Beküldő: admin | 2022. 03. 18., p – 14:28

A Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma a névadó szellemiségének megőrzése, megismertetése és továbbvitele érdekében 2019-ben publikációs Nívódíjat alapított.

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) egyetért a díj céljával, fontosnak tartja a jövőbe mutató, újdonságértékű, színvonalas szakmai publikációk előremozdítását, kiemelését. Ezt az iskolai könyvtári, könyvtárpedagógiai területen is szükségesnek tartja. Ennek támogatására önállóvá válásának 25. évében különdíjat alapít Kovács Máté Alapítvány Nívódíjának - Iskolai könyvtári különdíja néven.

A különdíj célja

 • Összegyűjteni az érintett naptári év iskolai könyvtári és könyvtárpedagógiai témájú hungarikum szakmai publikációkat.
 • Népszerűsíteni a szakirodalom olvasását.
 • Ösztönözni a kollégákat az ilyen tematikájú írások publikálására.
 • Kiemelni, népszerűsíteni a legkiválóbb munkákat.

Publikációk köre, melyek a különdíjban részesülhetnek

 1. a díj átadását megelőző évben került publikálásra,
 2. nyomtatásban vagy elektronikusan, írásban vagy más formában,
 3. iskolai könyvtári vagy könyvtárpedagógiai témát érint,
 4. elméleti vagy gyakorlati megközelítésben,
 5. új vagy korábban nem publikált eredményeket, megközelítéseket mutat be,
 6. témáját alaposan és színvonalas tárja fel,
 7. Magyarországon vagy magyarul megjelent vagy a fenti témák magyar vonatkozásáról szól és bárhol, bármely nyelven jelent meg,
 8. nem önálló műként jelent meg, hanem időszaki kiadványban, gyűjteményes munkában vagy egyéb online szakmai felületen.

A publikációk köre némiképp bővebb a Nívódíjétól a szűkebb tematikai megkötés miatt.

A publikációk kiválasztásának rendje

 • A lehetséges publikációk összegyűjtése:
  • A Könyvtárostanárok Egyesülete elnöksége felkéri a Nívódíj Tanácsadó Testületét, hogy az elbírálás során a látókörükbe került, a különdíj feltételeinek megfelelő publikációk listáját minden évben szeptember 30-ig juttassa el a KTE elnökségének.
  • A KTE elnöksége áttekinti a hazai könyvtári és pedagógiai könyvtári a folyóiratokat, adatbázisokat, azokból kigyűjti a releváns írásokat.
  • A KTE elnöksége az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja keretében felhívást tesz közzé tagjai és az iskolai könyvtári szakmai felületeken további publikációk jelölésére.
 • A szavazólapra kerülés módja:
  • Az összegyűjtött publikációkat a KTE elnöksége áttekinti, és a különdíj feltételeinek nem megfelelő műveket leveszi a listáról. A feltételek közül ebben  szakaszban az 5-6. szempont itt még nem kerül vizsgálatra.
  • Minden, a feltételeknek megfelelő publikáció bibliográfiai adatai és amennyiben van online elérése, akkor az is felkerül a szavazásra való felhívásra és a szavazólapra.
 • A szavazatok összesített eredményét a KTE elnöksége megtárgyalja, döntését határozatban rögzíti.

Döntéshozatal és eredményhirdetés

 • A Könyvtárostanárok Egyesülete az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja keretében felhívást tesz közzé az összegyűjtött publikációk elolvasására, megvitatására és a legnívósabb műre való szavazásra.
 • Szavazásra jogosultak a Könyvtárostanárok Egyesületének tagjai.
 • A szavazás bonyolítható taggyűlés keretében és online is. 
 • A különdíjat a közönségszavazatokat figyelembe véve a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége ítéli oda. A díjat az öt legtöbb szavazatot kapó publikáció valamelyikének kell odaítélni.
 • Az elnökségi döntéshozatalban nem vehetnek részt az érintett szerzők.
 • Az elnökség döntését a Nívódíj  fődíjasának ismeretében hozza meg.
 • Az elnökség döntésének véglegesítése előtt kikéri a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának véleményét.
 • A különdíj a Kovács Máté Alapítvány Nívódíj szabályzatában meghatározott időben és helyszínen, a Nívódíjjal egyszerre kerül átadásra.
 • “A Nívódíj minden évben a Kovács Máté születésnapjához, november 11-éhez kapcsolódóan tartott megemlékezés keretében kerül átadásra, ahol a díjazott publikációt a szerző (vagy többszerzős publikáció esetén szerzők) röviden bemutatják.”
 • A különdíj átadására első ízben 2022-ben kerül sor.
 • A díjátadóra meghívásra kerül a publikációt megjelentető felület/kiadó képviselője is.
 • A Könyvtárostanárok Egyesülete a döntés után nyilvánosságra hozza a kiemelt jelöltek listáját is, vagyis az 5 legtöbb szavazatot kapott publikáció adatait.

A díj leírása

A különdíj a díjazott szerző(k) nevére kiállított oklevél, amelyet a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöke ír alá, és az elnök vagy az átadással megbízott elnökségi tag ad át.
A különdíjat elnyert szerző(k) a felhívásban szereplő pénzjutalomban részesülhetnek a Nívódíj pénzdíját meg nem haladó mértékben.

Budapest, 2022. március 25.

A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége