Beküldő: admin | 2016. 07. 08., p – 00:20

2016. július 7-én az MKE Veszprémben megrendezett 48.vándorgyűlésén Szakmári Klára, a KTE jelenlegi elnöke, MKE emlékérmet kapott.

Elérhetővé vált a laudáció és a videófelvétel.

 

A laudáció

elérhető az MKE honlapján: http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2010/10/Emlekerem_Szakmari_Klara_2016.pdf

A felterjesztés szövege

Szakmári Klára elhivatott érdekképviseleti és szervező tevékenységet folytat az iskolai könyvtárak megőrzése, fejlesztése területén. Elméleti és támogató szakmai munkája mellett példaértékű a könyvtárostanári gyakorlata is, melyen keresztül közvetlenül is sokat tesz a gyerekek és a fiatalok könyvtárhasználóvá neveléséért.

Könyvtárosi, könyvtárostanári tevékenysége

38 éve dolgozik könyvtárosként. Pályafutása első 12 évét köz- és felsőoktatási könyvtárban töltötte. 1990 óta a Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárostanára.

Jelenlegi munkahelyén 36 ezres állományt kezel, mely teljességében feltárt elektronikusan. Szakmailag és esztétikailag rendezett könyvtára volt már helyszíne Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenynek is. Nagy energiákkal építi, gondozza az iskolatörténeti különgyűjteményt is.

Alapos tudása, jó kapcsolatteremtő képessége, jó szervezőképessége, precizitása, elhivatottsága eredménye, hogy tantestületében megbecsülik, a tantervben előírt órákat megtartja és gyakoriak a könyvtári szakórák is. Könyvtári órái tartalmilag korszerűek, figyelembe veszik az elektronikus források, szolgáltatások előretörését. Emellett magas könyvtár-pedagógiai színvonalúak is. Többször választották az ELTE hallgatói számára hospitálási helyszínül és kerületi bemutató órákat is tart, foglalkozástervei közül publikált is.

Könyvtárában a tanórákon kívül is gazdag könyvtár-pedagógiai tevékenységet folytat, kötetlenebb keretek között is sokat tesz az olvasóvá nevelésért. Rendszeresek a programok az évfordulókon, ünnepeken túl az országos könyvtári rendezvénysorozatok keretében is. 2014 vagyis a hazai megindulása óta gazdag programmal részt vesz az iskolai könyvtári éjszaka programjában. Iskolai könyvtári blogot működtet.

Mindezek mellett az iskolai élet más területein is megjeleníti a könyvtári, könyvtár-pedagógiai szolgáltatásokat, az olvasást. Pl.: projektek, DÖK, ökoprogramok, pályázati figyelés, könyvtárközi kölcsönzés, kiállítások. Az iskolája kulturális életének bázisa a könyvtár.

Könyvtárostanárként vallja, hogy a könyvtár nem csak információs központ, hanem közösségi tér, lelki menedékhely is.

2015 decemberében ő nyerte el a nemzetközi szakmában elsőként az IASL (International Association of School Librarianship) nemrég, könyvtárostanár-egyéniségek számára alapított címét a Featured Librariant.

Iskolai könyvtári szakértői, szaktanácsadói tevékenysége

Az iskolai könyvtári terület mellett a közoktatás és a könyvtárügy több szint jén széles látókörrel, tapasztalatokkal rendelkező szakember. Az egész életen át tartó tanulás hiteles példája. Önképzéssel és folyamatos továbbtanulással (pl.: mentálhigiéné, tanulásmódszertan, közoktatási vezető, könyvtár-pedagógia) tartja naprakészen magát. Tudását, tapasztalatait folyamatosan építi be könyvtárszakmai munkájába, melyet nemcsak saját iskolájában, hanem a fővárosban és országosan is az iskolai könyvtári munka megújítása, elismertetése érdekében hasznosít.

Elért eredményeit, tapasztalatait mindig szívesen megosztotta a szakmában hozzáforduló kollégákkal, együttműködő partnerként segítette munkájukat. A szakma és a kollégák támogatását 16 éve formális keretek között is végzi: fővárosi szaktanácsadó, közoktatási szakértő, kulturális szakértő, iskolai könyvtári szakfelügyelő. Felkéréseit mindig határidőre, alapos előzetes tájékozódással, segítő szándékkal végzi. Az informális, személyes megkeresésekre mindig nyitott.

Az iskolai könyvtári területen megjelent több mint 30 elméleti és gyakorlati publikációja is azt mutatja, hogy szakmailag felkészült és fontos számára az iskolai könyvtárak fejlesztése, támogatása. Rendszeresen ad elő könyvtárszakmai konferenciákon.

2012-ben az országos Könyvtárügyi Konferencián a Magyar Könyvtárosok Egyesülete felkérte az Olvasásfejlesztés szekció moderátor-szervezőjének és előadójának. Az iskolai könyvtári stratégia kialakításában alkotói és szervezői szerepet is betöltött.

Tevékenysége a Könyvtárostanárok Egyesületében

1992-től tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének és a Könytárostanárok Egyesületének. Szakmai elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, hogy 1997-től, vagyis már majdnem 20 éve különböző posztokon, de folyamatosan részt vesz a KTE elnökségének munkájában. 2010 óta az elnöki pozíciót tölti be. A 2016-os választásokon pedig nem fog indulni. A KTE kereteiben végzett óriási önkéntes munkája egyértelmű bizonyítéka, hogy célja az iskolai könyvtárügy előmozdítása, az iskolai könyvtárak folyamatos fejlesztése, a kollégák támogatása. 

Munkájának megbecsülését mutatja, hogy a tagság újra és újra az egyesület elnökségébe választotta. 2008-ban Az Egyesületért emlékérmet ítélte neki a KTE emlékérem kuratóriuma.

Elnökként kitűnő kapcsolatteremtő készségével és biztos szaktudásával, jogszabályi tájékozottságával jelentős erőfeszítéseket tesz a szakterületen jelentkező problémák megoldása, megelőzése érdekében.

A közös munka során szakmai elkötelezettsége, precizitása, rendkívüli teherbírása és feladattudatossága mellett igazi csapatemberként ismerhettük meg, akire nemcsak szakmai kérdésekben, hanem magánemberként is mindig számíthatunk.

Művészeti tevékenysége

1999 óta foglalkozik a papírmárványozással (ebru). Ezen a területen egyszerre alkot és kutat is. Munkája során papírra és selyemre dolgozik, készít hagyományos mintákat és komponál képeket is. Évek óta részt vesz a Művészetek völgyének programjában. Művészeti tevékenységét is gyakran kamatoztatja könyvtári területen. Tart kiállításokat, interaktív bemutatókat könyvtári programok keretében is, segített tanfolyamok tartásában, iskolájában szakkört vezetett. Művei több könyvtári helyszín mellett láthatóak voltak az Országos Idegennyelvű Könyvtár Alkotó könyvtáros sorozatában és az Iparművészeti Múzeumban is.

A fentiek alapján, elnökségünk és tagságunk nevében kérem, támogassák Szakmári Klára könyvtárostanár felterjesztését az MKE emlekéremre.

Budapest, 2016. június 1.

Publikációi
Balogh Mihály - Szakmári Klára (2015): Utolsó posta... Bondor Erikának! Könyv és Nevelés. 17. évf. 4. sz. 113-114. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/utolso-posta-bondor-erikanak Utolsó letöltés: 2016.06.01.
Keszi Erika Zsuzsanna - Szakmári Klára (2013): Szakmári Klára: könyvtárostanár, papír-és selyemmárványozó. Könyvtárvilág. 1. évf. 5. sz. URL: http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2013/05/szakmari–klara–konyvtarostanar… Utolsó letöltés: 2014.05.14.
A KTE elnökségi tagjai: Szakmári Klára (2001): Iskolakönyvtáros. 5. évf. 1. sz. 22. p.
Oltai Judit és Szakmári Klára (2012): Könyvtárostanárok és gyermekkönyvtárosok kihelyezett szekcióülése. Könyvtári levelező/lap. 24. évf. 12–15. p.
Szakmári Klára (2001): A könyvtárhasználati ismeretek megvalósulása a középiskolai szaktárgyakban. Iskolakönyvtáros. 5. évf. 4. sz. 14. p.
Szakmári Klára (2002a): Az iskolai könyvtár a könyvtárak rendszerében : avagy hogyan jelenünk meg a könyvtárosok kézikönyvében. Budapesti Nevelő. 38. 2. sz. 128–133. p.
Szakmári Klára (2002b): „Mit is ír a hogyishívják...?!” - avagy napilapok egy gimnázium könyvtárában. Könyv, könyvtár, könyvtáros. 11. évf. 3-4. sz. 18.
Szakmári Klára (2004a): A Fővárosi Pedagógiai Napok könyvtárpedagógiai rendezvényeiről. Iskolakönyvtáros. 8. évf. 3-4. sz. 3. p.
Szakmári Klára (2004b): Tankönyvellátás, ingyenes tankönyv, tartós tankönyv. Horizont. 12. sz. 10–11. p.
Szakmári Klára (2005a): Beszámoló a Könyvtárostanárok X. Nyári Akadémiájáról. Iskolakönyvtáros. 9. évf. 3-4. sz. 3. p.
Szakmári Klára (2005b): Tankönyvellátás és iskolai könyvtár. In: Korszerű könyvtár : Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.). Raabe. Budapest. C1.2 (1–26. p.).
Szakmári Klára (2006): Iskolai könyvtári szakértők konferenciája. Köznevelés. 62. évf. 30. sz. 20. p.
Szakmári Klára (2007): Beszámoló Erdélyből, a KTE M.I.K.E.S konferenciáról. Könyv és nevelés. 9. évf. 3. sz. 122–123. p.
Szakmári Klára (2008): Az iskolatörténeti gyűjtemény. In: Korszerű könyvtár : Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.). Raabe. Budapest. C1.8 (1–18. p.).
Szakmári Klára (2009a): Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány : Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok kánonjában. Könyvtári levelező/lap. 21. évf. 4. sz. 32–34. p.
Szakmári Klára (2009b): Tehetséggondozás, esélyteremtés, multikulturalitás az iskolai könyvtárban. Könyvtárostanárok XII. Nyári Akadémiája Pécsett. Könyv, könyvtár, könyvtáros. 18. évf. 9. sz. 42–46. p.
Szakmári Klára (2010a): Állományvédelem az iskolai könyvtárban a jogszabályi, helyi szabályozók és az intézményi együttműködés segítségével. In: Korszerű könyvtár : Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.). Raabe. Budapest. C2.3 (1–13. p.).
Szakmári Klára (2010b): Évkör egy iskolai könyvtár életében, avagy tervezés, szervezés, megvalósítás, ellenőrzés a könyvtárostanár munkájában. In: Korszerű könyvtár : Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.). Raabe. Budapest. E2.3 (1–32. p.).
Szakmári Klára (2010c): Mennyit ér a könyvtárostanár, ha szakértő-szakfelügyelő?! Könyv, könyvtár, könyvtáros. 19. évf. 5. sz. 9–11. p.
Szakmári Klára (2011a): Az Európai Unió oktatásért felelős minisztereinek. Könyvtári levelező/lap. 23. évf. 4. sz. 43. p.
Szakmári Klára (2011b): Eredményesen használtatni a periodikákat. Fordulópont. 13. évf. 2. sz. 74–79. p.
Szakmári Klára (2011c): Iskolai könyvtárosok, könyvtárostanárok foglalkoztatása. Iskolakönyvtáros. 15. évf. 2. sz. 24. p.
Szakmári Klára (2011d): Miként lehet eredményesen használtatni a diákjainkkal a periodikákat? Fordulópont. 13. 2. (52.). sz. 74–79. p.
Szakmári Klára (2011e): Mit lehet tenni az iskolai könyvtárban a kikölcsönzött dokumentumok visszavétele érdekében? In: Korszerű könyvtár : Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.). Raabe. Budapest. C3.7 (1–14. p.).
Szakmári Klára (2011f): Periodikák használata a gimnáziumi oktatásban. In: Az olvasás össztantárgyi feladat szerk. Nagy Attila, Imre Angéla, Köntös Nelli. Magyar Olvasástársaság - Savaria Univ. Press. Szombathely. 257–262. p.
Szakmári Klára (2012): A nemzeti köznevelési törvény és az iskolai könyvtár. In: Korszerű könyvtár : Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.). Raabe. Budapest. Z2.6 (1–29. p.).
Szakmári Klára (2014): Alkalmazottak az iskolai könyvtárban: Könyvtárostanár/tanító, könyvtáros, segédkönyvtáros, könyvtáros asszisztens. In: Korszerű könyvtár : Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.). Raabe. Budapest. megjelenés alatt.
Szakmári Klára (2015): Mit találtak érdekesnek, bemutatandónak a magyar iskolai- és gyermekkönyvtárról az orosz szakemberek? Egy szaklap magyar számának honi bemutatója a Könyvfesztiválon Könyvtári Levelező/Lap, 5. sz. 28-31. p.
Szakmári Klára (szerk.) (2008): A Budai Nagy Antal Gimnázium jubileumi évkönyve 2008, Megjelent az iskola alapításának 70. évfordulójára [DVD]. Budai Nagy A. Gimn. Budapest
Szakmári Klára (szerk.) (2012): A Budai Nagy Antal Gimnázium jubileumi évkönyve, 1937-2012. Budai Nagy A. Gimn. Budapest
Szakmári Klára - Dömsödy Andrea (2011): A Könyvtárostanárok Egyesületének elnökségi programja 2011–2013. In: Korszerű könyvtár : Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.). Raabe. Budapest. Z4.6 (1–6. p.).
 

Publikációk

A díjátadó videófelvételén: 1:41:00-1:43:36: URL: https://www.youtube.com/watch?v=LI9zRpq0cp0&feature=youtu.be

Fotók a díjátadásról

További fotók a KTE vándorgyűlési fotóalbumában: