Beküldő: admin | 2016. 04. 07., cs – 14:18
Borító

Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis KTE könyvek, 8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016., 239 p. ISBN 978-963-88046-5-5

A kötetet a KTE 2016-os tagjai a 2016-os Tavaszi Szakmai Napon vehették át. 

Fülszöveg

A 2016-ban 30 éves Könyvtárostanárok Egyesülete jubileumát a Kis KTE könyvek című módszertani sorozat 8. kötetével ünnepelheti.  Jelen kötet – a 7. kötethez hasonlóan – módszertani segédanyagot és adaptálható óravázlatokat egyaránt tartalmaz. 

A kötet első része olyan módszertani segédlet, amelyben kísérlet történik három könyvtárhasználati témakör (könyvtári rendszer, információkeresés, forráshasználat) tananyagának kerettantervek követelményei szerinti rendszerezésére, fogalmi struktúrájának felvázolására és módszertani sajátosságainak megfogalmazására. Az ezt követő fejezetben az olvasó ötleteket kaphat a könyvtárhasználat tanításában alkalmazható online alkalmazásokhoz, a tanulási folyamatot segítő feladatlapok készítésénél figyelembe veendő szempontokhoz. 

A kötet harmadik, legnagyobb fejezetében pedig tizennégy komplex, adaptálható óraleírás olvasható gyakorló könyvtárostanárok műhelyéből. Ezek között találhatunk könyvtárhasználati órát és könyvtárhasználatra épülő szakórát is. Így kötetünket egyaránt haszonnal forgathatják a pályán lévő vagy a pályára készülő könyvtárosok, könyvtárostanárok és a más szaktárgyakat tanító pedagógusok is.

Előszó

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2006-ban, fennállásának 20. évfordulója alkalmából indította útjára a Kis KTE könyvek című sorozatát. Egyesületünk ebben az évben a 30 éves jubileumát már a módszertani sorozat 8. kötetével ünnepelheti. 

Jelen kötetünk aktualitását az adja, hogy a közoktatásban, az iskolai könyvtárügyet is erősen érintően, az elmúlt 2-3 évben sokféle változás történt, amelyeknek való megfelelésben a könyvtárostanároknak, de más könyvtártípusokban dolgozó könyvtárosoknak, könyvtári szakembereknek is támogatásra van szükségük. Az iskolákban a kötelező könyvtár-pedagógiai program, a pedagógus életpályamodell elvárásai dokumentáltabb tervezőmunkát, együttműködést, reflexiót várnak. Az új tantervek, az óraszámok módosulásai, a könyvtárszakmai és IKT fejlődés a tananyag újragondolását, módszertani változtatásokat igényelnek.  Mindeközben nem változik a cél, hogy elsőrendű felelősségünk van a tanulók könyvtárhasználóvá és olvasóvá nevelésében, a diákok információs műveltségének fejlesztésében. 

Kötetünkkel nem csak a pályán lévő könyvtárosok, könyvtárostanárok munkáját szeretnénk támogatni, megerősíteni.  Úgy véljük, a kötet a könyvtárosképzésben és a tanárképzésben is hasznos segédkönyv lehet. Az oktatók számára segítséget nyújt az elméleti fejezet valamint a példatárként is felfogható foglalkozásterv-gyűjtemény. A hallgatók számára pedig betekintést nyújt a gyakorló könyvtárostanárok életútjába, a gyakorlati megoldások sokszínűségébe, példát, ötleteket nyújt foglalkozások tervezéséhez. 

Ezeket a célokat kötetünk elméleti és gyakorlati módon is támogatja. Egyrészt az előző kötethez hasonlóan egy módszertani fejezetet tartalmaz, amely könyvtárhasználati foglalkozások tervezését, megvalósítását segítő, szemléletformálásra is törekvő elméleti fejezettel kezdődik. Ebben megkíséreltük három könyvtárhasználati tananyagegységhez (könyvtári rendszer, információkeresés, forráshasználat) rendszerezni a NAT és a kerettantervek alapján a tananyag felépítését, elkészíteni a témakör fogalmi struktúráját valamint módszertani sajátosságait megfogalmazni. Ezzel kívánunk hozzájárulni a könyvtárhasználati tananyag módszeres újragondolásának megkezdéséhez. Másrészt a könyvtári órák tervezése során a gyakorlatban felhasználható módszertani ötleteket tartalmazó második fejezettel illetve a konkrét, rövidebb-hosszabb megvalósítási tapasztalatokkal is ellátott foglalkozástervekkel, melyek módszertani ötleteket, feladatleírásokat, feladatlapokat tartalmaznak.

Jelen kötetünk címe: Könyvtárhasználati óravázlatok 2., is mutatja, hogy egy megkezdett hagyományt folytatunk. A sorozat előző, 7. kötetének első felében közöltük Így tanítom … pályázatsorozatunk első alkalmának munkáit a katalógushasználat témakörben. De a sorozat 4. kötetében megjelent projektleírásokat is egy kiírással gyűjtöttük össze. Jelen kötetben is a pályaművek – egy kivétellel – a Könyvtárostanárok Egyesülete által, az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja alkalmából kiírt pályázatokra készültek.  2013-ban Így tanítom a könyvtári rendszer témakört, 2014-ben Így tanítom a forráshasználatot, 2015-ben Így tanítom az információkeresést címmel került kiírásra – ezért ezek a tananyagegységek képezik e kötet elméleti fejezetét.

A pályázat útján kiválasztott foglalkozásleírások átdolgozott, kiegészített változata került a kötetbe. A hagyományos óravázlat mellett külön fejezetben összegyűjtve megismerhetjük a kollegákat, iskolai könyvtárukat, az óravázlatokhoz kapcsolódva pedig láthatjuk tantervi környezetüket és néhány gondolatukat a megvalósult óráikról és olvashatjuk tanácsaikat az adaptáláshoz.

A szerzők között egyaránt találhatunk a könyvár-pedagógia területén már ismert szakembereket, a pályán hosszabb ideje aktívan dolgozó, de eddig nem publikáló és pályakezdő könyvtárostanárokat, sőt hallgatót is.

Reméljük, a kötet minden olvasója talál a maga számára hasznosítható szakmai információt a következő lapokon és többen kapnak kedvet a szakmai megmutatkozáshoz, a pályamunkák készítéséhez, tudásuk megosztásához – szakmánk közös fejlesztéséhez!

A kötet szerkesztői

Tartalomjegyzék

 

Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. Módszertani bevezető
A) A könyvtárhasználati tananyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. A tananyag tartalmának meghatározói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1. A tananyag meghatározásának főbb szempontjai . . . . . . . . . . . 9
1.2. A tananyag szerkezete és tematikai egységei . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3 Tantervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. A könyvtárhasználati tananyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1. Könyvtári rendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.1. A tananyagrész a tantervekben, a tananyag felépítése . . . . . 14
2.1.2. A tananyag fogalmi struktúrája . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.3. A tananyagrész módszertani sajátosságai, ötletek . . . . . . . 18
2.2. Információkeresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.1. A tananyagrész a tantervekben, a tananyag felépítése . . . . . 21
2.2.2. A tananyag fogalmi struktúrája . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.3. A tananyagrész módszertani sajátosságai, ötletek . . . . . . . 26
2.3. Etikus forráshasználat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3.1. A tananyagrész a tantervekben, a tananyag felépítése . . . . . 31
2.3.2. A tananyag fogalmi struktúrája . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3.3. A tananyagrész módszertani sajátosságai, ötletek . . . . . . . 34
3. Helyi tervezés azaz hogyan lesz a Könyvtár-pedagógiai programból könyvtárhasználati tanmenet / gyakorlat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.1. Tanmenet, tananyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.2. Az órák tervezése, szervezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Felhasznált irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
 
B) Ötletek, feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Feladatlapok tartalma, formája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Online alkalmazások a könyvtárhasználat tanításában . . . . . . . . . . . . 43
Dokumentumok megosztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Online faliújság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
(Online) gondolattérképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Online feladatlapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Felhasznált irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

II. Óravázlatok
A) Így tanítom a könyvtári rendszer témakört . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1. Pandur Emese: Utazás a könyvtári rendszerben . . . . . . . . . . . . . . 52
2. Tóth Viktória: Könyvtártípusok, könyvtári rendszer . . . . . . . . . . . . 62
3. Vekerdi Ágnes: Építsünk könyvtárakat! – a könyvtári rendszer honlapokon keresztül . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4. Jónásné Bánfi Csilla: A hagyományos és az elektronikus könyvtár összehasonlítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

 
B) Így tanítom az információkeresést . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5. Simon Krisztina: Vár a könyvtár – Információkeresés a kölcsönző részleg könyveiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6. Pandur Emese: Utazás az információs szupersztrádán . . . . . . . . . . 104
7. Kovács Anikó: Karinthy Frigyes Kísérletezem c. műve alapján – információkeresés a könyvtárban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
8. Németh Klára: Arany János élete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
9. Farkas Zoltán: Bevezetés a Biblia világába . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
10. Németh Szilvia: A Wikipédián túl is van információ, Az Alpok más nézőpontból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
11. Molnár Nóra: Információkeresés a világhálón a szakórákhoz kapcsolódva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
 
C) Így tanítom a forráshasználatot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
12. Czirákyné Kiss Edit: Tiszteld a szerzőt, az alkotót! . . . . . . . . . . . 197
13. Németh Szilvia: Bátorság vagy tudatlanság? – avagy a szellemi tulajdon védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
14. Jónásné Bánfi Csilla: Etikus forráshasználat . . . . . . . . . . . . . . . 220
 
D) A szerzőkről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
 
A Könyvtárostanárok Egyesülete
A sorozat eddig megjelent kötetei 
 
 
 

Mutatók

A kötet tartalmával kiegészült a sorozat összesített mutatója, mely a sorozat honlapján tekinthető meg: https://portal.ktep.hu/KKK

Könyvismertetés

Könyvbemutató: 
Dömsödy Andrea - Tóth Viktória: A Kis KTE könyvek 8. kötetének bemutatója. In: Nyilvántartások az iskolai könyvtárban, A Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi szakmai napja, Bp., KTE, 2016. március 17. URL: https://prezi.com/a_thdxhexewr/kkk8/ Utolsó letöltés: 2016.04.11.

 

Támogató

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Csatolmány