Beküldő: admin | 2008. 09. 13., szo – 11:04

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) hazai és nemzetközi szervezetek tagjaként segít a hazai iskolai könyvtárak és a könyvtárpedagógia színvonalának növelését. Meggyőződésünk, hogy az élethosszig tartó tanulás és az információs műveltség fejlesztésében központi jelentősége van az iskolai könyvtárnak és könyvtárostanárának. Meghatározó szerepének megtartása érdekében demokratikus értékeket tükröző válaszokat kell találnia a digitális információ korának kihívásaira. Közösségünket a hivatástudat, az innovatív szemlélet és az összetartás jellemzi. A nemzetközi irányelvvel összhangban nyújtunk fórumot, szakmai támogatást, együttműködési lehetőségeket az iskolai könyvtárosoknak, más szakembereknek, szervezeteknek és az ágazati irányításnak.

 

„Az iskolai könyvtár biztosítja napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában a feladatok sikeres ellátásához szükséges alapvető információkat és eszméket. Az iskolai könyvtár kialakítja a diákokban az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségeket, továbbá fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek.”
(Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata)
 

A Könyvtárostanárok Egyesülete 1986 óta a magyar iskolai könyvtárügy civil szakmai szervezete. Kezdetben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) szekciójaként működött, majd 1997-től önálló egyesületként folytatja tevékenységét. Tagjai vagyunk szakmánk nemzetközi szervezetének, az International Association of School Librarianshipnek (IASL) és bekapcsolódunk az IFLA Iskolai Könyvtári Szekciójának munkájába is. Szervezetünk történetéről bővebben olvashat honlapunkon.

A KTE azon dolgozik, hogy Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozatában és annak útmutatójában megfogalmazott célok és értékek mentén, a helyi specialitásokat figyelembe véve, fejlődjenek a magyarországi iskolai könyvtárak. Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtárostanárok és az iskolai könyvtárak, minél több diákot és pedagógust támogathassanak a tanulásban, a tanulás szervezésében, a szabadidő eltöltésében.

A KTE a köznevelés, az oktatás és a pedagógusképző felsőoktatás területén dolgozó magyar könyvtárostanárok, iskolai könyvtárosok és más, iskolai könyvtárügyhöz kötődő szakemberek számára nyújt szakmai fórumot, támogatást. Tagjaink közé várjuk a közoktatás könyvtárostanárait, iskolai könyvtárosait, könyvtárosokat, pedagógusokat, illetve mindazokat, akik szívükön viselik e szép hivatás sorsát és egyetértenek céljaival.

Együttműködésre törekszünk az iskolai könyvtárügyért felelős ágazati, szakmai irányítói és támogatói feladatokat ellátókkal, a fenntartókkal, a felsőoktatás képviselőivel, a könyvtári és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel.

Tagjainkra támaszkodva képviseljük az iskolai könyvtárügy és a könyvtárpedagógia szakmai törekvéseit.

A szakma fejlesztését és érdekképviseletét szolgáló tevékenységeink között állandóak:

 • az országos szakmai konferenciák rendezése (évente legalább 2),
 • szakmai konferenciákon való képviselet, részprogram,
 • kollégák munkájának elismerése KTE emlékérmekkel (évente 4 fő),
 • szakmai kiadványok megjelentetése (évi 1-2),
 • kollégák publikálásának szervezése, szakmai támogatása,
 • tagjaink tájékoztatása (egyesületi hírlevelek és körlevelek),
 • kollégák együttműködésének előmozdítása (pl.: testvérkönyvtár)
 • iskolai könyvtári témájú szakmai és diákpályázatok kiírása,
 • honlap, szakmai blog működtetése,
 • jogszabálytervezetek véleményezése,
 • ajánlások, állásfoglalások jogszabály-értelmezések közzététele,
 • az iskolai könyvtári világhónap magyarországi eseményeinek koordinálása.
   

További esetenkénti tevékenységeink:

 • könyvtárügyet, oktatásügyet, az olvasás ügyét érintő bizottsági munkákban való részvétel,
 • továbbképzések, Nyári Akadémiák, egyéb szakmai programok, kirándulások, szellemi műhelyek, kampányok szervezése.
   

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) a közoktatás és a pedagógusképző felsőoktatás területén dolgozó magyar könyvtárostanárok, iskolai és intézményi könyvtárosok számára nyújt szakmai támogatást.

Önkéntesen létrehozott szervezet, amelynek önkormányzata (elnöksége, ellenőrző bizottsága) és nyilvántartott tagsága van.

Az egyesület tevékenységéről részletesebben tájékozódhat honlapunkon és honlapunkról is elérhető szórólapjainkból: http://www.ktep.hu/szorolap

Ajánlott irodalom

DÖMSÖDY Andrea: A Könyvtárostanárok Egyesülete, Múlt és jelen In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2015. 2. sz., 3-8. p.; URL: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00264/pdf/EPA01367_3K_2015_02_03-08.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.16.

 

Rejtvény