Beküldő: admin | 2012. 01. 24., k – 19:00

Fő célkitűzések

 • A közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai intézmények könyvtárostanárainak, könyvtárosainak és könyvtárainak szakmai érdekképviselete.
 • A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, a könyvtárostanári hivatás fejlesztése.
 • A könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének növelése.
 • Együttműködés, hatékony párbeszéd kialakítása az iskolai könyvtárügyért felelős ágazati, szakmai-irányítói feladatokat ellátókkal, fenntartókkal, felsőoktatási képviselőkkel, könyvtári és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel.
 • A változó jogszabályi környezet követése, szakmai anyagok, állásfoglalások kidolgozása.

Részcélok, konkrét tevékenységek

E stratégiai célok megvalósítása érdekében a 2012-es évre a következő terv segíti a feladatok megvalósítását, az ellenőrzését és a munka értékelését
 

1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása

 • KTE Hírlevél kiadása
 • A KTE honlap folyamatos aktualizálása
 • A hírblog folyamatos naprakész szerkesztése
 • A szakmai levelezőlistákon való jelenlét, híradás, tanácsadás
 • Üdvözlő képeslapok a legfontosabb közeljövőre vonatkozó információkkal (tanévzáró, tanévnyitó, világhónap, karácsony, születésnap)

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok

 • A KTE 15 éves jubileumának megünneplése, március 25.
 • A gyakorlóiskolai könyvtári útmutató kiadása
 • KTE Tavaszi Régiós Szakmai Napok
  • Téma: Új tartalom – Új megoldások, Könyvtár-pedagógiai műhelykonferencia a könyvtárhasználóvá nevelésről
  • Időpont: 2012. március 12 – április 17.
  • Helyszín: Szombathely, Miskolc, Kaposvár, Szeged, Székesfehérvár
 • XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
  • Időpont: 2012. ápr. 19-22.
  • kollégák részvételének, szervezése; a KTE képviselete
 • MKE 44. Vándorgyűlés, Győr
  • kollégák részvételének, megjelenésének szervezése
  • az Egyesület képviselete
  • iskolai könyvtárlátogatás szervezése
  • közös szekció a MKE GykSz-szel
 • A 2011-es katalógushasználat-pályázat pályaműveinek publikálása
 • KTE Őszi Szakmai Nap
  • Tervezett időpont: 2012. október vége
 • Kiadványaink terjesztése, utánnyomása

 3. Szakmai érdekérvényesítés, PR

 • A NEFMI iskolai könyvtári bizottságának folyamatos működésének ösztönzése és a bizottsági munkában való részvétel
 • Az egyesülethez érkező szakmai anyagok véleményezése
 • Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja
  • központi rendezvény: KTE Őszi Szakmai Nap
  • események koordinálása
  • pályázatok meghirdetése
 • KTE Emlékérem
  • jelölések begyűjtése, elbírálása
  • díjkiosztó a világhónapi központi rendezvényen
 • A KTE és a könyvtárostanári szakma médiajelenlétének erősítése (szakmai és napi sajtó)
 • Jogszabályok, törvényi változások nyomon követése
 • Könyvtárostanárok, iskolai könyvtárosok kitüntetéseinek előmozdítása, követése
   

 4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel

 • A KTE eddigi együttműködési megállapodásainak áttekintése, a kapcsolatok megerősítése, újabbak megkötése
 • Szervezeti tagságok meghosszabbítása (IBBY, HUNRA, IASL)
 • regisztráció szakmai civil szervezetként
 • A társszervezetek rendezvényein való részvétel
  • azok híréről és tartalmáról való tájékoztatás a tagság felé
 • Üdvözlő képeslapok
 • Csatlakozás a Bod Péter Társaság által koordinált Bod Péter születésének 300. évfordulójára emlékező eseményekhez

 5. Taglétszám növelése

 • Stratégia kidolgozása a vidéki könyvtárostanárok bevonására (Regionális Szakmai napok hatásának értékelése)
 • Tagsághoz kötött elektronikus tájékoztató és kommunikációs elektronikus felület beindítása

 6. Adminisztratív, szervezeti ügyek

 • Rendszeres elnökségi ülések
 • Választás előkésítése, jelölőbizottság felállítása
 • Pályázatfigyelés, pályázatírás
  • - elszámolás
 • Irattár OPKM-be költöztetése
 • Éves közgyűlés (KTE ŐSZN)
  • - tisztújítás, közhasznúság
 • Éves beszámolók elkészítése