Beküldő: admin | 2016. 06. 13., h – 16:16

2016 októberére, az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjára készülődve a Könyvtárostanárok Egyesülete pályázatot hirdet iskolai könyvtárosok és könyvtár szakos hallgatók számára.

 

Meghosszabbított határidő: 2016. okt. 30.

 

A pályázat célja

Az iskolai könyvtárak, a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztésének elősegítése, a jó gyakorlatok, a kollégák tapasztalatainak bemutatása. Olyan pályaműveket várunk, melyek iskolai/kollégiumi könyvtárban valósíthatók meg.

 

A pályázók köre

 • Magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények könyvtárosai (bármely munkakörben).
 • Magyarországi és határon túli felsőoktatási intézmények könyvtárosképzésében résztvevő hallgatók.
 • Az egyéni és csoportos pályaművek megkülönböztetés nélkül kerülnek elbírálásra.
 • Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.

A részvétel módja

Meghosszabbított beküldés határidő: 2016. október 30.

Magyar nyelvű pályamunkákat várunk.

Pályamű beküldése

 • A pályaműveket a pályázónak elektronikus formában kell beküldenie.
 • Ehhez a felhívás végén letölthető adatlapot és egyben sablont kell használnia.
 • A pályaművet a 2016-os pályázati kiírás alól elérhető „Pályamű beküldése” oldalon kell csatolni. (A beküldéshez a honlapon való regisztráció nem szükséges.)
  • Sikeres beküldés után a pályázó neve azonnal megjelenik a Pályaművek almenüben.
 • A pályaműveket beküldők hozzájárulnak, hogy a Könyvtárostanárok Egyesülete az alkotók nevének feltüntetésével felhasználja a pályaművet az iskolai könyvtárak, az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjának és a Könyvtárostanárok Egyesületének népszerűsítésére, a iskolai könyvtáros kollégák képzésére, publikálásra.

Nevezési díj

 • KTE tagok számára a nevezés díjmentes.
 • Nem KTE tagok számára a nevezési díj pályázatonként 2 000 Ft, melyet a KTE bankszámlájára kell átutalni 2016. október 20-i beérkezéssel.
  • Számlaszám: OTP 11708001 - 20341237
  • A közleménybe írják be: nevezési díj és a pályázó neve

A téma - az iskolai könyvtári marketing

A témát nagyon tágan értelmezzük. Olyan jó gyakorlatokat, ötleket gyűjtünk, melyek segítik

 • könyvtárunk népszerűsítését bármely célcsoport körében (pl.: diákok, pedagógusok, fenntartók, szülők, vállalkozók),
 • az olvasói igények feltérképezését és hatásosabb kielégítését,
 • a könyvtárnak az egész intézményben, épületben való „jelenlétét” (pl.: megtalálást segítő tábla, információs pontok, honlap)
 • az olvasók könyvtári térben való tájékozódását (pl.: tájékoztató feliratok, térszervezés), 
 • az olvasók informálásást (pl.: szemléltető táblák, könyvtárbemutató foglalkozások, könyvtárkóstolgató programok, könyvtárismertetők, plakátok, faliújság).
 • Offline, online módszerek egyaránt szerepelhetnek.
Komplex, a teljes marketing tevékenységre kiterjedő és egy-egy tevékenységet kiemelő pályamunkákat is fogadunk.
 

Értékelési szempontok

 • Az iskolai könyvtári, könyvtár-pedagógiai célokhoz, funkciókhoz illeszkedés.
 • Komplexitás vagy kidolgozottság. A fenti követelmények közül mennyit valósított meg a pályázó vagy ha egy szempontot, egy konkrét ötletet választott, az mennyira alapvető tevékenység és mennyire részletesen fejtette ki.
  • Kidolgozottság
   Alkalmas-e arra, hogy más kolléga adaptálhassa?
   Pl.: Minden lényeges cél, feltétel, tevékenység egyértelmű-e? Minden szükséges feladatlapot, segédletet tartalmaz-e?
 • A megvalósulás mennyire alapul egyéni ötleteken?
 • Mennyire valósítható meg másutt is minimális anyagi ráfordítással?
 • A megvalósítás folyamatának bemutatása.
 • A beválás tartalmas, önkritikus reflexiója. A korrekciós tervek bemutatása.  
 • Tartalmi szakszerűség, fogalomhasználat.
 • Használóközpontúság
  Épít-e a használói igényekre, bevonja-e őket a tervezésbe, megvalósításba?
 • Szakirodalmi tájékozottság, szakszerű hivatkozás.

Ajánlott irodalom

Korszerű könyvtár „E” – Könyvtármarketing című része (Bp. ,Raabe)

A szolgáltatás. In: Könyvtárosok kézikönyve 4. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Bp., Osiris, 2002. 356-362. p.

 

Díjazás

 • Az első két-három kiemelt pályamű készítőjét előadásra kérjük fel a KTE 2016-os Őszi Szakmai Napja keretében. (Az útiköltséget nem feltétlenül tudjuk biztosítani.)
 • Az összes zsűri által arra ajánlott pályamű publikálásra kerül a Kis KTE könyvek egy következő kötetében.
 • A pályázók díjazásához további támogatókat fogadunk.

Támogatók


Nemezeti Kulturális Alap