Beküldő: domsody | 2009. 02. 28., szo – 11:56
iskolai könyvtár

"Az alsó- és középfokú oktatási intézmények, kollégiumok, nevelőotthonok, általános művelődési központok könyvtárai, az óvodák ellátóhelyei. [...] Az iskolai könyvtár az iskola szerves része. A korszerű iskolai könyvtár szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére épülő sokoldalú szolgáltatásaival és a könyvtári rendszer által nyújtott lehetőségek felhasználásával az adott intézmény információs bázisaként, forrásközpontjaként működik."

Dán Krisztina (1997): Iskolai könyvtár In: Báthory Zoltán - Falus Iván (főszerk.): Pedagógiai lexikon, II. kötet, 95-97. p.

könyvtárostanár

Az az iskolai könyvtáros, aki pedagógus és könyvtáros képesítést egyaránt szerzett. A pedagógus és a könyvtáros foglalkozás metszetében kialakult elkülöníthető jegyekkel bíró szakma. A könyvtárostanár foglalkozás egyesíti magában a nevelői és a könyvtárosi hivatás sajátosságait, amelynek során pedagógiai tevékenység folyik a könyvtár eszközeivel.

könyvtár-pedagógia

A könyvtártudomány és a neveléstudomány metszetében elhelyezkedő tudományterület, melynek tárgya a könyvtár és információforrásainak nevelő hatása és módszerei.
Részterületei:

  • könyvtári ismeretszerzéssel foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat - az információk, információforrások, könyvtárak szerepe a tanulásban
  • személyiségfejlesztés, szokásformálás - olvasóvá nevelés, könyvtárhasználóvá nevelés
  • könyvtárhasználat tanítása (tantárgy-pedagógia) - könyvtárostanárok, pedagógusok felkészítése a könyvtárhasználat tanítására és a szokásformálásra
  • könyvtár-pedagógia tanítása - pedagógusképzők felkészítése
  • könyvtári munkafolyamatok pedagógiai céloknak való alárendelése - a különböző könyvtártípusokban folyó könyvtári tevékenység, szolgáltatások nevelő hatása

Dömsödy Andrea (2003): Könyvtár-pedagógia, Bp., KTE, Flaccus, 120 p.

tanulási forrásközpont

A korszerű szemléletű iskolai könyvtárak modernségét hangsúlyozó szakkifejezés. (Egyes értelmezések szerint az iskolai könyvtárak egy típusa.) Lényege, hogy a könyvtár nemcsak a legkülönbözőbb típusú információforrások tára, hanem az iskolai nevelő-oktató munka szerves része és tanulási-tanítási helyszín is egyben. Így az iskolai könyvtár állománya nemcsak tartalmaz nem-hagyományos dokumentumtípusokat is, hanem az új dokumentumok előállításához is biztosítottak a feltételek.

A tanulási forrásközpontot dr. Celler Zsuzsanna a következőképpen határoza meg: "olyan komplex egység, amelyet a tanítás és a tanulás folyamatának elősegítése céljából könnyen hozzáférhető, az igényeknek megfelelő minőségű és mennyiségű információhordozók, az ezekhez szükséges eszközök és szolgáltatások rendszere alkot, és amely a pedagógiai folyamattal szemben támasztott fejlődő követelményeknek megfelelően rugalmasan képes újraszervezni tevékenységét."

Celler Zsuzsanna (1983): A tanulási forrásközpontok működése, feladatai, felszerelése, Szakirodalmi összefoglaló, Veszprém, OOK, 19. p.

iskolai könyvtáros

Iskolai könyvtárban legalább könyvtáros szakképesítéssel dolgozó könyvtári szakember. Végzettségtől és munkakörtől függően megkülönböztetünk az iskolai könyvtárosok közt könyvtárostanárokat és könyvtári asszisztenseket.