Beküldő: admin | 2011. 01. 26., sze – 22:43

Fő célkitűzések

  • A közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai intézmények könyvtárostanárainak, könyvtárosainak és könyvtárainak szakmai érdekképviselete.
  • A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, a könyvtárostanári hivatás fejlesztése.
  • A könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének növelése.
  • Együttműködés, hatékony párbeszéd kialakítása az iskolai könyvtárügyért felelős ágazati, szakmai-irányítói feladatokat ellátókkal, fenntartókkal, felsőoktatási képviselőkkel, könyvtári és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel.

Részcélok, konkrét tevékenységek

E stratégiai célok megvalósítása érdekében a 2011-es évre a következő terv segíti a feladatok megvalósítását, az ellenőrzését és a munka értékelését

1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása

1.a KTE Hírlevél kiadása
1.b A KTE honlap folyamatos aktualizálása
1.c A hírblog folyamatos naprakész szerkesztése
1.d A szakmai levelezőlistákon való jelenlét, híradás, tanácsadás
1.e Üdvözlő képeslapok a legfontosabb közeljövőre vonatkozó információkkal

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok

2.a KTE Tavaszi Szakmai Nap
Téma: Könyvtár-pedagógia a NAT-ban
Időpont: 2011. március 9.
Helyszín: OPKM

2.b KTE Szakmai találkozó
Téma: Európai iskolai könyvtári projektek
Időpont: 2011. április 20.
Helyszín: OPKM

2.c XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Időpont: 2011. ápr. 14-17.
kollégák részvételének, szervezése; a KTE képviselete

2.d Az olvasás össztantárgyi feladat c. konferencia
Főszervező: HUNRA
Időpont: 2011. május 13-14.
Helyszín: Szombathely

2.d KTE XIII. Nyári Akadémia
Téma: Modern iskolakép – könyvtári szolgáltatásfejlesztés
Időpont: 2011. június
Helyszín: Békéscsaba

2.e MKE 43. Vándorgyűlés, Pécs
kollégák részvételének, megjelenésének szervezése
az Egyesület képviselete

2.f KTE Őszi Regionális Szakmai Napok
Tervezett időpont: 2011. október vége
Helyszín: több vidéki helyszín
Partnerek: SZTE, megyei pedagógiai intézetek

2.g Kiadványaink terjesztése, utánnyomása
2.h A 2010-es projektpályázat pályaműveinek publikálása
2.i A gyakorlóiskolai könyvtári kézikönyv kéziratának elkészítése
2.j A KTE 15 éves jubileumának előkészítése

3. Szakmai érdekérvényesítés, PR

3.a Az OKM iskolai könyvtári bizottság folyamatos működésének ösztönzése és a bizottsági munkában való részvétel
3.b Az egyesülethez érkező anyagok véleményezése
3.c EU-s iskolai könyvtári felhívás megfogalmazása
kihirdetése a KTE TSZN keretében
KTE Bölcsek Tanácsának közreműködésével
3.d Iskolai Könyvtári Világnap
központi rendezvény: KTE Őszi Szakmai Nap
események koordinálása
pályázatok meghirdetése
3.e KTE Emlékérem
jelölések begyűjtése, elbírálása
díjkiosztó a világnapi központi rendezvényen
3.f A KTE és a könyvtárostanári szakma médiajelenlétének erősítése (szakmai és napi sajtó)
3.g Jogszabályok, törvényi változások nyomon követése
3.h Könyvtárostanárok, iskolai könyvtárosok kitüntetéseinek előmozdítása, követése

4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel

4.a A KTE eddigi együttműködési megállapodásainak áttekintése, a kapcsolatok megerősítése, újabbak megkötése (MKE, IKSZ, TTE, OPKM, határon túli szervezetek …)
Szervezeti tagságok meghosszabbítása (IBBY, HUNRA, IASL) + regisztráció szakmai civil szervezetként (NEFMI)
4.b A társszervezetek rendezvényein való részvétel
azok híréről és tartalmáról való tájékoztatás a tagság felé
4.c Üdvözlő képeslapok

5. Taglétszám növelése

5.a Stratégia kidolgozása a vidéki könyvtárostanárok bevonására
5.b Tagsághoz kötött elektronikus tájékoztató és kommunikációs elektronikus felület beindítása

6. Adminisztratív, szervezeti ügyek

6.a Rendszeres elnökségi ülések
6.b Pályázatfigyelés, pályázatírás,
- elszámolás
6.c Irattár OPKM-be költöztetése
6.d Éves közgyűlés (KTE TSZN)
- részleges tisztújítás, közhasznúság
6.e Éves beszámolók elkészítése

Elfogadta az elnökség 2011. november 18-án.