Beküldő: admin | 2019. 11. 28., cs – 11:24

Az emberi jogok világnapja alkalmából a Történelemtanárok Egylete életre hívta az  Emberi jogok tanítása mozgalmat.

A könyvtárak és különösen az iskolai könyvtárak nemcsak általában, hanem szakterületükhöz kötődően is kapcsolódhatnak a mozgalomhoz vagy csak önmagában az emberi jogok világnapjához. Nem véletlen, hogy az IFLA iskolai könyvtári útmutató bevezetőjében (11. p.) kinyilatkoztatja, hogy az iskolai könyvtárak az esélyegyenlőség szószólói és tevékenységükkel több ezzel kapcsolatos nemzetközi egyezményt is támogatnak, így az emberi jogokról szólót is.

Legyenek az emberi jogok téma december 10-én (is) az iskolai könyvtárakban!

Kérjük azon iskolai könyvtárakat, akik csatlakoznak a kezdeményezéshez, regisztráljanak is!

Háttérinformáció

Információhoz való jog - Jogom van az információhoz?

Az információhoz minden embernek joga van. Ezt Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata  19. cikke így fogalmazza meg:

"Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.”

Milyen információhoz van jogod? Mindenhez?

Az emberi jogok nyilatkozata viszont a magánszférát is védi (12. cikk), emellett léteznek ipari/üzleti és állami titkok is, melyekhez a hozzáférés erősen korlátozott. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a publikált, nyilvánosságra hozott információk között való kutatásra van joga mindenkinek.

Emellett a demokratikus országokban jogszabályban is biztosított jog a közérdekű adatokhoz való hozzáférés (pl.: Magyarország Alaptörvénye VI. cikk). Ez a jog a közéletben való részvétel feltétele, hiszen, ahhoz, hogy véleményed, beleszólásod lehessen az életedet irányító intézmények életébe, tudnod kell pontosan, mi történik benne. Ez egyaránt vonatkozik a helyi közösségek (pl. iskola, település) életét meghatározó intézményekre, mint az országos vagy nemzetközi szervekre.

A jog önmagában kevés

A jog viszont kevés. Az tud élni vele, aki az információt meg tudja találni, hozzá tud jutni és tudja értelmezni. Vagyis a szükségleteinek megfelelő az (lásd) információs műveltsége.

A jognak akkor van haszna, ha az információ használat feltételei, vagyis az alábbi tudás is megvan hozzá. Tudjuk

  • hol? melyik intézményben található?
  • azon belül hol? (a gyűjtemény mely részében, mely helyen?)
  • mit kell tenni érte? (engedély, kérés módja...) 
  • hogyan kell válogatni (mi fontos ebből?)
  • hogyan kell értelmezni (mit is jelent?)
  • mire és hogyan lehet használni (mire való?)

Ebből látható, hogy a könyvtárhasználat tanulása, információs műveltséged fejlesztése segít hozzá ahhoz, hogy ezzel az alapvető emberi jogoddal élni tudj.

Oktatáshoz való jog

A 26. cikk mondja ki a neveléshez, oktatáshoz való jogot. Az elemi oktatás kötelezőségét. Ez az, ami különösen felértékeli az iskolai könyvtárak lehetőségeit, jelentőségét, hiszen minden gyerekhez eljut, eljuthatna.

Kultúrához és tudományhoz való jog

A 27. cikk két szálon is szorosan kötődik a könyvtárakhoz, egyrészt,  mert a könyvtári rendszer fontos szereplője a közösségek kulturális életének, azok hagyományainak dokumentálásában, megismerésében, ápolásában. Másrészt a tudományos eredmények megismerésére is lehetőséget biztosít. Ezek  mellett láthatjuk, hogy a szerzői jog alapja is alapvető emberi jog. Ez a téma pedig része a könyvtárhasználati tananyagnak.

"1. Minden személynek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a művészetek élvezéséhez, valamint a tudomány haladásában és az abból származó jótéteményekben való részvételhez.

2. Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és művészeti termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez."

 

Könyvtári ötletek, segédanyagok

Feladatok a Bod versenyen

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2018/2019-es tanévének témája a Hatalom és demokrácia volt, így több fordulóban is találhatunk idevonatkozó feladatokat, melyekhez külön kiegészítő feladat lehet, hogy kapcsolják hozzá az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.

Az iskolai forduló feladatlapjai mindkét korcsoportban a gyermekjogokkal foglalkoztak. Ezek természetszerűen több ponton összekapcsolhatók az emberi jogokkal.

Az országos Írásbeli forduló 9-10. évfolyamának feladatlapjának központi témája pedig Kertész Erzsébet: Harriet regényére épült, mely a női jogokat és a rabszolgaságot érintik közelebbről.

A döntőn pedig a 7-8. évfolyamosok projektfeladata kifejezetten a női jogokról, lehetőségekről, a 9-10. évfolyamosoké pedig a demokratikus szükségletekről szólt.

A feladatlapok pdf-ben formában innen érhetők el: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=439
Szerkeszthető változatban innen: http://bod.opkm.hu/

Szellemi tulajdonhoz való jog

Ebben a témában sokféle oktatási segédlet érhető el. A Kis KTE könyvek sorozatának 8. kötete foglalkozik az etikus forráshasználat tantervi, módszertani kérdéseivel és három foglalkozástervet is közöl.

Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis KTE könyvek, 8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016.

  • Czirákyné Kiss Edit: Tiszteld a szerzőt, az alkotót! 197-207. p.
  • Németh Szilvia: Bátorság vagy tudatlanság? – avagy a szellemi tulajdon védelme 208-219. p.
  • Jónásné Bánfi Csilla: Etikus forráshasználat 220-224. p.

Témába vágó társasjátékok a könyvtárban

A legtöbb iskolai könyvtárban vannak társasjátékok, melyekkel tanórai vagy jellemzőbben szabadidős tevékenységben lehet játszani. Az EJHA, vagyis az emberi jogi nevelők hálózata oldaláról elérhető egy gyűjtemény, mely jelenleg több mint 20 olyan társasjátékot mutat be röviden, melyek emberi jogi kérdésekkel foglalkoznak (pl.: hajléktalanság, nők jogai, drog, szegénység, szegregáció, vita). Ezek a játékok ezen napon kerülhetnek kiemelt, szembetűnő helyre a könyvtárban, hogy játékra, és ezáltal gondolkodásra késztessenek. De célzottan szervezhető társasjáték-maraton vagy bármilyen más program is köréjük. Érdekes és a figyelmet a témára irányító program lehet, ha a diákokat egy miniprojektre hívjuk fel, melynek lényege egy-egy ilyen játék továbbfejlesztése, további, aktuális információkkal való kiegészítése.

A gyűjtemény innen érhető el: http://ejha-halozat.hu/index.php/2019/05/15/tarsasjatek-katalogus/

Könyvajánlások

A könyvtárak legelemibb módszere arra, hogy egy-egy témára irányítsák a figyelmet a könyvajánlás. Ennek sokféle hagyományos és újszerű, online és offline, egyszerű és meghökkentő módszere van.

Ezek lehetnek kifejezetten könyvajánlások, szép- vagy ismeretközlő művekről, de lehetnek versek, idézetek is. Sőt a pedagógus kollégák kifejezetten oktatási segédanyagokkal is megkínálhatók.

Az emberi jogi témák, problémák szerteágazók, így dönteni kell, hogy ajánlásunk vegyes vagy 1-2 résztémára fókuszáljon. Mindebbe a diákok is bevonhatók. Kialakítható egy polc, asztal, ahol a kitett műveket a könyvtárba betérőknek kell az általunk megadott témákhoz rendezniük. Nyilvánvalóan az egyes művek többféle témához is kapcsolódnak. Kérjük a diákokat, hogy a könyvtár állományából tegyenek még oda köteteket, írjanak ajánlást, vényemét, lájkolják. A könyvtárban meg nem lévő műveket cetlik is képviselhetik. Sőt engedjük ezek azonnali kölcsönzését is, akkor előjegyzési kártya is tehető a művek helyére.

Ilyen céllal alkalmazható a könyves vakrandi is. 

Az OPKM-ben elérhető a témába vágó oktatási segédletek, foglalkozástervek

Irodalmi művek a témában

Mesés emberi jogaid

A Csimota Kiadó és az Amnesty International Magyarország videósorozata: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_jgP5Ujh2PqWS-SdeoQYqzowoA5BV7Fa

És a hozzá készült módszertani segédlet: Landy Annamária - Beöthy Ádám (szerk.): A mesék közelebb hoznak minket egymáshoz. Módszertani segédlet a Mesés emberi jogaid sorozat történeteihez. Budapest, Amnesty, é.n., 50 p. URL: https://admin.oktatas.amnesty.hu/amnesty-oktatas-admin/assets/iboylpv7dhwso04k Utolsó letöltés: 2021.09.28.

Közösségi kirakó

A könyvtár egy asztalára kitehetünk egy megkezdett kirakót. Ez sokakat annak folytatására késztet. A kirakó témája lehet emberi jogi kérdéseket felvető. Akár egy ilyen témájú fotó, akár egy könyv illusztrációja, de szövegből is készíthető kirakó.

Állománygyarapítás

Ebben a témában minden iskolai könyvtári állománzában kell, hogy legyenek szépirodalmi és ismeretközlú művek. Mivel ma az iskolai könyvtáraknak nincs állománygyarapítási kerete, más eszközökhöz kell folyamodni. Keressük a civil szervezetek ilyen témájú ingyenes kiadványait, de deziderátát (kívánságlsitát) is eljuttathatunk a fenntartóhoz vagy közétehetünk potenciális támogatóink felé.

Ingyenesen rendelhető kiadványok:
- A legtöbb jogvédő szervezetnek vannak tájékoztató és kifejezetten oktatást segítő kiadványai. Ezek többnyire ingyenesek.

- Például egy átfogó, sok témát érintő módszertani kiadvány: Gomes, Rui (fel. szerk.): Kompasz. Kézikönyv a fiatalok emberi jogi neveléséhez. 2. átd. kiad., Strasbourg, Európa Tanács, 2020, 506 p.

 

 

 

Várjuk a kollégák további ötleteit: ktegyesulet@gmail.com