Beküldő: admin | 2008. 09. 15., h – 17:42

A jubileumi évben, a KTE emlékérem alapítási évében a következő kollégák kaptak elismerést.

Szakmai életműdíjak

 

Az egyesület 20 éves jubileuma alkalmából szakmai életműdíjakat adtunk át az egyesület és a könyvtárostanári szakma által elismerve a díjazottak sok évtizedes munkáját, amelyet az iskolai könyvtárügyért, illetve könyvtárostanárként végeztek.

1. Balogh Mihály

Munkásságát napjaink könyvtárostanára nemcsak lexikonokból, hanem a napi gyakorlatból is ismerheti. Mind a kunszentmiklósi gimnázium könyvtárostanáraként, mind a KTE egykori elnökeként, mind az OPKM főigazgatójaként az iskolai könyvtárügy előbbre viteléért tevékenykedett, minden posztján szívében megmaradt könyvtárostanárnak – többek között szakmánk elnevezését is neki köszönhetjük...

2. Csepeti Péterné

53 évet egy iskolában töltött – így talán elmondható, hogy ő a leghűségesebb könyvtárostanár. Könyvtárostanárként, kerületi munkaközösség-vezetőként és egyesületi munkatársként is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, az iskolai könyvtárak fejlesztéséért, a kollégák szakmai megújulásáért dolgozott.

3. Dán Krisztina

A mai könyvtárostanárok középnemzedékének és fiataljainak hatékony mentora, az FPI és a Soros Alapítvány könyvtári kuratóriumának munkatársaként az iskolai könyvtárak elektronizációjának, informatikai megújításának élharcosa volt az elmúlt évtizedekben. Kiemelendő a könyvtárpedagógia tantervekbe illesztésének terén végzett munkája és publikációinak sora. Nyugállományban is aktív: éppúgy, mint az elmúlt évtizedekben is, folyamatosan publikál, egyesületi munkát végez.

4. Dr. Apai Béláné

Legsokoldalúbban művelt könyvtárostanáraink egyike: irodalom-latin-könyvtár szakon végzett, doktori disszertációját Horváth Jánoshoz írta Kossuth Lajosról. A közoktatás és a felsőoktatás területén is munkálkodott pedagógusként, közoktatási vezetőként. Könyvtárostanárként az igényesség és a könyvtáralapítói kreativitás jellemzi. Precizitását publikációiban, így a most megjelentetett KTE történetét feldolgozó munkájában is dicsérhetjük.

5. Dr. Celler Zsuzsanna

A Könyvtárostanárok Egyesületének alapító tagja, később elnökségi tagja. Az iskolai könyvtárügy hazai és nemzetközi vonatkozásainak kutatója. A megyei iskolai könyvtári szakértői rendszer gondozója. Számos magyarországi és nemzetközi iskolai könyvtári konferencia szervezője. Publikációi szorosan kötődnek az iskolai könyvtárügy módszertanához. Doktori disszertációja az iskolai könyvtárakkal foglalkozik. Munkáin könyvtárostanár-generációk nőttek fel.

6. Dr. Platthy Pálné

A felterjesztő az iskolája és a kerületi munkaközösség vezetője. Az intézmény alapító tagja volt, generációkat tanított és nevelt fel halk szavú okossággal, széles körű műveltséggel, nagy pedagógiai tudással és emberismerettel. Ahogyan mondják: oszlopos tagja volt nemcsak az iskolájának, hanem a kerületnek is – hiszen mindent, amit tett, magas színvonalon művelt. Könyvtárostanári munkája során nem ismert lehetetlent, rossz körülmények között is igényesen fejlesztette az állományt, első szempont volt a könyvtár használóinak kiszolgálása. Kerületi versenyeket szervezett és bonyolított le munkaközösség-vezetőként. Saját tanítványai is sikeresen vettek részt különféle könyvtárhasználati versenyeken.

7. Dr. Rózsás Józsefné

A megyei pedagógiai intézet által felterjesztett bólyi kolléganő könyvtárostanári munkája mellett megyei szakfelügyelőként, majd szaktanácsadóként is működött. Szívügye a községi, falusi kisiskolák könyvtárainak segítése, szakmai munkájuk fejlesztése. Közreműködésével alakult meg a Könyvtárostanárok Klubja a térségben. Elkötelezett híve volt a Bod Péter versenynek – annak megyei szervezői feladatait látta el. Szaktudását, naprakész információit megosztotta kollégáival – hiszen mindvégig egyesületi tagként is dolgozott, aktívan részt vett a szakmai továbbképzéseken és rendezvényeken.

8. Dr. Sáráné Dr. Lukátsy Sarolta

Pályafutását a szegedi Somogyi Könyvtárban kezdte gyermekkönyvtár-vezetőként, később gyermekkönyvtári módszertani szakreferensként. 1986-tól a megye iskolai könyvtárainak szaktanácsadójaként továbbképzéseket, tanulmányi kirándulásokat, tanfolyamokat szervezett. Több általános és középiskolában dolgozott könyvtárostanárként, 1994 óta minden évben megszervezi a megyei könyvtárhasználati versenyeket. A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos bizottságának és zsűrijének hosszú évekig tagja volt. Több mint száz publikációja jelent meg szakfolyóiratokban és önálló kiadványokban.

9. Főrhécz Istvánné

Az MKE Iskolai Könyvtárosok Szervezetének egyik alapító tagja, kiváló könyvtárpedagógus – rendkívül jó ötletekkel rendelkezik a játékos módon történő olvasásra nevelés terén. Mintakönyvtárában (báziskönyvtárként) gyakran tartott bemutatókat sok évtizedes könyvtárostanári tevékenysége során.

10. Győri Gáspárné

Igényes könyvtárostanári tevékenységével, rendkívüli teherbírásával társa volt Győri Gáspárnak a munkában is. Helytörténeti munkája, népművészeti és könyvtári kiállításai is színesítették munkásságát. Az állomány szakszerű feltárása, a katalógusépítés mellett könyvtári bemutató órái, foglalkozásai sokak számára emlékezetesek maradtak a szakmában. Nyugodt, derűs lényét kollégái és tanítványai is mindig szerették, tisztelték.

11. Halmi Erzsébet

Könyvtárostanári és irodalomtanári felkészültsége elismerést váltott ki környezetéből. Magánemberként és az alkotómunkában is következetes, rendet teremtő, céltudatos. Segítőkész, szerény kolléga volt mindig, aki elsősorban önmagától követelt sokat. Precíz gyűjtőmunkája eredményeként elkészült a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet szakkönyvtárának története, amely munkája az egész megye iskolai könyvtárainak tevékenységét is felöleli.

12. Hegedűs Péterné

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtárostanári szakmai munkaközössége terjesztette fel a kolléganőt a szakmai életműdíjra. Korábbi pedagógusi tevékenysége után 1979-től dolgozik könyvtárostanárként. Később már szaktanácsadói, munkaközösség-vezetői feladatokat is ellátott a térségben. Fáradhatatlan szervező, szakmai lelkesítő tevékenysége még a határon is áthúzódik: a beregszászi járás magyar iskolai könyvtárostanáraira is kiterjed.

13. Kalmárné Morcsányi Rozália

1966-ban kezdte pályáját gyermek-könyvtárosként. 1976-tól könyvtárostanár, szakfelügyelő, szaktanácsadó Szolnokon. Az MKE Ifjúsági Könyvtáros Szekciójának kezdetektől tagja, majd az Iskolai Könyvtárosok Szervezetében tevékenykedett. 1986-tól vezetőségi póttag, 1991-től több cikluson keresztül a titkári feladatot látta el rendkívül energikusan és odaadóan. Elnökként is korrekt, lelkes, lelkiismeretes vezetője volt egyesületünknek. A vezetőségben való tevékenykedése során vált az egyesület önállóvá és egyre professzionálisabbá. Az élet kihívásaként 1999-től egy szakkönyvtárat épített ki és működtet, de szíve mindig visszahúzza: az egyesületnek változatlanul tagja, szakértelmével, tapasztalataival, odafigyelésével támogatja a hozzá fordulókat, a szakmai munkát.

14. Kiss Ibolya

Könyvtárostanárként és munkaközösség-vezetőként, szakfelügyelőként is aktív volt a részvétele a továbbképzéseken, szakmai napokon. A személyes szakmai fejlődés mellett precizitásának, történeti vénájának köszönhetően a máig is őrzött munkahelyi, szakmai dokumentumai, jegyzőkönyvei kitűnő korképet rajzolhatnak az iskolai könyvtárak történetéről a napjainkban kutató szakembernek.

15. Nagyné Félix Anna

Felterjesztője a hódmezővásárhelyi Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola, ahol 1973 óta dolgozik. Könyvtári rendezvényei, az olvasókörök, színes programok és az erről szóló írásai, a megnyert pályázatok is az olvasás megszerettetését szolgálják. A városi szintűvé kiterjesztett kézikönyv-használati vetélkedői a tanulók könyvtárhasználati ismereteinek megerősítését eredményezték. Kedves mottóját Fénelontól mi is idézhetjük: „Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott.”

16. Pásztor Emilné

Könyvtárostanári, megyei szakfelügyelői munkáját hivatástudattal, igényesen végezte. Kifejezetten jó vezetői alkat volt mindig. Aktivitása a megyei továbbképzések szervezésében, az egyesületi tevékenységben, a rendszeres továbbképzésekben is kibontakozott. Az 1958–1988 közötti iskolai könyvtári évtizedek történeti feldolgozását tárgyaló munkája kiemelkedő.

17. Szepesi Hajnal

Ahogyan egy pályatársa jellemezte: „Kiváló tanár, könyvtáros, munkatárs, munkaközösség-vezető, szakfelügyelő és főleg: igaz ember.” A távlati gondolkodás és a gyakorlati szempontú megközelítés egyaránt erőssége látásmódjának. Megbízható szakmai tudását ma is kamatoztatja, aktívan dolgozik, és a fiatalabb kollégáknak is szívesen segít. A Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyeknek hosszú évekig és ma is oszlopos zsűritagja.

18. Tóth Józsefné

A felsőoktatásban kezdte pályafutását, majd a tanítóképző könyvtára után a közoktatásban folytatta: a kecskeméti Bolyai János Gimnázium könyvtárát ő hozta létre. Kezdettől fogva híve volt az olvasói igényeket kiszolgáló könyvtárak gondolatának, több használói szokásvizsgálatot, olvasói igényfelmérést végzett. Publikációi más tárgyban is megjelentek. Hosszú évek óta megyei szaktanácsadó, részt vett a szakfelügyeleti vizsgálatokban is. Egyesületi tagként kezdetben az MKE szekcióiban, majd a KTE soraiban, egyesületünk vezetőségében is dolgozott – s jelenleg, nyugdíjas éveiben is aktívan tevékenykedik.

19. Ugrin Gáborné

A Könyvtárostanárok Egyesületének alapítója. A hazai iskolai könyvtárügy 20. századi történetének legmarkánsabb egyénisége, meghatározó személyisége. Több évig gyakorló könyvtárostanár, aki munkája során egyéni ötleteivel bizonyította a magyar pedagógus társadalom számára az iskolai könyvtár jelentőségét. Megalapítója a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati versenynek. Fővárosi, majd országos elméleti pedagógiai intézményekben a hazai iskolai könyvtárügy segítője. Nyugdíjba vonulása után is aktív résztvevője az egyesületi életnek. Fáradhatatlan mozgatója a hazai iskolai könyvtárügynek. Ahogy Balogh Mihály fogalmazott: „Mindannyian az ő köpönyegéből bújtunk ki.”

20. Zsoldosné Cselényi Gyöngyi

Hosszú évtizedekig tartó könyvtáros-tanári pályája után sem szakadt el iskolájától, ma is aktív résztvevője a gimnázium életének. Könyvtárostanári munkájában több tekintetben is úttörő vállalkozásokat indított el. Az elsők között vezette be könyvtári fakultációját, majd a könyvtárhasználati programot. Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Versenynek tartalmi kidolgozója volt, valamint 10 évig az elnöke is. Az utóbbi években Nyíregyházán a határon túli magyar diákok, és a hazai versenyből kimaradó 11–12. évfolyamos tanulók könyvtárhasználati versenyeinek szervezője, lebonyolítója. Jelentősek önálló kiadványai, egyéb témájú írásai is.

 

Jubileumi oklevél

Az egyesület 20 éves jubileuma alkalmából jubileumi okleveleket adunk át, és a szakma nevében megköszönjük sok évtizedes munkájukat, amelyet az iskolai könyvtárügyért, illetve könyvtárostanárként végeztek.

Ábrahám Imre
Bajtai Mária
C. Tóth Pálné
Czímer Györgyné
Dr. Kasuba Jánosné
Dr. Kovács Mária
Dr. Suppné Dr. Tarnay Györgyi
Emmer Gáborné
Gelencsér Gézáné
Gérnyi Ferencné
Hévizi Eszter
Hock Zsuzsanna
Martinovicsné Kutas Ilona
Melykóné Tőzsér Judit
Mészáros Sándor
Molnárné Vajda Zsuzsa
Nagy Miklósné
Páldy Róbertné
Palovecz Jánosné
Rakonczás Szilvia
Tóth Gézáné
Tóth Gyuláné
Varga Ferenc
Vetési Ferencné
Wertheim Győzőné
 

Elismerő oklevél

Az egyesület 20 éves jubileuma alkalmából elismerő okleveleket nyújtunk át 15 kollégának. Ezzel szeretnénk megköszönni színvonalas munkájukat, amellyel az iskolai könyvtárügyet, illetve a könyvtárostanári munkát támogatták, vagy jelenleg is támogatják.
 

Ambrusné Szalai Katalin
Dr. Balogh Ernőné
Benkő Ilona
Csókai Lászlóné
Farkas Péterné
Fehér Antalné
Haralyi Ervinné
Homor Tivadar
Kiss Anna
Kovácsné Garamszegi Mariann
Mészáros Antal
Mohai Lajos
Dr. Nagy Attila
Varga Zsuzsanna
Zelles Ilona
 

In memoriam…

Tisztelettel emlékezünk azon kollégáinkra az egyesület 20 éves jubileumán, akik már nem lehetnek közöttünk. Köszönettel gondolunk sok évtizedes munkájukra, amelyet az iskolai könyvtárügyért, illetve könyvtárostanárként végeztek.

Ambrus Andrásné
Balázs Mihály
Bali Ferenc
Ballér Endréné
Barcsay Zsuzsa
Bod Andor
Csík Pálné
Dragon Katalin
Gerézdi Jánosné
Győri Gáspár
Illyés Bálint
Imolya Imre
Jobbágy Károly
Kisfaludi Sándor
Kónya Lajos
Kopré József
Litván György
Mészöly Magda
Patona Ferencné
Prőhle Jenő
Zimányi László

Sajtó

BONDOR Erika: Jubileumi kitüntetések a Könyvtárostanárok Egyesületében In: Könyv és Nevelés, 2007. 1. sz., 35-40. p.; URL: http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=781 Utolsó letöltés: 2012.08.16.