Beküldő: admin | 2021. 10. 11., h – 15:42
2021-11-16

Online

Tények. Tényleg?!
- történelemtanárok és könyvtárostanárok együttműködése a kritikai gondolkodásért - 

a Könyvtárostanárok Egyesületének a Történelemtanárok Egyletével közös
Őszi Szakmai Napja  2021

Időpontok

 • 2021. november 16., kedd 14.00-17.00
 • 2021. november 17., szerda 17.00-19.00

Helyszín

Részvétel - regisztráció

 • A programon való részvétel minden érdeklődő számára ingyenes a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően.
 • A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
 • Regisztrációs felület: https://portal.ktep.hu/oszn2021reg

Teachmeet

A KTE először szervez szakmai napján teachmeetet, melyre izgalommal várjuk a kollégák jelentkezését.

Téma:

 • Szoros tematikai megkötés nincs.
 • Vegyék figyelembe, hogy a szakmai nap célközönsége: könyvtárostanárok, történelemtanárok.
 • A témának nem kell az álhír és forráskritika témaköréhez kapcsolódni, de túljelentkezés esetén ezek a témák előnyt élveznek, mert ez a szakmai nap kiemelt témája.
 • Bemutatható: egy ötlet, egy forrás, egy eszköz, egy gondolatmenetet...
 • Az eseményre külön hívjuk és várjuk a Kis KTE könyvek c. sorozat 11. kötetében megjelent munkák bemutatását.

Jelentkezők/jelentkezés:

 • Bárki jelentkezhet, aki a könyvtáros és/vagy történelemtanár közösség számára mutatna be valamit.
 • Jelentkezési felület: https://portal.ktep.hu/teachmeet2021
 • Jelentkezési határidő: 2021. november 10.
  • A programba beválogatott jelentkezőket legkésőbb 2021. november 12-én értesítjük.

Forma, amire készüljenek a kiválasztott előadók:

 • online forma,
 • 3 perc - szigorúan,
 • prezentáció, képernyőmegosztás használható (ha ezt szeretné, akkor a FreeConferenceCall ingyenes programot telepíteni kell.),
 • előzetesen felvett videó is küldhető,
 • a csevegőben linkek küldhetők a nézőknek,
 • az előadások felvételre kerülnek, melyet a KTE videócsatornáján közzéteszünk (vágás kérhető, a hozzájárulás utólag visszavonható).

 

1. nap: 2021. november 16., kedd 14.00-17.00

Plenáris előadások

14.00-14.15 Köszöntő, megnyitó
Simon Krisztina elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete
Miklósi László elnök, a Történelemtanárok Egylete
 

felvétel

 

14.15-14.30 KTE emlékérmek átadása
 

laudációk felvétel

 
14.30-14.35 “A tények a lényeg? A történelemtanár és könyvtárostanári együttműködés jó gyakorlatai!”
Pályázati eredményhirdetés
Kopcsik István és Peternainé Juhász Zsuzsa zsűritagok
 

felvétel

 
14.35-14.55 A történelem és a könyvtárhasználat kapcsolódási lehetőségei (a Nemzeti alaptantervben és azon is túl)
Dömsödy Andrea alelnök, Könyvtárostanárok Egyesülete
 

 

prezentációfelvétel

 
15.00-15.15 “A tények a lényeg?  A történelemtanár  és könyvtárostanári együttműködés jó gyakorlatai!”
Az 1. helyezett pályamű: Digitális időutazás a könyvtárban
Kovács Anikó Csilla könyvtárostanár és Zolnainé Lovas Emma tanító, Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola
 

prezentációfelvétel

 
15.15.15.30 Teachmeet
3perc/fő
 • Némethné Sáhó Éva (Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Győr): Tiszteld a szerzőt! Légy etikus! (KKK11) prezentáció    felvétel

 • Kurtyán Nóra és Peternainé Juhász Zsuzsa (Debreceni Ady Endre Gimnázium): Összefoglaló történelemóra előkészítése könyvtári környezetben link felvétel

 • Iványiné Nagy Kinga (Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Szombathely): A tudás ellenőrzése Geniallyval prezentáció felvétel

 • Cserlakiné Hagymássy Krisztina, Murányi Adrienn (Veres Pálné Gimnázium): Jó gyakorlatok Veres Pálné iskolájában (pályázat) link  felvétel
 • Bekesné Kovács Jusztina, Nagy Viktória (SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged): QR-kódos keresés az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc összefoglalásához (könyvtári szakórához) felvétel

   

Műhelyek párhuzamos szekciókban - 15.30-17.00

Digitális időutazás a könyvtárban 
“A tények a lényeg?  A történelemtanár  és könyvtárostanári együttműködés jó gyakorlatai!” pályázat helyezettje

Műhelyvezetők: Kovács Anikó Csilla könyvtárostanár és Zolnainé Lovas Emma tanító, Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola

Létszámlimit: 30 fő

Felület: Google Meet

A pályamű absztraktja:
Pályázatunk célja a történelem iránti érdeklődés felkeltése oly módon, hogy ötvözzük a könyvtár adta lehetőségeket és a tanulói projekthez kapcsolódó kutatómunkát, valamint az azt követő feldolgozást részben a nyomtatott, részben az online források megismerésére építve. A projekt célja a szakszerű könyvtári kutatómunka lépéseinek megismerése, gyakorlása, az összegyűjtött információk összefüggéseinek felismerése, majd a megfelelő következtetések levonása. A megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk a tudásszerző képességek, a szociális és digitális kompetenciák fejlesztésére, a térbeli- és időbeli tájékozódásra, a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, a kommunikáció fejlesztésére. Mivel a projektet páros és csoportmunkában valósítjuk meg, nagy szerepe van a team munkának, az együttműködésnek, az ön-és társértékelésnek, a komplex szemléletmódnak és gondolkodásnak. A feldolgozás folyamatában minden esetben építünk az előzetes ismeretekre, nyomtatott és online forrást is kijelöltünk a tanulók számára. A téma feldolgozásához szükséges a jegyzetkészítés, lényegkiemelés, valamint az informatika órán is megismert digitális felületek ismerete, gyakorlott kezelése. A feladatok megoldása minden esetben Mátyás király életéhez és uralkodásához kapcsolódik, de más-más megközelítésben, mivel módszerünk a több szempontú vizsgálódás alapján a király azon jellemvonásainak feltérképezése, amelyek példaképpé teszik a mai kor fiataljai számára. Az egyes mozzanatok után és a projekt végén is változatos értékelési módszereket alkalmazunk, amelyekkel a tanulók képet alkothatnak tevékenységük sikerességéről. A projekt célja a mintaadás is, hiszen más történelmi témák vizsgálata során is alkalmazható ez a módszertan, folyamatleírás, szervezeti, munka és értékelési forma.  Ez jó gyakorlatunk lényege.

Háttéranyag

A bemutatott prezentáció

MÁS IDŐPONT (2021.12.08. 15:00) - Önálló munka a sikeres történelem érettségi érdekében
“A tények a lényeg?  A történelemtanár  és könyvtárostanári együttműködés jó gyakorlatai!” pályázat helyezettje

Műhelyvezetők: Magdics Erika könyvtárostanár és Lukács Lilla oktató, Győri SZC Krúdy Gyula Technikum

Létszámlimit: 30 fő

Felület: Google Meet

A pályamű absztraktja:
A tematikus terv témája: információkeresés, etikus hivatkozás, egy írásbeli dolgozat készítése történelmi témában. A tanulási-tanítási egység 11. évfolyamra vonatkozóan képez egy egységet. Az éves óraszám 11. évfolyamon 5 óra, melyek történelem, etika, magyar és osztályfőnöki órákon valósultak meg. A tematikus egységben a fő szempont: a tanulók képesek legyenek egyéni „kutatómunka” alapján egy nagyobb lélegzetű dolgozat megírására a könyvtárhasználat, az anyaggyűjtés, a szakszerű forrásmegjelölés tudásanyagának hasznosításával. Ismerjék egy dolgozat, egy prezentáció formai és tartalmi követelményeit. Képesek legyenek a hivatkozások formai és etikus használatának gyakorlati alkalmazására. Tudják, mi a különbség a felhasznált irodalom és a hivatkozások között. Ismerjék a plágium és a relevancia fogalmát.
Frontális, egyéni, páros munkát és kooperatív csoportmunkát is terveztünk a tematikus tervhez. A digitális tábla adta lehetőséget kihasználva tanári ppt-vel, Kahoot és a Redmenta web2.0-as alkalmazásokat is alkalmaztunk. Jól motiválta a diákokat, a visszacsatolás eszköze is volt.
A tanulók mobiltelefont, számítógépeket, az iskolai könyvtár kézikönyveit, állományát is használták a feladatai megoldásához. A tanórákra készített fogalomkártyák, szövegeket, minta sablonokat lamináltattuk.
A 11. évfolyamon a történelem órákhoz kapcsolódóan a diákoknak egy 2-3 oldalas történelmi témát kellett elkészíteni, melyhez felhasznált irodalmat kellett mellékelni. A tanulók általában érettségi tételeket dolgoztak ki egyéni, illetve csoportmunkában, melyeket elektronikus formában, illetve kézírással is elkészíthettek.
 

Információzz! De miért?

Műhelyvezető: Cserlakiné Hagymássy Krisztina könyvtárostanár, Veres Pálné Gimnázium, Budapest

Létszámlimit: 25 fő

Felület: MS Teams

Tanítod a könyvtárhasználatot? Tanítanád, ha hagynák? Hallottad már, hogy nincs szükség a könyvtári órákra, hiszen a diák úgyis mindent (jobban/hamarabb) megtalál az interneten? Hallottad, de nem értesz ezzel egyet? Na, én sem. Ezért gyere beszélgessünk a könyvről! Áttekintjük a könyv felépítését, megmutatom én mire használom és szeretném, ha te is megosztanád az eddigi tapasztalataidat vagy a jövőbeli terveidet, amire a könyv inspirál.

Háttérinformációk: az Információzz! műhelysorozat oldalán: https://portal.ktep.hu/infozz_kip

Történelmi projektek iskolai könyvtári támogatása a forráskritika szempontjából - Ez a műhely 16.00-kor kezdődik

Műhelyvezetők: Németh Szilvia könyvtárostanár - Stefány Judit történelemtanár,  Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest

Felület: MS Teams

Létszámlimit: 30 fő

Iskolánkban a 9. évfolyam történelem tananyagának része a dualizmus korszakát feldolgozó tanórai projekt. Híres és hírhedt eseményeket dolgoztak fel a diákok online forrásokat (Hungaricana, Arcanum stb.) használva. A közös munka tapasztalatait szeretnénk megosztani a műhely résztvevőivel. Érveket hozunk amellett, hogy miért jó közösen dogoznia szaktanárnak és könyvtárostanárnak. Továbbá megnézzük, hogy mely pontokon tud bekapcsolódni a könyvtárostanár egy szakórai projektbe. A könyvtárostanár jelenlétével, segédletekkel hogyan segítheti a szaktanár és a diákok munkáját.

Háttéranyag: A műhely vázlata és összegyűjtött ötletei
 

A “MI GULAGUNK”  Projekt az emléknapok megünneplésére oktatási segédanyagokkal - Ez a műhely 16.00-kor kezdődik

Műhelyvezetők: Iván Lászlóné történelemtanár, mesterpedagógus és Pandur Emese könyvtárostanár, KSZC Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola, Kadarkút

Felület: Google Meet

Létszámlimit: 30 fő

A projekt célja, hogy a fiatalok felismerjék: tisztelniük kell saját nemzeti örökségüket, múltjukat. Ismerjék fel, hogy döntéseket kell hozniuk, amelyek jelentősen befolyásolhatják saját, illetve majd gyermekiek és unokáik jövőjét. A projekt nem általánosságban közelíti meg a témát, hanem olyan aspektusokból, amelyek a tanulók életkorához, képességeihez, érdeklődéséhez közel áll, nem utolsó sorban pedig a lakóhelyük közelében élt GULAG - túlélők szemszögéből.

Háttéranyag

A bemutatott prezentáció

2. nap: 2021. november 17., szerda 17.00-19.00

17.00-17.10 Köszöntő, megnyitó, egyesületi aktualitások
Simon Krisztina elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete
Miklósi László elnök, a Történelemtanárok Egylete
 

felvétel

 

17.10-17.15 Iskolai könyvtári közéleti sajtódíj kihirdetése
 

laudációk felvétel

 
17.15-17.45 A történelmi álhíreket cáfoló Tényleg?! oldalról
Lőrinc László, a tenyleg.com szerkesztője, a TTE Bizottmányának tagja
 

prezentáció felvétel

 
17.45- Teachmeet
3perc/fő
 •  

  Donkó Erika (Budapest, II.Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium): Amikor a könyvtárostanár tanítja a technikát (Technika óra a könyvtárban I.) vázlat felvétel

 • ELMARAD - Magdics Erika (Győri SZC Krúdy Gyula Technikum): Az elképzelt sziget avagy emberi jogok tanítás másképp
 • Bakó Katalin (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum): Sci-fi és a disztópia a könyvtárhasználat és az olvasásnépszerűsítés szolgálatában felvétel

 • Dömsödy Andrea (Könyvtárostanárok Egyesülete): Kis KTE könyvek 11. - Könyvbemutató helyett laudációk felvétel

 • Aux Eliza: Meseterápia Molyolással (KKK11) felvétel

   

Műhelyek párhuzamos szekciókban - 18.00-19.00

Történelemóra a könyvtárban
“A tények a lényeg?  A történelemtanár  és könyvtárostanári együttműködés jó gyakorlatai!” pályázat helyezettje

Műhelyvezetők: Antal Anikó könyvtárostanár - Schenkné Zöldi Erzsébet magyar- történelem szakos tanár, Kesjár Csaba Általános Iskola, Budaörs

Felület: MS Teams

Létszámlimit: 30 fő

A pályamű absztraktja:
A szakóra a könyvtárban egy olyan program része, amellyel a diákok önálló ismeretszerzését akarjuk támogatni. Ezért a történelem órát a könyvtárban tartjuk, ahol a hagyományos ismeretszerzésre és a modern digitális információszerzésre is lehetőségük van. Fontosnak tartjuk, hogy az érdekességek keresésével növekedjen a történelem iránti érdeklődés, igény támadjon a gyerekekben egy-egy tankönyvi téma kiegészítésére, továbbgondolására. Ezekkel a foglalkozásokkal az is a célunk, hogy diákjaink nyitott gondolkozású, érdeklődő, tájékozódni képes, a véleményüket tényekre alapozó felnőttekké váljanak. A történelmi szakórák általában csoportmunkával történnek, esetenként kooperatív tanulási technikára épülnek. Ez a munkaforma lehetőséget biztosít a különböző képességű tanulók differenciálására, együttműködésére, a csoportkohézió erősítésére is. A feladattípusok között szerepel fogalomkeresés, -magyarázat, egy téma esszészerű kifejtése, igaz-hamis állítások, folyóirathasználat.

Ötletek a Tényleg?! oldal iskolai felhasználásához

Műhelyvezetők: Németh Szilvia könyvtárostanár - Lőrinc László történelemtanár,  Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest

Felület: Ms Teams

Létszámlimit: 30 fő

Közös gondolkodásra hívjuk a kollégákat. A Tényleg!? történelmi álhíreket cáfoló honlap rovatait barangoljuk be történelemtanári és könyvtárostanári szemmel. Hogyan és mire használhatnánk ezt a gyűjteményt, a cikkeket? Tanóra, hosszabb projekt, házi feladat, önálló diákmunka, legyenek ezek történelem órán vagy könyvtárhasználati órán vagy akár kombinálva, biztos, hogy mindegyikre tartogat lehetőségeket. Külön-külön is vannak ötleteink, de együtt, egymásra reflektálva mindig könnyebb. Pláne, ha más-más szakterületről, oldalról közelítjük, biztos, hogy inspirálhatjuk egymást. Érdemes meghallgatni a plenáris részben Lőrinc László bemutatását a történelmi álhíreket cáfoló Tényleg?! oldalról. Garantáltan lesz a hallgatóságnak ötlete a gyakorlati használatra.

Háttéranyag: A műhely összefoglalója a résztvevők ötleteivel

Virtuális történelmi források a tanteremben és a könyvtárban

Műhelyvezető: Molnár László szakvezető tanár, mesterpedagógus, SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Szeged

Felület: Zoom

A forráshasználat rendkívül fontos elemét képezi az iskolai történelemoktatásnak. Nem csupán azért, mert az érettségi vizsga követelményrendszerének alapját képezi, hanem azért is, mert segítségével kritikusan és logikusan gondolkodó diákokat nevelhetünk. Nem mellékes szempont persze az sem, hogy a megfelelően megválasztott forrás motiváló erővel is hat: élményszerűsége folytán közelebb hozhat a tanulóhoz egy történelmi tárgyat, vagy akár egy egész korszakot is. E tekintetben fontos segédeszközei lehetnek a történelemtanításnak és a könyvtárpedagógiának a háromdimenziós jelenetek.
A 3D-jelenetek valamilyen (térben és/vagy időben) távoli objektumot jelenítenek meg és tesznek szinte kézzel foghatóvá a diákok számára. Interaktív felépítésük lehetőséget ad arra, hogy több szempontból is megismerjük az ábrázolt objektumot és annak történelmi kontextusát. A korunk fiataljaihoz közel álló látványvilág és technológiai háttér alkalmas arra, hogy „bevonzza” a tanulókat a tantermekbe és a könyvtárakba is.
 

Barna hajnal - Mesés emberi jogok a tanórán

Műhelyvezetők: Landy Annamária oktatási koordinátor, Amnesty International Magyarország és Simon Krisztina könyvtárostanár, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Budapest

Felület: Google Meet

Létszámlimit: 30 fő

Barna hajnal. Egy történet kényelemről, megalkuvásról, érdektelenségről? Egy történet demokráciáról és diktatúráról? Bemutatjuk, hogy ez a történet, hogyan használható történelem, etika, vagy  osztályfőnöki órákon. A résztvevők ellátogathatnak egy megtartott órára,  ízelítőt kapva az Amnesty szervezet módszertani anyagaiból és egy gyakorló könyvtárostanár adott papírszínháthoz kapcsolódó ötleteiből. Végül pedig közösen állítunk össze egy módszertani kosarat, melyet mindenki kipróbálhat saját foglalkozásain.

Háttéranyagok:

Előzetesen kérjük megtekinteni a történetet: https://www.youtube.com/watch?v=1M-VI3WT8nQ&list=PL_jgP5Ujh2PqWS-SdeoQYqzowoA5BV7Fa&index=3

A bemutatott e-könyv: https://www.thinglink.com/scene/1517204129036894210

Beszámolók

Fotók

kép

https://photos.app.goo.gl/2XLRsJVAmQRvDRCa8

Videók

Az Őszi Szakmai Nap teljes lejátszási listája: https://youtube.com/playlist?list=PLfuD2X8yRJglYWdON4-VX40l7eu8xPxwa

 

Publikációk

Németh Szilvia – Dömsödy Andrea: Tények. Tényleg?! – Történelemtanárok és könyvtárostanárok közös szakmai napjai. In: Könyvtárvilág. 2021. 6 sz., URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/12/tenyek-tenyleg-tortenelemtana… Utolsó letöltés: 2022.01.03.

Támogatók

NKA logo

Nemzeti Kulturális Alaptól nyílt pályázat útján nyertünk támogatást a program megvalósítására.

emmi kello mozaik logo