Borító

Bondor Erika: Iskolai könyvtárak fejlesztése, menedzselése informatikai eszközökkel. (Kis KTE Könyvek, 2.) Budapest, KTE, 2007, 94 p., ISBN 978-963-06-2676-7

A kötet elfogyott.

A dolgozat célkitűzései

A munkám első részében az utóbbi évek informatikai fejlesztéseit szeretném áttekinteni a könyvtárak és az iskolák, elsősorban a középiskolai könyvtárak viszonylatában. (Külön vázolom munkahelyem, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtárának helyzetét, bemutatva a könyvtárunk 1998 óta szerkesztett weboldalait is.) A pályázati lehetőségek és állami támogatások hatásait, valamint a középiskolai könyvtáraknak az Interneten történő megjelenését vizsgálom meg – ez utóbbit mintavételszerűen, negyvenöt középiskola honlapját áttekintve. A jelen állapotokat összevetem egy korábbi, 1999-ben végzett hasonló elemzésemmel is, az összevetést a fejlődést feltételezve végeztem 2006 tavaszán.

A szakdolgozatom második részében az iskolai könyvtárak marketing eszközeit mutatom be, ezt megelőzően a téma egy rövid elméleti áttekintésével, amely után leszűkíteném az iskolai könyvtárak marke-ting terén meglévő, de gyakran kiaknázatlan lehetőségeit az infokommunikációs eszközökkel történő megvalósításokra.

Dolgozatom tárgyául azért választottam éppen ezt a témát, illetve a két terület határát, mert napjainkban a könyvtárak – így az iskolai könyvtárak is – szemléletváltásra, önvizsgálatra kényszerülnek a megváltozott információs szükségletek, igények miatt. Mindezeket a szolgáltatásaik átszervezésével, az új igényeknek elébe menő új szolgáltatások bevezetésével képesek csak megvalósítani. A szükséges fejlesztések elmulasztása esetén a könyvtárak információs rendszerei elavulnak, korszerűtlenné válnak, s feladatukat nem fogják tudni ellátni. Az új szolgáltatások beve-zetése, a fejlesztések elindítása azonban nem lehetséges a megfelelő külső és belső kommunikáció, a hatékony PR és egyéb marketing eszközök bevetése nélkül.
 

Sajtó

DÁN Krisztina: Párhuzamos emlékezések és elmélkedések egy módszertani segédkönyv ürügyén In: Könyv és Nevelés, 2007. 3. sz. 61-66.p., URL: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00035/dk_0703.html Utolsó letöltés: 2014.06.25.

MIKULÁS Gábor: Az iskolai könyvtárak beelőztek -menedzselés informatikai eszközökkel In: KIT Hírlevél, 2007. 28. sz., 7.8.