Beküldő: admin | 2021. 08. 30., h – 10:44
borító

Dömsödy Andrea - Németh Szilvia - Savanya Ildikó (szerk.): Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért. Ötletek, foglalkozástervek, projektek karantén előtt, alatt, után. (Kis KTE könyvek, 11.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2021, 380 p. ISBN 978-615-81914-0-1

Az NKA támogatásával megvalósuló kötet hivatalos könyvbemutatója a 2021-es online Őszi Szakmai Napon lesz. A KTE 2021-es tagjai ajándékba kapjá, amennyiben az erre létrehozott megrendelőlapon jelzik igényüket.

Fülszöveg

A 2021-ben 35 éves Könyvtárostanárok Egyesülete a Kis KTE könyvek című módszertani sorozat 11. kötetével ünnepelheti évfordulóját. Ebbe a konferenciakötetbe is – hasonlóan a 4., 7-8-9. kötetekhez - könnyen adaptálható ötleteket, foglalkozás- és projektterveket, tanulmányokat gyűjtöttünk egy csokorba egy igen furcsa időszakból. Mindezt 24 szerző tollából. A pandémia mindannyiunkat váratlan helyzet elé állított, amire ki így, ki úgy reagált. Hogy a digitális távoktatásban milyen módon tudtuk magunkat megmutatni, hogyan tartottuk a kapcsolatot olvasóinkkal, vagy hogyan tartottunk online könyvtárhasználati órákat – erre kaphatnak hasznos, és innovatív ötleteket a kötetet kezükbe vevő könyvtáros- és más szakos leendő és gyakorló kollégák is.

A kötet első részében összefoglaló írások olvashatók, melyek bemutatják és ajánlásokat adnak az iskolai könyvtár, az iskola (részben vagy egészben) online működéséhez.

A kötet nagyobbik felének 33 írása között a Digitális témahét, és a KTE Iskolai könyvtár új, online környezetben c. pályázat anyagai mellett 24 hallgató, valamint gyakorló könyvtárostanár kolléga munkája olvasható. Ők a könyvtárhasználati ismereteket befogadó tárgyakon túl az idegen nyelv, a történelem, a matematika és a pályaorientáció témakörében is modern szemléletű, az önálló tanulást támogató ötletekkel álltak elő. A feladatok adaptálását segítik a háttérinformációk (többek közt a tananyagegység, korosztály, feladat, játéktípus, időtartam, alkalmazhatóság), a reflexió és a használati útmutató, amit a szerkesztői üzenetek zárnak. A módszerek, ötletek közötti válogatást gazdag, a sorozat összes kötetére kiterjedő mutató is segíti.

Kötetünket egyaránt haszonnal forgathatják a pályán lévő vagy pályára készülő könyvtárosok, könyvtárostanárok és a más szaktárgyakat tanító pedagógusok is. Az ötleteket egyaránt ajánljuk digitális tanrendhez és a pedagógiai, iskolai könyvtári munka szemléletének megújításához is.
 

Előszó

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2006-ban, fennállásának 20. évfordulója alkalmából indította útjára a Kis KTE könyvek című sorozatát. Az idén 35 éves KTE ezt az évfordulót már a módszertani sorozat 11. kötetével ünnepelheti.

Jelen kötetünk aktualitását az adja, hogy a Covid19 okozta világjárvány olyan élethelyzet elé állította a pedagógusokat, a könyvtárostanárokat, de a más könyvtártípusban dolgozó könyvtári szakembereket is, amiben egymást támogatnunk kell. A jelenléti oktatást digitális távoktatás váltotta fel a járvány tetőpontján. A középiskolák szinte az egész 2020/2021. tanévben online módon tartottak nyitva. Erre a helyzetre gyorsan kellett reagálni, feleszmélni – pl. hogy a könyvtárunk hogyan szolgáltasson, hogyan tartsunk online könyvtárhasználati órát, a kapcsolattartás formáját is át kellett gondolnunk -, és még sorolhatnánk az ebben az igen furcsa időszakban felmerülő kérdéseket.

Szükségszerűen 2021-es Tavaszi Szakmai Napunkat is a témának szenteltük. Digitális oktatás - digitális iskolai könyvtár - új kihívások, új megoldások címmel kényszerűen online rendeztük meg. Az elhangzó előadások és egyes műhelyek videófelvételeit a KTE videócsatornáján külön lejátszási listában gyűjtöttük össze: https://youtube.com/playlist?list=PLfuD2X8yRJgm80OEbD3CZkar0qWVqbVxV

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló konferencia kötete sorozatunk ezen tagja, melyben az online konferencia előadásai és műhelyei közül is több írásos változata olvasható. És még sok olyan, jó gyakorlat, melynek bemutatására a szakmai nap keretében nem volt mód.

Ebbe a 11. kötetbe is – hasonlóan a 4., 7-8-9. kötethez - könnyen adaptálható ötleteket, foglalkozás- és projektterveket, tanulmányokat gyűjtöttünk egy csokorba. A pandémia mindenkit munkája átértékelésére kényszerített. Amit eddig offline módon, személyes jelenlétben közvetítettünk, nyújtottunk a diákoknak, azt hogyan is tudjuk átültetni az online térbe? Erre már a 8. kötetben is mutattunk példákat, de ezzel a kötettel ráerősíthetünk arra, hogy is lehet például online tanulmányi versenyt szervezni, online kávéházban szakmánkat és a szolgáltatásunkat bemutató kérdésekről beszélgetni, „ötletcunamit” előidézni. Arról, hogy a karantén időszakában hogyan, milyen módon szolgáltattunk, az ezt az időszakot feltáró „karanténkérdőívünket” bemutató tanulmányban sok figyelmet igénylő szempontra derül fény. Az Ott az iskolai könyvtár, ahol az olvasó című ötlettár az offline/online időszakra is hasznos tudnivalókkal látja el a kollégákat. Hogyan tartsunk könyvtárhasználati szakórákat a digitális távoktatásban és hogyan ellenőrizzük tudásukat, ezt is megtudhatják olvasóink.

Az idei kötetben is szerepelnek pályázati anyagok. A Digitális témahétre kiírt nyertes pályázat mellett, a KTE Iskolai könyvtár új, online környezetben című pályázatára beérkezett pályaműveket is bemutatjuk. A kötetben helyet kapnak még más könyvtárostanárok és könyvtárostanár-jelölt hallgatók munkái is, melyek iskolai könyvtárban kipróbált, oda tervezett ötleteket tartalmaznak, de számos olyan elem van bennük, amit más szakosok is adaptálhatnak, és több óraterv, projekt is található benne, ami más tantárgyhoz – mint pl. matematika, történelem, idegen nyelv, természettudományok, pályaorientáció - kapcsolódik. Az együttműködés sokféle példáját láthatjuk benne, így egy tantestületi belső továbbképzés, egy-egy munkaközösségi ötletbörze is építhető a kötet köré. E célra külön ajánljuk a 32. Online, tanórai projekt iskolai könyvtári támogatása és 6. Nézőpont - adaptációs filmklub könyvtári támogatással írásokat.

Kötet szerzői összetétele szándékosan nagyon vegyes. A 24 szerző 33+3 írásán keresztül Inspirációt meríthetünk még pályára sem lépett és már hosszú évtizedek óta elismert könyvtárostanárok ötleteiből és a két véglett között nagyon sokféle szakmai életúttal rendelkező kollégától. Sokan közülük most publikálnak először, néhányaknak már rutinjuk van ebben. De kivétel nélkül mindegyikük kézirata a szerkesztőkkel folytatott hosszú szakmai diskurzus közben alakult olyanná, amilyennek most olvashatók. Egy részük részben kipróbált, más részük kipróbálásra vár.

A tanulmányokat, ötleteket, foglalkozásterveket módszertanilag rendezett formában kínálja kötetünk. Közöttük találunk közismerteket és újszerűeket, hagyományosakat és merészeket. A feladatleírások egységes szerkezetűek, amiről a Használati útmutatóban részletesen írunk. A többszempontú mutatórendszer a kötet feladatai mellett a korábbi köteteink feladatainak visszakereshetőségét is biztosítja, így támogatva a szakemberek tervezőmunkáját, az egyes módszerek megismerését, az azokról való további gondolkodást.

A Mutató jól mutatja azt is, hogy a digitális műveltség fejlesztéséhez az iskolai könyvtárak, a könyvtárpedagógia mely szempontokból közelít, közelíthet. A teljes sorozatra vonatkozó mutatórendszer különösen az alábbi kulcsszavak mentén bővült:

  • cél: olvasóvá nevelés, kritikai gondolkodás fejlesztése, önálló tanulás fejlesztése, szövegértés fejlesztése,
  • tantárgy: osztályfőnöki és más korábban nem jellemző tárgyak, mint matematika, fizika, idegen nyelv,
  • könyvtárhasználati témakörök: könyvtári szolgáltatás, információkeresés, adatbázis-használat, forráskiválasztás, bibliográfiai hivatkozás,
  • feladat, módszer: e-tananyag, segédlet, szolgáltatás, forrásalapú tanulás, forráselemzés.

Reméljük, a kötet minden olvasója talál a maga számára hasznosítható szakmai információt a következő lapokon és többen kapnak kedvet a szakmai megmutatkozáshoz, a pályamunkák készítéséhez, tudásuk megosztásához - akár offline akár online módon is -, szakmánk közös fejlesztéséhez!

A kipróbált projektekkel, óratervekkel, ötletekkel kapcsolatos tapasztalatokat szívesen közzétesszük a KTE honlapján, a kötet aloldalán: www.ktep.hu/KKK11. Tanulásukat a szerkesztők kérdéseikkel, észrevételeikkel, ötleteikkel segítették. Legyen az ő további „fizetségük”, hogy a kipróbálás, adaptálás észrevételeit megosztják a szerzővel és/vagy a szélesebb szakmai közösséggel a KTE-n keresztül. A szerzők elérhetősége - ha hozzájárultak e-mail címük nyilvánosságához - megtalálható a Szerzőinkről fejezetben.

A kötet szerkesztői
 

Tartalomjegyzék

Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Használati útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

A) ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS A DIGITÁLIS TANREND

Iskolai könyvtári munka és szolgáltatás a járvány idején Magyarországon. Gyorselemzés – Dömsödy Andrea . 18
Ott az iskolai könyvtár, ahol az olvasó. Iskolai könyvtár – távmunkában is a használókért. Ötletgyűjtemény az iskolai könyvtárak távszolgáltatásaihoz digitális tanrendre és azon is túl – Összeállította: Dömsödy Andrea . 53
Az Iskolai könyvtár új, online környezetben c. pályázat bemutatása . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

B) ÖTLETEK, FELADATOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS, PROGRAM

1. Online nyitvatartás, online tanulószoba – Pandur Emese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
2. Élő, online, képernyőmegosztásos könyvtári tájékoztatás – Dömsödy Andrea . 77
3. Kinga néni virtuális könyvtára – Iványiné Nagy Kinga . 83
4. Munkafolyamatra fókuszáló online tudásmérés, online verseny – Dömsödy Andrea . 90
5. Könyvtárhasználati tehetséggondozás online oktatási platformon keresztül – Savanya Ildikó . 95
6. Nézőpont – adaptációs filmklub könyvtári támogatással – Donkó Erika . . . . . . . . . . . 101

KÖNYVTÁROSTANÁROKNAK, SZAKMAI FEJLŐDÉS, PR

7. Online szakmai közösség – Pandur Emese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
8. Közelítés – közvetítés, avagy ha nem mutatjuk meg magunkat, láthatatlanok maradunk – Pataki Marianna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

TESZTSOROK, FELADATLAPOK EGY TÉMA KÖRÉ

9. Az osztály digitális könyvtára – Tóth Viktória . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
10. Kollaboratív munkatankönyv a tanításban – Jakab Emese, Peternainé Juhász Zsuzsa . . . . 132
11. Kvíz mint a tanulás eszköze, akár könyvtárhasználatból is – Kovács Anikó Csilla . . . . . . 136
12. Online láncfeladatsor – például a költészet napjára – Iványiné Nagy Kinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
13. Online forrás hitelességének vizsgálata megadott szempontok szerint – Jakab Emese, Peternainé Juhász Zsuzsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
14. Információs műveltség etikus forráshasználattal – a hashtag.school keretrendszer használatával – Némethné Sáhó Éva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

MEGISMERÉS, VÉLEMÉNY, RÁHANGOLÁS, REFLEXIÓ

15. Checklist a forrásalapú tanulásban – Dömsödy Andrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
16. Reflexió ábrán – egy információs probléma megoldásáról – Tóth Viktória . . . . . . . . . . 160

FORRÁSALAPÚ, INFORMÁCIÓFELDOLGOZÓ

17. Forrásalapú feladatok koordinátarendszere (újra)töltve – Dömsödy Andrea . . . . . . . . . 166
18. Miben segíthetek? – Könyvtár(os)használati segédlet projektelő diákoknak – Németh Szilvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
19. Jelenlét és rendelkezésre állás a tanórai projekt során – Németh Szilvia . 177
20. Hivatkozásgenerátor használata a forrásjegyzék készítésekor – Dömsödy Andrea, Németh Szilvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

C) FOGLALKOZÁSTERVEK, TANANYAGOK

21. Házi dolgozat készítésének könyvtári támogatása foglalkozássorozatban – Tóth Viktória . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
22. Irányított keresés online adatbázisban – International Children’s Digital Library – Füzi Franciska Ágnes . 213
23. Mindennapi életünk adatbázisai. Szabadidős program szervezése – egynapos kirándulás a megyeszékhelyen – Arányi Lászlóné . 226
24. Pályaorientáció adatbázis-használattal – Szabó Gergely . 243
25. A divat lábnyoma – Schriffert-Tóth Eszter . 254
26. Százalékszámítás a MATARKA-ból – Füleki Tamara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
27. Library Gingerbread Man – Angol szakkör a könyvtárban – Füzi Franciska Ágnes . . . . . 272
28. Meseterápia Molyolással – Válasszunk magunknak olvasmányt! – Aux Eliza . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
29. A rendszerváltás 10, 20, 30 év távlatából – amit a forrásokból kiolvashatunk – Burai Patrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

D) PROJEKTEK

30. Így vagyunk mi – diákok honlapja egy szokatlan időszakból – Varjasi-Kispéter Zsófia . 309
31. Candide-dal a világ körül – Schriffert-Tóth Eszter – Dr. Farkasné Csató Katalin . 318
32. Online, tanórai projekt iskolai könyvtári támogatása – a dualizmus korának eseményei történelemórán – Németh Szilvia . 332
33. Hogyan feszegessük a határainkat? Iskolai könyvtárosok/könyvtárostanárok lehetőségei a nemzetközi projektekben – Seressné Barta Ibolya Erzsébet . 341

A szerzőkről . 350
Mutatók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366
A Könyvtárostanárok Egyesülete . 376
A sorozat eddig megjelent kötetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Mutató

A kötet tartalmával kiegészült a sorozat összesített mutatója, mely a sorozat honlapján tekinthető meg: https://portal.ktep.hu/KKK

Ismertetések

ARANY-NAGY Zsuzsanna: A Könyvtárostanárok Egyesületének két kiadványáról. In: Új Pedagógiai Szemle, 2023. 3-4. 121-134. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=730304012 Utolsó letöltés: 2024.06.07.

AUX Eliza: Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért – Recenzió a Kis KTE 11. kötetéről. In: Könyvtárvilág, 2024. 3. sz. URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2024/07/iskolai-konyvtarak-a-digitalis-muveltsegert-recenzio-a-kiskte-11-koteterol/9437/ Utolsó letöltés: 2024.07.16.

Támogató

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.