Beküldő: admin | 2022. 12. 07., sze – 17:17

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2022-ben, fennállásának 25. évfordulója alkalmából díjat alapított Kovács Máté Alapítvány Nívódíjának - Iskolai könyvtári különdíja néven, melynek döntési folyamatát az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjára időzíti.

Kérjük, gondolja át, hogy az előző naptári év (vagyis 2022) magyar vagy magyar vonatkozású szakmai sajtójában mit írt és olvasott az iskolai könyvtári és/vagy könyvtárpedagógiai témákban! Majd jelölje ezeket az írásokat! Ismerjük meg egymás szakirodalmi tevékenységét, értékeljük a tudásmegosztást!

A díj célja kettős: összegyűjteni a megjelenéseket és díjazni a szakmánk bemutatását, fejlesztését célzó szakmai publikációkat.

Figyelem! Az ismeretterjesztő, közéleti céllal és felületeken megjelent írások erre a díjra nem jelölhetők. Itt kifejezetten a szakmának szóló írásokat várjuk. Egyéb írásokat jelölje a szintén egyesületünk által alapított Iskolai könyvtári közéleti sajtódíjra!

A díjról bővebben az alapító okiratban olvashat: https://portal.ktep.hu/Nivodij_kd_AO

A díj döntési folyamata

1. A KTE elnöksége összeállítja az alapító okiratnak megfelelő publikációk listáját. Ebben igénybe veszi a Kovács Máté Alapítvány Nívódíj Tanácsadó Testületének segítségét.

2. A KTE elnöksége megvizsgálja, hogy a jelölések megfelelnek-e a díj alapító okiratában foglaltaknak, majd annak alapján összeállítja a szavazófelületet.

3. A KTE tagoknak 2023. október 31-ig van lehetőségük szavazni a szerintük legjobbnak, leghatásosabbnak ítélt sajtómegjelenésre.

4. Az elnökség döntésének véglegesítése előtt kikéri a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának véleményét.

5. A KTE elnöksége az alapító okiratban foglaltak szerint dönt a díjazottról.

Díjazás

 • A díjazott publikáció szerzője oklevélben részesül.
 • Felkérés a díjátadó keretében történő előadásra.
 • További díjak felajánlását várjuk.
 • A díj átadására a Kovács Máté Alapítvány Nívódíjával egyszerre a Kovács Máté születésnapjához kapcsolódóan novemberben tartott megemlékezés keretében kerül sor.

 

Publikációk köre, melyek a díjban részesülhetnek, vagyis jelölhetők

 1. 2022-ben került publikálásra,
 2. nyomtatásban vagy elektronikusan, írásban vagy más formában,
 3. iskolai könyvtári vagy könyvtárpedagógiai témát érint,
 4. elméleti vagy gyakorlati megközelítésben,
 5. új vagy korábban nem publikált eredményeket, megközelítéseket mutat be,
 6. témáját alaposan és színvonalas tárja fel,
 7. Magyarországon vagy magyarul megjelent vagy a fenti témák magyar vonatkozásáról szól és bárhol, bármely nyelven jelent meg,
 8. nem önálló műként jelent meg, hanem időszaki kiadványban, gyűjteményes munkában vagy egyéb online szakmai felületen.

A már jelölést kapott írások

Ezeket kérjük, már ne küldjék újra.

Bakó Katalin: A science fiction lehetséges szerepe az olvasásnépszerűsítésben és a könyvtárhasználat oktatásában a felső tagozaton - László Endre Szíriusz kapitány-sorozatának jó gyakorlatai a '70-es-'80-as években. In: Herédi Rebeka, Kispál Dániel, Kusper Judit (szerk.): IrKa I. : Irodalom és kanonizáció. Tanulmányok a magyartanítás módszertanairól. Eger, Líceum K., 2022. - 125-145. p. URL: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/7326/1/IrKa_2022_digit.pdf#page=127

Cserlakiné Hagymássy Krisztina: Információzz! De miért? In: Pedagógiai Lapok, 2022. 3. sz. 25-26. p. URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/2022/Pedagogiai_LaPOK_3.pdf Utolsó letöltés: 2022.05.10.

Cserlakiné Hagymássy Krisztina - Tóth Éva: MInterjúk: „az iskolai könyvtár gondolkodni tanít és szabadságot ad”. In: Modern Iskola, 2022.11.07. URL: https://moderniskola.hu/2022/11/minterjuk-az-iskolai-konyvtar-gondolkodni-tanit-es-szabadsagot-ad/ Utolsó letöltés: 2023.08.04.

Csörgei Andrea: A könyvtáros személyisége mint csodateremtő eszköz. In: MeseCentrum, Tanári, 2022. 9. sz. URL: https://mesecentrum.hu/tanari/a-konyvtaros-szemelyisege-mint-csodateremto-eszkoz.html Utolsó letöltés: 2023.10.05.

Dömsödy Andrea (szerk.): XXI. századi iskolai könyvtári terek. (Kis KTE könyvek, 12.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2022.

 • Dömsödy Andrea: Az iskolai könyvtár terei – elhelyezés, térkialakítás, berendezés.13-66. p.
 • Dömsödy Andrea: Az iskolai könyvtári terek – pedagógiai nézőpont. 67-92. p.
 • Treszkai Anett: A könyvtári tér szerepe a XXI. századi iskolában, tanulásban. 93-115. p.
 • Dömsödy Andrea: A könyvtár(át)építés folyamata a könyvtárostanár szemszögéből. 116-130. p.
 • Iványiné Nagy Kinga: Egy új iskolai könyvtár kialakításának rejtelmei. 131-153. p.
 • Németh Szilvia: Egy modern pedagógiai szemléletű iskola könyvtárának költözésének és kialakításának tapasztalatai. 154-202. p.
 • Pataki Marianna: Egy majdnem futurisztikus könyvtár – „csak” egy jó koncepció kell. 203-212. p.
 • Németh Szilvia – Treszkai Anett: A közösségi tervezés könyvtári gyakorlatáról. 213-224. p.

Iványiné Nagy Kinga: Kingárium. Könyvtári kreatívkodásaim. Szombathely, URL: http://kingarium.blogspot.com/ blog írásai

Iványiné Nagy Kinga: A magyar kultúra napja – már alsó tagozattól kezdve. In: Modern Iskola, 2022.01.14. URL: https://moderniskola.hu/2022/01/a-magyar-kultura-napja-mar-also-tagozattol-kezdve/ Utolsó letöltés: 2023.10.15.

Iványiné Nagy Kinga: Nyitva éjjel-nappal: a Brenner iskola könyvtára a digitális oktatás idején. In: Kispálné Horváth Mária - Gerölyné Kölkedi Éva (szerk.): Online térben. Pedagógiai jó gyakorlatok a digitális tanítás során. Vas megyei pedagógiai jó gyakorlatok sorozat. Szombathely, ELTE SRPSZKK, 2022. 122-144. p., URL: https://www2.itworx.hu/cgi-bin/itworx/download.cgi?vid=606&uid=-1&dokid=2365#page=122 Utolsó letöltés: 2023.10.15.

Kajtárné Tancsics Hajnalka: Digitális szabadulószoba az olvasóvá nevelésben. In: Kispálné Horváth Mária - Gerölyné Kölkedi Éva (szerk.): Online térben. Pedagógiai jó gyakorlatok a digitális tanítás során. Vas megyei pedagógiai jó gyakorlatok sorozat. Szombathely, ELTE SRPSZKK, 2022. 145-154. p. URL: https://www2.itworx.hu/cgi-bin/itworx/download.cgi?vid=606&uid=-1&dokid=2365#page=145 Utolsó letöltés: 2023.10.12.

Kiemelkedő szinten a könyvtárhasználat. In: Győri POK Hírmondó, 2022. 6. sz. 8. p. 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Gyor/2022/Gyori_POK_HIRMONDO_junius.pdf Utolsó letöltés: 2023.10.05.

Kiss Csilla: Miért és hogyan tanítsunk nőtörténetet? : Melléklet: Válogatott nőtörténeti bibliográfia az általános és középiskolai történelemtanításhoz, In: Történelemtanítás Online, 13. 1. 2022., URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2022/04/kiss-csilla-miert-es-hogyan-tanitsunk-notortenetet-13-01-06/

Szarka Eszter: A budapesti Eötvös József Gimnázium könyvtárának első fél évszázada. In: Polymatheia, 2022. 19. évf., 3-4. sz., 115-136. p., URL: https://epa.oszk.hu/04100/04124/00006/pdf/EPA04124_polymatheia_2022_3-4_115-136.pdf Utolsó letöltés: 2023.07.19.

Székelyföldi Iskolai Könyvtárosok. Blog. Szerkesztő: Borbé Levente

Tegdes Egyházi Dóra: Jó könyvtári gyakorlatok online. A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete módszertani gyűjteménye. In: Katedra, 2022. 30. évf., 1. sz., 24-25. p., URL: https://katedra.sk/wp-content/uploads/2022/09/Katedra-folyoirat_30-01_24-25.pdf Utolsó letöltés: 2023.07.19.

Tolnai József - Peternainé Juhász Zsuzsa: Interjú Peternainé Juhász Zsuzsával, a Debreceni Ady Endre Gimnázium könyvtárostanárával, aki a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2021/2022. tanévében országosan a legjobb eredményt érte el nevezett tanítványaival. In: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum [honlapja]. Bp., OPKM, 2022.07.08. URL: https://www.opkm.hu/hir/707 Utolsó letöltés: 2023.10.05.

Tóth Éva - Iványiné Nagy Kinga: „Szükséges valami olyannal közelíteni a gyerekekhez, amivel horogra akadhatnak” – interjú. In: Modern iskola. 2022.06.16. URL: https://moderniskola.hu/2022/06/szukseges-valami-olyannal-kozeliteni-a-gyerekekhez-amivel-horogra-akadhatnak-interju/ Utolsó letöltés: 2023.10.15.

Tóth Viktória - Arany-Nagy Zsuzsanna: Játékosítás – a könyvtárban is? In: Pedagógiai LaPOK, 2022. 4. sz. 32-37. p., URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/2022/Pedagogiai_laPOK_2022_Osz.pdf#page=32 Utolsó letöltés: 2023.07.19.

Varga Katalin - Egervári Dóra: Learn, unlearn, relearn - the new way of learning is called media and information literacy. In: Tudásmenedzsment, 23. ksz. 2022. - 120-135. p., URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/6058/5812