Beküldő: domsody | 2009. 01. 03., szo – 14:59
paragrafus

A legújabb: 

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a 2023. évi ... törvény egyes törvényeknek a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó módosításáról c. jogszabálytervezethez. Bp., KTE, 2023.04.05., 2 p. URL: https://portal.ktep.hu/sites/default/files/KTE_velemeny_szakkepzesi_tv_2023.pdf

Korábbi állásfoglalások, munkaanyagok

2023

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a 2023. évi ... törvény egyes törvényeknek a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó módosításáról c. jogszabálytervezethez. Bp., KTE, 2023.04.05., 2 p. URL: https://portal.ktep.hu/sites/default/files/KTE_velemeny_szakkepzesi_tv_2023.pdf

2019

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a A Kormány .../2019. (...) Korm. rendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról c. dokumentumhoz. Bp., KTE, 2019.12.16., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/szakkepzesi_vegrehajtasi_rend_2019_KTE_hozzaszolas.pdf

2018

Az iskolai könyvtárügy kiemelt kérdéskörei 2018. Bp., KTE, 2018.01.11. 4 p. URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/Isk_kvt_kiemelt_kerdesek_2018_KTE.pdf

2017

A Könyvtárostanárok Egyesülete hozzászólása az Előterjesztés a Kormány részére egyes kulturális és sporttárgyú törvények módosításához. Bp., KTE, 2017.10.17., 2 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_kult_sport_tv_salata_2017.pdf 

2016

A Civil Közoktatási Platform hozzászólása a Digitális Oktatási Stratégia rendelettervezetéhez. 2. bőv. vált., Bp., CKP, 2016.07.09., 13 p., URL: https://drive.google.com/file/d/0ByNEJmfFRyJwRWJVYkx6TkRaam1Kc1RFbFJ3MFN6QVdjbEpj/view Utolsó letöltés: 2016.08.11. [A vélemény kialakításában a KTE aktívan részt vett.]

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a rövid és hosszú távon orvoslandó közoktatási problémák megoldási javaslatait előkészítő CKP munkabizottságoknak, Bp., KTE, 2016.03.10, 2 p. URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_Civil_Platformra_2016_03_10.pdf

2015

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítási előterjesztéséhez, Bp., KTE, 2015.05.27., 5 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_20_2012_EMMI_rend_mod_2015_maj.pdf

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításához, Bp., KTE, 2015.03.19., 8 p., URL:http://www.ktep.hu/sites/default/files/20_2012_es_17_2014_EMMI_mod_KTE_hozzaszolas_2015_marc.pdf

Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége: Iskolai könyvtári problémakörök, 2015, Bp., KTE, 2015.01.22., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/Iskolai_konyvtari_problemakorok_2015.pdf

2014

DÖMSÖDY Andrea - SZAKMÁRI Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a Köznevelés-fejlesztési stratégiáról szóló előterjesztésről, Bp., KTE, 2014. 3 p., URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_allasfoglalas_koznev_strat_2013.pdf

2013

DÖMSÖDY Andrea: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a könyvtári stratégia előzetes szakmai vitaanyagához, Bp., KTE, 2013. 4. p.

Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége (összeáll.):Iskolai könyvtárakra vonatkozó legalapvetőbb jogszabályi előírások, Szakmai értelmezés, Bp., KTE, 2013, 18 p.

2012

DÖMSÖDY Andrea (összeáll.):Iskolai könyvtári stratégia, 2012, Munkaanyag, Készült az Országos könyvtárügyi konferencia háttéranyagaként, Bp., KTE, 2012, 19 p.

DÖMSÖDY Andrea (összeáll.): Iskolai könyvtári stratégia, 2012, A munkaanyag rövidített változata, Készült az Országos könyvtárügyi konferencia háttéranyagaként, Bp., KTE, 2012, 4 p.

DIPPOLD Péter, NAGY Attila, SZAKMÁRI Klára (moderátor): Az Országos Könyvtárügyi Konferencia, Olvasáskultúra – értő olvasás szekciójának ajánlásai a Tézisszerkesztő Bizottságnak, Bp., 2012, 2 p.

BÁRKAY Tamás: Hiánygazdálkodás, Könyvtár az iskolában, Emelik a könyvtárosok számát, de probléma marad bőven In: Népszabadság, 2012. 05. 10., URL: http://nol.hu/lap/kult/20120510-hianygazdalkodas Utolsó letöltés: 2013.03.24.

DÖMSÖDY Andrea - SZAKMÁRI Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név- és címerhasználatáról szóló …/2012. (…) EMMI rendelet kiadásáról c. előterjesztéshez, Bp., 2012, 5 p. (a jogszabálytervezet szövege)

A Könyvtárostanárok Egyesületének kérdései, javaslatai A 2011. ÉVI CXC. törvény a nemzeti köznevelésről című jogszabályhoz, Bp.,KTE, 2012.02.08., 6 p. URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_kerdesei_javaslatai_a_%20koznev_torvenyhez_2012_bekuldott.pdf

2011

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez, Bp., 2011, 7 p.,

1990-2010

DÖMSÖDY Andrea (összeáll.): A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a Közoktatási törvény koncepciójának vitaanyagához, Bp., KTE, 2010, 6 p.
(Megjelent: Iskolakönyvtáros, 2011. 2. sz., 20-24. p.)

BALOGH Mihály et al.: Iskolai könyvtári stratégia, 2006, Bp., 2006, 11 p. [A KTE közreműködésével készült munkaanyag.]

EMMER Gáborné: KTE-vélemény a közoktatási fejlesztési stratégiáról In: Iskolakönyvtáros, 2003. 3-4. sz., 4. p.

A Könyvtárostanárok Egyesületének állásfoglalás-tervezete az iskolai könyvtárügy időszerű kérdéseiről In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1998. 1. sz., 4-7.p.

KALMÁRNÉ MORCSÁNYI Rozália: A Könyvtárostanárok Szervezete javaslatai [Javaslatok a készülő könyvtári törvényhez] In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1993. 12. sz., 9-11. p.

UGRIN Gáborné: Az MKE Iskolai Könyvtárosok Szekciójának állásfoglalása az időszerű tennivalókról In: Könyvtári Figyelő, 1990. 1-2. sz., 39-40. p.