Rövid bemutatkozásunkat egy egyszerű rejtvénnyel bővítettük.

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) a közoktatás és a pedagógusképző felsőoktatás területén dolgozó magyar könyvtárostanárok, iskolai és intézményi könyvtárosok számára nyújt szakmai támogatást.

Önkéntesen létrehozott szervezet, amelynek önkormányzata (elnöksége, ellenőrző bizottsága) és nyilvántartott tagsága van.

Tevékenységét az oktatásügy szakmai szervezetei, egyesületei, valamint az MKE célkitűzéseivel összhangban végzi.

 

Az egyesület tevékenységéről részletesebben tájékozódhat honlapunkon és honlapunkrólis elérhető szórólapjainkból: http://www.ktep.hu/szorolap

Ajánlott irodalom

DÖMSÖDY Andrea: A Könyvtárostanárok Egyesülete, Múlt és jelen In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2015. 2. sz., 3-8. p.; URL: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00264/pdf/EPA01367_3K_2015_02_03-08.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.16.

 

Rejtvény