Beküldő: admin | 2010. 07. 28., sze – 18:44

Pályázat

Az IASL felhívásához igazodva, 2010 októberére, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjára készülődve a Könyvtárostanárok Egyesülete pályázatot hirdet könyvtárostanárok számára.

A pályázat a szlogenhez kapcsolódva az iskolai könyvtári terek kihívásaira keres választ. Hogyan lehet egy iskolai könyvtár tereiben is rugalmas. Biztosan sokféleképpen!

Sokféleség, kihívás, rugalmasság. Az iskolai könyvtár mindenre képes!

A pályázat célja

Az iskolai könyvtárak fejlesztésének elősegítése, a jó gyakorlatok, a kollégák tapasztalatainak bemutatása.

Résztvevők

 • Magyarországi és határon túli magyar nevelési-oktatási intézmények iskolai könyvtárosai,
 • akik az elmúlt öt évben (2005-2010) iskolai könyvtár építésében vagy átalakításában vettek részt.
 • Egy közoktatási intézmény egy pályázatot nyújthat be.
 • Az egyéni és csoportos pályaművek megkülönböztetés nélkül kerülnek elbírálásra.

A részvétel módja

 • A beküldés határideje: 2010. október 11.
 • A pályaművet a hamarosan itt megjelenő oldalon kell feltölteni.
 • A pályaműveket beküldők hozzájárulnak, hogy a Könyvtárostanárok Egyesülete az alkotók nevének feltüntetésével felhasználja a pályaművet az iskolai könyvtárak, az Iskolai Könyvtári Világnap és a Könyvtárostanárok Egyesületének népszerűsítésére.

A pályaművekkel kapcsolatos elvárások

Adjon választ a következő kérdésekre:

 • Milyen volt az iskola könyvtára/könyvtári ellátása az építés/átalakítás előtt?
 • Kinek a kezdeményezésére, milyen forrásból valósult meg az építés/átalakítás?
 • Kiket vontak be a tervezés során?
 • A könyvtárostanár kiktől és miben kapta a legnagyobb segítséget?
 • Az elkészült könyvtár milyen funkcionális terekkel rendelkezik?
 • Az eredeti elképzelésekhez képest miben és miért különbözik az elkészült könyvtár?
 • Jobb lett-e az új iskolai könyvtár? Ez miben nyilvánul meg?
 • A változások érintették-e és hogyan a könyvtár szolgáltatásainak minőségét?
 • Milyen tanácsokat adna a hasonló munkálatokba most belevágó kollégáknak?
 • Jövőbeni fejlesztési tervek?

Formai követelmények:

 • A pályamű lehet képekkel kiegészített szöveges dolgozat, vagy prezentáció.

Az elbírálás során elsődlegesek azok a tartalmi szempontok, melyek a tudatos tervezésről, kivitelezésről tanúskodnak. Kiemelt értékeli szempont az is, hogy a plyamunka mennyiben ad segítséget az iskolai könyvtár(át)építés előtt állóknak.

Bírálóbizottság

Olyan könyvtári és építészeti szakemberek, akiknél nem áll fenn összeférhetetlenség szempontja. Nem lehet a bizottság tagja olyan könyvtárostanár, akinek az intézménye, tanítványai indulnak a pályázaton.

Eredményhirdetés, díjátadás

A nyilvános eredményhirdetés a Könyvtárostanárok Egyesületének Őszi Szakmai Napján lesz.

Minden érdeklődőnek, pályázónak eredményes és élményekben gazdag munkát kívánunk!

Lázárné Szanádi Csilla, elnök
Könyvtárostanárok Egyesülete