Beküldő: admin | 2008. 10. 05., v – 10:56

Legújabban díjazott kollégánk: Heltmanné Mudri Zsuzsa, aki 2023-ban Ádám György Érdemérmet (Adományozó: Magyar Pedagógiai Társaság) kapott. Bővebben: https://pedagogiai-tarsasag.hu/17010-2/

 

1. Kitüntetett iskolai könyvtárosok, könyvtárpedagógusok
1.0. Nemzetközi elismerések
1.1. Országos elismerések
1.2. Területi elismerések
1.3. Más szakterületek elismerései
2. Kitüntetett iskolai könyvtárak

 

1. Kitüntetett iskolai könyvtárosok, könyvtárpedagógusok

 

1.0. Nemzetközi elismerések

Featured Librarian

Az IASL 2015-ben könyvtárostanár-egyéniségek számára alapított címe.

2015. december (első alkalom)
Szakmári Klára könyvtárostanár, Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest

1.1. Országos elismerések

Széchényi Ferenc-díj (állami kitüntetés)

a közgyűjtemény szakterületén dolgozó szakembereknek, akik magas színvonalú elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával és alkalmazásával szolgálják szakmájukat

2010
Katsányi Sándor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa

2007
Dr. Celler Zsuzsanna, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tudományos főmunkatársa
Dr. Nagy Attila, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet nyugalmazott tudományos kutató

2006
Tóth Gyula, a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és Információtudományi Tanszék főiskolai tanára

Szinnyei József-díj

azoknak a könyvtárosoknak, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítik elő (3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet)

2019
Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár könyvtárosa, igazgatója
Szakmári Klára, a Budapest XXII. kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium nyugalmazott könyvtárostanára

2010
Bondor Erika, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtárostanára (fényképek)

2009
Gráberné Bősze Klára, az V. kerületi Veres Pálné Gimnázium nyugalmazott könyvtárosa

2001
dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi a Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézetének adjunktusa

1995
dr. Celler Zsuzsanna az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főtanácsosa

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

2006
Balogh Mihály, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugalmazott főigazgatója, a Könyv és Nevelés főszerkesztője

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztje

2008
Ugrin Gáborné

2007
Somlyódi Jánosné, a budapesti Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium tanára, könyvtárosa

2004
Heltmanné Mudri Zsuzsanna, a budapesti Öveges József Gyakorló Szakközépiskola és Pedagógiai Szakszolgálat könyvtárostanára
Ugrin Gáborné, az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet könyvtárostanára

Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt

2009
Csépán Mária, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskolai könyvtárosa

2006
Fülöp Katalin, a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola könyvtárostanára
Zsoldos Jánosné, a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium könyvtárostanára

2005
Haralyi Ervinné, a II. kerületi Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola könyvtáros szaktanácsadó tanára
 

Bibliotéka Emlékérem (Adományozó: oktatási és kulturális miniszter)

Azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentos mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlodéséhez. A díj adományozására javaslatokat a könyvtáros szakmai szervezetek, valamint az intézmények tehetnek.

2012
Melykóné Tőzsér Judit, a hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtárostanára számára
Mitróné Kádár Éva, a krasznokvajdai Községi [kettős funkciójú] Könyvtár vezetője

2009
Szepesi Hajnal, a Bókay Humán Szakközépiskola könyvtárostanára
Több évtizedes kiemelkedő iskolai könyvtárosi és könyvtárostanári munkájáért.

2007
Dán Krisztina, a Fővárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott könyvtárosa, a magyar iskolai könyvtárak fejlesztéséért, az iskolai könyvtárügyben kifejtett több évtizedes tevékenységéért

Köztársaság Elnökének Díszoklevele Érem

2011
Viola Ernőnek, a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium ifjúsági könyvtára
vezetőjének több mint két évtizedes, a csurgói református gimnázium ifjúsági gyűjteményének létrehozása és látványos fejlesztése terén végzett kiemelkedő, áldozatos munkája elismeréseként

Violáné Bakonyi Ibolyának, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
nagykönyvtára vezetõjének a több mint két évtizedes kiemelkedõ könyvtárszervezői tevékenységéért, a számítógépes feldolgozó és kölcsönzõ rendszer kialakítása és hiánypótló szakmai kiadványok gondozása elismeréseként
 

Füzéki István Emlékérem

Alapító okirata

2019
Balogh Mihály (meghívó, laudáció)

2009
Dr. Nagy Attila, olvasáskutató, a Charta ‘77 könyvtáros aláírójaként

Kovács Máté emlékplakett

2019
dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi

KTE emlékérem (Adományozó: Könyvtárostanárok Egyesülete)

Erről a díjról bővebben tájékozódhat honlapunk erre a célra szolgáló menüjében. Továbbá a megfelelő évszámra kattintva.

2023

Kissné Ráczkevi Irén, Szalay Izabella, Kovács Anikó Csilla
Emléklap: Bangó Edit, Kovács Katalin, Lengyel Mária, Novotny Istvánné (Kecskés Györgyi), Csörgei Andrea, Nuszerné Farkas Titanilla, Sütő Éva, Szabóné Simon Erzsébet, Szatmári Zoltán, Téglásiné Buda Anita, Tuskánné Nagy Éva, Varga Lászlóné

2022

Gráberné Bősze Klára, Szabóné Tóth Ildikó
Emléklap: Bodánszky Ágota, Czégény Márta Edit, Jászai Béláné, Pálinkás Györgyné, Pázmándi Józsefné, Szalai Zsoltné

2021

Heltmanné Mudri Zsuzsa, Peternainé Juhász Zsuzsanna, Simon Krisztina

2020

Rónyai Tünde, Jákliné Tilhof Ágnes, Pandur Emese

2019

Misley Judit, Iványiné Nagy Kinga, Cs. Bogyó Katalin, Arany-Nagy Zsuzsanna

2018

Dr. Kovácsné Bödei Ágota, Bencsik Józsefné, Donkó Erika

2017

Dr. Berkó Gyuláné, Savanya Ildikó, Szlávikné Cséfalvay Krisztina

2016

Dr. Eigner Judit, Tiba Gabriella, Dömsödy Andrea

2015
Petri Ágnes, Dr. Juhászné Belle Zsuzsa, Bondor Erika, Pozsa Réka

2014
Kozák Ágnes, Kürtösi Zsolt Elemérné, Barátné dr. Hajdu Ágnes

2013
Szlávik Jánosné, Tóth Viktória, Zseli Klára, Németh Szilvia

2012
Tanczerné Jakus Emőke Emília, Rónyai Tünde, Horváthné Szandi Ágnes, Murányi Adrienn

2011
Pintér Aranka, Balog Ferencné, Gérnyi Ferencné, Kámán Veronika

2010
Hársas Oszkárné, Papp Éva, Szoka Beáta, Vincze Mária

2009
Dr. Kasuba Jánosné, Hock Zsuzsanna, Melykóné Tőzsér Judit, Keresztfalviné Ilyés Renáta

2008
Szathmári Lajosné, Baka Istvánné Ökrös Tünde, Szakmári Klára, Dékány Dóra

2007
Blaskóné Brösztl Márta, Leskovar Rudolfné, Kiss Anna, Terdik István

2006
Apai Béláné, Dr., Balogh Mihály, Dr. Celler Zsuzsanna, Csepeti Péterné, Dán Krisztina, Főrhécz Istvánné, Győri Gáspárné, Halmi Erzsébet, Hegedűs Péterné, Kalmárné Morcsányi Rozália, Kiss Ibolya, Nagyné Félix Anna, Pásztor Emilné, Platthy Pálné, Rózsás Józsefné, Dr., Sáráné Dr. Lukátsy Sarolta, Dr., Szepesi Hajnal, Tóth Józsefné, Ugrin Gáborné, Zsoldosné Cselényi Gyöngyi

Elismerő oklevél:

Ambrusné Szalai Katalin, Dr. Balogh Ernőné, Benkő Ilona, Csókai Lászlóné, Farkas Péterné, Fehér Antalné, Haralyi Ervinné, Homor Tivadar, Kiss Anna, Kovácsné Garamszegi Mariann, Mészáros Antal, Mohai Lajos, Dr. Nagy Attila, Varga Zsuzsanna, Zelles Ilona

Emléklap (Adományozó: MKE Könyvtárostanárok Szerevzete)

1996
dr. Ballér Endréné
Könyves Tóth Lilla
Szepesi Hajnal

Az év ifjú könyvtárosa (Adományozó: MKE, IKSZ)

Alapító okirat

2009
Paszternák Ádám, az Országos Idegennyelvű Könyvtár könyvtárosa, a KTE elnökségi tagja (pályamű)

2002
Dömsödy Andrea, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum iskolai könyvtári szakreferense (pályamű)

MKE emlékérem (Adományozó: Magyar Könyvtárosok Egyesülete)

2016
Szakmári Klára, könyvtárostanár, Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest

2010
Bondor Erika, könyvtárostanár, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest

2006
Bajtai Mária, nyugalmazott könyvtárostanár (EMMER Gáborné: „Legyen a könyvtár az emberség háza, ahol előbb érjenek össze a kezek, mint a könyökök" A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 38. Vándorgyűlése, Kecskemét, 2006. július 27-29. In: Iskolakönyvtáros, 2006. 3-4. sz., 6. p.)

2005
Tóth Józsefné, könyvtárostanár

2002
dr. Ambrus Andrásné (Balogh Mihály: Kitüntetés, Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérem In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 2002. 4. sz., 25. p.)

1998
Suppné Tarnay Györgyi

1996
Balogh Mihály

1994
Dr. Nagy Attila, olvasáskutató

1992
Dán Krisztina, iskolai könyvtári szakértő

1989
Dr. Celler Zsuzsanna

1986
Ugrin Gáborné, könyvtárostanár

Pedagógus szolgálati emlékérem (Adományozó: oktatási miniszter)

Azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

2011
Gérnyi Ferencné, a budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium könyvtárostanára

2010
Bozó Klára, Orosháza

Arany Katedra Emlékplakett (Adományozó: oktatási miniszter)

Azoknak az óvodai, általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktatási-nevelési intézményekben dolgozó pedagógusoknak adományozható, akik hosszú időn át a gyermekek oktatása-nevelése érdekében kiemelkedő munkát végeznek.

2010
Dr. Erdei Mihályné, a szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium könyvtárosa

Monoki István-díj (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület)

2021

Kiss László iskolai könyvtáros, Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy

1.2. Területi elismerések

Pedagógia Mestere (ELTE Köznevelési Bizottság)

2021

Gerölyné Kölkedi Éva, az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ (SRPSZKK) igazgatóhelyettese, pedagógiai szakértő

Az év könyvtárosa – Kellner Bernát díj (Somogy megye - Kellner Bernát Alapítvány)

2020

Violáné Bakonyi Ibolya a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium

"Budapestért" díj (Adományozó: Budapest Főváros Önkormányzata)

2018

Buncsák Piroska, az Óbudai Árpád Gimnázium könyvtárostanára

"Scola Téka" az Iskolai Könyvtárakért Alapítvány elismerései (Szabolcs - Szatmár - Bereg megye)

2010
Kalydy Zsuzsa, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium könyvtárostanára, az Alapítvány titkára

Makay Lajosné, a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium könyvtárostanára

2008
Kádárné Pivarnyik Ilona, nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium könyvtárostanára

Sztropkóczkiné Hajnalos Éva, nyíregyházi Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola könyvtárostanára

Győri Gáspár emlékdíj (Budapest, XII. kerület)

2010
Perlainé Vezér Katalin, a Virányos Általános Iskola könyvtárostanára
Molnárné Vajda Zsuzsanna, a Semmelweis Egyetem Diana úti gyakorlóiskolája könyvtárostanára

2009
Sánta Szabolcsné, a Németvölgyi Általános Iskola könyvtárostanára

2008
Petri Ágnes, a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium könyvtárostanára (másik sajtóhír)

2007
Sándorfi Mária, Kós Károly Emeltszintű Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola könyvtárostanára

2006
Pretz György, a Zugligeti Általános Iskola könyvtárostanára

2005
Hock Zsuzsanna, a Városmajori Gimnázium könyvtárostanára

2004
Hartmann Tivadarné, Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Iskola könyvtárostanára

2003
Győri Gáspárné, nyugalmazott könyvtárostanár
Dercsényi Krisztina, az ELTE TÓFK Gyakorló Általános Iskola könyvtárostanára

Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja

2009
Balogh Mihály, nyugalmazott főigazgató, tanár (Kunszentmiklós), négy évtizedes kimagasló szakmai munkásságáért, számos megjelent publikációjáért, „Kunszentmiklós a XXI. század közepén” című könyve megírásáért, a helyi könyvtár feltárásában, katalogizálásában és megmentése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenységéért.

Bárczy István Díj (Adományozó: Fővárosi Közgyűlés)

A fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez.

2018

Lukács Emília, a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium  könyvtárostanára

2010
Barabásné Ratkó Margit, a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola és Szakiskola pedagógusa, magyar – történelem szakos könyvtárostanára

Csepeli Gyermekekért kitüntetés

2011
Kozák Ágnes, a budapesti Mátyás Király Általános Iskola könyvtárostanítója

Kisalföldi Könyvtáros Díj 

2018
Némethné Sáhó Éva, a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium könyvtárostanára

1.3. Más szakterületek elismerései

Bél Mátyás emlékplakett (Adományozó: Honismereti Szövetség)

2016
Balogh Mihály

Ádám György Érdemérem (Adományozó: Magyar Pedagógiai Társaság)

2023
Heltmanné Mudri Zsuzsa

2. Kitüntetett iskolai könyvtárak

Történelmi emlékhely

A Kormány 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelete a történelmi emlékhelyekről alapján

Csurgói Református Gimnázium Nagykönyvtára és Ókollégiuma

Sárospataki Református Kollégium és Nagykönyvtár