Inspiráció az Iskolai könyvtári Világhónap alternatív megünneplésére
 

Kreatív írás

Kreatív írás foglalkozás szervezése a diákok számára – vers, novella, leíró mű stb. A diákok munkájának támogatása sablonnal, modellel vagy vizuális szemléltetéssel stb.

Felolvasó alkalom

Felolvasás szervezése a könyvtárban vagy az osztályteremben, ahol a diákok a saját műveiket olvassák fel, vagy olyan választott műveket melyekben az író által teremtett világ reflektál a saját világukra.

Poszterek

Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy posztert készítenek az általuk olvasott könyvekről. Ez az ötlet jól használható versek esetében is és elég az A/3-as formátum.

100 évvel ezelőtt: a könyvtár gyűjteményére alapuló tevékenység

100 évvel ezelőtt…: kérjük meg a diákokat arra, hogy képzeljék el, hogy milyen lesz az iskolai könyvtár 100 év múlva! Érdekes lehet a lakóhelyet is elképzelni 100 év múlva. Formailag vizuális, verses, de akár zenés vagy 3D-s megoldás is lehetséges.

A mi világunk: a könyvtár gyűjteményére alapuló tevékenység

A mi világunk projektben olyan globális kérdésekkel kapcsolatos kutatómunkára  ösztönözhetjük a diákokat, mint a klímaváltozás, konzerválás, újrahasznosítás, árvizek vagy bármilyen választott jelenség. Eredményeiket digitálisan prezentálhatják akár az osztályukban, az iskolai könyvtárban vagy online plattformon.

A mi világunk 2.

A mi világunk projektet olyan formában is megvalósíthatjuk, hogy megkérjük a diákokat, hogy képzeljék el, hogy 20 vagy 50 év múlva milyen lesz a világ.

Tematikus olvasás kihívás

Válasszunk egy társadalmilag fontos témát, keressük meg az ehhez kapcsolódó irodalmi műveket, s ajánljuk olvasásra a diákok számára. Kérjük meg őket, hogy képzeljék el, hogy milyen lehet az emberek élete különböző körülmények között: mint a fogyatékosság, a rasszizmus, a migráció, a családon belüli erőszak, vagy bármilyen más kihívás leküzdése.

Szervezett olvasás

Bármilyen olvasótevékenység szervezése.

Könyv-büfé

A tanulók ösztönzése olyan könyvek elolvasására, amelyek nem feltétlenül tartoznak az érdeklődési körükbe.

Lépései:

  • Jelöljünk ki különféle olvasópontokat, ahol más-más témájú és műfajú köteteket helyezünk el. Ha ismerjük az olvasók érdeklődési körét, akkor lehetőleg attól eltérő műveket tegyünk ki.
  • Az olvasók random választással az adott ponton elhelyezett könyvből olvassanak tíz percig. Az olvasó bárhonnan kezdheti az olvasást.
  • A megadott idő leteltével az olvasók továbblépnek a következő olvasópontra.

Könyv Bingo

Készítsünk Bingo kártyákat, amivel arra ösztönözzük a diákokat, hogy olvassanak meghatározott típusú könyveket. Amikor megfelelő számú feladatot teljesítettek (vízszintesen, vagy függőlegesen) jutalmazzuk meg őket valami aprósággal. Aki az összes feladatot teljesíti lehetőség szerint értékesebb jutalomban részesüljön.
Kártya példák:

Fantáziavilágban játszódó mű Könyv, mely egy bevándorló történetét meséli el Ismeretterjesztő mű A sajátodtól eltérő világban játszódó könyv
1980 előtt kiadott mű Rózsaszín borítójú könyv Kamasz fiúról szóló könyv Kapcsolatokról szóló könyv
Állatokról szóló könyv Más országban játszódó történet B betűvel kezdődő szerző műve Más országból való szerző műve
Olyan könyv, melyben a főhős teljesít egy kihívást 100 oldalnál rövidebb mű Bármely korábban nem választott mű 2018-ban, vagy azt követően kiadott könyv

 Könyvkiállítás

Rendezzünk könyvkiállítást a könyvtárban!

„Könyvbemutató”

Szervezzünk bemutatót, ahol a tanárok, könyvtárostanárok és a diákok bemutatják kedvenc könyveiket, szerzőiket.

Történetmesélés

Hívjunk meg szülőket, nagyszülőket, akik különféle kulturális háttérrel rendelkeznek. Kérjük meg őket, hogy olvassanak, vagy meséljenek népmesét a saját kultúrájukból, esetleg öltözzenek népviseletbe, ha tudnak. 
Ez a tevékenység úgy is megszervezhető, ha a felnőtteket arra kérjük, hogy a saját anyanyelvükön olvassanak fel.

Játszd el

Felsőbb éves diákcsoportok olvassanak, vagy játszanak el történeteket díszletek használatával alsóbb éves diákok számára.

Író-olvasó/ illusztrátor-olvasó találkozó

Szervezzünk szerzőkkel való találkozást. Előkészíthetjük a beszélgetést olyan kérdésekkel melyek a világhónap témájára fókuszálnak, de az alkotói folyamat lépései is érdekesek lehetnek: 
Honnan veszik a szerzők az ötleteket, miből merítenek inspirációt? Az ötlettől a kiadott műig vezető folyamat bemutatása. Az illusztrátorok alkotói folyamata is érdekes lehet: hogyan lesz a vázlatból illusztráció?

Könyvtári guberálók / Kincsvadászat

  • Rejtsünk el könyveket, vagy más eszközöket az iskola teljes területén, más felügyelő tanárok bevonásával.
  • A tevékenység konkrét időpontban valósítható meg.
  • Formáljunk csoportokat.
  • Adjunk térképet, tippeket, hogy merre induljanak a kincskeresők.
  • A keresés induljon a könyvtárból és oda is térjen vissza.
  • A tevékenység végén a megtalált kincseket, vagy a térképen bejelölt helyeket adják le az olvasók.

Mesekönyvek

A mesekönyvek tetszés szerint lehetnek egyszerűek vagy összetettek a résztvevők életkorától függően. A diákok mesekönyveket készíthetnek bármilyen témában, s az elkészült mesekönyveket kiállításon lehet bemutatni.
Amennyiben a Világhónap alatt más országok iskolai könyvtáraival, s azok tanulóival együtt szeretnének programokat szervezni, akkor egymás országairól is lehet mesekönyvet készíteni, s egymással megosztani.

Üdvözlettel az ISLM szervezői

Forrás az ISLM honlapja: https://iasl-online.org/ISLM

Fordította: Pataki Marianna