Borító

Bogyó Katalin, Cs. - Dán Krisztina - Dömsödy Andrea: Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez (Kis KTE könyvek, 5.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, 190 p. ISBN 978-963-88046-2-4

 

A szerkesztő ajánlása

Az iskolai könyvtárak között a gyakorlóiskolák könyvtárai különös jelentőségűek, hiszen a hagyományos iskolai könyvtári ellátás mellett kiemelkedő szerepük van mind a könyvtáros-, mind a pedagógus-, mind a könyvtárostanár-képzésben. Emellett fontos, bázis iskolai könyvtári szerepük van / lehetne környezetük iskolai könyvtári, könyvtár-pedagógia életének szervezésében, fejlesztésében. Mindezek a szerepkörök azt sugallják, hogy a tárgyalt típusnak nagy jelentősége van a mindenkori iskolai könyvtárügy és a pedagógusok könyvtár-pedagógiai módszertani kultúrájának megújítása területén.

A gyakorlóiskoláknak szánt hiánypótló útmutatónk minden más a pedagógusképzésben valamilyen formában részt vállaló felsőoktatási intézmény és iskola számára hasznos lehet. Szerkezetét úgy alakítottuk ki, hogy a specifikumokat az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos általános jellemzőkhöz, elvárásokhoz képest mutatjuk be. Ennek okai: egyrészt, célunk, hogy jól láthatóvá váljon e sajátos iskolai könyvtártípus mássága. Másrészt, hogy a többi iskolai könyvtár és a könyvtárostanárok számára is útmutatóul szolgálhasson, hiszen az elvárásokat, feladatokat összegző, rendszerező kötet már tíz éve nem jelent meg hazánkban.

Előszó

A könyvtárhasználat tanulásának, tanításának, de a könyvtárosképzés elején is szokás kitérni az öt alapvető könyvtártípusra, azok jellemzőire, különbségeire. Ezek között tartjuk számon az iskolai könyvtárat is, mint olyan sajátos típust, mely egy nevelési-oktatási intézmény dolgozóit és tanulóit látja el nemcsak könyvtári, hanem hangsúlyosan könyvtár-pedagógiai szolgáltatásokkal. Arról viszont már kevesebbet szoktunk beszélni, írni, hogy az iskolai könyvtárak is több, markánsan elkülönülő típusba sorolhatók, hiszen az iskola típusától függően különböznek gyűjteményükben, szolgáltatásaikban, használói körükben. Csak példaként néhány: szakképző iskola, kollégium, művészeti iskola, óvoda, gyakorlóiskola.

Az iskolai könyvtárak között a gyakorlóiskolák könyvtárai különös jelentőségűek, hiszen a hagyományos iskolai könyvtári ellátás mellett kiemelkedő szerepük van mind a könyvtáros-, mind a pedagógus-, mind a könyvtárostanár-képzésben. Emellett fontos, bázis iskolai könyvtári szerepük van / lehetne környezetük iskolai könyvtári, könyvtár-pedagógia életének szervezésében, fejlesztésében.
Mindezek a szerepkörök azt sugallják, hogy a tárgyalt típusnak nagy jelentősége van a mindenkori iskolai könyvtárügy és a pedagógusok könyvtár-pedagógiai módszertani kultúrájának megújítása területén.
Napjainkban a felsőoktatás és azon belül a pedagógusképzés is jelentős átalakuláson megy át. Ennek kapcsán különösen fontos, hogy a gyakorlóiskolai könyvtárakkal kapcsolatos elvárásokat, szerepeket rendszerezzük, a lehetőségekre rámutassunk.

Jelen rövid vázlatban célunk, hogy a gyakorlóiskolai könyvtári specialitásokat áttekintsük, összefoglaljuk azokat a szakmai elvárásokat, amelyek egy sokszereplős szakmai párbeszéd alapját képezhetik.

A gyakorlóiskoláknak szánt útmutatónk nemcsak számukra, hanem minden más a pedagógusképzésben valamilyen formában részt vállaló felsőoktatási intézmény és iskola számára hasznos lehet. S szerkezetét úgy alakítottuk ki, hogy a specifikumokat az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos általános jellemzőkhöz, elvárásokhoz képest mutatjuk be. Ennek két oka volt: egyrészt, célunk, hogy jól láthatóvá váljon e sajátos iskolai könyvtártípus mássága. Másrészt, hogy a többi iskolai könyvtár és a könyvtárostanárok számára is útmutatóul szolgálhasson, hiszen az elvárásokat, feladatokat összegző, rendszerező kötet már tíz éve nem jelent meg hazánkban.

Tartalomjegyzék

Előszó
1. Sajátos helyzet, sajátos funkciók (Dömsödy Andrea)
1.1. A gyakorlóiskolai könyvtár meghatározása
1.2. A gyakorlóiskolai könyvtárak funkcionális többlete
1.2.1. A könyvtár szakos hallgatók képzése, könyvtári gyakorlata
1.2.2. A pedagógusképzés hallgatóinak ellátása
1.2.2.1. A hallgatók könyvtári ellátása
1.2.2.2. Könyvtári tapasztalatszerzés biztosítása, támogatása
1.2.2.3. A hallgatók (pályakezdők) módszertani támogatása, segítése
1.2.3. Könyvtárpedagógia-tanár szakos hallgatók mentorálása
1.2.4. Térségi, települési továbbképzés

2. A gyakorlóiskolai könyvtár működtetésének sajátos követelményei
2.1. Szolgáltatások (Cs. Bogyó Katalin)
2.1.1. Webes szolgáltatások
2.1.2. Hallgatók könyvtári ellátása
2.2. Személyi feltételek (Cs. Bogyó Katalin)
2.2.1. Az együttműködésen alapuló munka
2.2.2. A könyvtárostanár mint gyakorlatvezető, mint mentor
2.3. Gyűjtemény és gyűjteményfejlesztés (Cs. Bogyó Katalin)
2.4. Tárgyi feltételek (Dán Krisztina)
2.4.1. A könyvtár elhelyezése
2.4.2. Könyvtári funkcionális terek
2.4.3. Berendezés
2.4.4. Eszközök, technikai, informatikai felszerelések
2.5. Működési dokumentumok (Dán Krisztina)
2.5.1. Az iskolai működési dokumentumai

3. A gyakorlóiskolai könyvtárak könyvtár-pedagógiai tevékenysége (Dömsödy Andrea)
3.1.A könyvtár-pedagógiai program
3.2. Könyvtár-pedagógiai tevékenységrendszer
3.2.1. Tanórai tevékenységek
3.2.2. Tanórán kívüli tevékenységek
3.3. Hallgatók módszertani támogatása
3.3.1. A portfólió, mint a könyvtárpedagógia-tanár MA képzés hallgatói szintézise – egy konkrét gyakorlat (Cs. Bogyó Katalin)
3.4. Jó gyakorlatok
3.4.1. Pedagógiai projektek könyvtári bázison, egy gyakorlóiskolai kísérlet-sorozat tapasztalatai (Dán Krisztina)
3.4.2. Egy könyvtár-pedagógiai tevékenységrendszer (Cs. Bogyó Katalin)

4. Kapcsolatrendszer (Dömsödy Andrea)

5. Konkrét gyakorlóiskolai könyvtárak megoldásai
5.1. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Szeged (Cs. Bogyó Katalin)
5.2. Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely (Horváthné Szandi Ágnes – Dömsödy Andrea)
5.3. A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Könyvtára, Budapest (Dán Krisztina)

6. Összefoglalásként

7. Mellékletek
7.1. melléklet: Gyakorlóiskolai könyvtári helyzetkép (Dömsödy Andrea)
7.1.1. Az iskolai könyvtár megjelenése az iskola alapdokumentumaiban
7.1.2. Személyi feltételek
7.1.3. Tárgyi feltételek
7.1.3.1. Könyvtári terek
7.1.3.2. Berendezés, eszközök
7.1.4. Az állomány
7.1.4.1. Az állomány nagysága
7.1.4.2. Az állomány összetétele
7.1.4.3. Az állomány feltárása
7.1.5. Könyvtári szolgáltatások
7.1.5.1. A könyvtárak nyitva tartási ideje
7.1.5.2. Szolgáltatások minősége
7.1.6. A hallgatók ellátása

7.2. melléklet: Gyors önértékelő kérdéssor gyakorlóiskolai könyvtárak számára

7.3. melléklet: Gyakorlóiskolák 2011-ben Magyarországon

7.4. melléklet: Gyakorlóiskolai projektek (Dán Krisztina)
7.4.1. A Lovagi torna c. alsó tagozatos könyvtárhasználati fejlesztő projekt ismertetése
7.4.2. A Víz és a társadalom kapcsolata c. könyvtárhasználati fejlesztő projekt ismertetése
7.4.3. Az Evés-ivás c. kémia tantárgyhoz kapcsolódó, könyvtárhasználati fejlesztő projekt ismertetése

7.5. melléklet: Tanterv az IKT könyvtárhasználatba való beépítésére a különböző tantárgyakon keresztül, 5. évfolyam (Cs. Bogyó Katalin)

7.6. melléklet Ajánlott irodalom iskolai könyvtárak működtetéséhez

8. Ábrajegyzék

9. Felhasznált irodalom
 

Mutatók

A kötet tartalmával kiegészült a sorozat összesített mutatója, mely a sorozat honlapján tekinthető meg: https://portal.ktep.hu/KKK