Csíkszereda

Márton Áron Gimnázium

hriskkonyvtaros.blogspot.com

Borbé Levente

borbelevi@yahoo.fr

Hargita Megyei Pedagógusok Könyvtára, Csíkszereda

International School Library Day in Márton Áron Highschool, Csíkszereda:

 - books and periodicals domantion for pupils

- libray prezentation for new-comers

- fairy tale contest

- exposition of damaged books

- exchange of experience between librarians

 

 ISKOLAI KÖNYVTÁRI VILÁGHÓNAP RENDEZVÉNYEIA MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUMBAN

2009-es esztendő
 
Szeptemberben végén már felkészültünk a dokumentarista kollégával együtt az Iskolai Könyvtári Világhónap megünneplésére.
 
Könyv és folyóirat adomány
 
Első ténykedésünk szülőktől, ismerősöktől és barátoktól való ajándékkönyvek és folyóiratok összegyűjtése volt, amelyeket feltálaltuk az iskolai diákjainak és pedagógusainak. Ezt az ötletet már az elején közöltük az adományozókkal, akik benne is voltak e dolog megvalósításában. Sok régi könyv és folyóirat talált új gazdára, minden egyes példány elkelt. Így fogyott el több mint 400 könyv és hozzávetőlegesen ugyanennyi folyóirat. Egész hónapban folyt a könyvek és folyóiratok válogatása, mivel minden egyes nap egy bizonyos mennyiséget raktunk ki téma szerint. Megvolt ennek az akciónak a pozitívuma is, sokan ennek hatására iratkoztak be a könyvtárba.
 
 
            Könyvtárismertető és könyvtártan órák
 
            Mivel mifelénk az iskola szeptember 15-én veszi kezdetét nem elegendő az idő e hónapban könyvtárunk bemutatására. Szeptemberben úgyis minden a helyére kell kerüljön. Ezért október az a hónap, mikor az újonnan érkező osztályoknak könyvtárismertető és könyvtártan órát tartunk. Bele is fér az Iskolai Könyvtári Világhónapba. Inkább csak az előnyéről tudunk beszámolni, hiszen sem, a feliratkozásnál sem a kezdetleges könyvtárban való eligazodásnál nem kell egyenként elmondani a diákoknak mindazt, ami elhangzik ezen órák kapcsán.
 
 
Vetélkedő Elek Apó meséivel
 
2009. október 15-én a Gimnázium könyvtárában meseíró vetélkedőre került sor.
András Éva tanítónéni figyelembe vette nagy mesemondónk, Elek Apó születésének 150-ik évfordulóját. Ennek jegyében zajlott a vetélkedő, amelynek résztvevői ebben az esztendőben a negyedik osztályosok voltak.
A tanítónénivel és a dokumentaristával együtt próbáltuk kiválasztani azt a történetet, amelyik a legjobban illik ehhez az alkalomhoz. A választás végül az Az égig érő fa című székely népmesére esett. Nem véletlenül, hiszen Elek Apó is székelyföldi volt, és az ittlévő diákok zöme is székely-magyar származású.
 Éva tanítónéni felolvasta a kiválasztott mesét, melyet a diákok nagy része már ismert, azonban nagy érdeklődéssel hallgatták végig, az ezt követő feladat végett. A mese felolvasása után minden egyes résztvevő hasonló történést és motívumot kellett belefoglaljon fogalmazásába, vagyis egy olyan mesét kellett írjon, amelyben szerepel a király, akinek a lánya az égig érő fán van, szerepelnie kellett az égig érő fának, a másvilágnak, a táltos paripának és a sárkánynak. Az utóbbi kettő helyett lehetett választani más „segítő és gonosz” szereplőt (-ket).
            A rövid meseírást felolvasás követte. Mindegyik újonnan szerkesztett meséről véleményt formálhattak a résztvevők. Ennek függvényében történt a kiértékelő is. A gyerekek igencsak megmozgatták fantáziájukat. Sok eredeti mese született.
Az első hat legjobb alkotás gazdája eredményes munkájáért könyvjutalomban részesült.
 
Szervezők:
Borbé Levente könyvtáros
Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista
András Éva tanítónő 
 
 
Mozgalmas Napok az iskola könyvtárában
 
            Október végén és november első hetében mozgalmas napok voltak az iskola könyvtárában. Bevontuk a pedagógusokat is. Könyvtárosokat hívtunk meg a városból és a megyéből is a programsorozatunkra.
            Első nekirugaszkodásunk eredményeként a diákok a könyvjelzőkészítés, képeslapkészítés, plakátkészítés bűvöletében töltötték idejüket. Nagyon kedvelték. Munkájukat a más iskolákból érkező diákokkal cserélték el.
            November 4-én volt az igazi nagy nap mikor a diákok felolvasták munkájukat „Az én ideális könyvtáram” címmel. Nagyon érdekes és értékes munkák születtek. Volt, aki elmesélte benyomásait és jövőbeni elképzeléseit a jövőbeni könyvtárról.
A könyvtárról írt dolgozatok meghallgatását egy rövid vetélkedő követte „Ki a szerzője” címmel, amelyben költők és írók műveiből egy jellegzetes momentum volt felolvasva és abból kellett rájönni szóban forgó mű alkotójára. A diákok nagyon szerették.
A műsor és vetélkedő különös könyvkiállítás megtekintésével folytatódott. Az anyagot a könyvtárban található telefirkált és szétszaggatott könyvek és folyóiratok példányiból válogattuk. A kiállítás tanulságos volt és igazi sikernek bizonyult. A látogatók érdeklődése miatt úgy döntöttünk, hogy a kiállítás maradjon még egy hetet.
A kis könyvtárosi terepszemle és kiállítás megtekintése után egy kis felolvasás következett, amiben a diákok véleményét rögzítettem a könyvtárról, könyvekről és az olvasásról. Kissé mókás megjegyzések telitalálatként érték a vetélkedőn résztvevő diákokat. Volt mit tanulni saját „aranymondásaikból” is. A felolvasás után a meghívott könyvtárosok és más pedagógusok beszéltek az évek során felgyülemlett könyvtárosi élményeikről.
A diákok számára a program hamarabb zárult. Értékes könyvjutalomba részesültek a nyertesek.
A napi program a meghívott könyvtárosok szakmai tapasztalatcseréjével végződött.
 
Szervezők:
Borbé Levente
a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa
Márdirosz Ajka
a Csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza könyvtárosa
Balázs-Bécsi Enikő
a Márton Áron Dokumentációs és Információs Központ könyvtárosa