Beküldő: admin | 2021. 02. 15., h – 21:16
KTE emlékérem

A KTE emlékéremre 2020-ban 25 felterjesztés érkezett. A kuratórium javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2020-ban az alábbi kollégákat tüntette ki. A díjak átadására 2020. november 17-én a Könyvtárostanárok Egyesülete online Őszi Szakmai Napján került sor.

 

A díjátadó

Az online díjátadó felvétele elérhető a KTE YouTube csatornáján:

 

A díjátadón bemutatott prezentáció

 

KTE emlékérem – Életműdíj

  Rónyai Tünde

 

Rónyai Tünde negyven év könyvtárostanári pályafutását követően az idei tanévtől már nyugdíjasként továbbra is vezeti az Óbudai Árpád Gimnázium könyvtárát.

Az ELTE magyar nyelv és irodalom – könyvtár szakán szerzett középiskolai tanári diplomát. Könyvtárostanári pályáját a mai Kerék Utcai Általános Iskola és Gimnáziumban kezdte meg 1980-ban, majd 1986-tól az Árpád Gimnáziumban folytatta könyvtáros- és magyartanárként. 2006 és 2011 között az iskola egyik középvezetője volt. 2009 óta az iskolai minőségirányítási csoport vezetője, 2011 óta az iskolai tehetségpont koordinátora. Munkája eredményességét mutatja, hogy az iskolát 2012 óta az Akkreditált Kiváló Tehetségpontok között tartják számon.
A Rónyai Tünde által vezetett közel 17 ezer kötetes és kreatív forrásszervező munkájának eredményeként folyamatosan bővülő könyvtár – Tünde úttörő munkájának köszönhetően - teljes egészében elektronikus, online katalógusban feltárt gyűjteménnyel rendelkezik, mely egyben az Óbudai Árpád Gimnázium Tudásközpontja is. A könyvtári gyűjteménye rendkívül színes, dinamikusan fejlődő: raktári rendje pontos és rendszeresen ellenőrzött, a beszerzés mellett gondosan selejtez és válogat. Iskolai tankönyvfelelősként 20 éve vezeti a tankönyvrendeléssel, -kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat.

Kiváló adminisztratív és tervezőkészsége eredményeképp a könyvtár gondosan kidolgozott alapdokumentumai stabil támaszt jelentenek a mindennapi működés számára. Szakértői, szaktanácsadói tapasztalatával az egész iskola gazdagabbá válik.

Tünde alapelve az „adatok helyett használható információk átadása” itt meg is valósul. Ezt segítik elő az országos szinten is élen járó módon megszervezett könyvtárinformatikai tanórák. Óráira jellemző a módszertani sokszínűség: az IKT-eszközök alkalmazása és alkalmaztatása, a projektmódszer, az önálló és kritikus forráshasználatra való nevelés, a játékos munkáltatás. A Mozaik munkaközösség vezetője, ebben a minőségében összefogja az iskolai könyvtár működését, a művészeti nevelést, az etika, hit-és erkölcstan tantárgyakat.
Az általa működtetett könyvtár könyvtárpedagógiai tevékenysége nagyon sokszínű: a könyvtári órákon túl játékok, vetélkedők várják a diákokat, az általa évekig társszervezőként kísért magyar háziverseny sohasem nélkülözte a könyvtárhasználatra nevelést. A projektpedagógia módszereit alapul vevő iskolai alkotópályázatnak – amelynek ötletgazdája és társszervezője – hasonlóképpen fontos bázisa az iskolai könyvtár. Könyvtárnépszerűsítő tevékenysége az említett programokon túl a könyvtári blog szerkesztésében, hirdetmények közzétételében, informatív belső levelezésében és a fenntartóval való kommunikációjában egyaránt tetten érhető. Vezetésével a könyvtár minden évben bekapcsolódik az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjába. Az iskolai programok tevékeny segítőjeként van jelent. Csak néhány példa: nyílt nap, Árpád Napok, a könyvtárban biztosít helyszínt szakóráknak, diákcsere programoknak, filmkluboknak, vitaköröknek, az UNICEF-klubnak. Ebből is látszik, hogy könyvtára befogadó tér, felkarolja a kiemelten tehetséges vagy a közösségi életben is
aktív diákokat ugyanúgy, mint akár a tanulmányi, akár a szociális szempontból leszakadó tanulókat.
Számos alkalommal indultak és értek el sikereket tanítványai a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen. Közülük Lővei Péter fővárosi 7. helyezést ért el 2006/2007-es tanévben.

Szakmai pályája legjelentősebb eredményének a 2006-ban átadott új könyvtárhelyiség és berendezés megtervezését, a könyvtári funkcióknak megfeleltethető területek kialakítását tekinti, e témában jelentős publikációi születtek. Ez az új könyvtári tér adott otthont 2010 októberében a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napjának is.

Rónyai Tünde nemcsak a helyi iskolai közösség, de a nagyobb könyvtárostanári közösség ügyét is szívén viseli. 1982 és 2006 között vezette a III. kerület iskolai könyvtári munkaközösségét. 1997 óta iskolai könyvtári területen közoktatási szakértő, 2005-től könyvtári szakfelügyelőként is dolgozott és iskolai könyvtári szaktanácsadói képesítést szerzett. 2015-ben az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központjának iskolai könyvtári szaktanácsadója, 2016-tól vezető szaktanácsadója. 2019 óta az ELTE vezetőtanára, mentortanára, támogató munkájával már számos fiatal, a könyvtárostanári pályára készülő hallgató indulását segítette. Szaktanácsadóként szakmai Facebook oldalt működtet, amelyben számos kollega talált már választ szakmai problémáira. Rendszeres szervezője és előadója a könyvtárostanári továbbképzéseknek, a KTE Szellemi Műhelyeinek. A Szirén Integrált Könyvtári Rendszer kiváló ismerője és fejlesztője: tanfolyamai, előadásai a kezdő felhasználók számára hiánypótlóak.

A Könytárostanárok Egyesületének a kezdetektől tagja, 2008 óta az elnökség tagja: 2008 és 2010 között gazdálkodási felelősként, 2011 óta irattárosként segíti precíz, gondos és értő munkavégzésével az egyesület munkáját.

Rónyai Tünde szakmai igényességét a továbbképzéseken való folyamatos részvétel is mutatja. Pályáján a legkülönbözőbb pedagógiai és könyvtárszakmai témájú továbbképzéseken vett részt: módszertan, mentálhigiéné, digitális kompetenciák, tanulásfejlesztés, tehetséggondozás, tanulásmódszertan.

Szakmai munkáját számos alkalommal ismerték el oklevelekkel, iskolai és országos díjakkal.

A 2020. év KTE Emlékérem – Életműdíj díjazottja: Rónyai Tünde

Felterjesztője Kis Róbert az Óbudai Árpád Gimnázium igazgatója és kollegái Buncsák Piroska és Kámán Veronika. A felterjesztést támogatta Tamás Ilona az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója.

 

 

 

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

 

 Jákliné Tilhof Ágnes

 

Jákliné Tilhof Ágnes Katalin könyvtár-matematika szakos általános iskolai tanári diplomáját a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerezte 1987-ben, azóta gyakorolja könyvtárostanári hivatását. Számítástechnika szakos középiskolai diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1992-ben vette át.

Huszonnégy éve dolgozik könyvtár- és informatika szakos tanárként az Ajkai Bródy Imre Gimnáziumban. Szakmai ambícióját jelzi, hogy a könyvtár, ma már több mint 33 ezres állományát a megyében elsők között dolgozta fel számítógépes rendszerben, és kezdte meg a számítógépes kölcsönzést. Nemcsak könyvtári szakterületen, hanem széles körben fejleszti ismereteit, 2009-ben minőségfejlesztés szakirányú szakvizsgázott pedagógus képesítést szerzett a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Sokirányú felkészültségét nevelő-oktató munkája során folyamatosan kamatoztatja. Nagy súlyt helyez a könyvtári állomány rendszeres, a szakmai szempontokat figyelembe vevő bővítésére. Ehhez gyakran pályázati forrásokat is sikeresen igénybe vett.

A tanulók nyugodt könyvtári munkájának hátterét a 2014-ben befejeződött TIOP Könyvtárbővítési pályázattal igyekezett fejleszteni. E pályázat keretében a kolleganő aktív közreműködésével egy olvasóteremmel bővült a könyvtár, korszerű számítógépes park került elhelyezésre a könyvtárban, valamit a könyvtári állomány vonalkódozása is megvalósult.

Következetesen figyel a könyvtár népszerűsítésére, évről-évre gazdag rendezvénysorozatot szervez az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából. Könyvtári teadélutánokat szervez, könyvtári csapatversenyt, plakát- és könyvjelző-készítő versenyt hirdet. Elindította a Legolvasottabb Osztály versenyt is. Többször rendezett városi könyvtárhasználati csapatversenyt 7-8. évfolyamosok számára. Költészet napja alkalmából vetélkedőt és kvízfeladatokat állít össze. Olvasásnépszerűsítés céljából „Vakrandi egy könyvvel” akciót is rendezett több alkalommal. Ezekről az eseményekről szóló tudósításokat az iskola honlapján a helyi médiában is rendszeresen megjelentet. Az informatika órák keretében a tanév során közel ötven könyvtárhasználati órát tart, ezzel is segíti a tanulók felkészülését a sikeres informatika érettségire, a továbbtanulásra.

A tehetséges tanulókkal külön is foglalkozik. 1997 óta rendszeresen, eredményesen készíti fel őket a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre. Ez idő alatt 17 diákja jutott be az országos szóbeli fordulóba, a legjobb helyezéseik: 2003-ban 3., 2017-ben 2., 2019-ben újból 3. hely.

A könyvtárosi tevékenységen túl részt vállal az informatikaoktatásban is. A Kozma László Országos Informatikai Csapatversenyen 2019-ben országos 1. helyezést, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen informatikából 2020-ban az országos 14. helyet szerezték meg diákjai. 2019 szeptemberétől az iskola fizika-informatika munkaközösségének vezetője.

Könyvtárostanári tevékenysége túlmutat az iskola keretein: hosszú éveken át szervezte és vezette a város könyvtárostanári munkaközösségét. Számtalan továbbképzésen vett rész, amelyeken megszerzett ismereteit és a saját szakmai tudását, elképzeléseit folyamatosan megosztotta a munkaközössége tagjaival, ezzel is hozzájárulva a kollegák szakmai fejlődéséhez.

2019 novemberében sikeresen megvédte mesterpedagógusi pályázatát. Öt évre szóló mesterpedagógus programjának megvalósítása is az iskolai könyvtár megújítását, fejlesztését szolgálja. Tervei között szerepel vonzó könyvtári terek kialakítása, a könyvtár weboldalának megújítása, könyvtári blog létrehozása, valamint a versenyekre való felkészítés, felkészülést segítő feladatgyűjtemény kiadása.

Szakmai munkájának megbecsüléseként többször kapott megyei elismerő oklevelet. 2011-ben Bródy-díjban, 2017-ben városi pedagógus napi kitüntetésben részesült.

A 2020. év KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért díjazottja: Jákliné Tilhof Ágnes Katalin

Felterjesztője Mihályfi László, az ajkai Bródy Imre Gimnázium igazgatója, a felterjesztést támogatta Haász Berta és Tulokné Mohacsek Ildikó intézményvezető helyettesek.

 

KTE emlékérem – Az egyesületért

 

Pandur Emese

 

Pandur Emese pályakezdő informatikus könyvtárosként 2006-ban helyezkedett el jelenlegi iskolájában, a kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban.

A munkakezdése nem jelentette a tanulmányai befejezését, hiszen a Kaposvári Egyetemen szerzett diplomáját követően a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-pedagógia BA, majd magyartanár-tantervfejlesztő tanár MA diplomát szerzett. Iskolájának pedagógiai tevékenységrendszerébe számos ponton kapcsolódik be, és így kapcsolja be az iskolai könyvtárat is, amellyel az iskolaközösség építéséhez is hozzájárul. Szerkesztette az iskolaújságot, szervezte az iskolarádió működését. Létrehozta és folyamatosan fejleszti az iskolai könyvtár honlapját, amely hasznos információkkal látja el a pedagógusokat, diákokat egyaránt. 2019 óta a diákönkormányzatot segítő pedagógus.

Gyakran játékos feladatokkal is meglepi a honlapot felkeresőket, a digitális oktatás alatt is naprakészen, játékos feladatokkal látta el az érdeklődőket. Nagy hangsúlyt fektet az olvasás megszerettetésére, a tanulás támogatására, kiemelt figyelmet fordítva az erősen hátrányos szociokulturális háttérrel rendelkező diákjaira. Az Útravaló ösztöndíjprogram mentoraként segíti is ezeket a gyerekeket. Munkájának fontos fókusza az esély megteremtése valamennyi diák számára. Ezt az iskolai kereteken túl is feladatának érzi, ezért bekapcsolódott a Tanoda programba is.

Minden lehetőséget megragad a szakmai fejlődésre: továbbképzéseken sajátította el az interaktív tábla használatát, a digitális tananyagok készítésének módszertanát, a közösségi vita, a drámapedagógia és a tevékenységközpontú pedagógiai elméletét és gyakorlatát, az integrációra érzékenyítő módszereket. Mindezek mellett az erkölcstan oktatásához szükséges képzést végzett, tehetséggondozó szakirányú pedagógus szakvizsgát tett, 2020-ban fejlesztő biblioterapeuta végzettséget szerzett. Az én könyvtáram c. projekt keretében a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások területén fejlesztette ismereteit.

Pályakezdésétől fogva meghatározó szerepet játszik munkájában a tudásmegosztás, a könyvtári kapcsolatépítés, a szakmai együttműködésre törekvés. Több TÁMOP pályázatban működött közre, a Nevelési Tudásdepó-expresszhez kapcsolódóan két szakmai anyaga is felkerült az OPKM honlapjára. A TÁMOP 3.1.15. keretében pedig azon kevesek közé tartozott, akik vállalta, hogy az iskolai könyvtára tudásmenedzsment funkcióját erősítő gyakorlatot fejleszt.

Diákjai 2014-ben a Kolibri Kiadó Tündérkönyvtáros díjára jelölték, amelyet el is nyert. 2017-ben szintén diákjai és kollégái szavazata alapján iskolájáért végzett munkájáért kiérdemelte a Jálics-plakettet. 2019-ben a Tempus Közalapítvány Digitális pedagógus díjával jutalmazták munkájáért.

Pandur Emese 2013 óta tagja a Könyvtárostanárok Egyesületének. Tagként aktívan kihasználta az egyesület biztosította lehetőségeket: számos egyesületi pályázaton indult diákjaival (2010: Tervezz könyvtárat megosztott 1. helyezés, 2017. Kultúrák találkozása – 3. helyezést értek el), és a könyvtárostanári szakmai pályázatokon is rendszeresen jelentkezett pályaművekkel. Ennek köszönhetően munkái az egyesületi kiadványokban publikálásra kerültek. 

2017-ben kapcsolódott be az elnökség munkájába. Ez először elnökségi póttagságot jelentett, majd az elnökségi ciklus közben megüresedő pályázati felelősi feladatokat vette át, hogy az egyesület munkájának folyamatosságát biztosíthassuk. Ez a terület azóta gördülékenyen működik. Napi kapcsolatot tart a különböző pályázatokat kiíró szervezetekkel, a felmerülő kérdéseket, problémákat hatékonyan megoldja. Aktív a pályázatfigyelésben, új pályázati területek kipróbálásában. Segíti a pályázatok szakmai, gazdasági háttéranyagának elkészítését is. Figyel a határidőkre. Pontos és precízen biztosítja a pályázati anyagok adminisztrációs hátterét is.

Előadóként, műhelyvezetőként is kipróbálta magát a KTE és más szervezetek rendezvényein. Iskolai könyvtári tapasztalatából, a testvériskolai, nemzetközi iskolai könyvtári programok ötleteiből kiindulva hozta létre 2017-ben és azóta is szervezi az egyesület védnöksége alatt a testvérkönyvtári programot. Célja, hogy az ország és a határokon túl működő iskolai könyvtárak kapcsolatba lépjenek egymással, tapasztalataikat, innovációikat megosszák, erősítsék tevékenységrendszerüket, támogassák egymást az olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelésben. Jelenleg már 59 iskola (általános iskola, gimnázium, szakgimnázium) könyvtára kapcsolódott be a programba. A résztvevők közös pályázatokon, továbbképzéseken vehetnek részt. Diákpályázat keretében készült el a program logója, és számos lehetőséget kínál a program a diákok kapcsolatépítésére is. Emese elkészítette és napra készen működteti a testvérkönyvtárak honlapját és blogját. Folyamatosan keresi, tervezi a fejlesztés lehetőségét: kapcsolatot alakított ki a Tempus Közalapítvány e-Twinning programjával, ösztönzi a határon túli iskolai könyvtárakkal való kapcsolatfelvételt.

Ötleteivel, javaslataival, nagyfokú lelkesedésével, kitartó munkájával folyamatosan hozzájárul az elnökség és az egyesület munkájához, az iskolai könyvtári munka országos elismertetéséhez.

2020-ban a KTE emlékérem – az egyesületért kategóriában díjazottja: Pandur Emese.

Felterjesztője a KTE elnöksége nevében Simon Krisztina elnök.

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

2020-ban felterjesztés hiányában ez a díj nem került kiosztásra. 

Publikációk

Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye. 2020-ban KTE emlékérmet kaptak. In: Könyv és Nevelés, 2020. 3-4. sz., 203-208. p., URL: https://epa.oszk.hu/03300/03300/00032/pdf/EPA03300_konyv_es_neveles_2020_3-4_203-208.pdf Utolsó letöltés: 2021.12.08.

CSENDESNÉ BOSITS Évi: Országos elismerés a könyvtárostanárnak. In: Ajkai Szó. 2020.12.05. URL: http://ajkaiszo.hu/orszagos-elismeres-a-konyvtarostanarnak/?fbclid=IwAR3zN4bhzzjBwyTAWsKuyLoJTYgpuCBX0OD-RtirIzVQVjh24nD7wEi7b8M Utolsó letöltés: 2021.01.07.

KUTI HAJDÚFI Eszter (rip.): A hivatás, a könyvtár… Napközben. In: Kossuth Rádió. 2020.12.17. 9:26:38 – 9:31:54 min. URL: https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-17_09-05-00&enddate=2020-12-17_11-10-00&ch=mr1&fbclid=IwAR10zaH-DHYC5YEUyhE9b0UDFG59ZkWNwhxDYFkU5o0plI3BBgsoS3GtPK8 Utolsó letöltés: 2021.01.07.