Beküldő: admin | 2022. 03. 25., p – 14:21

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2022-ben, fennállásának 25. évfordulója alkalmából díjat alapított Kovács Máté Alapítvány Nívódíjának - Iskolai könyvtári különdíja néven, melynek döntési folyamatát az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjára időzíti.

Kérjük, gondolja át, hogy az előző naptári év (vagyis 2021) magyar vagy magyar vonatkozású szakmai sajtójában mit írt és olvasott az iskolai könyvtári és/vagy könyvtárpedagógiai témákban! Majd jelölje ezeket az írásokat! Ismerjük meg egymás szakirodalmi tevékenységét, értékeljük a tudásmegosztást!

A díj célja kettős: összegyűjteni a megjelenéseket és díjazni a szakmánk bemutatását, fejlesztését célzó szakmai publikációkat.

Figyelem! Az ismeretterjesztő, közéleti céllal és felületeken megjelent írások erre a díjra nem jelölhetők. Itt kifejezetten a szakmának szóló írásokat várjuk. Egyéb írásokat jelölje a szintén egyesületünk által alapított Iskolai könyvtári közéleti sajtódíjra!

A díjról bővebben az alapító okiratban olvashat: https://portal.ktep.hu/Nivodij_kd_AO

A díj döntési folyamata

1. A KTE elnöksége összeállítja az alapító okiratnak megfelelő publikációk listáját. Ebben igénybe veszi a Kovács Máté Alapítvány Nívódíj Tanácsadó Testületének segítségét.

2. A KTE elnöksége megvizsgálja, hogy a jelölések megfelelnek-e a díj alapító okiratában foglaltaknak, majd annak alapján összeállítja a szavazófelületet.

3. A KTE tagoknak 2022. október 31-ig van lehetőségük szavazni a szerintük legjobbnak, leghatásosabbnak ítélt sajtómegjelenésre.

4. Az elnökség döntésének véglegesítése előtt kikéri a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának véleményét.

5. A KTE elnöksége az alapító okiratban foglaltak szerint dönt a díjazottról.

Díjazás

 • A díjazott publikáció szerzője oklevélben részesül.
 • Felkérés a díjátadó keretében történő előadásra.
 • További díjak felajánlását várjuk.
 • A díj átadására a Kovács Máté Alapítvány Nívódíjával egyszerre a Kovács Máté születésnapjához kapcsolódóan novemberben tartott megemlékezés keretében kerül sor.

 

Publikációk köre, melyek a díjban részesülhetnek, vagyis jelölhetők

 1. 2021-ben került publikálásra,
 2. nyomtatásban vagy elektronikusan, írásban vagy más formában,
 3. iskolai könyvtári vagy könyvtárpedagógiai témát érint,
 4. elméleti vagy gyakorlati megközelítésben,
 5. új vagy korábban nem publikált eredményeket, megközelítéseket mutat be,
 6. témáját alaposan és színvonalas tárja fel,
 7. Magyarországon vagy magyarul megjelent vagy a fenti témák magyar vonatkozásáról szól és bárhol, bármely nyelven jelent meg,
 8. nem önálló műként jelent meg, hanem időszaki kiadványban, gyűjteményes munkában vagy egyéb online szakmai felületen.

A már jelölést kapott írások

Ezeket kérjük, már ne küldjék újra.

Antal Péter - Czeglédi László: A távolléti oktatás tanulságai 2020-ban.Felsőoktatás (EKE), közoktatás, iskolai könyvtárak. In: K. Nagy Emese - Zagyváné Szűcs Ida (szerk.): Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Válogatás a Pedagógiai Szakbizottság tagjainak a munkáiból. Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága. Eger, Líceum K., 2021. - 67-88. p. URL: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/7152/1/MAB_2021.pdf#page=69 Utolsó letöltés: 2022.09.29.

Arany-Nagy, Zsuzsanna: A köz- és iskolai könyvtárak oktatási és nevelési szerepének erősödése. Szemle a hazai és nemzetközi szervezetek iránymutatásaiból. In: Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli (szerk.): Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2021, 421-427. p. URL: https://edit.elte.hu/xmlui/static/pdf-viewer-master/external/pdfjs-2.1.266-dist/web/viewer.html?file=https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/55824/VKKV4.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=422 Utolsó letöltés: 2022.09.29.

Benke Tamás: Könyvekben rejlő találkozások, avagy egy könyvbúvár élménybeszámolója a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium régi könyvei közt fellelt érdekességekről. In: A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium évkönyve, 2020/2021. 164-173. p.

Dömsödy Andrea, Hidvégi Krisztina, Tóth Viktória, Cs. Bogyó Katalin: Információzz! De miért? Színes útmutató at információ és a könyvtárak használatához. Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2021, 223 p.

Dömsödy Andrea - Németh Szilvia - Savanya Ildikó (szerk.): Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért. Ötletek, foglalkozástervek, projektek karantén előtt, alatt, után. (Kis KTE könyvek, 11.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2021, 380 p. kötet írásai

 • Dömsödy Andrea: Iskolai könyvtári munka és szolgáltatás a járvány idején Magyarországon. Gyorselemzés. 18-
 • Dömsödy Andrea összeáll.: Ott az iskolai könyvtár, ahol az olvasó. Iskolai könyvtár – távmunkában is a használókért. Ötletgyűjtemény az iskolai könyvtárak távszolgáltatásaihoz digitális tanrendre és azon is túl. 53-
 • Pandur Emese: Online nyitvatartás, online tanulószoba. 73-
 • Dömsödy Andrea: Élő, online, képernyőmegosztásos könyvtári tájékoztatás. 77-
 • Iványiné Nagy Kinga: Kinga néni virtuális könyvtára. 83-
 • Dömsödy Andrea: Munkafolyamatra fókuszáló online tudásmérés, online verseny. 90-
 • Savanya Ildikó: Könyvtárhasználati tehetséggondozás online oktatási platformon keresztül. 95-
 • Donkó Erika: Nézőpont – adaptációs filmklub könyvtári támogatással. 101-
 • Pandur Emese: Online szakmai közösség. 117-
 • Pataki Marianna: Közelítés – közvetítés, avagy ha nem mutatjuk meg magunkat, láthatatlanok maradunk. 122-
 • Tóth Viktória: Az osztály digitális könyvtára. 128-
 • Jakab Emese - Peternainé Juhász Zsuzsa: Kollaboratív munkatankönyv a tanításban. 132-
 • Kovács Anikó Csilla: Kvíz mint a tanulás eszköze, akár könyvtárhasználatból is. 136-
 • Iványiné Nagy Kinga: Online láncfeladatsor – például a költészet napjára. 139-
 • Jakab Emese - Peternainé Juhász Zsuzsa: Online forrás hitelességének vizsgálata megadott szempontok szerint. 144-
 • Némethné Sáhó Éva: Információs műveltség etikus forráshasználattal – a hashtag.school keretrendszer használatával. 148-
 • Dömsödy Andrea: Checklist a forrásalapú tanulásban. 157-
 • Tóth Viktória: Reflexió ábrán – egy információs probléma megoldásáról. 160-
 • Dömsödy Andrea: Forrásalapú feladatok koordinátarendszere (újra)töltve. 166-
 • Németh Szilvia: Miben segíthetek? – Könyvtár(os)használati segédlet projektelő diákoknak. 173-
 • Németh Szilvia: Jelenlét és rendelkezésre állás a tanórai projekt során. 177-
 • Dömsödy Andrea - Németh Szilvia: Hivatkozásgenerátor használata a forrásjegyzék készítésekor. 181-
 • Tóth Viktória: Házi dolgozat készítésének könyvtári támogatása foglalkozássorozatban. 188-
 • Füzi Franciska Ágnes: Irányított keresés online adatbázisban – International Children’s Digital Library. 213-
 • Arányi Lászlóné: Mindennapi életünk adatbázisai. Szabadidős program szervezése – egynapos kirándulás a megyeszékhelyen. 226-
 • Szabó Gergely: Pályaorientáció adatbázis-használattal. 243-
 • Schriffert-Tóth Eszter: A divat lábnyoma. 254-
 • Füleki Tamara: Százalékszámítás a MATARKA-ból. 263-
 • Füzi Franciska Ágnes: Library Gingerbread Man – Angol szakkör a könyvtárban. 272-
 • Aux Eliza: Meseterápia Molyolással – Válasszunk magunknak olvasmányt! 285-
 • Burai Patrik: A rendszerváltás 10, 20, 30 év távlatából – amit a forrásokból kiolvashatunk. 293-
 • Varjasi-Kispéter Zsófia: Így vagyunk mi – diákok honlapja egy szokatlan időszakból. 309-
 • Schriffert-Tóth Eszter – Farkasné Csató Katalin: Candide-dal a világ körül. 318-
 • Németh Szilvia: Online, tanórai projekt iskolai könyvtári támogatása – a dualizmus korának eseményei történelemórán. 332-
 • Seressné Barta Ibolya Erzsébet: Hogyan feszegessük a határainkat? Iskolai könyvtárosok/könyvtárostanárok lehetőségei a nemzetközi projektekben. 341-

Dömsödy Andrea: Bod könyvtárhasználati verseny a járvány alatt: csökkenő létszám mellett fejlesztettek. In: KIT-Hírlevél, 2021. 18. sz., URL: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=bod_konyvtahasznalati_verseny_a_… Utolsó letöltés: 2021.05.06.

Dömsödy Andrea: Thor és Andersen a könyvtárban. Idén is megrendezték a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt. In: Új Köznevelés, 2021. 4. sz., 11-15. p.; URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/thor-es-andersen-a-konyvtar… Utolsó letöltés: 2021.05.14.

Dömsödy Andrea: Újra megújult a Bod verseny - az online-osítás sikeresen vizsgázott. In: KIT-Hírlevél. 2021. 9. sz. URL: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=ujra_megujult_a_bod_verseny_-_az… Utolsó letöltés: 2021.03.03.

Goda Beatrix, Péterfi Rita (szerk.): Szöveg nélküli képkönyvek. Elmélet és gyakorlat. Budapest, OH OPKM, 2021 183 p.

 • Goda Beatrix: Bevezetés a szöveg nélküli képkönyvek (silent bookok) alkalmazásába. 13-38. p.
 • Nagy Nóra: Mesék szavak nélkül. Olvasási stratégiák. 39-49. p.
 • Domokos Dóra: Az alfa-generáció olvasóvá nevelése szöveg nélküli képkönyvek segítségével. 51-68. p.
 • Várhegyi Mónika: Képkönyv az óvodai mindennapokban. 69-76. p.
 • Bakó Katalin: Képkönyvek az alsó tagozaton - képkönyvek a tanítási órán. Módszerek és tapasztalatok az olvasóvá nevelés szolgálatában. 77-100. p.
 • Bartos Éva: Gondolatok a silent book alkalmazási lehetőségeiről - a fejlesztő biblioterápia nézőpontjából. 103-110. p.
 • Tóth Renáta: Szavak nélkül mesélek! Silent book a gyakorlatban. 111-120. p.
 • Pauer Erika - Szabó Eszter: Végtelen történeteink. Olvasásfejlesztés szöveg nélküli képkönyvekkel az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. 121-138. p.
 • Bakó Katalin: Képkönyves óravázlatok. Barroux: Where is the elephant? Képkönyves tanítási óra, Tasnádi Éva: Borika fája - képkönyvvel támogatott etikaóra, 2 tanítási óra. 155-166. p.

Gönczi László: Határon túli könyvtárak a járvány idején. In: Rácz András (főszerk.): Könyvkultúra Magazin. Bp., KELLO, 2021.08.11. URL: https://konyvkultura.kello.hu/konyves-kozelet/2021/08/hataron-tuli-kony… Utolsó letöltés: 2021.09.06.

Hecker Henrietta: A digitális helytörténetoktatás és a levéltárak. In: Kultúra és Közösség, 2021. 4. sz., 55-64. p.

Iványiné Nagy Kinga: Kingárium. Könyvtári kreatívkodásaim. Szombathely, URL: http://kingarium.blogspot.com/ blog írásai

A Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye: 2021-ben KTE emlékérmet kaptak. In: Könyv és Nevelés, 2021. 4. sz., 106-110. p. URL: https://epa.oszk.hu/03300/03300/00035/pdf/EPA03300_konyv_es_neveles_2021_4_106-110.pdf

Legyenek láthatóbbak az iskolai könyvtárak! PR-díj a Könyvtárostanárok Egyesületétől. In: KIT Hírlevél. 2021. 46. sz., URL: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=legyenek_lathatobbak_az_iskolai_… Utolsó letöltés: 2021.10.20.

Mennyeiné Várszegi Judit – Dömsödy Andrea: Helyismeret és oktatás – a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Könyvtárostanárok Egyesülete közös szekciója az LII. MKE Vándorgyűlésen. In: Könyvtárvilág, 2021. 5. sz. URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/11/helyismeret-es-oktatas-a-hely… Utolsó letöltés: 2021.12.08.

Méreg Martin - Pálmai Dóra: Virtuális múzeumpedagógiai foglalkozások a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont történeti gyűjteményeiben. In: Kéri Katalin (szerk.): A Digitális és online lehetőségek, jó gyakorlatok a tanári munkában és a neveléstudományi kutatásokban. Osztatlan tanár szakos hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak. Pécs, PTE BTK Neveléstudományi Intézet „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, 2021, 98-110. p. DOI: 10.15170/PTE.BTK.NTI.DOL.2021

Nagy Balázs: Az újmédia szerepe az olvasóvá nevelésben. In: Anyanyelv-pedagógia, 2021. 4. sz., 77-90. p. URL: https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=932 Utolsó letöltés: 2022.09.29.

Németh Szilvia: Milyen ma egy működő iskolai könyvtár? – A Könyvtárostanárok Egyesülete Közelítés videós programsorozata. In: Könyvtárvilág. 2021. 6 sz., URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/12/milyen-ma-egy-mukodo-iskolai-… Utolsó letöltés: 2022.01.03.

Németh Szilvia – Dömsödy Andrea: Tények. Tényleg?! – Történelemtanárok és könyvtárostanárok közös szakmai napjai. In: Könyvtárvilág. 2021. 6 sz., URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/12/tenyek-tenyleg-tortenelemtana… Utolsó letöltés: 2022.01.03.

Pajor Zsófia - Szeifer Csaba: Az olvasásnépszerűsítés jó gyakorlatai a Csorba Győző Könyvtárban. In: Tudásmenedzsment, 2021. ksz1 - 222-228. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tud%C3%A1smenedzsment22.%20%C3%A9vf.%201.K%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m2021.pdf#page=224

Penkalo-Seres Katalin Beáta - Tóth Renáta (szerk.): Tarkaforgó. Módszertani kiadvány. Könyvtári foglalkozások forgatókönyvei. Zalaegerszeg, Deák F. M. és Vár. Kvt., 2021, 114 p.