Beküldő: admin | 2014. 11. 08., szo – 22:56

 

A KTE emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2014-ben az alábbi kollégákat tüntette ki. A díjak átadására 2014. november 6-án a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján került sor.

 

 

  

KTE emlékérem – Életműdíj

Kozák Ágnes
 

 

Kozák Ágnes a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán 1979-ben szerezte meg tanítói diplomáját technika és könyvtár szakkollégiumi végzettséggel, majd 1985-ben ugyanezen intézményben okleveles könyvtáros diplomát vehetett át.

1985 óta tanít a csepeli Mátyás Király Általános Iskolában alsó, majd felső tagozaton, 1990-től az iskola könyvtárostanára. 1999 óta oktatás-informatikusi végzettséggel is rendelkezik.

Könyvtár-pedagógiai munkájának eredménye a 8 évfolyamra kidolgozott könyvtár-pedagógiai program, amelyet következetesen meg is valósít. Rendszeresen tart az osztályoknak könyvtárhasználati és könyvtári szakórákat (pl. kötelező- és ajánlott olvasmányokhoz, szaktárgyi órákhoz kapcsolódóan), amelyekkel erősíti a könyvtárhasználati alapképzés színvonalát; háziversenyeket szervez az alsós, ill. a humán munkaközösséggel közösen a házi és nyári olvasmányokról.

Évekig irányította a könyvtárostanárok kerületi munkaközösségét. Legendás az elméleti és gyakorlati módszertani felkészültsége. Naprakész tudása mellett mély empátiával rendelkező, segítőkész, sokoldalú és kiemelkedő munkát végző kolléga. Információit, ötleteit mindig szívesen osztja meg mind kollégáival, mind diákjaival, akiket következetes gondolkodásra, a világ átfogó megismerésére és szeretetére nevel.

Részt vesz diákjaival pályázatokon; kerületi, fővárosi és országos versenyeken (pl. a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen); bekapcsolódik az iskolai diákéletet színesítő szabadidős programok megszervezésébe és lebonyolításába; rendszeresen szervez író-olvasó találkozókat, publikál módszertani folyóiratokban.

Iskolája alapításának 70. évfordulójára elkészítette az intézmény történetét felölelő könyvet. Kerületünk újratelepítése 300. évfordulója alkalmából pedig 300 év - 300 kérdés címmel riportkötetet szerkesztett, amelyben diákjaink csepeli kötődésű neves személyiségekkel készített riportjai olvashatók.

Ugyanakkor a hosszú évek napi erőfeszítései közepette is mindig maradt ereje és kedve a tanítás mellett a nevelésre, tanítványai jellemének, személyiségének formálására is. Különös gondot fordít diákjai helyes önismeretének fejlesztésére. Legendás szigora és következetes keménysége mögött meg-megcsillan megértő embersége. Fő célja ugyanis mindig a harmonikus személyiség megteremtése. Ehhez irodalmi, történelmi személyiségek, élethelyzetek megismertetésével és elemzésével juttatja el tanítványait. Belső meggyőződésből, a lelkek, a rábízottak iránti felelősségből adja át tudását, tapasztalatait. Tanítványait tisztességre, becsületre, szerénységre neveli. Munkáját soha nem a személyes dicsőségért végzi, hanem azért az örömért, amit csak mások boldogítása adhat az embernek.
Pedagógiai munkájáért 1991-ben miniszteri dicséretet kapott, 2011-ben A Csepeli Gyermekekért Díjjal tüntették ki.

A 2012-es átfogó iskolai könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatot végző szakfelügyelő szakértő javaslatával egyetértésben felterjesztője az iskola igazgatója Juhász Katalin.
A KTE emlékérem kuratóriumának döntése alapján 2014-ben az Életmű-díjat Kozák Ágnes kapja.

 

 

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

  Kürtösi Zsolt Elemérné
 

 

Kürtösi Zsolt Elemérné, Kati 1979-ben a délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában kezdte pályafutását ének-zene szakos tanárként. Majd a GYES után, 1992-ben a Budapest II. kerületi Ady Endre Utcai Általános Iskolában volt ének-zene szakos tanár, ahol az iskolai könyvtárban is dolgozott.

Jelenlegi munkahelyén, a budapesti Áldás Utcai Általános Iskolában 1995-től dolgozik könyvtárostanárként. 2005-től 2012-ig az iskola minőségbiztosítási csoportjának is tagja volt. Munkáját kiválóan végzi, az iskolai könyvtár nemcsak példásan feldolgozott információs bázisa az iskolának, hanem mindenkor nyitott, barátságos közösségi helyszín is egyben.
A 2011-ben lezajlott iskolai könyvtári szakfelügyeleti jelentés „példaszerű, továbbviendő, megőrzendő” szavakkal minősítette Kati könyvtárpedagógiai tevékenységét.

Nyitott, érdeklődő, innovatív személyiség. A kerület könyvtárostanári munkaközösségének lelkes, aktív tagja, a kerületi feladatokból is kiveszi részét. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyeknek minden évben felkészítő tanára és a feladatkészítésben, javításban is elmaradhatatlan az ő közreműködése. Azokban az években, amikor a kerületi forduló feladatait központilag javították, Kati természetesen a javító munkát vállaló tanárok között volt. Nagyon eredményes felkészítő tanára a Bod Péter versenynek, tanítványai a továbbjutók között vannak, illetve igen szépen szerepelnek. A legjobb eredményt a 2009-ben elért országos 5. hely jelentette.

Kollégái mindig számíthatnak segítségére, tapasztalatait szívesen megosztja az iskolában és a kerületben egyaránt. Szinte minden évben tartott bemutató órát a kerületi iskolai könyvtárosoknak, 2008-2009-ben a HEFOP pályázat keretében 5 alkalommal.
Az iskolai könyvtárügy elkötelezett támogatója, gyermekszerető pedagógus. Könyvtára mindig nyitva áll, és mindig tele van gyerekekkel. Évi 140-150 könyvtárhasználati szakórát tart!

„Specialitása” informatikai tudása, amellyel nemcsak a korszerű információkeresésben nyújt rendszeres segítséget a gyerekeknek és kollégáinak, hanem ott segít, ahol éppen kell: hol az interneten, hol a hangvágásban… 2013-ban elindította a könyvtár blogját.

Szakmai publikációiban, előadásaiban is tudásának, tapasztalatainak átadását bizonyítja. A Mérei Intézet és a KTE pályázatain is rendszeresen indult, több óra és projekt terve díjazott volt.

Kiváló munkáját 2009-ben a II. kerület Művelődési Irodája irodavezetői dicsérettel ismerte el, kollégái, tanítványai pedig folyamatosan: tiszteletükkel, szeretetükkel. Könyvtárostanári elhivatottságát, munkájának elismerését jelenti, hogy 2014-ben a KTE emlékérem Kuratóriuma a felterjesztések alapján Kürtösi Zsolt Elemérné, Katinak ítélte a Könyvtárostanári hivatásért emlékérmet. Felterjesztője a II. kerületi Pedagógiai Intézet igazgatója valamint Pap Éva az intézet könyvtárpedagógiai szakértője.

 

KTE emlékérem – Az egyesületért

  Barátné dr. Hajdu Ágnes
 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes a hazai könyvtárügy kiemelkedő egyénisége, aki hosszú évek óta ápol gyümölcsöző kapcsolatot a Könyvtárostanárok Egyesületével, a könyvtárostanárok közösségével. Szívügyeként kezeli az iskolai könyvtárak és az ott dolgozó kollégák ügyét.

 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a könyvtárpedagógia-tanár MA szak kezdeményezése, követelményrendszerének kidolgozása, akkreditációja és végül sikeres 2008-as indítása terén, amely szak a három nagy vidéki egyetemen, Debrecenben, Pécsett és Szegeden azóta is prosperál. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Könyvtár- és Múzeumpedagógiai Szakcsoport főiskolai tanáraként Barátné dr. Hajdu Ágnes a szak felelőse, egyik oktatója. Az ELTE tanszékvezető egyetemi docense, itt is ő kezdeményezte a könyvtárostanár képzés beindítását. A Master of Library and Information Science konferencián szekcióülést szervezett a könyvtárostanár képzés aktualitásairól, ezzel is lehetőséget teremtett, hogy az tágabb szakma, de leginkább a fiatal informatikus-könyvtáros hallgatók megismerjék a könyvtárostanár munkáját, kedvet kapjanak e szak és hivatás választásához. Érettségi elnökként figyelemmel követi a vizsgázó tanulók könyvtári informatikai teljesítményét.

Barátné dr. Hajdu Ágnes előadásaiban, publikációiban az oktatott és kutatott szakterületei között a könyvtárpedagógia és vonatkozásai is megjelennek.

Tartott előadást többek között A portfólió, mint a könyvtárpedagógia-tanár MA képzés hallgatói szintézise címmel az I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencián Kaposvárott, Pedagógiai gyakorlat a könyvtárpedagógia-tanár MA képzés során címmel a Szegedi Tudományegyetemen, a Magyar Könyvtárosok 45. Vándorgyűlésén a KTE szekciójában Átalakuló könyvtárostanárképzés, a kétszakosság felé címmel Egerben, illetve ez év májusában A könyvtárpedagógia-tanártól a könyvtárostanárig címmel Budapesten a Library and Information Science konferencián.

A könyvtárostanári közösség és Ugrin Márta munkásságának elismeréseként az Ugrin Gáborné Majoros Márta Könyvtár névadó rendezvényén Névünnep a Veres Pálné Gimnáziumban címmel tartott beszédet.

Figyelemmel kísérte és támogatta a Kis KTE könyvek sorozat köteteit. Szerkesztője és tanulmányírója a Könyvtárhasználati óravázlatok című, a sorozat 7. kötetének, amelyet be is mutatott a Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi Szakmai Napján az OPKM-ben 2014. április 3-án.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének nemzetközi ügyekért felelős alelnökeként, a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének elnökségi tagjaként keresi és támogatja az egyesületek együttműködési lehetőségeit. A magyar könyvtárostanárok nemzetközi bemutatkozására is odafigyel. Legutóbb az IFLA The World Through Picture Books Catalogue c. kiadvány magyar válogatásának összeállításánál nyílt lehetőség a közös gondolkodásra, értékeink felmutatására.

Pályája során számos elismerésben részesült, legutóbb 2012-ben Széchényi Ferenc-díjat vehetett át. Az Emlékérem Kuratóriuma szerint a könyvtárpedagógia-tanár és a könyvtárostanár szak létrejöttéért, sikeres működéséért, a könyvtárostanár generációk oktatásáért végzett tevékenységéért valamint egyesületünket támogató munkájáért méltán érdemelte ki Az egyesületért emlékérmet.

 

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

2014-ben felterjesztés hiányában ez a díj nem került kiosztásra.

 

Publikációk

Barátné dr. Hajdu Ágnes a KTE kitüntetésében részesült In: Dávid Boglárka et al. (szerk.): A Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapja, Bp., MKE, é.n., URL: http://mke.info.hu/blog/2014/11/baratne-dr-hajdu-agnes-a-kte-kitunteteseben-reszesult/#more-3847 Utolsó letöltés: 2014.12.01.

SÁRÁNÉ LUKÁTSY Sarolta: Internet és etika, Beszámoló a KTE őszi szakmai napjáról In: Könyvtári Levelező/Lap, 2015. 1. sz., 26-29. p.

További fotók az Őszi Szakmai Nap fényképalbumában.