Beküldő: admin | 2012. 01. 19., cs – 09:21

2012. január 19-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Könyvtárostanárok Egyesületének felterjesztésére Melykóné Tőzsér Judit tagunk Bibliotéka emlékérmet vehetett át a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében.

A Bibliotéka emlékérem azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez. A díj adományozására javaslatokat a könyvtáros szakmai szervezetek, valamint az intézmények tehetnek. A díjat a kultúráért felelős miniszter adományozza.

Melykóné Tőzsér Judit 1986 óta, immár 25 éve a hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtárostanára. Tanítói, informatikus-könyvtáros képesítése mellett sok más végzettséggel is rendelkezik. Az egész életen át tartó tanulás hiteles példája. Az iskolai könyvtári terület mellett a közoktatás több szintjén széles látókörrel, tapasztalatokkal rendelkező szakember.

Az iskolafejlesztő-innovációs menedzser, tanügy-igazgatási, közoktatási, kulturális/könyvtári szakértői, könyvtári szakfelügyelői, minőségügyi vezetői területeken szerzett tudását, tapasztalatait folyamatosan építi be könyvtárszakmai munkájába, melyet nemcsak saját iskolájában, hanem megyéjében és országosan is az iskolai könyvtári munka megújítása, elismretetése érdekében hasznosít.

Iskolájában a szűkebben vett könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munkája mellett sokszínű tevékenységrendszer gazdája: a Tudományos Diákkör vezetésétől kezdve rendezvények, vetélkedők szervezője, lebonyolítója.

Sokáig irányította a könyvtárostanárok hatvani munkaközösségét, kimagasló elméleti és gyakorlati módszertani felkészültséggel rendelkező, s emellett mély empátiával rendelkező kolléga.

Az iskolai könyvtári területen számos elméleti és gyakorlati publikáció szerzője, könyvtárhasználati tankönyvszerző.

A Könyvtárostanárok Egyesületének alapító tagja. Éveken át, több ciklusban és pozícióban volt vezetőségi tag. A közös munka során szakmai elkötelezettsége, precizitása, rendkívüli teherbírása és feladattudatossága mellett igazi csapatemberként ismerhettük meg, akire nemcsak szakmai kérdésekben, hanem magánemberként is mindig számíthattunk.

A díjra felterjesztője a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöksége, amelyet támogatott a Kodály Zoltán Általános iskola tagiskola-vezetője, Jagodics István is. Felterjesztését ajánlással támogatta Dán Krisztina iskola könyvtári szakértő, dr. Varga Katalin az OFI-OPKM igazgatója és a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény igazgatója Schmidt Istvánné és könyvtárosa Zentai Péterné is.
 

Eddigi szakirodalmi munkássága

Tankönyvek, feladatgyűjtemények, oktatási segédletek

Melykóné Tőzsér Judit (összeáll): A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulójának feladatai, 1996-2000, [Eger] : [Heves M. Önkormányzat Ped. Int.], 2000, 209 p.

Csatóné Poczok Katalin - Melykóné Tőzsér Judit: Bod Péter könyvtárhasználati verseny Hatvanban In: Kapcsolat, A Heves megyei könyvtárosok lapja, 2008. (17. évf.) 1. (54.) sz. 2. old.

Ilyés Renáta – Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtárhasználati feladatok Módszertani segédanyag és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához, (Kis KTE könyvek, 3.). Budapest, : Könyvtárostanárok Egyesülete, 2008, 387 p.

Melykóné Tőzsér Judit - Zsoldos Jánosné: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, 2001/2002. Az országos döntő feladatai In: Könyvtárhasználattan., 10.évf. 2003. 3.sz., 15-19.p.

Melykóné Tőzsér Judit: A könyv és birodalma, Feladatgyűjtemény a tanulási források használatának tanításához, Budapest, Dinasztia, 1993, 84 p. (További kiadások: 1995, 1997, 1999)

Melykóné Tőzsér Judit: A könyv és birodalma, Tanulási segédlet az önművelődési kultúra megalapozásához 9-12 éveseknek, Budapest, Dinasztia, 1993, 151 p. (További kiadások: 1998, 1999, 2000, 2002, 2003)

Melykóné Tőzsér Judit: A könyv és birodalma, Tanári segédlet, Budapest, Dinasztia, 1993., 59 p. (További kiadások: 1996)

Melykóné Tőzsér Judit: Feladatgyűjtemény a könyvtárhasználati ismeretek tanításához és tanulásához 5-6. osztály számára [Eger] : [Heves M. Önkormányzat Ped. Int.], 2000, 157 p.

Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtári totó In: Iskolakönyvtáros, 9.évf. 2005. 1-2.sz., 18. p.

Melykóné Tőzsér Judit: Módszertani segédanyag a könyvtárhasználati ismeretek tanításához az 5-6. évfolyamon: A 2001. május 9-én Hatvanban a Kodály Zoltán Általános Iskolában megrendezésre kerülő szakmai nap kiadványa, Hatvan, Kodály Z. Ált. Isk., 2001, 156 p.

Elméleti írások

Melykóné Tőzsér Judit: A verseny szerepe a személyiségfejlesztésben In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan, 1996. 1. sz. 2-4. p.

Melykóné Tőzsér Judit: Gondolatok a könyvtárhasználati ismeretek tanulásához-tanításához In: Módszertani Lapok. Könyvtárhasználattan, 2002., 1. sz. 5-33. p.

Melykóné Tőzsér Judit: Gondolatok a könyvtárhasználati ismeretek tanulásához-tanításához In: Iskolakönyvtáros, 2001. 4. sz., 9-13. p.

Melykóné Tőzsér Judit: Iskolai könyvtárak a szakfelügyelet tükrében In: Könyv és Nevelés, 2006., 4. sz. 24-35. p.

Melykóné Tőzsér Judit: Javaslat a Nyári Akadémia hallgatói számára In: Emmer Gáborné (szerk.): Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban. Bp., Flaccus, 2004., , 185-202. p.

Melykóné Tőzsér Judit: Készítsünk könyvtárhasználati helyi tantervet! In: Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, Budapest, Raabe, 2006, F 1.4, p. 1-42. p.

Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtár-pedagógiai program az iskolában In: Dán Krisztina, Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, Budapest, Raabe, 2006,, F 1.1, p. 1-26. p.

Melykóné Tőzsér Judit: Pályázzunk jól! Pályázat az iskolai könyvtárak fejlesztésére. A benyújtandó pályázat tartalmi elemei In: Iskolakönyvtáros, 2002. 1. sz., 21.p.

Melykóné Tőzsér Judit: Milyen a jó iskola? Avagy egy városi reprezentatív mérést követő gondolatok az iskolai minőségről In: Új Katedra, 2000. nov., 23-24. p.

Melykóné Tőzsér Judit: A pedagógiai programok felülvizsgálata In: Új Katedra, 2000/2001, dec.-jan, 15-22. p.

Melykóné Tőzsér Judit: A Comenius partnerközpontú működés eredményei iskolánkban In: Új Katedra, 2002. 5-6. sz.

Egyéb szakmai írások

Melykóné Tőzsér Judit: A PSZM Projekt keretében napvilágot látott könyveimről In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1994., 1-2. sz., 72-74. p.

Melykóné Tőzsér Judit: Gondolatok egy iskolai könyvtáravatása kapcsán. Szerkesztett műsor In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 8.évf. 2001. 4.sz., , 9-11.p.

Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtárostanári pályaképem In: Iskolakönyvtáros, 2001. 3-4. sz. 26-27. p.

Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtártudományi kislexikon In: Iskolakultúra, 1993. 3-4. sz., 130-134. p.

Melykóné Tőzsér Judit: A minőségbiztosítás hatása egy tantestület mindennapjaira, hangulatára In: Comenius 2000 a Comenius 2000 program hírlevele, 2001. 3. sz.

Melykóné Tőzsér Judit: A guttenberg galaxis őrzője In: Heves Megyei Hírlap, 2000. december 29.

Publikációk, hírek

Kulturális kitüntetéseket adtak át a Magyar Kultúra Napja alkalmából In: Hollik István (főszerk.): Kormányportál, Bp., Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Miniszteri Kabinet, 2012.01.19., URL: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kulturalis-kituntetesek-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol Utolsó letöltés: 2012.01.19

Bibliotéka emlékérmet kapott Melykóné Tőzsér Judit könyvtárostanár In: Iskolakönyvtáros, 2012. 2. sz., 3-4. p. [a fenti szöveg közlése]

Fényképek