Borító

Bogyó Katalin, Cs. - Dömsödy Andrea (szerk.): Könyvtárhasználati ötlettár - játékos feladatok. (Kis KTE könyvek, 9.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2017. 294 p. ISBN 978-963-88046-7-9

A kötetet az egyesület tagjai a 2017-es Őszi Szakmai Napunkon ajándékba kapják. Az NKA páláyzatnak megfelelően minden megyei könyvtárba eljuttattuk kötelespéldányunkat.

 

Előszó

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2006 óta jelenteti meg könyvsorozatát Kis KTE könyvek címmel, amellyel egyrészt a könyvtárostanárok szakmai fejlődését kívánja támogatni, másrészt publikálási lehetőséget kíván számukra biztosítani. Az eddig megjelent nyolc kötetben elméleti és gyakorlati témák is megjelennek. Jelen, 9. kötetünk a 7. és 8. kötet (Könyvtárhasználati óravázlatok 1. és 2.) szerves folytatásaként újra egy gyakorlati témát, a könyvtárhasználati foglalkozások aktívabbá, érdekesebbé, hatékonyabbá tételét segíti oly módon, hogy egyben elméleti támogatást is nyújt.

Az előző két kötet olyan adaptálható óravázlatokat közölt, amelyek egyrészt a KTE által kiírt pályázatokra beérkező pályamunkák, másrészt a Szegedi Tudományegyetemen folyó könyvtárpedagógia-tanár MA képzés óravázlatainak szerkesztett, kiegészített változatait tartalmazzák. Mindkét kötet módszertani tanulmányokkal adja meg az óravázlatok elméleti, tudományos hátterét.

9. kötetünk céljaiban és módszereiben követi az előzőeket, de, mint címe is mutatja – Könyvtárhasználati ötlettár – játékos feladatok – kisebb egységeket, az órákon, foglalkozásokon használható, a modern pedagógiai módszertan részét képező, játékos könyvtárhasználati feladatokat állítja a középpontba. A kötet céljai szerteágazóak. Egyszerre célunk a könyvtárak, az iskolai könyvtárak, a könyvtárosok, könyvtárostanárok munkájának támogatása, inspirálása és megerősítése. Ezzel együtt el szeretnénk érni, hogy amikor tanítványaink ötlettárunk feladataival találkoznak, ne pusztán a kötelezően végrehajtandó feladatokat lássák bennük, hanem olyan megoldandó problémákat, amelyeket örömmel, „belső parancsra”, mintegy játszva oldanak meg. A játék a ma felnövő „netgeneráció” számára természetes élettér, nem csoda, hogy szinte elvárás részükről, hogy az iskolában is találkozzanak vele.

A felkért szerzők olyan gyakorló könyvtárosok/könyvtárostanárok, akik közül többen az elmúlt években elvégezték a könyvtárpedagógia-tanár mesterszakot, munkájukban sikerrel ötvözik az új pedagógiai, módszertani, könyvtár-pedagógiai trendeket, építenek a legfrissebb szakirodalomra. Közülük többeknek ez lesz első publikálási lehetőségük, de már szakmánkban ismert szerzők is szerepelnek a kiválasztottak között. A kötetnek a sorozat eddigi hagyományaihoz híven az is célja, hogy bemutassa a szerzőket, illetve a kötet tárgyát képező könyvtárhasználati feladatok fontosságáról szóló gondolataikat is.

A kötet alapját nyújtó feladatok a szerzőknek a képzés végén írott hallgatói portfóliói Kreatív feladatok gyűjteménye című fejezetén alapulnak. A szerkesztők – mint a korábbi kötetek esetében is – támogatták a szerzőket ötleteik tartalmilag és szaknyelvileg pontos megfogalmazásában, a feladatoknak a kötet céljai mentén történő megfelelő átalakításában, kiegészítésében. Ennek megfelelően a feladatleírások jelentősen részletesebb, pontosabb változatok, mint az eredetiek, annak érdekében, hogy a leírások egységes formájúak, az adaptációt részleteiben is segítők legyenek. Nem kész feladatlapokat közlünk, hanem a saját gyakorlatba átültethető, az alternatív lehetőségeket is bemutató (Szerkesztői üzenetek) részletes leírásokat.

A feladatokat módszertanilag rendezett módon kínálja kötetünk, vannak közöttük közismertek és újszerűek, hagyományosak és merészek... A feladatleírások egységes szerkezetűek, amiről a Használati útmutatóban részletesen írunk. A több szempontú mutatórendszer a kötet feladatai mellett korábbi köteteink feladatainak visszakereshetőségét is biztosítja, így támogatva a szakemberek tervezőmunkáját, az egyes módszerek megismerését, az azokról való további gondolkodást.

Reményeink szerint a kötetet haszonnal tudják forgatni a könyvtárostanárok mellett a könyvtárostanár képzésben résztvevő oktatók és hallgatók, valamint a könyvtárpedagógiával más könyvtártípusban foglalkozó, vagy más tanárszakos kollégák is.

A kötet szerkesztői

Tartalomjegyzék

Előszó .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . 8
Kreatív feladatok gyűjteménye a könyvtárpedagógia-tanár szakos portfólióban – Urbanik Tímea .  .  .  .  .  .  .  . 10
Miért és hogyan? Módszertani bevezető a könyvtárhasználati feladatok kiválasztásához, alkalmazásához – Dömsödy Andrea . . . . . . . 13
Ajánlott játék- és feladatgyűjtemények .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
A ráhangolódáshoz, nézetfeltáráshoz használható feladatok jellemzői .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Használati útmutató .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

A) Szókeresők

1. Szókereső – Kürtösi Zsoltné .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
2. Az Ezüst-tó kincse – szókereső – Allmann-né Kovács Krisztina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
3. Szótorpedó – Muzsnyai Nikolett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. Címkefelhő – Sütő Éva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5. Kódfejtő szógyűjtő – Zajaczné Dora Éva .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
6. Keverem – kavarom – Dömsödy Andrea – Simon Krisztina . . . . . . . . . . . . . . . 38

B) Szókincs- és fogalmi gondolkodásfejlesztők

7. Ábécé háromra – Kürtösi Zsoltné .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
8. Ez egy retek: szógyakorló játék – Kürtösi Zsoltné .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
9. Mondd egy szóval! – főfogalom alá rendelés – Kürtösi Zsoltné .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
10. ETO kocka – Kürtösi Zsoltné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
11. Hozzám tartozol! – Pivnyikné Filep Anita .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
12. Vedd fel a könyvtári fonalat! – Pivnyikné Filep Anita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
13. Dominó – Kovácsné Vári Eszter – Rákosné Horváth Erzsébet . . . . . . . . . . . . . . 59
14. Könyvtári viszonyok – Zajaczné Dora Éva – Kovácsné Vári Eszter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
15. Melyik a kakukktojás? – Kovácsné Vári Eszter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
16. Közmondásbogozó – Bakosné Mikula Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
17. Szókincstotó – Pivnyikné Filep Anita .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

C) Memória, figyelemfejlesztő

18. Könyvleltár – Muzsnyai Nikolett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
19. Melyik könyv nincs velünk? – Sütő Éva .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

D) Párosító, csoportosító

20. Kulcsidézetek – Kulcsár Marianna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
21. „Az az én párom…” – Kürtösi Zsoltné .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
22. Keresd a helyed! Csoportosulj! – Pivnyikné Filep Anita – Kürtösi Zsoltné . . . . . . . 92
23. Véleményválogató – Dömsödy Andrea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

E) Sorrendezők

24. Folyamatos dominó – Dömsödy Andrea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
25. Könyvtártörténeti Timeline – Muzsnyai Nikolett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
26. Könyvszerető rendezgető – Pivnyikné Filep Anita .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
27. Betűcsata – Rákosné Horváth Erzsébet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
28. Kicsibácsi szótára – Dömsödy Andrea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113

F) Kitalálósok, Ki, mi, melyik vagyok?

29. Kétoszlopos következtetés – Kürtösi Zsoltné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
30. Melyik főosztály vagyok? – Pivnyikné Filep Anita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
31. Könyvtári ki vagyok én? – Pivnyikné Filep Anita – Kürtösi Zsoltné .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
32. Szólövölde – Rákosné Horváth Erzsébet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
33. Regény-activity – Kulcsár Marianna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
34. Könyvtári szóviccek – Dömsödy Andrea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131

G) Megismerés, vélemény, ráhangolás, reflexió

35. Választáslánc – Bakosné Mikula Edit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
36. Véleményvonal és más térbeli véleménynyilvánítási technikák – Dömsödy Andrea .  .  .  .  .  . .  138
37. Vágjunk bele! Ráhangolódás idézetekkel – Cs. Bogyó Katalin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
38. Játékos ismerkedés a könyvtárban – Simon Krisztina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

H) Szerepjátékok

39. Én elmentem a könyvtárba – Simon Krisztina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
40. Beszállókártya – Bakosné Mikula Edit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
41. Fakebook – Ál közösségi oldal – Muzsnyai Nikolett .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
42. Érv-elő! – Rákosné Horváth Erzsébet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
43. Könyvtári győzködő – Dömsödy Andrea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
44. Könyvtári szituációk – Sütő Éva .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
45. Melyik könyvtárba menjek, ha… – Cs. Bogyó Katalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
46. Melyik szótárat használjam, ha… – Cs. Bogyó Katalin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
47. Könyvtárosok – olvasók párbeszéde – Dömsödy Andrea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  172
48. Könyvtári beugró – Dömsödy Andrea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174

I) Történetszövés

49. Könyvtári mondatépítő – Muzsnyai Nikolett .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180
50. Képes mese – Muzsnyai Nikolett .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183
51. Meselánc könyvtárra szabva – Sütő Éva .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
52. Melyik könyvtárban vagyunk? – Simon Krisztina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190

J) Tesztsorok, feladatlap ok egy téma köré (kérdés-válasz)

53. Füllentős játék – Zajaczné Dora Éva .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  194
54. Karácsony a nagyvilágban – Allmann-né Kovács Krisztina . . . . . . . . . . . . . . . . 197
55. A kis herceg – Allmann-né Kovács Krisztina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
56. Tanárok és tanórák a Szent Johanna gimiben – Simon Krisztina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
57. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem – Simon Krisztina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  210
58. Kvíztábla a könyvtárban – Muzsnyai Nikolett .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  214
59. Kérdezz bátran! – Bakosné Mikula Edit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  218

K) forrása lap ú, információfeldolgozó

60. Információk keresése fokozatosan – Vuk és társai – Kulcsár Marianna . . . . . . . . . 222
61. Kutató szófejtő – Pivnyikné Filep Anita .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  264
62. Könyvtári információs sarkok – Rákosné Horváth Erzsébet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  232
63. Érdekességek az Amerikai Egyesült Államokból, Információkereső kockajáték – Cs. Bogyó Katalin  .  .  236
64. Építsünk könyvtárat! – Dömsödy Andrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
65. Szakaszos szövegfeldolgozás – Rákosné Horváth Erzsébet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  243
66. ETO matek – Pivnyikné Filep Anita .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  248

L) Tovább i feladatok

67. Betűből szó – Kürtösi Zsoltné .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  252
68. Puzzlevadászat – Kürtösi Zsoltné – Pivnyikné Filep Anita .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  254
69. Katalógusból hivatkozás – Dömsödy Andrea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  257
70. Hogyan hivatkozzak? – Irányított megfigyelés – Dömsödy Andrea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  259
71. Plágium vagy nem? – Dömsödy Andrea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  262

Felhasznált irodalom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  270

Szerzőinkről .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  275

Mutatók

Célok szerinti betűrendes mutató .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  286
Iskolafok szerinti mutató .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  287
Tematikus tantárgymutató a témakörökkel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  288
Könyvtárhasználati kerettantervi területek és témakörök tematikus mutatója .  .  .  .  .  289
Feladattípus, játéktípus betűrendes mutatója .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  291
Időigény szerinti mutató .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  293
Azonnal bevethető feladatok mutatója .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  293
Betűrendes névmutató .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  293

Mutatók

A kötetben megjelent a sorozat összesített mutatója, melynek aktuális változata a sorozat honlapján tekinthető meg: https://portal.ktep.hu/KKK

Beszámolók

A könyvbemutató prezentációja: https://prezi.com/asle_e0yxkem/kkk9/?present=1

Támogató

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.