Beküldő: admin | 2008. 09. 13., szo – 11:14

A Könyvtárostanárok Egyesülete történeti elődje, az MKE Könyvtárostanárok Szervezete létrejöttének évében, annak húsz éves jubileumi évfordulójára emlékezve szakmai elismerést kifejező díjat alapít.

Az alapítás évében, 2006-ban – tekintettel a 20 éves jubileumra – kivételesen húsz olyan iskolai könyvtári szakterületen tevékenykedő szakember és könyvtárostanár kapja a frissen alapított emlékérmet, aki jelentős szakmai életművet, de legalább húszéves színvonalas, az iskolai könyvtári szakterületen felmutatott tevékenységet mondhat magáénak. 2006-ban a további három kategória még nem kerül kiosztásra, és a díjak átadása a KTE jubileumi emlékülésén történik, 2006. november 30-án.

A későbbiekben évente négy emlékérmet ítél oda az egyesület az alábbi területeken, kategóriánként évente egyet:

KTE emlékérem – Életműdíj

Olyan aktív vagy nyugállományú könyvtárostanár, iskolai könyvtári területen tevékenykedő szakember kapja az életműdíjat, aki jelentős szakmai múltat, de legalább húszéves színvonalas, az iskolai könyvtári szakterületen felmutatott tevékenységet mondhat magáénak. A gyakorlati és elméleti tevékenységet egyaránt jutalmazzuk.

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

Olyan aktív könyvtárostanár kaphatja A könyvtárostanári hivatásért emlékérmet, aki a könyvtárostanári munka megbecsüléséért, elismertségéért sokat tett szakmai tevékenységével és/vagy iskolai könyvtári témájú publikációival. Diákjaival innovatív módon foglalkozik a könyvtárhasználat terén, és/vagy rendszeresen jó eredményeket érnek el diákjai a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen. Ezt az emlékérmet kaphatják szakmánktól olyan intézményvezetők, tisztségviselők is, akik a megelőző időszakban jelentősen javítottak az iskolai könyvtárügy helyzetén, és/vagy kiemelten támogatták a vezetésük alatt álló iskolai könyvtár működését, a könyvtárostanár tevékenységét.

KTE emlékérem – Az egyesületért

Olyan könyvtárostanár vagy iskolai könyvtárakkal foglalkozó szakember kaphatja Az egyesületért emlékérmet, aki a Könyvtárostanárok Egyesületének tagja, elnöke, elnökségi tagja volt vagy jelenleg is a vezetőség tagja – valamint olyan volt egyesületi tagok, akik a KTE létrejöttében, később a munkájában jelentős szerepet játszottak.

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

Az év ígéretes könyvtárostanára emlékéremre azokat a pályakezdő könyvtárostanár kollégákat lehet felterjeszteni, akik néhány évet már bizonyítottak a pályán, jelenleg is aktív könyvtárostanárok, szakmai kezdeményezéseikkel, gyakorlatukkal láthatólag szép ívű pályának néznek elébe – és a felterjesztéskor nem idősebbek 32 évesnél.

Az emlékérmekre történő felterjesztés lehetősége

A KTE emlékérmeire felterjesztéseket benyújtani minden évben a felhívásban megadott határidőig* van lehetőség. Felterjesztést tehetnek: a KTE régiói, az egyesület elnöksége, könyvtárostanári munkacsoportok és munkaközösségek, valamint nevelési, oktatási, szakképzési* intézmények vezetői.

A felterjesztéseket az egyesület címére kell eljuttatni írásos formában az aktuális évi felhívásban megadott módon.*

A felterjesztésnek tartalmaznia kell az érintett kolléga pontos nevét, lakcímét, elérhetőségének adatait, és a szakmai szempontoknak megfelelő ajánlást. Csak írásbeli felterjesztéseket tudunk értékelni.

Az emlékérmek odaítéléséről szóló döntés

Az emlékérmek odaítéléséről az emlékérem kuratóriuma dönt, amely a KTE mindenkori elnökségi tagjaiból, valamint az előző évben KTE emlékéremmel díjazottakból áll. Összeférhetetlenség esetén az érintett kuratóriumi tag az adott emlékérem odaítélésénél nem szavazhat. (Az összeférhetetlenség esetei: a kuratóriumi tagot, vagy egyenes ági rokonát, családtagját felterjesztették valamelyik KTE emlékéremre. A többi érem odaítélésekor a kuratóriumi tag szavazhat.) A kuratórium elnöke a KTE mindenkori elnöke.

Mind a négy KTE emlékérem odaítélése kategóriánként, és csak abban az esetben történik meg, ha az adott kategóriában beérkeztek alkalmas és szabályos felterjesztések. A kuratórium döntését a felhívásban megadott határidőn belül hozza meg. Az eredményről az átadás előtt legalább 5 nappal kiértesíti a felterjesztőket és a díjazottakat.*
 

Az emlékérmek és a kiosztás módja

A KTE emlékérmek szakmai díjak, nem járnak pénzügyi díjazással. A kategória emlékérme mellett az érintett díjazott oklevelet kap, és a nevét bejegyzi a kuratórium a KTE emlékérmek krónikájába. Az adott évben eseti szponzoráció lehetséges: ha cégek, intézmények, szervezetek felajánlanak valamelyik kategória díjazottjainak valamilyen ajándékot, azt a KTE szívesen támogatja, szervezi, sőt kezdeményezi is – de ennek sikeressége nem rögzíthető előre.
A KTE emlékérmek kiosztása minden évben az iskolai könyvtárak világhónapjának programja vagy az Őszi Szakmai Nap keretében történik a kiértesítésekben megadott  időpontban és helyszínen.* Az időpontot és a helyszínt a KTE honlapján, Hírlevelében és a levelezőlistákon is közzétesszük.

Záró rendelkezés

A KTE emlékérem Alapító okiratát az alapításkor érvényben lévő elnökség nevében a KTE elnöke írja alá. Az Alapító okirat későbbi esetleges módosításaira a mindenkori elnökség, vagyis a mindenkori kuratóriumi tagság jogosult, kétharmados többséggel.

A Könyvtárostanárok Egyesületének nevében:

Bondor Erika

KTE elnök

Budapest, 2006. június 5-én.

* A szövegrészt a KTE elnöksége 2021. szeptember 15-i ülésén módosította.