A KTE emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2011-ben az alábbi kollégákat tüntette ki. A díjak átadására 2011. október 26-án a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján került sor.

 

 

  

KTE emlékérem – Életműdíj

Pintér Aranka
 

A pécsi Baranyai Pedagógia Szakmai Szolgálatok és Szolgáltatások Központjának könyvtárvezetője.

1986 óta dolgozik könyvtárostanárként. Az újonnan épült Siklósi Úti Általános Iskola - ma Árpád fejedelem Gimnázium és Általános Iskola - könyvtárát ő hozta létre, alakította ki. Két év múlva felkérték a megyei Pedagógiai Intézet könyvtárosi munkájára. 1988-tól nyugdíjba vonulásáig ennek – a többször költöző - intézménynek vezette a könyvtárát. A nevéhez fűződik az állomány átszervezése, a katalógusok teljes újjáépítése, a feldolgozott állomány gépi feldolgozása és hozzáférhetővé tétele az Interneten.

Ezeknek az éveknek az eredménye, hogy a könyvtár kapui megnyíltak. Főiskolások, egyetemisták, továbbtanuló óvónők, tanítók, tanárok, könyvtárosok mesélhetnek arról az odafigyelésről, bátorításról, korrekt tájékoztatásról, szakmai tudásról, amellyel a szakdolgozatok százainak pedagógiai hátterét segítette kitartóan, éveken keresztül.

Pályázatok sokaságával igyekezett bővíteni a könyvtár állományát és kereste a lehetőségét az iskolák és a könyvtár további kapcsolódásainak. Olyan tankönyvtárat és tankönyvbemutatót hozott létre, amely nagyban megkönnyítette a pedagógusok, könyvtárostanárok munkáját
Az iskolai könyvtárosok szakmailag egyedül vannak iskoláikban. Egymásról keveset tudnak. Kéréseikkel, gondjaikkal Arankát keresték, aki a működésüket, szakmai munkájukat hozzáértő tanácsaival, szaktudásával segítette. Ötletéből valósult meg a máig jól működő Könyvtárostanárok Szakmai Műhelye. Baranya köztudottan aprófalvas megye, a kisközségek iskolai könyvtárosai nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak eljönni a havonta tartott műhelyfogalkozásokra. Őket segítve alakította ki a belső levelezőlistát így minden hír, esemény, kérés, gond és öröm pillanatok alatt eljut a legtávolabbi könyvtároshoz is.

Folyamatosan képezte magát. 1997-2000-ig a pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakos tanári oklevelet szerzett, majd 2003-2005 között a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen pedagógus szakvizsgát tett és közoktatási szakértővé vált. Minőségügyi szakemberként segítette a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési programjának kiépítését munkahelyén. Közoktatási szakértőként a város, a megye és az ország több iskolai könyvtárában végzett szakfelügyeleti vizsgálatokat, melyek elsősorban mindig a segítés, a gondok megoldási lehetőségeinek felkutatását jelentették számára.
Aranka határozott, kiegyensúlyozott, korrekt. Derűje és humorérzéke jó néhány feszült helyzeten segítette át. Munkáját pontosan, gondosan, magas szakmai színvonalon végzi.

Felterjesztője a pécs-baranyai Könyvtárostanárok Szakmai Műhelyének tagjai.
A felterjesztést támogatta a KTE elnöksége is.

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

  Balog Ferencné
 

Pályáját műszaki rajzolóként és termelési programozóként kezdte, 1983-tól pedig a kiskunmajsai Általános Iskolánál folytatta, amelynek jelenleg is alkalmazásában áll. Tanítói oklevelét, ezen belül könyvtár szakkollégiumi képesítését munka mellett szerezte 1987-ben. Pedagógiai pályájának kezdetén, az 1980-as évek első felétől, az akkori törvényi lehetőségeknek megfelelően elsősorban cigánytanulókból szervezett osztályokban dolgozott, egészen a helyi közoktatás 1989-es átszervezéséig. Ettől kezdve kis felmenő rendszerben 3-4. osztályban tanított. Munkáját komoly elismerés övezte mind a szülők, mind pedig kollégái részéről. Az iskola könyvtárát immár 15 éve vezeti eleinte a tanítói munka mellett, később főállású könyvtárosként.

Könyvtárosi munkáját a feladat, a hivatás szeretete hatja át, hervadhatatlan érdemei vannak abban, hogy könyvtárunk az intézmény legdinamikusabban fejlődő területeinek egyike.

Rendszeresen követi a pályázati lehetőségeket, akár állományfejlesztésről, akár könyvtári bútorzatról, akár interaktív eszközök beszerzéséről van szó. Fejlesztő munkájának egyik legjobb fokmérője, hogy a tanulók tanórán kívül is szívesen töltik idejüket a könyvtárban kutató munkát végezve, vagy a szabadon használható számítógépek előtt, a világhálót böngészve.

Természetesen a könyvtárhasználati órák szakszerű megtartására is ügyel, melyet rendszerint a tanulók érdeklődő odafigyelése övez.
A szakkönyvekből, gyermek- és szépirodalmi alkotásokból, elektronikus hordozókból, valamint tartós tankönyvekből álló több, mint 10 ezer példányos állomány feldolgozása és naprakész, digitalizált nyilvántartása is az ő érdeme.

Mindemellett idejét, energiáját nem kímélve szívesen készíti fel érdeklődő tanítványait a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre is. Igyekszik minden továbbképzésen, szakmai tanácskozáson részt venni, az ott hallottakat pedig próbálja hasznosítani is napi munkájában.
Nemcsak Kiskunmajsa város, hanem a kistérség elismert szaktekintélye is, akihez bizalommal fordulhatnak pályakezdő és tapasztaltabb kollégái is. Alaptermészete szerény, ám szorgos, kitartó és sokrétű munkájával mégis nagyon sokat tett a könyvtáros tanári tevékenység elismeréséért.
Felterjesztője a kiskunmajsai Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde igazgatója, Csóti Péter.

A felterjesztést támogatta a Bács-kiskun megyei könyvtárostanárok közössége nevében Kiss Anna és Tóth Józsefné.

KTE emlékérem – Az egyesületért

  Gérnyi Ferencné  

Könyvtárosként 1974 óta dolgozik. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban eltöltött évek szakmailag biztos alapot adtak számára. 1982-ben az egri Tanárképző Főiskola könyvtárpedagógia, majd 1998-ban a debreceni KLTE informatikus-könyvtáros szakán szerezte diplomáját.

Az iskolai könyvtárak világával, problémáikkal 1988-ban kezdett ismerkedni, amikor a Pest megyei Pedagógiai Intézethez került. Nagyon sok mindent itt tanult meg, autodidakta módon és különféle továbbképzéseken. Ekkor lépett be a Könyvtárostanárok Egyesületébe.

A Taneszközbemutatók Országos Egyesületében elnökségi tag volt, így szakkönyvtára tankönyv bemutatóhellyé vált. Részt vett a Soros Alapítvány által is támogatott, tantervi adatbázis megyei szintű létrehozásában. Könyvtárvezetőként a szakkönyvtárral kapcsolatos összes feladatot ellátta, vezető szaktanácsadóként szervezte a Pest megyei könyvtárostanárok továbbképzéseit, havonta Szakmai Kör keretében találkoztak. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei szervezését is intézte, segített a verseny körüli munkálatokban. 1998-ban a Fővárosi Pedagógiai Intézet informatika multiplikátor képzésén vett reszt. 1999-től országos közoktatási szakértőként tevékenykedik iskolai könyvtár szakterületen. A Könyvtárostanárok Egyesületének 1988 óta tagja. Az egyesületi munkák közül több feladatot vállalt, az Ellenőrző bizottságnak többször elnöke volt. Később is segítette a közgyűlések levezetését, a választások megszervezését. Ezenkívül tagja a HUNRA Magyar Olvasástársaságnak is.

A Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola könyvtárostanára 2001 szeptembere óta, 2006-tól mint nyugdíjas látta el ezt a munkakört, de lendületét, lelkesedést tovább tudta fokozni. A tanulókat versenyekre készítette fel, megkedveltette az irodalmat, az olvasást. Drámapedagógiával kapcsolta össze a könyvtárostanári hivatást, a diákok különféle külső helyszíneken való fellépését is szervezte.

Vallja: a könyvtár az iskola információs és kulturális központja. A projekt módszer híve, szereti, ha kutatnak a gyerekek a könyvtárban. Az iskola minden rendezvényén tevékenykedik, műsort szerkeszt, feladatlapokat készít. Mindezek mellett 1999-től országos közoktatási szakértőként tevékenykedik, iskolai könyvtár szakterületen.

Az egyesület rendezvényein mindig aktív, mosolygós, vidám. Energikus személyisége képes a tagságot magával ragadni, lelkesíteni, ugyanakkor szakmai tapasztalatai, éleslátása, tudása alapján is kedvelt kolléga.

Szakmai és egyesületi tevékenysége alapján a KTE elnöksége terjesztette fel a kitüntetésre. A felterjesztést támogatta iskolája igazgatója, Edényi László.

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

  Kámán Veronika  

2010-ben az ELTE könyvtár-informatikus szakán szerzett BA diplomát, jelenleg az MA képzésen vesz részt köztársasági ösztöndíjasként. Ezzel párhuzamosan több jelentős könyvtárban szerzett szakmai gyakorlatot (OPKM, Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet), mindenütt nagy elismeréssel nyilatkoztak munkájáról. 2011 januárjától a KTE tagja.

Rendszeresen publikál, előadást tart elsősorban olvasástörténeti, olvasásszociológiai témákból. Tudományos diákköri tevékenység keretében részt vett 2011 tavaszán a Kecskeméten rendezett országos tudományos diákköri konferencián, ahol az olvasási szokások változásával kapcsolatos Evolúció vagy revolúció címmel tartott előadást.

A budapesti Árpád Gimnáziumban 2010 szeptemberében kezdett dolgozni. Rögtön hozzálátott a könyvtári blog készítéséhez, amelyet azóta is működtet. Részt vett a könyvtárra épülő különböző iskolai versenyek lebonyolításában, szervezésében, tanulókat készített fel a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre. Ötleteivel hozzájárult az iskolai alkotópályázat (projekt) sikeréhez. Az év folyamán több könyvtárhasználatra épülő játékot szerveztünk, ezek sikeréhez kreatív ötletekkel és a diákok lelkesítésével járult hozzá.

A diákokkal való kapcsolata kiemelkedően jó. Sikerül megszólítania, rendszeresen a könyvtárba csalogatnia a nehezebben kezelhető tanulókat. Mindenkihez van egy jó szava, soha nem türelmetlen, igyekszik minden látogatónak segíteni. Hasznos tanácsaival egyaránt megoldja az informatikai és a személyes problémákat. A tavaszi osztálykiránduláson az iskola egyik legproblémásabb osztályát kísérte. Munkájával, kedves, de meghatározó egyéniségével a gyerekek és a szülők szeretetét, tiszteletét nyerte el. Ennek következtében kérték fel arra, hogy vállaljon osztályfőnök-helyettességet az osztályban. Ebbéli minőségben rendszeresen segíti az osztályfőnököt munkájában, péntek délutánonként pedig könyvtárra épülő programokat szervez a gyerekeknek. Rendszeresen végez fiatalokkal kapcsolatos önkéntes munkát iskolán kívüli szervezetekben.

Szakmai munkája pontos. Fontosabb feladatai az új beszerzések feltárása, a folyóiratok nyilvántartása, a leltározásban és a kölcsönzésben való közreműködés voltak. Nagyon hamar megtanulta az általunk használt könyvtári program alkalmazását. Széles látókörével, korát meghazudtoló tájékozottságával, olvasottságával sokat segítette az állomány igényes gyarapodását. Szakmai tervei közt szerepel a PhD és a pedagógus végzettség megszerzése.

Felterjesztői az Árpád Gimnázium igazgatója, Gyimesi Róbert és Bertha Irma, Buncsák Piroska, Rónyai Tünde könyvtárostanár kollégái. A felterjesztést támogatta a Könytárostanárok Egyesületének elnöksége.

Publikációk

DÖMSÖDY Andrea: KTE emlékérmet kaptak In: Könyv és Nevelés, 2011. 4. sz., 91-94. p.; http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/kte_emlekermet_kaptak_2011ben Utolsó letöltés: 2012.08.16.

További fotók az Őszi Szakmai Nap fotóalbumában.