Beküldő: admin | 2018. 11. 06., k – 11:28

  

A KTE emlékéremre 2018-ban 24 felterjesztés érkezett. A kuratórium javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2018-ban az alábbi kollégákat tüntette ki. A díjak átadására 2018. október 25-én a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján került sor.

 

 

  

KTE emlékérem – Életműdíj

 Dr. Kovácsné Bödei Ágota 

 

Dr. Kovácsné Bödei Ágota 1989 óta dolgozik iskolájában. 2008 óta egyedül kezeli a közel 30 ezer kötetből álló könyvtár állományát, kiszolgálja a több mint ötszáz nappali és 80 levelező tagozatos tanulót. A mindennapi könyvtárosi teendői mellett több alkalommal kellett nehéz feladattal megbirkóznia. Iskolája új épületbe költözésekor a könyvtár állományát meg kellett osztania a Premontrei Rendi Gimnáziummal. 2011-ben egy középiskola megszűnésével közel 3000 dokumentum került hozzájuk, amit neki kellett rövid határidővel feldolgoznia és elhelyeznie. Feltárta az iskola 4000 kötetes Faludi- hagyatékát.  Egyedül készítette el és tette közzé a könyvtár elektronikus katalógusát. 

Rengeteget dolgozott a könyvtár barátságossá, olvasóbaráttá tételéért. Az új könyvtár berendezésekor a tanulók csoportos munkáját lehetővé tévő tágas teret és csendes tanulósarkokat is kialakított. Követve a kor követelményeit, kialakíttatta a lehetőségét annak, hogy 10 számítógép álljon a tanulók rendelkezésére, internet eléréssel, majd interaktív táblát szereztetett be. Minden lehetőséget megragad, hogy becsalogassa a tanulókat a könyvtárba. Nyitottságával, közvetlenségével elérte, hogy diákjaink úgy gondolnak a könyvtárra, hogy az „egy jó hely”, ahol lehet tanulni, olvasni, folyóiratokat böngészni vagy éppen egy jót beszélgetni. 

Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, szponzorokat keres a könyvtár állományának gyarapítása érdekében. 

A 9. és 10. évfolyamon rendszeresen tart könyvtár-informatikai órákat. A helyi könyvtár állományát kreatív feladatok megoldásával ismerhetik meg a tanulók. Ellátogatnak a megyei könyvtárba és a városi levéltárba is, ahol előadások, illetve feladatok segítségével tanulnak meg tájékozódni a két intézmény állományában. Könyvtár-informatikai óráit a város könyvtáros tanárainak is bemutatta, jó gyakorlatként közzé tette. 

Az iskolai könyvtár számos rendezvénynek ad otthont. Tisztasága, rendezettsége, barátságos légköre lehetővé teszi érettségi vizsgák, tankerületi megbeszélések, portfólió-védések, szavalóversenyek megtartását. 

A kolléganő kezdeményezésére indult útjára a könyvtári kiállítások sora. Az iskola sok kiemelkedő tehetségű tanulója mutatkozhatott már be rajzaival, festményeivel, fotóival. Ági személyes kapcsolatai segítségével elérte, hogy a megyei könyvtár több kiállítása, illetve a Savaria karnevál fotópályázatának díjazott alkotásai az iskolában is megtekinthetőek legyen. Meghatóan szép kiállítás készült az Aranyhíd EGYMI és a Rum - Kastély EGYMI fogyatékkal élő tanulóinak munkáiból. Ma már évente 2-3 tematikus kiállításban gyönyörködhetnek a látogatók. 

Tanítványai rendszeresen eredményesen szerepelnek a könyvtárhasználati versenyeken. Egyik versenyzője, Kálmán Veronika a Bod Péter verseny országos 1. helyezettje lett, és már „Az év ígéretes könyvtárosa” címet is elnyerte. A regionális pedagógiai központ által szervezett Tini Galopp könyvtári, információkereső vetélkedőn iskolánk csapatai rendszeresen az élmezőnyben végeznek. Kiselőadásra készülő, projektet készítő tanulók mindig bátran fordulhatnak hozzá segítségért.

Tíz éve indította útjára a könyvtár blogját. Ez az online felület az iskola életének legfontosabb bemutatójává vált. Naprakész, minden iskolai eseményről olvashatnak itt az érdeklődők: ünnepélyekről, kirándulásokról, rendhagyó tanórákról, kiállításokról, versenyekről. Gyakran ajánl egy-egy új könyvet, felhívja a figyelmet a Weöres Sándor Színház előadásaira vagy éppen egy folyóiratcikket ajánl a figyelmünkbe. Olvasótáborát a „Hónap rejtvénye” című rovattal is igyekszik növelni.  

Iskolája épületét Hajós Alfréd tervezte. A kolléganő kezdeményezte, hogy az épület falára emléktábla kerüljön. Megszerezte az engedélyeket, elkészíttette az emléktáblát, amit egy általa szervezett emléknap keretében avattak fel. 

Ági alapító tagja a Vas megyei könyvtárosok munkaközösségének, tevékeny részt vállal annak munkájában: konferenciákon előadásokat tart, műhelymunkákon foglalkozásokat vezet. A munkaközösség és az ELTE SEK Könyvtárának olvasáspedagógiai, kulturális programjaira diákjait is rendszeresen elviszi. Az Ünnepi könyvhét alkalmából a városban több helyen létesített „Felolvashow”-pontokon az iskola tanulóival felolvasást vállal.

Nyugdíj előtt álló kolléganőnknek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium könyvtára az oktató-nevelő munkának és az iskola közösségi életének is pótolhatatlan színterévé vált. A szakmai kapcsolatokon túl emberi kapcsolatai is példaértékűek.

 

 

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

 

 Bencsik Józsefné

 

Bencsik Józsefné neve a veszprémi Dózsa György Általános Iskolában elsősorban a szívügyének tekintett iskolai könyvtárral fonódik össze.

Alaposság, igényesség, kimagasló szakmai tudás, tájékozottság, műveltség, empátia, segítőkészség, felelősségteljes, okos szigor, kedvesség, megértés, együttműködés, kreativitás, maximalizmus, türelem, szerénység... kulcsszavak, melyek hallatán valamennyi dózsásnak Ő jut az eszébe.

1984-ben végzett kitüntetéssel a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán magyar-könyvtár szakos tanárként. Pályakezdőként a veszprémi Nagy László Általános Iskolában helyezkedett el, ahol 18 évig dolgozott.

1995-ben ugyancsak a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett oktatásinformatikus felsőfokú szakképesítést.

Munkahelye már 1996-tól elköteleződött a Zsolnai-féle értékközvetítő módszer mellett, és 2002-től ÉKP iskola lett. Bencsik Józsefné kezdetektől fogva évente részt vett a módszer szakmai továbbképzésein, illetve 2002-ben előadást tartott a könyvtárhasználat és magyartanítás kapcsolatáról az ÉKP iskolák fórumán.

Ugyanebben az évben a MUOSZ Veszprém megyei csoportja és a Napló Szerkesztőség egyéves újságírói stúdiójának „diákja”. Közben az Iskolakönyvtáros: Módszertani és tájékoztató folyóirat általános és középiskolák számára szerkesztő munkatársa egy évig. Nem mellesleg közoktatási szakértő képesítést is szerez, az iskolai könyvtárak gyűjtőköri szabályzatának szakértése a feladata. Ugyanekkor a Veszprém megyei iskolai könyvtárosok munkaközösség-vezetője.

2006-ban szakvizsgázik közoktatásvezetőként a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ennek az évnek a végén a pedagógus teljesítményértékelés témájú tanfolyamot is befejezi, így be tud kapcsolódni az iskola minőségirányítási programjába. Ezt a munkát már dózsásként végzi, hiszen 2002-től ennek az iskolaközösségnek a tagja.

Közel 20.000 kötetes állományt gondoz, fejleszt, alakít és találja meg azokat a módszereket, hogy minél többen, minél többféle formába használják a gyűjteményt.

A könyvtárhasználatot, mint tantárgyközi tudásanyagot építette be az intézmény pedagógiai programjába és a helyi tantervbe. Erre épül a könyvtári informatikai tanmenete, mely a könyvtárhasználati órák rendjét is tartalmazza.

Az iskola tanulói szívesen járnak az iskolai könyvtárba olvasni, illetve a számítógépekkel „tevékenykedni” is. Ám ahhoz, hogy csak úgy a gép elé ülhessenek, feltételt szab a könyvtárostanár: 20 percet olvasniuk kell. Ízlésük, érdeklődésük szerint választhatnak olvasnivalót a könyvtár polcairól.

A Bencsik Józsefné által vezetett Újságíró szakkör tehetséges diákjai szerkesztik az iskolai újságot Naplopó címmel.

Könyvtárhasználati vetélkedőre is készül tanítványaival. Büszkék lehetünk rájuk, hiszen 2016-ban a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen 1., míg 2017-ben 2. helyezést értek el.

Az iskolai könyvtár számos rendezvénnyel színesíti az iskola életét:

Népmese napja, Gyermekkönyvhét, Magyar kultúra napja, Költészet napja, Ki mit tud?- Tudásbajnokság Tanulmányi Verseny megyei fordulója, Nyelvész verseny iskolai fordulója…

Mindig újabb és újabb tervekkel, ötletekkel szeretne minél több gyereket olvasóvá nevelni. Ezek közül néhány:

Dózsa-tallért ad azoknak a gyerekeknek, akik legalább 40 oldal terjedelemben olvasnak szépirodalmat. Ez a „mennyiség” természetesen az 1-2. osztályosokra érvényes elvárás. Ahogy nő a gyermek, nő a tallér kritériumi szintje is.  A „leggazdagabbak” a Népmese napján könyvjutalomban részesülnek. A könyvtár melletti falra kikerülnek a Dózsa-tallérok, amelyeket tulajdonosaik gyönyörűen kiszíneznek.

Új ruhába bújtatja azokat a könyveket, amelyeket már megviselt az idő, no meg a népszerűség...

„Fejlesszük együtt az iskolai könyvtár állományát!” A szülőknek szóló akcióval Bencsik Józsefné célja, hogy a szépirodalmi állomány részét képező ifjúsági regények és újszerű kötelező olvasmányok számát növelje.

„Fogadjunk örökbe egy iskolai könyvtárt!” A felhívást a városrész cégeihez, vállalkozóihoz intézte. Meglehetősen új ötletről van szó, kíváncsian várjuk a hatását.

Író-olvasó találkozók, melyeknek vendége volt többek közt: Nógrádi Gábor, Somfalvi Péter. Már megszervezte Kányádi Sándor látogatását is, de sajnos a költő betegsége miatt ez nem jött létre.

A Versbusz vendégeként az iskolai könyvtárban járt Bence Ilona, Hűvösvölgyi Ildikó, Óberfrank Pál.     

A Tudásbajnokság Tanulmányi Verseny megyei fordulójának hozadékaként – melynek Bencsik Józsefné a szervezője – 50.000 forint értékű könyvet kapott iskolájuk az elmúlt 10 esztendő mindegyikében. A könyvek jelentős része állományba került, illetve jutalomkönyvként jutott a diákokhoz.

Megálmodója, megvalósítója volt Bencsik Józsefné a vakok számára készített hangoskönyvnek, mely az iskola tanulóinak és tanárainak részvételével született Sheila Hocken: Emma meg én című történetéből. A Vakok Veszprém Megyei Szervezetének elnöke vette át az ajándékot 2007 karácsonyán.

Az iskola fennállásának 75. jubileumára megjelent évkönyv szerkesztője, mentora, menedzsere lett.

2017 nyarán a Könyvtárostanárok Országos Találkozójának adott otthont az általa vezetett iskolai könyvtár. A résztvevők programját is Bencsik Józsefné szervezte.

Egész pályája során – ami több mint 34 esztendőt jelent – munkáját hivatásának tekintette, hivatását pedig szolgálta. Tisztelettel adózunk szakmai tudása, sokoldalúsága, nyitottsága, segítőkészsége előtt.

 
 

KTE emlékérem – Az egyesületért

 

Donkó Erika 

 

Donkó Erika 2003 óta tagja a Könyvtárostanárok Egyesületének, 2012 óta elnökségi tagként, az egyik legszerteágazóbb területért felelt. Gazdasági felelősként megfontoltan, felelősen gondoskodott hosszú évek óta az egyesület kiegyensúlyozott gazdálkodásáról.

Az egyesületben nem csak a szorosan vett gazdasági felelősi munkáját látta el, hanem aktívan, konstruktívan részt vett az elnökségi munkában. Továbbmutató észrevételeivel, hozzászólásaival mindig is a szakmai munkát támogatta, új szempontokat, új megközelítési módokat vetett fel. 

Számos bemutató órát tartott, többször vállalt előadást a KTE szakmai napjain. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűlésén szekcióelőadásával képviselte a KTE-t. A legutóbbi, Egerben tartott Nyári Akadémián Simon Krisztinával közösen vezette az egyik szekció munkáját, ahol jó gyakorlatával ismertette meg a jelenlévőket.

Szakmai elkötelezettségét, érdeklődését bizonyítja a továbbképzéseken való állandó részvétele: képezte magát a digitális eszközök  könyvtári használatában, és ugyanakkor fontosnak tartotta könyvtárostanárként módszertani repertoárjának fejlesztését, a tehetséggondozás, a gondolkodásfejlesztés különböző módszereinek megismerését. 

Könyvtárostanári pályáját  1986-ban,  az oklevél megszerzése után tanítóként kezdte a XVI. kerületben. 1990-ben az ELTE főiskolai karán könyvtárosi oklevelet szerzett. 1991 februárjától a józsefvárosi Jázmin utcai Általános Iskolában dolgozott önálló, főállású könyvtárostanárként. A zártpolcos osztályterem-könyvtárból szabadpolcos, korszerű, önálló könyvtárat hozott létre. Az állományt a - még DOS-os alapú – Szirén programmal katalogizálta, de a könyvtárszakmai munka mellett nagy hangsúlyt helyezett az élményeken alapuló könyvtárpedagógiai tevékenységre. Ezért több emlékezetes író-olvasó találkozót szervezett. Három gyermekével a GYES alatt otthon szerzett tapasztalatokat az olvasásfejlesztésről.  2003-ban újra munkába állt a nagy múltú Práter Általános Iskolában. Itt szintén Szirén programmal megkezdte az állomány gépre vitelét. Közben egyre fontosabbnak érezte a könyvtár-pedagógiai munkát. Tanítói és anyai tapasztalatai alapján úgy gondolta és most is úgy gondolja, hogy amit nem kapnak meg a gyerekek a szülői házban, illetve 8-10 éves korukig az iskolában, az később csak keservesen pótolható. A Józsefvárosban sok olyan kisgyerekkel találkozott, akik a szociokulturális hátterük miatt kiemelt figyelmet érdemeltek. Eddig könyvtárostanári pályafutása során a Józsefvárosban kapta a legtöbb inspirációt, és ott érezte a legnagyobb szükségét a könyvtárostanári munkának. Valóban hiánypótló volt az iskolai könyvtár és az ott végzett munka! A tervszerűen megtartott könyvtárhasználati órák minden tevékenységének alapjai volt ak. Az író-olvasó találkozókon, az iskolai és kerületi népmese napi rendezvényeken túl a szülőknek is szervezett könyves programokat. Sajnos az iskola helyzete egyre bizonytalanabbá vált, majd meg is szűnt, ezért megpályázta az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola könyvtárostanári félállását. Itt az alsó tagozatosokkal foglalkozott önálló telephelyen. 2010-ben könyvtár-pedagógiai tanári végzettséget szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. Egy évet Szanádi Csillával közösen a felső tagozattal és a gimnáziumi évfolyamokkal is eltöltött új tapasztalatokra, készségekre téve szert. Itt adódott lehetősége arra, hogy gimnazista tanítványát felkészítse a Bod Péter könyvtárhasználati versenyre, ahol versenyzője igen szépen helytállt. Ugyanebben a tanévben sikeres felkészítés után a Portugáliában megrendezett Mindlab Olimpiára kísérhette tanítványát. Az egyik tanévben a XII. kerületben 3 fordulós versenyt szervezett a negyedik osztályos gyerekeknek, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egységesítsék a kerületi könyvtár-pedagógiai munkát, illetve kedvet ébresszenek és megalapozzák a további, már országos versenyek sikereit. A gyakorló iskolában lehetősége nyílt szakmai tapasztalatainak továbbadására, sokat foglalkozott a hallgatókkal is. 2011-ben a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet díjazta és közlésre alkalmasnak találta könyvtárhasználatra épülő óratervét, később az OFI-TÁMOP-os mintaprogram egyikét is ő dolgozta ki.  2013 óta a II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium könyvtárostanára, ahol versenyekkel, kompetenciafejlesztő foglalkozásokkal gazdagítja az iskolában zajló életet. A diákokkal való kapcsolata kiemelkedő. Ért a tinédzserek nyelvén és nemcsak mint pedagógus, de mint EMBER is mellettük, mögöttük áll. Támogatja, neveli, terelgeti őket, hogy a helyes úton járjanak, hogy megtanuljanak jók és emberségesek lenni.

Könyvtári óráinak és nagyszerű módszereinek köszönhetően még a középiskolások is aktív könyvtárhasználóvá válnak - annak a korosztálynak a tagjai, akik némi túlzással csak a digitális világban érzik jól magukat, és akiknek a figyelmét nagyon nehéz tartósan lekötni, az iránt, hogy új tudásanyagot fogadjanak be, illetve kutassanak a könyvtár szintereiben, tanuljanak, olvassanak.

Többször szervezett számukra nagy sikerű könyvtári éjszakát. Példát ad arra is, hogyan lehet az iskolai közösségi szolgálat keretében bevonni a tanulókat a könyvtári tevékenységekbe. Könyvtára rendszeresen a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny helyszíne, ami komoly szakmai kihívás és egyben elismerés.

A II. kerületi könyvtári munkaközösség levelezőlistájának nagyon aktív tagja, mindig szakszerűen és időben válaszol, illetve vet fel aktuális témákat, problémákat, amelyek megvitatásra kerülnek. Minden probléma észlelésénél a konszenzust keresi. Problémamegoldó készsége példamutató. Napi munkájában alkalmazott módszereiből sokat tanulhatunk.

Arra is minden alkalmat kihasznál, hogy a KTE tagságának előnyeit hangsúlyozza a munkaközösség tagjai előtt.

Lelkesedésével, hitelességével segít, példát mutat. 

Donkó Erika személyében kiváló könyvtárostanárt és pedagógust ismerhettünk meg. Hivatása iránti lelkesedése példaértékű. Számtalan alkalommal bizonyította kiváló szakmai tudását, emberségességét, nemcsak a munkahelyén, de a könyvtáros munkaközösségen belül is.

 
 

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

2018-ben a feltételeknek megfelelő felterjesztés hiányában ez a díj nem került kiosztásra. 

 

Publikációk

 

További fotók az Őszi Szakmai Nap albumában hamarosan