Beküldő: admin | 2024. 05. 06., h – 08:21
2024-07-18

Szeged

A változás részesei vagyunk: Mi és MI

A magyar könyvtáros szakma éves vándorgyűlését hagyományosan a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) szervezi. A nagyszabású program keretében minden könyvtáros kolléga megtalálhatja a számára érdekes programokat szűkebb és tágabb szakmájának területeiről. Ennek keretében a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) rendszeresen különféle programokat szervez iskolai könyvtárosoknak és az iskolai könyvtárak, a könyvtárpedagógia iránt érdeklődő könyvtáros kollégáknak.

Időpont: 2024. július 17-20.
Helyszín: Szeged
Központi honlap: https://mkevandorgyules.hu/

Jelentkezés, részvétel

1. teendő: jelentkezés a vándorgyűlésre

A vándorgyűlésre a vándorgyűlés központi honlapján kell jelentkezni. A részvételi díjakról, szálláslehetőségekről is ott lehet tájékozódni: https://mkevandorgyules.hu/

2. teendő: ügyintézési szándék jelzése a KTE-nek

Kérjük, hogy akik tagsági ügyet szeretne intézni vagy kiadói/kedvezményes áron szeretne KTE kiadványainkból vásárolni, az e-mailben (ktegyesulet@gmail.com) jelezze felénk.

 

Élő közvetítés

 Azon kollégák számára, akik nem tudnak velünk lenni Szegeden a programjaink egy részét élőben közvetítjük. Ennek linkje innen lesz majd elérhető a program előtt.

  • Az online program nyitott, minden érdeklődőt szívesen látunk szakmától és egyesületi tagságtól függetlenül.
  • Az online részvétel minden érdeklődőnek ingyenes.
  • Az online esemény felülete: FreeConferenceCall
  • Csatlakozási link: https://join.freeconferencecall.com/vandor2024

prezentációs FCC útmutató

prezentáció formájú résztvevői útmutató a FreeConferenceCall programhoz

videós FCC útmutató

videós résztvevői útmutató a FreeConferenceCall programhoz

KTE programok

2024.07.18. csütörtök 15.00-17.30 Szekcióprogram

Zöldkönyvtári és ökoiskolai hálózat – Mesterséges és természetes lehetőségek

Szekcióösszefoglaló:
A fenntarthatóság könyvtártípusokat átívelően közös ügyünk. Szekciónk első felében rövid előadásokon keresztül ismerkedünk az ügyért tevékenykedő könyvtári és iskolai hálózatokkal. Majd közösen gondolkodunk arról, hogy ezeknek milyen kapcsolódási pontjaik lehetnek, tapasztalataik hogyan segíthetik a közös cél érdekében való hatékony munkát. Mindeközben szegedi és az ország más pontjairól származó jógyakorlatokba meríthetünk ötleteket.
Kiemelt kérdéseink: Az ökoiskolák munkájába hogyan kapcsolhatók be erősebben a könyvtárak? A zöldkönyvtárak hogyan kapcsolódhatnak az iskolai tevékenységekhez?
 

Élőben a bevezető előadásokat közvetítjük: 15.00-16.10-ig

Könyvtárostanárok Egyesülete-Zöld Könyvtári Szekció
Helyszín: SZTE Klebelsberg Könyvtár, nagy olvasóterem (Szeged, Ady tér 10.)

15.00-15.10 Az Új Könyvek szerkesztőség és bibliográfiai csoport működése - a zöldeket és a tankönyvezést is segítve
Hanzli Péter, Új Könyvek szerkesztő
Az előadás röviden összefoglalja az Új Könyvek folyóirat történetét, bemutatja a szerkesztőség munkáját, a dokumentumok feldolgozását az Új Könyvek szerkesztőségben és bibliográfiai csoportban, a bibliográfiai feltárást, a recenzióírást és a borítószkennelést, a szerkesztési folyamatot, az ajánlójelek rendszerét, a honlapon elérhető információkat és a könyvjegyzéket. Az előadás röviden kitér a tankönyvek feldolgozására is, valamint
összefoglalja az Új Könyvek zöld vonatkozásait.
 
15.10-15.30 Zöldkönyvtári hálózat Magyarországon - keretek, jó gyakorlatok, kérdések
Liebhauser János, igazgató, Illyés Gyula Könyvtár, Szekszárd
A zöldkönyvtári mozgalom és jelentősége az elvárások és a lehetőségek fényében. Az ökológiai válságra adandó kulturális válasz, a környezettudatos szemlélet, egy ökológiai kultúra kialakításában segíthetnek a könyvtárak. Ez egyben stratégiai kérdés és egyben az összefogás kérdése is: a hálózati együttműködés lehetősége a hazai fenntartható fejlődési célok érdekében a zöld átállás és a tervezett kulturális átalakítás mellett. 
Az évente megrendezett zöldkönyvtári találkozók tapasztalatairól, a felgyűlt jógyakorlatokról és a továbblépés lehetőségeiről.
 
15.30-15.50 Az ökoiskola
Singer Péter osztályvezető, Belügyminisztérium Köznevelési Helyettes Államtitkárság, Tartalomfejlesztési és Tartalomszabályozási Osztály
Az előadás röviden bemutatja az Ökoiskola Program és az Ökoiskola Hálózat helyét a magyarországi köznevelési rendszer fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos palettáján. Foglalkozik az Ökoiskola Program történetével, az Ökoiskola Hálózat taglétszámának alakulásával és a pályáztatás rendszerével. Röviden bemutatja az egészintézményes fenntarthatóságra nevelés jelentését, az ökoiskolák kapcsolati hálóját és külön kitér az Ökoiskola program nemzetközi elismertségére.
 
15.50-16.10 Könyvtárak az ökoiskolákban - ötletek, dilemmák
Bekesné Kovács Jusztina könyvtárostanár, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
Az iskola Szeged belvárosában található, gyakorlóiskolaként működik, kisméretű udvarral és közösségi tér nélkül, de aktív iskolai könyvtárral. Ökoiskolaként évek óta működik, tevékenységeik közé tartozik a folyamatos zöldítés, szabadtéri tanterem kialakítása, papírgyűjtések és erdei iskolák szervezése. Az iskolai könyvtár számos tematikájában a fenntarthatósághoz kapcsolódó programot szervez világnapok alkalmából, mint például az állatok vagy a víz világnapja, támogatja a diákok anyaggyűjtését a projektheteken, kapcsolódik a papírgyűjtéshez, takarékos működésmódjával példát mutat, de az ökoiskolai programhoz való szervesebb kapcsolódásban még sok lehetőség van. A könyvtár működésének legnagyobb kihívása a hely-, munkaerő- és időhiány, valamint a diákok leterheltsége, ami nehezíti a nagyobb rendezvények szervezését és az intézményen belüli és kívüli együttműködési lehetőségek kihasználását.
 
16.10-17.20 Zöldkönyvtári és ökoiskolai együttműködési lehetőségek - Műhelymunka
Bod feladatok - közösségi tudomány - dezinformáció -  könyvtári hálózat - és mások

műhelyvezető: Dömsödy Andrea, könyvtáros, ELTE PPK
Önkéntes csoportokban feldolgozzuk a zöldkönyvtári és az ökoiskolai hálózat kapcsolódási lehetőségeit a korábban elhangzott előadásokból kiindulva. Mindkét hálózat munkájának könyvtárpedagógiai szempontú munkáját segítendő “önkiszolgáló” módszertani vásáron villantunk fel a fenntarthatóságra neveléshez szorosan kapcsolható könyvtári és információs szempontokat is beemelő ötleteket, jógyakorlatokat. Pl.: Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny feladatbankja, a közösségi tudomány könyvtári lehetőségei, a mesterséges intelligencia és az információ hitelességét vizsgáló feladatok. A csoportok azt is megbeszélik, ezek hogyan lehetnek együttműködések részei.
 

2024.07.19. péntek Egy szegedi iskolai könyvtár - Reggeli piknik egy ökoiskolai könyvtár kertjében

Időpont: 2024. július 19. péntek 8.30-10.00

Élő közvetítés: 9.00-10.00

Helyszín: Szegedi Arany János Általános Iskola, 6724 Szeged, Kukovetz Nana u. 4-6.
- Károlyi Mihály Kollégiumtól 9 perc séta
- Apáthy és Béke Kollégiumoktól, 2-es villamos Szatymazi utcai megálló

Házigazda: Savanya Ildikó könyvtárostanár

Program:

8.30-9.00 Közös reggeli az iskola kertjében (rossz idő esetén az épületben). Kávét teát, biztosítunk. A reggelijét mindenki maga hozza.

9.00-10.00 Az iskolai könyvtár bemutatása. Majd kötetlen szakmai beszélgetés az iskolai könyvtárak helyzetéről.