Erre az e-mail címre küldünk minden rendezvénnyel kapcsolatos értesítést. Erre az e-mail címre küldjük el ezt a kitöltött jelentkezési lapot.
Erre a címre fogja megkapni a belépéshez szükséges linket.
Milyen könyvtártípusban dolgozik/dolgozott?
iskolai könyvtár
felsőoktatási könyvtár
közkönyvtár (felnőtt)
közkönyvtár (gyermek)
szakkönyvtár
nemzeti könyvtár
könyvtár szakos hallgató
egyéb
Többet is megjelölhet.
Adataim kezeléséhez és a képfelvételekhez hozzájárulok.
igen
Jelentkezésemmel  hozzájárulok, hogy a regisztrációs íven szereplő személyes adataimat a Könyvtárostanárok Egyesülete a rendezvény dokumentálása céljából - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján – megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásommal kezelje.

Az adatokat harmadik félnek a KTE nem adja át. A mefadott e-mail címre csak a rendezvénnyel kapcsolatos információkat küld.
Hang- és képfelvétel.
igen
Jelentkezésemmel tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megbízásából ezen online rendezvényén hang és képfelvételt készít. A felvételen azok fognak szerepelni, akik a rendezvény alatt hangpt és/vgy képet osztanak meg a program során. Amennyiben ezt teszem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján, és felhatalmazom a Magyar Könyvtárosok Egyesületét és a Könyvtárostanárok Egyesületét, hogy a szervezők által készített felvételeket kizárólagosan, térítésmentesen, tér és időbeli korlátozás nélkül, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített felhasználási módokon – dokumentálás és szakmai publikálás céljából - felhasználja.