A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 1986 óta a magyar könyvtárostanárság szakmai szervezete Kezdetben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének szekciójaként működött, majd 1997-től önálló egyesületként folytatja tevékenyégét.

A KTE a közoktatás és a pedagógusképző felsőoktatás területén dolgozó magyar könyvtárostanárok, iskolai és intézményi könyvtárosok számára nyújt szakmai fórumot, támogatást. Tagjaink közé várjuk az általános és középiskolák könyvtárostanárait, iskolai könyvtárosokat, könyvtárosokat, pedagógusokat, illetve mindazokat, aki szívükön viselik e szép hivatás sorsát.

Együttműködésre törekszünk az iskolai könyvtárügyért felelős ágazati, szakmai-irányítói feladatokat ellátókkal, a fenntartókkal, a felsőoktatási képviselőkkel, a könyvtári és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel.

Tagjainkra támaszkodva képviseljük a könyvtárostanárok szakmai törekvéseit.

 

 

Idézet az alapszabályból:

"4.§ 1) Az egyesület céljai:

a)    gyarapítsa tagjainak szakmai ismereteit, fejlessze hivatástudatát

b)    együttműködjék, kapcsolatokat építsen ki a közoktatás és a pedagógusképzés, valamint a könyvtárügy irányító szerveivel, intézményeivel, könyvtári és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel, intézményekkel

c)    képviselje a közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai intézmények könyvtárostanárainak, könyvtárosainak és könyvtárainak szakmai érdekeit

d)    lehetőségei szerint képviselje a határon túli magyar iskolai könyvtárosok ügyét

e)    az egyesület közhasznú tevékenységei: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; a kulturális örökség megóvása; a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

f)    az egyesület közhasznú tevékenységét elsősorban a könyvtárostanárok, a köz- és felsőoktatási intézmények és azok használói, továbbá a vele együttműködő társadalmi szervezetek, egyesületek, ill. azok tagjai érdekében folytatja. Közhasznú szolgáltatásait az ügyrendi szabályzatban rögzítettek szerint bárki igénybe veheti."