Beküldő: admin | 2012. 01. 24., k – 18:18

A KTE Tavaszi Regionális Szakmai Napokhoz kapcsolódó pályázat.

Elérhető a beküldési felület.

A pályázat célja

Az iskolai könyvtárak és a gyermekkönyvtárak (nyilvános könyvtárak) szakmai alapokon való együttműködésének elősegítése, a jó gyakorlatok, a kollégák tapasztalatainak bemutatása. Teljes körű és egy-egy részfeladatra, egy-egy részcél megvalósítása érdekében megvalósult együttműködések bemutatkozását egyaránt várjuk.
 

Résztvevők

 • A pályázatot az iskolai könyvtárosnak és a gyermekkönyvtárosnak közösen kell benyújtania.
  • Más nyilvános könyvtárakkal való együttműködésről szóló pályázatot is befogadunk, ami az értékelési szempontoknak megfelelő.
 • Az egyes intézményeket több könyvtáros is képviselheti a pályázatban.
 • Kettőnél több könyvtár együttműködését bemutató pályázatokat is befogadunk.
   

A részvétel módja

 • Beküldés határidő: 2012. március 5.
 • A pályaművet a Pályázat menüpont alatt lévő „Beküldés” menüpontban található adatlap segítségével kell feltölteni.
  • A beküldéshez nem szükséges a honlapon való regisztráció, de ebben az esetben a pályázó utólag nem módosíthat pályázatán.
  • A feltölthető fájl maximális mérete 2Mb.
 • A pályaműveket beküldők hozzájárulnak, hogy a Könyvtárostanárok Egyesülete és az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója az alkotók nevének feltüntetésével felhasználja a pályaművet az iskolai könyvtárak és a gyermekkönyvtárak népszerűsítésére, a könyvtáros kollégák képzésére, publikálásra.

Díjazás

 • A kiemelkedő pályaművek készítőit előadásra kérjük fel a KTE 2012-es Tavaszi Regionális Szakmai Napja valamely helyszínén.
 • A nyertesek publikálási lehetőséget biztosítunk.
 • Könyvjutalmak

Értékelési szempontok

 • Kidolgozottság
  • Alkalmas-e arra, hogy más kollégák alkalmazhassák, ötleteket adaptálhassanak belőle?
  • Minden lényeges cél, feltétel, tevékenység egyértelműen megfogalmazott-e?
  • Dokumentáción (pl.: helyi tanterv, könyvtár-pedagógiai program, írásos együttműködés, munkaterv, szakmai és nyilvános beszámolók …) is alapuló leírás.
  • Az együttműködés munkafolyamatainak lépéseit világosan, logikusan tükrözi-e?
 • Szakszerűség - Könyvtárszakmai, pedagógiai
  • Könyvtárhasználóvá nevelési célkitűzések
 • Gyermekközpontúság - Épít-e gyerekek, fiatalok érdeklődésére, szükségleteire, aktivitására?
 • Tanulóközpontúság – Mennyiben támogatja a tanulókkal szemben támasztott tanulmányi (tantervi) követelmények teljesítését?
 • Reflektív, értékelő megközelítés
  • Nem a „tökéletes”, hanem valós együttműködéseket keressük.
  • Olyan leírások várunk, melyek bemutatják az ilyen együttműködések kiindulópontjait, problémafelvetéseit, nehézségit, buktatóit, mélypontjait előnyeit, sikereit, eredményeit!
  • Az olyan leírások segítik a többi kolléga munkáját, melyek bepillantást engednek, melyek elgondolkodtatnak.

Formai elvárások

 • Kötelező adatlap nincsen.
 • A pályamű tartalmazza:
  • pályázók nevét, beosztását, munkahelyét, elérhetőségét
  • az együttműködő intézmények adatait
 • Mindenképpen legyen szövegszerűen megfogalmazott része. Terjedelmi korlát nincsen.
 • A pályamű tartalmazhat illusztrációul, bizonyítékul szolgáló képeket, mellékleteket (pl.: munkaterveket, foglalkozásterveket).
  • Ezeket lehetőség szerint kérjük a szöveggel egybeszerkeszteni.