Beküldő: admin | 2015. 09. 14., h – 08:33

2010. október 22-én az október 23. alkalmából átadott kitüntetések között került átadásra a Szinnyei József-díj. A díjat a KTE felterjesztése alapján, Bondor Erika könyvtárostanár is átvehette Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkártól a budapesti Néprajzi Múzeumban.

Szinnyei József-díj a 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet alapján azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítik elő.

A felterjesztés szövege

Bondor Erika 1994-től a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtárostanára. Ezt megelőzően közművelődési könyvtárban dolgozott, majd a magyar-könyvtár szakos egyetemi diploma megszerzése után magyar szakos tanárként működött. Tanári és a közkönyvtári olvasószolgálatban szerzett tapasztalatai kitűnő alapot szolgáltattak könyvtárostanári feladatainak hatékony ellátásához.

Iskolai könyvtára elsők között jutott – pályázatai révén – számítógéphez, integrált könyvtári rendszerhez és Internet hozzáféréshez. A korszerű informatikai eszközök magas színvonalú alkalmazásához pedig felsőfokú informatikus képesítést, majd az ELTE Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékén szakinformátori képesítést szerzett. Azok közé a könyvtárostanárok közé tartozik, akik a humán képzettségüket informatikai tudással ötvözve országos viszonylatban is előremutató szolgáltatásokat hoztak létre az intézmény pedagógiai céljainak elérése érdekében. Közben példaértékű partnerkapcsolatok révén természetes módon integrálta a könyvtárat az iskola helyi informatikai és pedagógiai rendszerébe és innovatív ötleteivel, a könyvtár eszközbázisára építve szinte elébe ment a tanulás-tanítás során felmerülő információs igényeknek.

Elért eredményeit, tapasztalatait mindig szívesen megosztotta a szakmában hozzáforduló kollégákkal, együttműködő partnerként segítette munkájukat. Könyvtára számos fővárosi és országos rendezvény, tanulmányi verseny, továbbképzési program színtere volt. Nemcsak a fővárosi, hanem országos viszonylatban is fontos referenciahelynek tekinthetjük a Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtárát, ahol a korszerű iskolai forrásközpont működési feltételei és pedagógiai hasznosítása egyaránt magas színvonalon tanulmányozható.

Szakmai hozzáértésével széles körben alkalmazható módszereket kínált a Nemzeti alaptanterv könyvtárpedagógiai céljainak megvalósításához. A 90-es évek második felében részt vállalt a Fővárosi Pedagógiai Intézet módszertani videós projektjében és az ezzel összefüggő továbbképzési programokban. Később az Országos Közoktatási Intézet által indított kutatási program keretében feldolgozta és közkinccsé tette az iskolai könyvtárhasználat hazai innovatív kezdeményezéseit. Napjainkban is iskolai könyvtári szakértő, szaktanácsadó, szakfelügyelő.

1994-től tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének és a Könytárostanárok Egyesületének. Eredményes szakmai tevékenységét ismerve és elismerve 2004-ben a Könyvtárostanárok Egyesülete elnökévé választották. Kitűnő kapcsolatteremtő készségével és biztos szaktudásával rövid idő alatt jelentős lépéseket tett a szakterületen jelentkező problémák megoldása érdekében. Többek között felkérték az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által életre hívott Könyvtár-stratégiai Bizottság munkájában, valamint a hazai iskolai könyvtárfejlesztési stratégia kidolgozásában való részvételre.

Vezetésével a Könyvtárostanárok Egyesülete megújult, a szakmai közéletben komoly rangot vívott ki. Számos megnyert pályázatával sok fontos szakmai program valósulhatott meg, még a határon túl is, így a MIKES Konferencia 2007-ben, Sepsiszentgyörgyön. Négy éves elnöksége alatt újra kétévente szerveződött a KTE Nyári Akadémiájának közel egyhetes szakmai programja, amely a könyvtárostanárok egyik legjelesebb szakirányú továbbképzési lehetősége. Rendszeressé váltak az Őszi és Tavaszi Szakmai Napok, ezek szintén országosan nyújtanak kapcsolatteremtési és szakmai megújulási lehetőséget. A könyvtárostanár szakma fejlesztése, megújítása érdekében útjára indította a Kis KTE könyvek sorozatot, melynek egyik kötetét maga írta. (Iskolai könyvtárak fejlesztése, menedzselése informatikai eszközökkel 2007.). A KTE megalapításának 20 éves jubileumára CD-t szerkesztett. E mellett szívügye volt a Könyvtárostanárok Egyesületének emlékérme megalapítására, így minden évben lehetőség nyílik a legkiemelkedőbb könyvtárostanári teljesítmények elismerésére.

Munkájának megbecsülését mutatja, hogy elnöki mandátuma lejárta után, a tisztújító közgyűlésen a tagság újra az egyesület elnökségébe választotta. Így továbbra is aktív tagja nemcsak a szakmának, hanem a Könyvtárostanárok Egyesületének, folytatva a megkezdett tevékenységet.

Bondor Erika elnökként és elnökségi tagként hathatós ügyszeretettel és magas szintű szakmai elkötelezettséggel képviselte az iskolai könyvtári szakterület érdekeit a könyvtári és közoktatási fórumokon. A KTE szakmai véleményét, állásfoglalását rendszeresen érvényre juttatta az ágazati jogszabályok és intézkedési programok előkészítése során.

Szakmai tudása mellett odaadó szorgalmával, mozgósító erejével, önfeláldozó módon szolgálja az iskolai könyvtárak, könyvtárosok ügyét- a felhasználókért.
 

Fényképek