A KTE emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2017-ben az alábbi kollégákat tüntette ki. A díjak átadására 2017. november 7-én a Könyvtárostanárok Egyesülete Jubileumi Őszi Szakmai Napján került sor.

 

 

  

KTE emlékérem – Életműdíj

Dr. Berkó Gyuláné

 

Dr. Berkó Gyula Ferencné 1986 óta dolgozik a szegedi Béke Utcai Általános Iskolában. 1987-1997-ig a humán munkaközösség vezetője volt. A magyar nyelv és irodalom oktatása mellett 1996-tól ifjúsági könyvtáros tanárként tevékenykedett. 2013 szeptemberétől teljes munkakörben könyvtáros tanárként látja el feladatait – többek között a tankönyvrendelést is. 

Húsz éves múltra tekint vissza a 3-4. évfolyamos diákok számára kidolgozott – előbb városi, majd tankerületi – könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő, melynek során a gyerekek a könyvtár megismerésében mélyülnek el, és életkoruknak megfelelő olvasmányokkal dolgoznak játékos, kreatív módon. A verseny koncepciója és a minden évben megújuló feladatok kidolgozása dr. Berkó Gyuláné önálló fejlesztése. A TÁMOP-3.1.4. projekt megvalósítása során jó gyakorlatot készített ebben a témában. 

Tudását folyamatosan megosztja a könyvtári szakmai közösséggel. A Mentor(h)áló 2.0 Program megvalósítási és fenntartási időszakában  a hálózati tanulás partneri kiterjesztésével módszertani műhelyfoglalkozásokon mutatta be feladatgyűjteményét. 

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral kialakított szoros együttműködés keretében pályázati partnerként vett részt a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című projekt megvalósításában. Évente változó programokba vonta be iskolája diákjait.

Iskolájában rendkívüli igényességgel végzi munkáját. A diákok délutáni tanulásában, a versenyek előkészületeiben, a pedagógusok napi munkája során folyamatos szakmai támogatást kapnak könyvtárában. 

Rendkívül változatos, a diákok életkorához igazodó könyvtári órákat tart, melyek a tananyag tartalmait követik, egészítik ki, és biztosítják a gyerekek tevékenységközpontú foglalkoztatását. Kiemelkedő a „Kötelezők a könyvtárban” című sorozat, ahol a házi olvasmányok tanórai feldolgozása könyvtári körülmények között történik. 

Szakmai, módszertani felkészültségét számos szakmai továbbképzésen fejlesztette. Elsajátította a kompetenciafejlesztés korszerű módszertanát, IKT-s kompetenciáját a kihívásoknak megfelelően fejlesztette. Megszerzett többlettudását napi könyvtárosi munkája során kiválóan alkalmazza. 

Az iskola fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából antológiát állított össze a diákok, volt tanítványok és pedagógusok munkáiból. A neves alkalom tiszteletére szervezett gálaműsor rendezője is ő volt. 

Szerteágazó tevékenysége, érdeklődése és nyitottsága miatt nagyon sok diák keresi fel a könyvtárat, használja napi rendszerességgel annak állományát. 

Munkájával, egyéniségével a könyvtár, valamint az olvasás örömének felfedezése felé tereli a gyerekeket.

Dr. Berkó Gyuláné felterjesztője az Életműdíj emlékéremre Mészáros Zsolt intézményvezető.

 

 

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

 

Savanya Ildikó

 

Savanya Ildikó 1990 óta dolgozik a szegedi Arany János Általános Iskolában: először napközis tanárként, majd történelem szakosként, és 2004 óta iskolai könyvtárpedagógusként. Lelkiismeretesen szervezi a könyvtár életét, szívügyének tekinti az állomány frissítését, gyarapítását; lelkes munkájának köszönhetően állandó gyerekzsivaj tölti meg a könyvtárat.

A 750 tanuló és 50 főnyi pedagógus kb. 8 ezer könyvet és több száz kézikönyvet, szakmai anyagot használhat a segítségével, irányításával.  A tanulók közül 350-400 fő rendszeres olvasója, kölcsönzője is a könyvtárnak, amiben Ildikónak nagy szerepe van, hiszen mindent megtesz azért, hogy a gyerekek olvasóvá váljanak. Rendszeresen szervez olvasóköröket, vetélkedőket, olvasmányokhoz kapcsolódó délutánokat.  

A munkaközösségekkel is szorosan együttműködik, aktív segítséget nyújt a tanórákra való felkészülésben tanárnak és diáknak egyaránt, segíti a gyűjtőmunkákat, projektek elkészítését. Magyar és angol nyelvű filmklub, könyvtári órák, vetélkedők szervezésével járul hozzá a tananyag változatos elsajátításához. 

Rendszeresen megrendezett programjai közül néhány:

A népmese napján minden alsós osztály „kap” egy mesét felsős diákjainktól, amit a kicsik elvarázsolva hallgatnak. Az évek óta megrendezett könyvtári éjszakán egy-egy ifjúsági regényt dolgoznak fel élményszerűen, így a kamaszodó korosztály is kedvet kap az olvasáshoz. A Nagy Dia-napon klasszikus diafilmekkel varázsolja el a kicsiket, a Nagy Olvasás délutánján 500-600 gyerek vesz könyvet a kezébe. Minden korosztály számára tart olyan könyvtári órákat, amelyen a „kötelező” olvasmányokat dolgozhatják fel a tanórai keretek kötöttségei nélkül, élményt adó, játékos formában. 

Az iskola kulturális életében is fontos szerepet játszik. Az irodalmi évfordulókhoz kapcsolódva vetélkedőket, író-olvasó találkozókat, olvasóköröket szervez - ebben az évben Szabó Magdára emlékeznek az Abigél című műve feldolgozásával. 

Minden évben ő a mozgatórugója a város iskoláinak meghirdetett Irodalmi Kávéháznak, ahol a város ifjú író és költő palántái mutathatják be alkotásaikat. 

A megyei balladamondó verseny szervezése, rendezése is nevéhez fűződik. 

A könyvtári vetélkedőkön is eredményesen szerepelnek diákjai –többek között a Kalandos olvasás, és az Olvass el! online vetélkedőkön, a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen, és a CSOMEKÖV megyei könyvtárhasználati versenyen. Ezeken a versenyeken diákjai dobogós helyezést értek el.

Ildikó nemcsak a KTE aktív tagja, hanem fontos szerepet vállal a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületében is. 2014 óta a CSMKE iskolai könyvtári szekciójának elnöke. 

Munkáját lelkesen, a feladatait mindig lelkiismeretesen végzi. Igazán szívügyének tekinti, hogy a 21. század digitalizált világában is megmaradjon a könyvek és a könyvtár szeretete a fiatalok szívében.

Savanya Ildikó felterjesztője A könyvtárostanári hivatásért emlékéremre Kissné Gera Ágnes intézményvezető.

 

KTE emlékérem – Az egyesületért

 

Szlávikné Cséfalvay Krisztina

 

Szlávikné Cséfalvay Krisztina könyvtárosi munkáját az Országos Széchényi Könyvtárban kezdte, majd dolgozott egyetemi ill. szakkönyvtárban. 1984-ben végzett Szombathelyen történelem - könyvtár szakon. 1985-től a Keve utcai Általános Iskola tanára. A rossz körülményeket legyőzve minden igyekezetével azon volt, hogy működővé, élővé tegye a könyvtárat. 

1998-tól a Veres Péter Gimnázium könyvtárostanára. Sokat dolgozott a könyvtár barátságossá tételén. 2004-ben elvégezte az ECDL tanfolyamot, 7 modulból sikeres vizsgát tett. Elektronikusan feldolgozta az állományt, elérhetővé tette az elektronikus katalógust. Évek szívós munkájával, türelmes, kedves egyéniségével elérte, hogy a felső tagozatos diáktól az érettségizőkig és a kollégákig mindenki szívesen látogatja a könyvtárat, veszi igénybe a szolgáltatásokat. 

Könyvtárpedagógiai tevékenysége is példa értékű, rendszeresen tart könyvtári órákat, tartalmas programokat és izgalmas könyvtári éjszakákat szervez, ahogy ezt az idei beszámolójából is láthattuk. Iskolai könyvtárosi munkája mellett aktívan vesz részt a kerületi és az országos könyvtárosi szakéletben. 2008-tól a Budapest III. kerületi könyvtárostanárok munkaközösségének vezetője. Közös levelező listát hozott létre, emlékezetes műhelyfoglalkozásokat tartott - így is segítette a kerületi kollégákat. A kerületi versenyekről rendszeresen publikált az Óbuda című lapban, ezzel is népszerűsítette a könyvtárat, az olvasás ügyét. 

Tanítványaival szép sikereket ért el a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen: diákjai voltak országos első, második és harmadik helyezettek! A kisebbeket is eredményesen készítette fel a Győri Gáspár ill. a Majoros Márta Könyvtárhasználati Versenyre. Szakmai megújulását jelzi, hogy versenyzői a könyvtári IKT versenyen 7. és 9. helyezést értek el.  

2010-ben elvégezte a Szegedi Tudományegyetem Ember- és társadalom műveltségterületi középiskolai tanár, MA; Multikulturális nevelés tanára, MA szakjait, tovább gazdagítva szellemi és módszertani eszköztárát. Több szakmai konferencián, több témában volt előadó, tapasztalatait publikálta is az Építsünk könyvtárat! FPI-s kiadványban.

2006-tól tagja a Könyvtárostanárok Egyesületének, 2014-től a KTE elnökségi tagja, pályázati felelőse. Feladatait lelkiismeretesen, pontosan végzi. Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, javaslatokat fogalmaz meg, a határidőkre és beadandó dokumentumokra figyel. Sok-sok órát áldoz idejéből a pályázati adatlapok kitöltésének, a szükséges dokumentumok, számlák feltöltésének, és elszámolásának. Neki is nagymértékben köszönhetjük a KTE szakmai napjainak és kiadványainak megvalósulást! Az elnökségi üléseken higgadtságával, okos észrevételeivel, emberséges megnyilvánulásaival mindig segítette a munkát. Szerény személyisége soha nem helyezte magát előtérbe, csendesen teszi a dolgát, segít másokon. 

Könyvtárostanári és egyesületi tevékenysége alapján, kettős felterjesztést kapott – intézményvezetőjétől, Papp Györgytől, ill. a KTE elnökségétől - a KTE Egyesületért emlékéremre.

 
 

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

2017-ben a feltételeknek megfelelő felterjesztés hiányában ez a díj nem került kiosztásra. 

 

Publikációk

 

További fotók az Őszi Szakmai Nap albumában hamarosan