Beküldő: admin | 2020. 02. 04., k – 21:24
2020-03-17

Budapest

Iskolai könyvtár - tanulási forrásközpont - egy régi-új szemlélet a napi gyakorlatban

II. Tanulás támogatása az iskolai forrásközpontban

 

A Könyvtárostanárok Egyesülete sok szeretettel várja a kollégákat soron következő szakmai napjára.

A 2019/2020-as tanévben rendezendő két szakmai napunk keretében arra fókuszálunk, hogy a tanulási forrásközpontként működő iskolai könyvtár mit jelent a XXI. század társadalmi, oktatási környezetében. Hogyan lehet ezt a jelen személyi és tárgyi feltételekkel működtetni? Ebben kevés előadással és még több műhelymunkával szeretnénk megerősíteni a már az úton elöljáró kollégákat és segítséget nyújtani a most indulóknak.

Az elmúlt években megjelent iránymutató dokumentumok szellemisége, elvárásai régi-új helyzetekbe hozzák az iskolai könyvtárakat. A pedagógia elméletében is erősödnek a forrásalapú tanulással, könyvtárral jól támogatható megközelítések, módszertanok. Néhány kiemelt kulcsszó: önszabályozott tanulás, differenciálás, kritikai gondolkodás, esélyteremtés, adaptív iskola. Ezek mind arra mutatnak, hogy az elvárásoknak csak a tanulási forrásközpont modellje szerint működő iskolai könyvtárak, az információs műveltség komplex fejlesztésére irányuló könyvtárpedagógiai programok tudnak megfelelni.

A fentiek elvben erősítik az iskolai könyvtárak szerepét. Ennek realizálásához viszont maguk az iskolai könyvtárak és könyvtárostanáraik is szükségesek. A digitális környezetben, a 2020-as NAT és kerettantervek előírásaiban is szerepel az iskolai könyvtár és az információs műveltség számos eleme, de az új struktúrához, az új tartalmakhoz képest át kell gondolni a könyvtárhasználat tanításának módját, tartalmát is.

 

Időpont: 2020. március 17. 10.00-16.00
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1.

 

Program

 

9.00-10.00

Regisztráció

Lehetőség a könyvtár megtekintésére két időpontban a jelentkezési lapon megadottak szerint.
1. csoport: 8.45-9.15
- Kérjük, ha teheti ezt válassza. Ebben az esetben nyugodtan lesz ideje regisztrálni, beszélgetni, és a messzebbről utazóknak marad hely a későbbi csoportokban. Köszönjük!
2. csoport: 9.15-9.45

 
10.00-10.10

Köszöntők

- Simon Krisztina elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete
- Várnai Jakab rektor, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

 
10.10- A Nemzeti alaptanterv
Pálfi Erika főosztályvezető, EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály
 
 

 

Szóllás Péter főosztályvezető, EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály

 
 

A tanulás támogatása az iskolai könyvtár eszközeivel - különös tekintettel a NAT és a kerettantervek új kihívásaira
Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

 
10.50-11.00 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola képzési kínálata
Hernádyné Szemere Rita, a tanulmányi osztály vezetője
 
11.00-12.00 Módszertani vásár - A kiírt jelentkezés alapján kiválasztott kollégák standjaival. Bővebben: http://www.ktep.hu/vasar2020  
12.00-13.00 Szünet
Lehetőség a könyvtár megtekintésére egy időpontban a jelentkezési lapon megadottak szerint.
3. csoport: 12.25-12.50
 
13.00-13.30 Tanulni? Még a könyvtárban is?
Lénárd Sándor, egyetemi docens, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 
13.30-15.00 Műhelymunkák 6 szekcióban
Lásd lentebb
 
15.00-

Rendhagyó óra - hospitálása és megbeszélése
Téma: kritikus gondolkodás - tanulás - könyvtár
Foglalkozásvezető:
NoÁr

 

 

 

Részvétel

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

 • Létszámkeret: 180 fő
 • Túljelentkezés esetén előnyben részesítjük a KTE tagjait.

A jelentkezési felület: https://forms.gle/AcU5X9MXXpq6UKVAA

Közlekedés

A Piarista köz a Váci utcából nyílik, a Ferenciek tere felől közelíthető meg.

Főbb közlekedési eszközök:

 • M3 metró
 • busz: 7, 178, 5, 8E, 15, 115, 108E, 110, 112, 133E
 • villamos: 2
 • Környezetünk védelme és a korlátozott parkolási lehetőségek miatt kérjük a résztvevőket, hogy lehetőleg a közösségi közlekedési eszközökkel közelítsék meg a helyszínt.

Műhelyek

1. B-612, digitális történetmesélés

Műhelyvezető: Pataki Marianna, könyvtárostanár, Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, Budapest

Nehezen tudunk olyasmit tanítani, amit mi magunk sosem csináltunk! Ezt a workshopot azoknak a kollégáknak ajánlom, akik szeretnének belekóstolni a booktrailer – könyvajánló készítésbe. A foglalkozás alatt Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című művéhez fogunk trailereket készíteni. Akik szeretnének részt venni ezen a foglalkozáson, lehetőség szerint olvassák újra a művet és keressenek olyan kulcsmondatokat, pillanatokat, amiket szeretnének hangsúlyozni a trailerben. Fontos a vizuális megjelenítés is, ezért lehetőség szerint 10-15 olyan fotót is keressenek, amit szeretnének felhasználni a munka során. A zenéről se feledkezzünk meg!

2. Tanulásmódszertanba ágyazott könyvtárhasználat

Sokféle egyéni megoldás létezik, hogy az informatikán kívül (vagy a helyett) a könyvtárhasználatot melyik óra kereteibe tudjuk becsempészni: irodalom, osztályfőnöki vagy akár tanulásmódszertan. Mi ez utóbbiba építettük be 7. és 8. évfolyamon. Az első év tapasztalatait megosztva és vitára bocsátva szeretném a műhely tagjait egy közös eszmecserére hívni. Milyen könyvtári ismeretekre van szüksége egy felső tagozatos és középiskolás diáknak? A NAT-ban, kerettantervben találunk vagy éppen nem kapaszkodókat, de vajon mire lenne szüksége a diáknak? Mivel tudunk leghatékonyabban hozzájárulni az információs műveltség fejlesztéséhez? Melyek azok az ismeretek, amikkel a szakos kollégák munkáját tudjuk segíteni? Van olyan, amit rutinból tanítunk, de esetleg másként kellene? Mi az, ami hiányzik és szükség lenne rá?

Műhelyvezető: Németh Szilvia, könyvtárostanár, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest

 

3. Neveljünk Bod-verseny rajongókat, avagy minden, amit a "Bodról" tudni akartál, de sosem merted megkérdezni

Be kell valljuk: néhány évvel ezelőtt mi magunk is Bod verseny-rajongók lettünk. Mi lehet a titka? Vajon miért gondoljuk azt, hogy ez a verseny valóban hasznos tudást mér, miközben fejleszti a kreativitást? Miért hiszünk benne, hogy a felkészülési időszakban olyan készségeket erősítünk, amelyek elősegítik  a könnyebb és hatékonyabb tanulást, és a tájékozódást a hatalmas információtengerben? Miért valljuk, hogy a rendszeresen versenyzőknek pont azok a kompetenciái fejlődnek, amelyek a szakértők szerint a jövőben kiemelkedően fontosak lesznek? Műhelymunkánkban ezekre és minden egyéb felmerülő kérdésre igyekszünk választ adni, és olyan oldalát megmutatni a versenynek, amiről eddig talán kevesebb szó esett...

Műhelyvezetők:
Cserlakiné Hagymássy Krisztina könyvtárostanár, Veres Pálné Gimnázium, Budapest
Pásztorné Csörgei Andrea könyvtárostanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

 

4. Miért és hogyan készítsünk könyvtárpedagógiai programot?

Pont most? Most még inkább! Ha eddig volt kialakult rendszere az iskolában a könyvtárhasználat tanításának, akkor most létfeltétel az új tantervi keretekbe való átmentése. Ha nem volt, akkor most itt a lehetőség, hogy megalapozzuk! A feladat nem kevés és nem könnyű, de közösen egy műhely keretében elkezdhetjük!

Műhelyvezető: Tóth Viktória könyvtárostanár, szaktanácsadó, Budapest IX, Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

 

5. Kivel és hogyan?  Működjünk együtt az új NAT keretében is az információs műveltség fejlesztése érdekében!

Az információs műveltséghez tartozó tartalmak elszórva sok helyen benne vannak az új  NAT-ban is. Szétszórtan megjelennek az egyes tantárgyakba, de hiányzik az összehangoltság, és sok alapozó elem, így még nehezebb lesz a tanulók módszeres fejlesztése az információval való kritikus és felelős munkában, a könyvtárhazsnálatban, az önálló tanulásban, de nem lehetetlen. A megvalósításhoz még szorosabb együttműködés szükséges. Pontosan meg kell határoznunk, hogy a diákok melyik tantárgy keretében, mikor mit tanulnak a könyvtárakról, információhasználatról. A műhely célja az együttműködési keretek, tartalmak, lehetőségek végiggondolása, egy jelenleg is működő jó gyakorlat alapján.

Műhelyvezető: Simon Krisztina könyvtárostanár, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Budapest

6. Hitoktatás könyvtári támogatással

Az egyházi könyvtárak szolgálata Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Reflexió, visszatekintés a könyvtárosi munka során. Könyvbörze a Sapientia könyvtárából.

A másokért élő ember, személyes törődés (cura personális), teljes személyiség nevelése ezek a Szent Ignác-i lelkiségben gyökerező jezsuita pedagógia kulcsszavai. Az iskola egészét áthatja a jezsuita lelkiség többek között az iskolai könyvtárat is. Az iskola könyvtár programjaival, szolgáltatásaival törekszik Isten nagyobb dicsőségére lenni. Mit jelentenek ezek a gyakorlatban?

Lesz lehetőség a megállásra, reflexióra, - megvizsgálva erősségeinket, gyengeségeinket – visszatekintésre a könyvtárosi munkánk megünneplésére. 

Ha szeretnéd, készíthetsz mintafeladatot az ünnephez, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan vagy erkölcstan, etika tanításban használható projektmunkához bibliográfiai összeállítást. Vedd kézbe, lapozz bele, add tovább!

A könyv- és ötletbörze során áttekintjük a Sapientia Könyvtár állományának azon köteteit, amelyek az „embernövelés művészetéhez” ad(hat)nak támogatást. Az alábbi témák kerülnek terítékre: kateketika, etika, morális, pszichológia, pedagógia.

Műhelyvezetők:
Marincsákné Nagy Ildikó könyvtárostanár, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc
Török Beáta könyvtárvezető, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára, Budapest

 

A Módszertani vásár résztvevői

1. Kinizsi és kora - szabadulószoba, Arany-Nagy Zsuzsanna könyvtáros -  Jurkinya Mihályné tanító, Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

2. Szabadulószoba a könyvtárban, Békefi-Zrinyi Ágnes könyvtárostanár, Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest

3. Adaptációs filmklub, Donkó Erika könyvtárostanár, Budapest, II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest

4. Légy az ókori Hellász és Róma tudósa!, Fésű Szilvia könyvtárostanár, Budapest, XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola, Budapest

5. Képkönyvek az iskolatáskában, Goda Beatrix -  Bakó Katalin könyvtáros, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest

6. Gamifikáció az iskolai könyvtárban, Iványiné Nagy Kinga könyvtárostanár, Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázum és Kollégium, Szombathely

7. Játékok, rejtvények a könyvtárban (Könyvtári társasjáték, QR kódos költészetnapi feladatlap, Könyvtári Extrém Activity), Jákliné Tilhof Ágnes könyvtárostanár, Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI, Ajka

8. Könyvtári kisszínes - (nem)csak kamaszoknak, Kámán Veronika könyvtáros, Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest

9. Dekorációs ötletek, Kovács Anikó Csilla könyvtárostanár, Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola, Hajdúböszörmény

10. Információkereső feladatok egy-egy témához kapcsolódóan, Nagyné Falucskai Anna könyvtárostanár, Gerlai Általános Iskola, Békéscsaba

11. Laplopók - olvasási élményverseny, Pandur Emese könyvtárostanár, Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Kadarkút

12. Megszerettetjük az olvasást, Rozgonyi Sarolta - Králik Helga, szerkesztő, pr, Babilon Könyvkiadó, Budapest

13. Ébredj velem a könyvtárban! Savanya Ildikó könyvtárostanár, Szegedi Arany János Általános Iskola, Szeged

14. Iskola a "Mese útján", Varga Lászlóné könyvtárostanár, Diadal Úti Általános Iskola, Budapest

15. Számítógéphasználat okosan, Varjasi-Kispéter Zsófia könyvtárostanár, Szegedi Gregor József Általános Iskola, Szeged

16. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola képzési kínálata

 

Kiadványok

 

Megvásárolható kiadványok

 • Dömsödy Andrea (szerk.): Iskolai könyvtári projektek, programok. (Kis KTE könyvek 4.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2011, 254 p.  - a helyszínen: 2 500 Ft
 • Bogyó Katalin, Cs. - Dán Krisztina - Dömsödy Andrea: Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez. (Kis KTE könyvek, 5.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, 190 p. - a helyszínen: 2 500 Ft
 • Balogh Mihály: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig (Kis KTE könyvek, 6.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012 - a helyszínen: 1500 Ft
 • Barátné Hajdu Ágnes - Cs. Bogyó Katalin - Eigner Judit (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok. (Kis KTE könyvek, 7.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2013., 331 p. - a helyszínen: 3 000 Ft
 • Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis KTE könyvek, 8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016., 239 p. - a helyszínen: 3000 Ft
 • Bogyó Katalin, Cs. - Dömsödy Andrea (szerk.): Könyvtárhasználati ötlettár - játékos feladatok. (Kis KTE könyvek, 9.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2017, 294 p. - a helyszínen: 3500 Ft
 • Dömsödy Andrea - Németh Szilvia (szerk.): Olvasás, élmény, könyvtár. Egy könyvtárostanári konferencia lenyomata. (Kis KTE könyvek, 10.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018. 182 p.  - a helyszínen: 3000 Ft
 • IFLA Iskolai könyvtári útmutató. Bp., IFLA-KTE, 2016, 76 p. - a helyszínen: 1000 
 • Dömsödy Andrea: A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata. Második kísérlet a téma összefoglalására. Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018, 312 p., 

  • 2019-es KTE tagoknak egyszeri 1 db megvásárlása: 1500 Ft. (A 2017-es közgyűlési döntés értelmében.) Most azok számára, akik ezzel a 2019-es TSZN-en a FSZEK-ben nem éltek.
  • Mindenki másnak, korlátlan számban 3500 Ft, kedvezményes kiadói ár.
 • A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kiadványainak megvásárlására is mód nyílik. A kiadványok tájékoztatója itt olvasható: bit.ly/2uC7h2n
  • A kiadványok a konferencia ideje alatt (is) megvásárolhatók a könyvtárban.
  • A kiadványok vásárlására csak  készpénzzel van lehetőség, kérjük, hogy aki vásárol, az lehetőleg a kisebb címletű bankjegyekkel érkezzen.

Egyéb információk

 • A szakmai napról, továbbképzésként igazolást adunk.

  • Kérését kérjük, az online regisztrációkor jelezze!
  • A szakmai programon való részvétel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 5. § (3) d) alapján beszámítható a kötelező hét évenkénti pedagógus-továbbképzésbe.
 • A helyszínen lehetőség lesz KTE tagsági ügyek intézésére: a KTE-be való belépésre, tagság hosszabbítására, a 2020-as KTE tagdíj befizetésére.

  • A belépéshez és a tagság meghosszabbításához is új tagnyilvántartó lap szükséges. Ha ezt előre kitölti, akkor a helyszíni regisztráció gördülékenyebb lesz.
  • A belépésről és a tagdíjról bővebben: http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
  • Bár természetesen a helyszínen is lehet tagdíjat fizetni, a sorban állást és az adminisztrációt csökkenthetjük, ha átutalással kapjuk meg az összeget. Kérjük, hogy aki tudja, az több nappal az TSZN előtt utalja át tagdíjat, hogy a banki kimutatások alapján egyértelmű legyen a helyzet a regisztrációnál.
  • A gazdasági ügyek intézésére csak a reggeli regisztráció és a déli szünet idején lesz lehetőség, a szakmai program alatt nem. A megértést köszönjük!
 • Az OPKM gazdag iskolai értesítő (évkönyv) gyűjteménnyel rendelkezik, melynek további gyarapításához az iskolai könyvtárak támogatására is számítanak. Az OPKM az egyes évkönyvekből 2-2 példányt szeretne a kutatóknak és az utókornak megőrizni. A szakmai napon lehetőség lesz a kötelespéldányok vagy a korábbi évek hiányzó köteteinek személyes átadására. Bővebben: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=15#adom

Beszámolók

 

Fotók

 

Támogatók

   
  Nemzeti Kulturális Alap