyvtárainak helyzetképe és könyvtárostanárokkal való ellátottsága – Tiba Gabriella 37

Egy sziget Budapesten: a csepeli könyvtárostanárok bemutatkozása – Fésű Szilvia  42

Bemutatkozik a kispesti általános iskolák könyvtárostanárainak munkaközössége – Szabóné Tóth Ildikó  46

OLVASÁS ÉS MESE

Olvassunk együtt! Olvasmányélmény ötödikben: Kertész Erzsi: Panthera 1. A hógömb fogságában – Cs. Bogyó Katalin  58

Krikszkraksz – irkafirka – macskakaparás – ákombákom – BETŰ! – Bácsi János – Pap Anita  80

Homo narrans a könyvtárban – Luzsi Margó  95

Négyszögletű kerek mesék – Gondolatok a BOOKR Kids Mesetár körül – Urbanik Tímea  101

JÁTÉKOK ÉS VETÉLKEDŐK

Nyomozásra fel! – játék az ifjúsági irodalommal – Németh Szilvia  110

A kutyafáját! Könyvtári foglalkozás – Nyulász Péter – Ritter Ottó: A fürdők réme c. könyvéhez – Savanya Ildikó  128

Boszorkányos vetélkedő tündéri gyerekeknek – Szentirmai Veronika  136

Kvízek a könyvtárban – Vóna Mária  150

 

Szerzőinkről  158

Módszertani mutatók 169

A Könyvtárostanárok Egyesülete 180

A sorozat eddig megjelent kötetei  182

 

Előszó

2010-ben indult sorozatunk 10. kötetéhez érkezett. A kötet egy konferenciakötet, ami ebben a sorozatban új. Tartalma viszont illeszkedik az eddigiek sorába, hiszen elméleti és gyakorlati írásokkal támogatja az olvasás, az információs műveltség és könyvtárak ügyéért tevékenykedőket. Kötetünk a legtöbb korábbiakhoz hasonlóan nemcsak a pályán lévő könyvtárostanárokat célozza meg, hanem a pályára készülőket és a más könyvtártípusban gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozókat is. Ez a gyűjtemény a 9. kötethez hasonlóan a nem könyvtáros pedagógusok figyelmére is méltó, hiszen nem a könyvtárhasználati órákra funkcionál, hanem általában az olvasásra, az élményre, melyek természetszerűleg kötődnek a könyvtárakhoz. Innen a cím: Olvasás, élmény, könyvtár.

A kötetnek alcíme is van: Egy könyvtárostanári konferencia lenyomata, amely arra utal, hogy az itt közölt írásokat 80 kolléga már élőszóban megismerhette. Az ott röviden bemutatott gondolatmenetek, gyakorlatok, feladatlapok egy részben továbbfejlesztett formában és részletesebb változatban olvashatók itt.

A konferencia rendezési lehetőségét a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Iskolai Könyvtári Szekciója nyerte el, így a témaválasztás, az előadók kiválasztása az ő döntésük és munkájuk. A jó döntéseket igazolta vissza a nagylétszámú érdeklődés, a szekciókban mutatott aktivitás. A konferencia Szóra-késztető. Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom könyvtárostanári szemmel. A Könyvtárostanárok Egyesületének regionális szakmai napja címmel zajlott Szegeden a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban 2018. március 8-án.

Szervezetünk önálló egyesületként való működésének 20. évében, vagyis 2017-ben pályázatot írt ki iskolai könyvtáros munkaközösségeknek az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2., átdolgozott kiadásának hazai adaptálásához kapcsolódóan. A pályázat fődíja egy regionális szakmai konferencia megrendezésének lehetősége volt. Ezzel Egyesületünk célja az volt, hogy szakmai előadásokkal járuljon hozzá az adott régió könyvtárpedagógiai megújulásához, segítsük továbbá a helyi szakmai közösségek további fejlődését, biztosítva a közvetlenebb kommunikációt a térségek könyvtárostanárai, iskolai könyvtárosai és gyermekkönyvtárosai között. 

Ezen kötetben nemcsak a konferencia előadásainak írott változatát, hanem a pályázat értékelését, a pályázó munkaközösségek bemutatkozását is közreadjuk. Fontosnak tartjuk, hogy helyzetüket, tevékenységüket megismertessük. Ehhez a célunkhoz kapcsolódik, hogy hagyományosan a sorozat köteteiben a szerzőinket is bemutatjuk. A rövid szakmai életút mellett ez most is kiegészül egy kérdéssel, melyen keresztül a kolléga szemléletébe, céljaiba is bepillantást kaphatunk. Jelen esetben ez a kérdés a konferencia témájához kapcsolódik: „Mit gondol arról, hogy a kortárs irodalomnak hol a helye és milyen szerepe van a könyvtárakban?”

Sorozatunk 9. kötetében közreadtuk az összes eddigi kötet mutatóját. Ezt most is megtesszük. A mutatót kiegészítettük ezzel a 13 írással és egybeszerkesztve adjuk közre.

Szintén az előző kötetben alkalmaztuk először, hogy az írások online elemekkel is kiegészülnek. Az itt közreadott írásokból sokhoz tartozik feladatlap. Ezeket itt nem kézbe adható feladatlapként szerkesztve közöljük, hanem megoldással egybeszerkesztve, helytakarékos tördeléssel. Ezen feladatlapok egy része a kötet honlapján elérhető szerkeszthető, kézbeadható változatban. A megoldásokat viszont csak ezen kötet tartalmazza. A Kis KTE könyvek 10. honlapja: http://www.ktep.hu/KKK10

A kipróbált feladatokkal, játékokkal kapcsolatos tapasztalatokat szívesen közzétesszük a KTE blogján. Szerzőink tanulmányaikat, kidolgozott forgatókönyveiket, feladatlapjaikat szakmai elhivatottságból a szakma és maguk fejlődésért, anyagi ellenszolgáltatás nélkül adják közre. Tanulásukat a szerkesztők kérdéseikkel, észrevételeikkel, ötleteikkel segítették. Legyen az ő további „fizetségük”, hogy a kipróbálás, adaptálás észrevételeit megosztják a szerzővel és/vagy a szélesebb szakmai közönséggel a KTE blogján. Az egyesület e-mail címére (ktegyesulet@gmail.com) érkezett ilyen megkereséseket a szándék szerint továbbítjuk a szerzőnek vagy közzétesszük blogunkon. Fejlődjünk együtt!

 

A szerkesztők

Mutatók

A kötet tartalmával kiegészült a sorozat összesített mutatója, mely a sorozat honlapján tekinthető meg: https://portal.ktep.hu/KKK

Letölthető, szerkeszthető feladatok

A feladatok a forrás megjelölésével az oktatásban szabadon felhasználhatók. További publikálásuk a kiadó írásbeli engedélyéhez kötött.

Használják és az Előszóban leírtak szerint várjuk, hogy osszák  meg tapasztalataikat!