Beküldő: domsody | 2008. 12. 15., h – 13:25

A szakmai beszámoló elhangzott a KTE 2008. évi tisztségmegújító közgyűlésén, november 27-én az OFI - OPKM Könyves Kálmán körúti dísztermében.

***

Szakmai beszámoló 2008

Idei szakmai beszámolómban röviden összefoglalnám az elmúlt évünk szakmai tevékenységeit, egyúttal összegezni szeretném a KTE négy éves ciklusának eredményeit, tapasztalatait is.
 
Idei évünkben is a hagyományőrzés és a megújulás összhangjára törekedtünk. Megszerveztük a szokásos programjainkat, folytattuk kiadványainkat, részt vettünk azoknak a szervezeteknek a programjain, kezdeményezéseiben, amelyekkel szakmai kapcsolatokat tartunk fent.
 
És egy kicsit újítottunk is: elsősorban az egyesület infokommunikációján és a szervezeti felépítésén.
 
Mindezek tényszerűen:
I.             A KTE által szervezett programok

 • Tavaszi Szakmai Nap – közös szervezésünk az IBBY-vel: szervezetek összefogása az olvasáskultúra fejlesztésért (2008. április 5., Budapest – http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=421)
 •  Őszi Szakmai Nap – információtechnológia, informatikai eszközök a könyvtárostanári munkában (2008. október 17., Budapest – http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=820)
 • Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának hazai meghirdetése és pályázatok szervezése – http://www.ktep.hu/node/15
 • Könyvtárhasználati versenyek (Bod, nyíregyházi) szakmai támogatása
 • Tisztségmegújító közgyűlés megszervezése és könyvtári jogi fórum (2008. november 27., Budapest – http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=970)

 
II.          Együttműködések más szervezetekkel

 • Részt vettünk a XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál rendezvényein és tudósítottunk is róla – ám az idén financiális okokból nem vállaltunk ott önálló szekciót. (2008. április 24-27., Budapest - http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=458)
 • Tudósítottunk az eMapps konferenciáól (NYME), a British Council olvasókörök fejlesztése tréningjéről (Könyvtári Intézet), az Internet Fiestáról (IKSZ) - http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=450
 • Részt vettünk a Kárpát-medencei könyvtárosok találkozóján (IKSZ, 2008. május 18-20., Csongrád - http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=469)
 • Képviseltük egyesületünket a VII. Nevelésügyi Kongresszuson, standot is berendeztünk (2008. augusztus 25-28., Budapest –http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=563)
 • Képviseltük egyesületünket az MKE tanácsülésén és közgyűlésein, valamint a szombathelyi nyári vándorgyűlésén.
 • Népszerűsítettük idén is a Népmese Napját (HUNRA) – http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=730
 • Népszerűsítettük az Országos Könyvtári Napokat (IKSZ) – http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=764
 • Meghirdettük az IASL-hez kapcsolódva az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapját, és az iskolai könyvtári portálon továbbfejlesztettük a tartalmakat – http://konyvtarostanar.klog.hu/?cat=586 és http://www.ktep.hu/node/15
 • Tovább építettük szakmai kapcsolatainkat a Kárpát-medencei iskolai könyvtárosokkal – ellátogattunk Lendvára, Zentára. Folyamatosan tartjuk az elektronikus kapcsolatot mindegyik területtel.
 • Erősödtek a szakmai kapcsolataink háttérintézményünkkel, az OFI – OPKM-mel. (Honlapunk tárhelye, Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megszervezése, szakmai rendezvényeink helyszínének biztosítása, technika, iskolai könyvtári szakfelügyelet – reméljük, hogy ezek még bővülnek is a TÁMOP pályázat nyomán.) 

III.       A KTE kiadványai

 • Tavaszi és őszi Hírlevelet adtunk ki a legfontosabb információkkal és postáztuk tagjainknak, közzétettük elektronikus csatornákon is.
 • Folytattuk a Kis KTE Könyvek sorozatunkat a 3. kötettel, amely a könyvtárostanári munkában jól használható feladatgyűjtemény – az NKA pályázati támogatásának köszönhetően a tagjaink idén is térítésmentesen megkapják.
 • Előkészületben van az egyesület 2007-2008-as időszakának szakmai programjait, előadásait, prezentációit, egyesületi dokumentumokat és szakmai anyagokat tartalmazó CD.
 • Az egyesületet népszerűsítő szóróanyagokat készítettünk. (Könyvjelző, jelvény.)

 
IV.        Információs csatornáink

  
V.           Hagyományőrzés 
Megpróbáljuk átmenteni az értékeinket, megőrizni az elért eredményeinket – a mai gazdasági helyzetben a megőrzés és szinten tartás is nagy eredmény, és nagy befektetett energiát követel.
 
Hagyományteremtő szándékkal indítottuk ez 2006-ban, a KTE 20. évi jubileumán a KTE emlékérmet is, amelyet 2007-től kibővítve ítélünk oda négy kategóriában. Az idén is négy kollégát tudtunk jutalmazni:
http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=519 és http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=758
 
VI.        Szakmai érdekvédelem
Az elmúlt négy évben ezen a területen küszködtünk a legtöbbet, ez vitte el a legtöbb energiánkat – és mégis ez hozta a legkevesebb látható sikert. Hiszen 2005-ben még éppen csak elindultunk az új vezetőséggel, még éppen csak kiépítettük a kapcsolatrendszerünket – s máris kormányváltás jött, új emberekkel az oktatási és a kulturális területeken, posztokon.
 
Kezdhettük elölről, s mire belejöttünk volna, jött a konvergenciás megszorító intézkedések hada: intézmények integrálása, összevonások, megszüntetések, státuselvonások, leépítések… Sok jogi probléma is felmerült az iskolai könyvtári területen.
 
Küszködtünk, állásfoglalásokat kértünk, mi is összeállítottunk egy egyesületi állásfoglalást a könyvtárostanárok alkalmazásáról: http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=679
 
Nagyon sok minisztériumi szakmai anyagot véleményeztünk.
 
De még mielőtt kialakulhatott volna egy status quo, máris elért bennünket a felbolydult nemzetközi gazdasági válság hazai hatásmechanizmusa. Nehéz évek elé nézünk… Nem a fejlesztések, hanem a megmaradás lett a cél.
 
Mindezek nem adnak okot nagy derűlátásra, de folytatni kell.
 
VII.     Szervezeti működés
Vezetőségünk a második év végére kidolgozott egy elképzelést a szerveztünk fejlesztésére, arra, hogy hogyan tehetnénk működőképesebbé az egyesületünket. Ennek eredménye a módosított alapszabály, az, hogy a mai választásokon már konkrét munkaköri leírással meghatározott tisztségekre szavazunk meg jelölteket, és nem a megválasztott vezetőségi tagoknak kell keresgélniük a helyüket a tennivalók özönében.
 
Reményeim szerint ez sokkal hatékonyabbá teszi majd a KTE működését és munkamegosztását.
 
A 2006. év végi közgyűlés határozott arról is, hogy egyesületünket közhasznúvá nyilváníttatjuk, hiszen sok tevékenységünkkel már eddig is megfeleltünk ennek a feltételeinek – és a közhasznúsítás szélesebb kapukat nyit a pályázati lehetőségek terén.
 
Ez a folyamat most érkezett el a bíróságon a végső szakaszba: a mai közgyűlésen még meg kell erősítenünk a döntésünkkel néhány kiegészítést, és holnap a mai jegyzőkönyvvel együtt beadhatjuk a még hiányzó dokumentumokat.
 
Decemberben zárjuk a pénzügyi évet, lezárjuk a még függőben lévő adminisztrációs ügyeinket, pályázati elszámolásainkat, és január elején – reményeim szerint – egy szervezetében megújult, működőképes és anyagilag is stabil egyesületet adunk át utódainknak.
 
Várnak azonban még rájuk is feladatok, az alábbiakra különösen gondot fordítanék:
 

 • A tagság létszámának csökkenése
 • Fiatalok bevonása az egyesületi tevékenységekbe
 • Vidéki könyvtárostanári műhelyek, munkaközösségek kialakulásának támogatása, a meglévők koordinálása (régiók!)
 • Kárpát-medencei iskolai könyvtárosok szakmai támogatása (a MIKES-konferencia folytatása, pályázati források megteremtése)
 • További szakmai kapcsolatok kiépítése a közoktatás és a könyvtár területén működő szervezetekkel, egyesületekkel. (Pl.: Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, MKE FITT Szekciója, MKE Gyermekkönyvtárosok Szervezete)
 • A meglévő együttműködési szerződéseink felülvizsgálata, megerősítése, a kapcsolatok megőrzése.

  
Megköszönöm az egyesület tagságának a támogatást, vezetőségi társaimnak az elmúlt négy év közös örömeit és közös kudarcait: mert a kudarcokból is tanultunk, az örömökből meg erőt merítettünk.
 
Hadd zárjam beszámolómat Vörösmarty záró sorával (Gondolatok a könyvtárban) – ámbár ez kissé képzavar a mi esetünkben:
 
„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
 
A közgyűlés résztvevőit kérem, hogy válasszanak a következő négy évre felelősségteljesen vezetőségi tagokat, és ne csak megválasszanak a posztokra kollégákat, hanem a munkájukban támogassák és segítsék is őket.
 
 
Bondor Erika
a KTE leköszönő elnöke

Budapest, 2008. november 27-én.