Borító

Emmer Gáborné (szerk.): Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban. Budapest, KTE - Flaccus Kiadó, 2004, 306 p.