Beküldő: admin | 2008. 10. 01., sze – 21:33
  • dr. Hiller István, miniszter, Oktatási és Kulturális Minisztérium
  • Bondor Erika, elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete
  • Steklács János, elnök, HunRA Magyar Olvasástársaság
  • Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége

Kedves Kollégák! Kedves Iskolai Könyvtárosok!

A világnap jó alkalom arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet egy fontos ügyre. Az iskolai könyvtáraknak méltán van világnapjuk, hiszen a jól működő iskolai könyvtár a pedagógiai munka, pedagógiai megújulás alapja, egyben az iskola információs, kulturális és szabadidős központja is. Ennek ellenére tevékenységük nem közismert és elismert mindenhol, még szakmai körökben sem. Ez ügyben Magyarországon is van még tennivaló.

Az iskolai könyvtár szerves része, partnere az iskolában folyó pedagógiai tevékenységnek; fontos minden pedagógusnak, hiszen munkájukhoz, önművelésükhöz forrásokat és eszközöket biztosít. Legfontosabb a tanulóknak, hiszen tanulásukhoz, kikapcsolódásukhoz nyújt jó könyveket, újságokat, digitális tartalmakat, internetes lehetőségeket és kellemes helyszínt.

Az iskolai könyvtárnak, a könyvtár-pedagógiai munkának alapvető szerepe van az önálló, egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. Az ezen célok érdekében szervezett modern könyvtár-pedagógiai munka nemcsak a könyvtáros-tanároktól, hanem az iskola minden pedagógusától és szakmai vezetőjétől szemléletbeli változást kíván.

Nagy az egyes közoktatási intézmények és fenntartóik felelőssége abban, hogy lehetőségeikhez képest teremtsék meg a korszerű könyvtári működés személyi és tárgyi feltételeit. Változtatni kell azon a helyzeten, hogy az iskolák 38%-ban nincsen könyvtár ma Magyarországon. Az iskola felújítási program keretében van lehetőség a változtatásra.

Könyvtárunk ereje - tudásod veleje – így szól játékosan a 2007-es Iskolai Könyvtári Világnap jelmondata. A jó iskolai könyvtár valóban sokat tehet hozzá a tanuló tudásához, az életben való boldogulás képességének elsajátításához.

Kívánom Önöknek, hogy programjaikkal és mindennapi munkájukkal érjék el céljaikat: legyen minél több elégedett olvasójuk, minél több, az iskolai könyvtárak pedagógiai szerepét értő és igénylő kollégájuk, és mindebben támogassák Önöket iskolavezetőik és fenntartóik!

Budapest, 2007. október

Tisztelettel:

Dr. Hiller István

 

Üdvözlet az Iskolai Könyvtári Világnapon

2007-ben október 22-én ünnepeljük az Iskolai Könyvtári Világnapot, amely a nemzetközi szervezetünk, az IASL kezdeményezésére indult el az egész világon. A magyarországi iskolai könyvtárak a nemzeti ünnep és az ehhez kapcsolódó iskolai szünet miatt a hét későbbi napjain tartják rendezvényeiket.

A Könyvtárostanárok Egyesülete által szervezett központi ünnepséget október 25-én délután tartjuk. A magyarországi iskolai könyvtárosok rendezvényeit az érdeklődők a világnap központi honlapján, valamint a könyvtárostanárok blogján is figyelemmel kísérhetik.

Napjainkban szinte már minden lényeges dolognak van világnapja - és ezek éppen emiatt az adott szakterületen belül sokszor belterjesekké is válnak. Emiatt fontosnak tartom, hogy egy évben legalább egyszer szélesebb körben is a figyelem központjába kerüljön az iskolai könyvtárakban folyó munka és a gyermekek, fiatalok könyvtári ellátása.

Az IASL-Day ezt a figyelemfelkeltést szolgálja, s emellett ilyenkor bemutatkozhatnak színes programjaikkal világszerte az iskolai könyvtárak, kapcsolatot teremthetnek egymással - tapasztalatokat, ötleteket cserélhetnek. Minderre nálunk is lehetőség van immár a magyar központi oldalon, valamint a könyvtárostanárok blogján. Nagy örömömre a Világnapon az idén köszöntötte a szakmánkat az OKM részéről Dr. Hiller István miniszter úr, valamint néhány társszervezet is.

Egyesületünk nevében az Iskolai Könyvtári Világnapon üdvözlöm a könyvtárostanár kollégákat határainkon belül és túl, a diákokat és a szülőket, valamint a gyermekek és fiatalok könyvtári ellátásával, olvasásfejlesztésével foglalkozó intézményeket és a társszervezeteket! Kívánom, hogy elkötelezett törekvéseinket ne csak a világnapi ünnepségeken, hanem a munkás hétköznapokon is kísérje támogatás és siker.

Üdvözlettel:

Budapest, 2007. október 22-én

Bondor Erika
elnök
Könyvtárostanárok Egyesülete

 

 

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim!

Engedjék meg, hogy a Magyar Olvasástársaság nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából!

Azt hiszem, hogy éppen Önöknek nem mondok sok újat azzal, hogy a könyvtár mint intézményrendszer mindig is érzékeny mutatója, sőt nem kis részben alakítója volt a társadalmi változásoknak. Mindez különösen igaz napjainkban, amikor súlyos értékválságnak vagyunk tanúi a műveltség, a művészetek és a tudás becsületének, megítélésének terén. Hálás köszönet illeti meg ezért Önöket, mert minden tekintetben kiállnak a közös értékeinkért, és megóvni, továbbadni igyekeznek mindazokat.

Külön szeretném köszönteni az iskolai könyvtárosokat, hiszen az Önök munkahelye templom a templomban, az Önök munkája pedig a nevelés területén képes sokak számára az egyetlen esélyt megadni, hogy hozzáférhessenek, megismerhessék, megérinthessék a fentiekben felsorolt értékeket.

Azt szeretném kívánni ezért most Önöknek, ennek a jeles napnak az alkalmából, hogy erőfeszítéseik még sikeresebbek legyenek, még több gyermeknek, kamasznak tudják megmutatni a saját útját a tudáshoz, a kultúra értékeihez és az értékes kultúrához az olvasás által. Nehéz feladat ez, hiszen ezek az utak mindannyiunknál mások és mások, de azt hiszem ez az Önök munkájának az igazi kihívása, nehézsége és szépsége!

Tisztelettel és Szeretettel:

 

Steklács János
elnök
HunRA Magyar Olvasástársaság

 

Kedves Kollégák! 

Az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztelettel és szeretettel köszönti társszervezetét, a Könyvtárostanárok Egyesületét, s rajta keresztül minden kollégát, aki az iskolai könyvtári ellátás biztosításáért fejti ki nap mint nap áldozatkész és elkötelezett munkáját!

A könyvtárostanár elnevezés önmagáért beszél: kettős követelményről van szó, mely egyrészt szisztematikus pedagógiai felkészültséget és tevékenységet, másrészt korszerű könyvtáros szakmai ismereteket kíván, de mindenképpen a világra nyitott magatartást, az információ- és tudás átadás vállalása iránti elkötelezettséget.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Könyvtárostanárok Egyesülete kapcsolatrendszerében a legfontosabb összekötő kapocs a gyermekek és fiatalok megfelelő könyvtári ellátásáért, ezen keresztül értelmi és érzelmi világuk felelős alakításáért vállalt közös felelősség. Célkitűzéseink, programjaink hosszú ideje ezt a minél teljesebb együttműködést hivatottak elősegíteni - a közösen vállalt könyvtáros etikai alapelvek szellemében.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Elnöksége