Beküldő: admin | 2019. 10. 08., k – 13:37
2019-11-18

Budapest

Iskolai könyvtár - tanulási forrásközpont - egy régi új szemlélet a napi gyakorlatban
I. A tanulási forrásközpont szolgáltatásai  

 

A szakmai napon 122 kolléga vett részt. Elérhetők a rendezvényen készült fotók és folyamatosan töltjük a prezentációkat, háttéranyagokat.

--------------

A Könyvtárostanárok Egyesülete sok szeretettel várja a kollégákat soron következő szakmai napjára.

A 2019/2020-as tanévben rendezendő két szakmai napunk keretében arra fókuszálunk, hogy a tanulási forrásközpontként működő iskolai könyvtár mit jelent a XXI. század társadalmi, oktatási környezetében. Hogyan lehet ezt a jelen személyi és tárgyi feltételekkel működtetni? Ebben kevés előadással és még több műhelymunkával szeretnénk megerősíteni a már az úton elöljáró kollégákat és segítséget nyújtani a most indulóknak.

Időpont: 2019. november 18., hétfő
Helyszín: Csili Művelődési Központ, 1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6.

A téma

Az elmúlt években megjelent iránymutató dokumentumok szellemisége, elvárásai régi-új helyzetekbe hozzák az iskolai könyvtárakat. Mind arra mutatnak, hogy ezeknek csak a tanulási forrásközpont modellje szerint működő iskolai könyvtárak tudnak megfelelni. De mit jelent ez a mai magyar közoktatás jogi, tárgyi, személyi, költségvetési, tantervi... helyzete mellett? Mit tud és hogyan hozzátenni a könyvtárostanár a célok megvalósításához, a tanulás támogatásához?

 • A Digitális Oktatási Stratégia (DOS) épít a forrásközpontként működő iskolai könyvtárra. A digitális eszközök használatához tartalom és információs műveltség szükséges.
 • Az IFLA Iskolai könyvtári útmutató erősíti a tanulóközpontú megközelítést és a kutatásalapú tanulást, amihez szintén tanulási forrásközpont szerinti működés szükséges.
 • A Nemzeti alaptanterv (NAT) jelenleg ismert változata is olyan tanulásképet mutat, melyet az önálló tanulásra és a kutatásalapú tanulásra való felkészítéssel tud az iskolai könyvtár támogatni.

A fenti dokumentumok elvben erősítik az iskolai könyvtárak szerepét. Ennek realizálásához viszont maguk az iskolai könyvtárak és könyvtárostanáraik is szükségesek. A digitális környezetben át kell gondolni a szolgáltatási kínálatot és a tanítás módját, tartalmát is.

Program

9.00-10.00

Regisztráció
Lehetőség a könyvtár megtekintésére

 
10.00-10.10 Köszöntő  
10.10-10.35 Ünnepi pillanatok
- A KTE emlékérmek átadása
- Más szakmai díjazottak köszöntése
- Testvérkönyvtárak díjazása
 
10.35-11.05 A Könyvtárostanárok Egyesületének közgyűlése  
11.05-11.20 A Digitális Témahét iskolai könyvtári zsűrijének beszámolója
Németh Szilvia könyvtárostanár, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest
 
11.20-11.50 Iskolai könyvtár - tanulási forrásközpont - egy régi új szemlélet
Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 
11.50-11.55 A Móra ajánlata
Kovács Zsanett, Móra Kiadó
 
12.00-13.00

Ebédszünet
Lehetőség a könyvtár megtekintésére

 
12.40-13.00 Beszámoló az IASL 48. konferenciájáról Dubrovnikból

Pataki Marianna könyvtárostanár, Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, Budapest
 
13.00-14.30

1. választott műhely

1.a Netgeneráció vs katalógus - Könyvtár
2. Digitális Témahét - Nyugdíjas terem
3. Iskolai könyvtári online szolgáltatások - Szinházterem előtt
4. Társasjáték - Fészek
5.a A könyvtárostanár a mindenszakos tanár - Színházterem eleje
6. Iskolai tudásmenedzsment - Színházterem hátulja

 
14.30-15.50

2. választott műhely

1.b Z generáció a könyvtárban - Színházterem eleje
2. Digitális Témahét - Nyugdíjas terem
3. Iskolai könyvtári online szolgáltatások - Szinházterem előtt
4. Társasjáték - Fészek
5.b Gyermekkönyvek gyermekszemmel  - Könyvtár
6. Iskolai tudásmenedzsment - Színházterem hátulja

 
15.50-16.00 KTE aktualitások  

 

Műhelyek 6 párhuzamos szekcióban - folyamatosan bővülő információkkal

A műhelymunkák hat párhuzamos szekcióban folynak. Célunk, hogy az adott témáról ne csak halljanak a résztvevők, hanem közös gondolkodással, tevékenységekkel, kipróbálással segítsük annak mélyebb megértését, alkalmazását. Műhelymunkát már a szakmai napra való jelentkezéskor jelölni kell. Csak azon a műhelymunkán fog tudni részt venni, amire "jegye" lesz.

1. a Netgeneráció vs katalógus. Hogyan segítsük a katalógushasználatot?
Csak az 1. szakaszban

Műhelyvezetők:
- dr. Varga Katalin főkönyvtáros, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; tanszékvezető egyetemi docens, PTE Könyvtár- és Információtudományi Tanszék
- Tóth Viktória könyvtárostanár, szaktanácsadó, Budapest IX, Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

Hívogató:
Az iskolai könyvtári katalógusok alkalmasak a témára való keresésre? Alkalmasaknak kell lenniük? Az interneten természetes nyelven keresünk, a felhasználóbarát adatbázisok is természetes nyelvű információkereső nyelvekkel dolgoznak. Hogyan viszonyul ehhez egy iskolai könyvtári katalógus. Azon tudjuk ezt tanítani? Azon kell ezt tanítani? Hogyan segíthetjük a tanulók és a pedagógusok témára keresését?

Tóth Viktória prezentációja

1. b Z generáció a könyvtárban - A csetlés-botlástól a könyvtárajánló diákig
Csak a 2. szakaszban

Műhelyvezető:

Pataki Marianna könyvtárostanár, Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, Budapest

2. Digitális Témahét - Nincsen projekt könyvtár nélkül!?

Műhelyvezető:
- Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
- Szabados Tímea digitális pedagógiai fejlesztő, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
Vásárhelyi Virág digitális pedagógiai fejlesztő, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Hívogató:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Digitális Témahét a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szakmai koordinációjával. A 2020. március 23-27. között megvalósuló programban az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) és a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2020-ban is meghirdeti „Iskolai könyvtárak az információs műveltségért” elnevezésű különdíját azon intézmények iskolai könyvtárai, könyvtárpedagógiai munkájának támogatására, amelyek a Digitális Témahét alatt, az iskolai könyvtárhasználatra (is) építő projektet valósítanak meg.

A Digitális Témahét keretében pedagógiai projektet megvalósító iskolák regisztrálását várjuk. (Emellett A Digitális Témahétre azok az intézmények is regisztrálhatnak, amelyek az adott tanévben nem a Témahét időszakában valósítanak meg a Témahét céljainak megfelelő programot.) A programra regisztrált projektek kidolgozásában nyújt szakmai támogatást a Nincsen projekt könyvtár nélkül!? c. műhelymunka, melyet az OPKM, a KTE és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) munkatársaival közösen szervez.

Miért fontos, hogy az iskolai könyvtárak kapcsolódjanak a Digitális Témahéthez?

Az iskolai könyvtár alapfeladata - az információforrások szolgáltatása mellett -, hogy a  21. századi készségek, valamint a digitális kompetencia területei között is kiemelt jelentőséggel bíró információkereséssel, -elemzéssel és -értékeléssel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésében alapokat és támogatást nyújtson.

A műhelymunka során közösen keressük a választ a következő kérdésekre:

 • Mi a pedagógiai projekt?
 • Hogyan kapcsolódik össze az információkeresés, -elemzés, -értékelés készsége a projektmódszerrel?
 • Hogyan kapcsolódhatunk be iskolai könyvtárosként egy, az intézményünkben zajló pedagógiai projektbe?
 • Hogyan működhetünk együtt hatékonyan a projektben részt vevő pedagógusokkal, miként kapcsolódnak a könyvtárhasználati ismeretek a többi tantárgyhoz?
 • Az iskolai könyvtár használata, az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztése céljából milyen digitális eszközökkel támogatott pedagógiai módszereket kínálhatunk fel iskolai könyvtárosként? 

Kérjük, lehetőség szerint hozzon magával mobil eszközt (tablet, laptop, okostelefon).

Szakami anyagok:
- Bánné Mészáros Anikó: Bevezete s a Mentimeter használatába lépésről lépésre. Segédanyag a mentimeter.com prezentációkészítő oldal használatához. RPI, 2017, 57 p. <http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/hir_kepek/Mentimeter%20oldal%20haszn%C3%A1lata_20171120_BMA.pdfUtoló letöltés: 2019.11.27.
- Dömsödy Andrea:
Segédlet projektek könyvtári támogatásához. Bp., OPKM, 2019, 2 p.
- Föző Attila (összeáll.): Digitális Témahét projektek. Érdekes és jól sikerült projektek. <https://wakelet.com/wake/9647826b-2d9a-4d14-bc01-903e2d6e3a21&gt; Utoló letöltés: 2019.11.27.
- Föző Attila (összeáll.): Online értékelőeszközök. <
https://wakelet.com/wake/b55c4dd1-3cbe-44d3-83bd-5c6a48a7e9aa> Utoló letöltés: 2019.11.27.
Szabados Tímea és Vásárhelyi Virág prezentációja
- Egy lehetséges projektterv sablon
-
Digitális Témahét Tudásbázis menüpontja alatt elérhető 12 db mintacsomag: http://digitalistemahet.hu/tudasbazis/kereses?searchin=excercises&type%5B%5D=DTHSAMPLEPROJECT&year_min=1&year_max=12&search=&subjects=
-- A műhelymunka csoportfeladatának alapját képező projekt: Tóth Lászlóné: Tavaszi szél vizet áraszt. In: Digitális Témahét., Bp., DPMK, é.n., <http://digitalistemahet.hu/tudasbazis/gyakorlat/tavaszi-szel-vizet-araszt> Utolsó letöltés: 2019.11.14.
Digitális Témahét YouTube csatornája sok-sok webináriummal, amelyek alkalmazásokat is bemutatnak: https://www.youtube.com/channel/UCahf7OoqZpydB5-w1smiIRQ

3. Iskolai könyvtári online szolgáltatások - Mit, hol, kinek, kivel, hogyan szolgáltassunk?

Műhelyvezetők:
Cs. Bogyó Katalin könyvtárostanár, szakértő, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
- Németh Szilvia könyvtárostanár, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest

Hívogató:
Az, ami nincs fent az interneten, az nem is létezik - tartja az újkeletű mondás. Műhelymunkánkban az iskolai könyvtárak online jelenlétéről, annak könyvtári szolgáltatásként való értelmezéséről lesz szó: mit, hol, kinek, kivel, hogyan szolgáltassunk? Jó gyakorlatokon keresztül mutatjuk meg, hogy melyik megjelenési forma - honlap, blog, közösségi oldalak - milyen sajátosságokkal rendelkezik, milyen lehetőségeket hordoz. A műhelymunka során a résztvevők megteszik első lépéseiket saját könyvtáruk online szolgáltatásainak 
ki- vagy átalakításához.

Cs. Bogyó Katalin és Németh Szilvia prezentációja

4. Társasjáték mint tanulást támogató szolgáltatás - Hol a határ a játékterem és a könyvtár között?

Műhelyvezető:
- Simon Krisztina könyvtárostanár, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Budapest

Hívogató:
Sok könyvtárban állnak rendelkezésre társasjátékok. Mitől válik ez szolgáltatássá? Hogyan építsük be a tanulást támogató szolgáltatások közé? Melyek egy társasjáték klub lehetőségei, problémái? Játszuk vagy készíttessük a társasjátékot? A műhely során alkalom nyílik néhány játék kipróbálására is.

Ajánlott irodalom:
Aczél Zoltán (2015): A társasjáték-pedagógia filozófiája. In: Knausz Imre (főszerk.): Taní-tani online, h.n., k.n., 2015. URL: még: http://www.tani-tani.info/a_tarsasjatek_pedagogia_filozofiaja Utolsóm letöltés: 2019.11.05.
Kincses Eszter - Lencse Máté (2013): Társasjáték-pedagógia. In: Knausz Imre (főszerk.): Taní-tani online, h.n., k.n., URL: http://www.tani-tani.info/tarsasjatek_pedagogia Utolsó letöltés: 2019.11.05.
Nagy Emese, K. (2014): Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal. Bp., M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 113 p., URL: http://tehetseg.hu/sites/default/files/konyvek/geniusz_33_net_teljes.pdf Utolsó letöltés: 2019.11.05.

5.a A könyvtárostanár a mindenszakos tanár - tanulástámogató szolgáltatások
Csak az 1. szakaszban

Műhelyvezető:
- Mudri Zsuzsa könyvtárostanár, 
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Hívogató:
Könyvtárostanár = "Mindenszakos" tanár. Ezzzel  a több mint hízelgő jelzővel egy régen végzett diákcsoport  tisztelt meg,  az egyikük azóta ezzel címmel írt beadandót az egyetemen - tanárszakos lett. Úgy vélem, hogy ez nem elsősorban a személyemnek, hanem a hivatásomnak, a szakmának szól. Hiszen a referensz  kérdéseknél, különösen a szakképzésben dolgozók esetében éppúgy lehet Kossuth Lajos élete, Ady költészete, mint a földelt emitteres transzformátor... Mindenki számára természetes, hogy a könyvtárostanár ilyenkor  szolgáltat. A könyvtár  működése, mindennapjainak része a hagyományostól eltérő tanulásszervezés, a differenciálást,  az egyéni kompetenciákat ki sem tudná kerülni. Nincs királyi út. Az egy kérdéssel betérő (odaküldött) tanuló vagy visszatér, vagy nem. Vagy tisztességgel dolgozik és beszippantja az információs sztráda , a "papíralapú Google", a keresőfelületek, vagy csak ki akarja pipálni a feladatot. Vagy megérti a plágium és az idézet/ forráshivatkozás közötti különbséget, vagy nem tartja fontosnak. Odadobja magát a digitális inkvizíció elé, vagy a társát is védi ettől. Ebben a munkában kevés a sztereotípia,  minden nap egy izgalmas kaland. Én sem hordom a zsebemben a bölcsek kövét, de szívesen mutatok be sikert hozó, vagy éppen kudarcba fulladt módszereket.

5.b Gyermekkönyvek gyermekszemmel - a dezideráta új megközelítésben

Csak a 2. szakaszban

Műhelyvezetők:
- Szekeres Nikoletta elnök, HUBBY - Magyar Gyerekkönyv Fórum
- Halupa-Tiba Gabriella könyvtárostanár, Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola

Hívogató:
Ma kevés iskolai könyvtárnak van lehetősége költségvetés alapján gyarapítani állományát. Ettől függetlenül nem tehetünk le a módszerességről. A használóink igényeinek megfelelő művekről szükséges deziderátát vezetni, ami segít beszerzési lehetőség esetén. Ennek építésébe be kell vonni a diákokat. Ennek egyik, olvasásnépszerűsítésre is használható módszere lehet a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmi művek figyelése és tanulókkal való értékeltetése. Erre felhasználhatók a HUBBY az Év gyerekkönyve díjának diákzsűrizési tapasztalatai.

Halupa-Tiba Gabriella prezentációja 
Feladatok és kérdésfelvetések

6. Iskolai tudásmenedzsment mint iskolai könyvtári szolgáltatás pedagógusoknak

Műhelyvezetők:
Fenyvesi Judit könyvtárostanár, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
- Iványiné Nagy Kinga könyvtárostanár, Brenner János Nevelési Központ, Szombathely
- Lovász Erzsébet könyvtárostanár, Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium
- Pandur Emese könyvtárostanár, Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Kadarkút

Hivogató:
Napjainkban el kell fogadnunk, hogy az iskolai könyvtárak szerepe is rohamosan változik. Intézményeinkre is jellemző, az IKT eszközök terjedésével, hogy túl sok lett az adat, s a kollégák, munkaközösségek saját használatú kis adatbázisa, ezek nem kapcsolódnak egymáshoz, s gyengén rendszerezettek. A kollégák többsége nem ért ahhoz, hogyan is kell ezekben gyors és eredményes keresést végezni, többen az elektronikus iskolai könyvtári katalógust sem használják hatékonyan. Sok esetben nehéz meggyőzni őket, s elfogadtatni velük, hogy az információ, amit birtokolnak és szolgáltatni tudnak, milyen fontos lehet az iskola teljesítményének növelésében. Fontos, hogy megosszák tudásukat. Ehhez elengedhetetlen a bizalom, a hatékony kommunikáció és a kellő együttműködés. Az iskolai információs központunk jövője nagymértékben függ attól, hogy az intézmény számára milyen hasznos szolgáltatásokat tud nyújtani, s miben tudja támogatni a kollégák tevékenységét.

Az iskolai könyvtár egyik alapfeladata, hogy a pedagógusok munkáját is támogassa. Ehhez sokféle szolgáltatás kapcsolható: tartós kölcsönzés, tanórára kölcsönzés, témafigyelés, feladatbank, óravázlat-gyűjtemény, forgatókönyvek archiválása, iskolatörténeti különgyűjtemény, könyvtári hírlevél... Mi az amire valós igény van? Mire tudunk igényt és együttműködést generálni? Hogyan kezdjünk bele?

 

Részvétel

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
A regisztrációs felület: http://www.ktep.hu/OSZN2019reg

Túljelentkezés esetén előnyben részesítjük a KTE tagjait.

 

Közlekedés

Pesterzsébet Budapest minden részéről, vasútállomásáról könnyen megközelíthető:

 • Kőbánya-Kispestről: 148-as busz Pesterzsébet városközpont megállóig (kb. 20 pec)
 • Boráros térről vagy a Közvágóhíd megállóból: 23, 23E, 223 busz Pesterzsébet városközpontig
  • Nyugati pu-ról: 4-6-os villamos Borásros térig
  • Kelenföld pu-ról: 1-es villamos Közvágóhíd megállóig
  • Keleti pu-ról: 24-es villamos Közvágóhíd megállóig
  • Budai részről a legegyszerűbb 212 busszal Boráros térig
 • Pesterzsébet vasútállomásról gyalog 9 perc
  • Keleti pu-ról Kunszentmiklós-Tass-ra menő vonatok, pl. 8.20 (16 perc)

  • Kunszentmiklós felől
 • Határ út metrótól: 66, 66E busz Pesterzsébet városközpont
 • Örs vezér teréről: 3a villamos végállomásig egy hosszabb sétával, átszállás a66, 66E 148-as buszra Nagykőrösi út/Határ út megállónál és aztán Pesterzsébet városközpont
 •  

 

Kiadványok

Ingyenes kiadványok KTE tagoknak

 • Dömsödy Andrea - Németh Szilvia (szerk.): Olvasás, élmény, könyvtár. Egy könyvtárostanári konferencia lenyomata. (Kis KTE könyvek, 10.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018. 182 p. (http://www.ktep.hu/KKK10)
  • Minden 2018-as KTE tag ajándékba kapja, aki korábban nem vette át.

Megvásárolható kiadványok

 • Dömsödy Andrea (szerk.): Iskolai könyvtári projektek, programok. (Kis KTE könyvek 4.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2011, 254 p.  - a helyszínen: 2 500 Ft
 • Bogyó Katalin, Cs. - Dán Krisztina - Dömsödy Andrea: Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez. (Kis KTE könyvek, 5.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, 190 p. - a helyszínen: 2 500 Ft
 • Balogh Mihály: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig (Kis KTE könyvek, 6.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012 - a helyszínen: 1500 Ft
 • Barátné Hajdu Ágnes - Cs. Bogyó Katalin - Eigner Judit (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok. (Kis KTE könyvek, 7.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2013., 331 p. - a helyszínen: 3 000 Ft
 • Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis KTE könyvek, 8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016., 239 p. - a helyszínen: 3000 Ft
 • Bogyó Katalin, Cs. - Dömsödy Andrea (szerk.): Könyvtárhasználati ötlettár - játékos feladatok. (Kis KTE könyvek, 9.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2017, 294 p. - a helyszínen: 3500 Ft
 • Dömsödy Andrea - Németh Szilvia (szerk.): Olvasás, élmény, könyvtár. Egy könyvtárostanári konferencia lenyomata. (Kis KTE könyvek, 10.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018. 182 p.  - a helyszínen: 3000 Ft
 • IFLA Iskolai könyvtári útmutató. Bp., IFLA-KTE, 2016, 76 p. - a helyszínen: 1000 Ft
 • ÚJÚJÚJ:
  Dömsödy Andrea: A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata. Második kísérlet a téma összefoglalására. Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018, 312 p., 
  • 2019-es KTE tagoknak egyszeri 1 db megvásárlása: 1500 Ft. (A 2017-es közgyűlési döntés értelmében.) Most azok számára, akik ezzel a 2019-es TSZN-en a FSZEK-ben nem éltek.
  • Mindenki másnak, korlátlan számban 3500 Ft, kedvezményes kiadói ár.

Egyéb információk

 • A szakmai napról, továbbképzésként igazolást adunk.
  • Kérését kérjük, a regisztrációkor jelezze!
  • A szakmai programon való részvétel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 5. § (3) d) alapján beszámítható a kötelező hét évenkénti pedagógus-továbbképzésbe.
 • A helyszínen lehetőség lesz KTE tagsági ügyek intézésére: a KTE-be való belépésre, tagság hosszabbítására, a 2019-es KTE tagdíj befizetésére.
  • A belépéshez és a tagság meghosszabbításához is új tagnyilvántartó lap szükséges. Ha ezt előre kitölti, akkor a helyszíni regisztráció gördülékenyebb lesz.
  • A belépésről és a tagdíjról bővebben: http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
  • Bár természetesen a helyszínen is lehet tagdíjat fizetni, a sorban állást és az adminisztrációt csökkenthetjük, ha átutalással kapjuk meg az összeget. Kérjük, hogy aki tudja, az több nappal az TSZN előtt utalja át tagdíjat, hogy a banki kimutatások alapján egyértelmű legyen a helyzet a regisztrációnál.
  • A gazdasági ügyek intézésére csak a reggeli regisztráció és a déli szünet idején lesz lehetőség, a szakmai program alatt nem. A megértést köszönjük!
 • Az OPKM gazdag iskolai értesítő (évkönyv) gyűjteménnyel rendelkezik, melynek további gyarapításához az iskolai könyvtárak támogatására is számítanak. Az OPKM az egyes évkönyvekből 2-2 példányt szeretne a kutatóknak és az utókornak megőrizni. A szakmai napon lehetőség lesz a kötelespéldányok vagy a korábbi évek hiányzó köteteinek személyes átadására. Bővebben: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=15#adom

Beszámolók

Fotók

Fotóalbum: https://photos.app.goo.gl/zwSjy6T99SB5HeJr6

Támogatók

   
.. Nemzeti Kulturális Alap  
     
Móra Kiadó  Az én könyvtáram Könyvtárellátó
     
  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum